Lidmaatschap

13 december 2009 door

 

Herkent u zich als iemand met levensbeschouwelijke belangstelling en een humanistische atheïstische levenshouding? Als de activiteiten van De Vrije Gedachte u aanspreken, dan kunt u natuurlijk lid worden van de vereniging!

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar.
Het abonnement op ons tijdschrift De Vrijdenker (verschijnt 10 keer per jaar) kost € 36,00 per jaar.
Het lidmaatschap plus abonnement kosten samen € 62,00 per jaar.

Voor studenten t/m 25 jaar: € 30,00 per jaar. (Geboortedatum en opleiding vermelden in het veld ‘Opmerkingen’).

Bevestiging van lidmaatschap en/of abonnement wordt u toegezonden.
De Vrije Gedachte is telefonisch te bereiken onder 085 401 6874

Voor de goede orde:

Lidmaatschappen en abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar.

Wordt het lidmaatschap afgesloten in de loop van het kalenderjaar, dan geldt het volgende:
• Bij aanmelding voor 1 juli is het volledige jaarbedrag verschuldigd;
• Bij aanmelding tussen 1 juli en 1 november is 50 % van het jaarbedrag verschuldigd;
• Bij aanmelding na 1 november is over het lopende jaar geen bijdrage verschuldigd.

Opzegging kan uitsluitend voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Bij het overlijden van het lid of abonnee wordt geen restitutie verleend. Het blad De Vrijdenker kan voor de resterende periode naar een ander adres worden gezonden.

 

Meldt u hier aan als betrokkene van De Vrije Gedachte:

 

Uw naam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Opmerkingen

Kies uw lidmaatschap

LidLid/abonneeAbonnee

Waar hebt u van De Vrije Gedachte gehoord?