Wat te doen als je man je volgens de koran toetakelt?

Geplaatst op 28 november 2016 door

Op 23 november zond de Marokkaanse staatstelevisie een programma uit waarin vrouwen werd getoond hoe ze door make up de verwondingen konden verbergen die hun door hun man waren toegebracht. De muzelman heeft nu eenmaal volgens soera 4,34 het recht, nee de plicht zijn vrouw te slaan: ‘En wat hen betreft, van wie jullie ongehoorzaamheid vrezen, vermaan hen eerst, laat haar dan alleen in bed en sla hen daarna.’  Het stemt meewarig om te zien hoe moslims proberen uit te komen onder dit volstrekt duidelijk voorschrift uit de koran, het boek van de woestijngoeroe Mohammed. Ook verkrachting binnen het huwelijk wordt toegestaan volgens soera 2,223: “Jullie vrouwen zijn jullie een braakliggende akker die jullie naar believen moeten beploegen.’ Ook hier draaien de koranexegeten zich in allerlei bochten om niet te hoeven toegeven dat er staat wat er staat. De redelijke uitweg ‘Ach ja, dat gold natuurlijk in de Arabisch woestijn van 1400 jaar geleden’ staat hun niet open, want dan zouden ze toegeven dat de koran een historisch bepaald boek is en niet het eeuwig geldende woord van allah.
26 reacties “Wat te doen als je man je volgens de koran toetakelt?”


 1. Jakob Bolk schreef:

  Is geen nieuws meer toch dit soort verhalen. Kindertjes uithuwelijken, sharia, kinderbesnijdenissen enz enz….het hoort allemaal bij onze verrijkte cultuurnieuwkomers. Wen er maar aan !!

 2. ben warner schreef:

  Terecht stelt de heer Van Hooff dat deze geschriften gedateerd zijn. Het kan toch niet zo zijn, dat wij denken dat al die voorschriften voor eeuwig en altijd gelden? Daarbij komt, dat we in een tijd leven waarin we althans in deze contreien van de wereld de opvatting zijn toegedaan, dat slaan van vrouwen of kinderen niet te pas komt. Alleen al vanuit die opvatting zouden deze en andere passages als verouderd moeten worden beschouwd en als volstrekt niet strokend met een adjectief van de almachtige die ook als de albarmhartige wordt betiteld.
  Een meer moderne versie zou zijn:
  ‘Als iemand gelooft dat God bestaat, weet hij het niet zeker dat hij bestaat. Als iemand zeker weet, dat God bestaat, gelooft hij niet meer.’
  ‘Als iemand zijn vrouw slaat, ontbreekt hem de beheersing. Als iemand zijn beheersing verliest, is hij het niet waardig een goed persoon te worden genoemd.’
  Iets in deze trant derhalve.

 3. HvdBerg schreef:

  Meneer Van Hooff, zijn we het toch een keer eens.

 4. Jakob Bolk schreef:

  #3# Zijn we het toch een keer eens !

  Meneer V/d Berg, met wat bent u het dan eens met de schrijver Anton van Hooff ? Ik zie in zijn column geen vraagstelling !

 5. thomas bakker schreef:

  @4:
  Wilt u rood of groen?
  Jakob: inderdaad!

 6. HvdBerg schreef:

  Nou, meneer Bolk, ik ben het in elk geval niet eens met uw populistisch standpunt. Wel ben ik voor het handhaven van de wet en het respecteren van mensenrechten. Daarbij hoort ook dat in Nederland vluchtelingen worden opgevangen.

 7. ben warner schreef:

  Om het eens niet over de moslimboeg te gooien, ik lees in het NRC van gisteren dat in Brazilië verkrachtingen schering en inslag zijn en dat verkrachting door een groep vaak worden weggelachen of afgedaan met ‘zij zal er wel om hebben gevraagd.’ Het is andermaal een voorbeeld van mannelijk machoïsme. Afgezien van voorbeelden uit de natuur van het dierenrijk waar komt dat intens amorele gedrag toch vandaan? Ik moet telkens denken aan de reeks dominantie – dominus – heer of man.

 8. thomas bakker schreef:

  @7
  En valt ook dat, zoals gebruikelijk op deze site, wel weer religie aan te rekenen?

 9. Anton van Hooff schreef:

  Inderdaad, thoms Bakker, Lucretius schreef al circa 50 vC: ‘Tot zoveel kwaad kon religie aanzetten’ (tantum religio potuit suadere malorum)

 10. thomas bakker schreef:

  Héé, dag Anton, zowaar eindelijk eens contact.
  Ik vraag me af of je doorhad dat mijn vraag aan Ben W. was gericht en dus niet op jouw topic-onderwerp sloeg.
  Ik weet dat velen hier, geïnspireerd door intellectuele lichtgewichten als Floris van den Berg, werkelijk álle kwaad in de wereld tot religie weten te herleiden, maar ik kan me toch niet voorstellen dat jij daar ook toe behoort. Of meen je werkelijk dat Braziliaanse groepsverkrachtingen een bijproduct van religie zijn.

  Wat je Lucretiuscitaat betreft – ingegeven door het offeren van Iphigeneia voor gunstige wind, dus niet echt iets om het mee oneens te zijn – interessant dat je het vertaalt met ‘Tot zoveel kwaad kon religie aanzetten.’
  ‘Kón aanzetten’, als was het iets uit het verleden. Realistischer, maar misschien niet L’s intentie (dat kun jij beter beoordelen), lijkt mij ‘kán aanzetten’, terwijl ik ook het meer op de DVG-belijdenis aansluitende ‘zet aan’ ben tegengekomen.
  In het Engels:
  ‘To such heights of evil has religion been able to drive men.’
  ‘To such heights of evil are men driven by religion.’
  ‘Such are the crimes to which Religion leads.’

  Ook wel grappig, in DVGverband, is het begin van deze Lucretiustekst:
  “Godin van leven, Venus, moeder van Romeinen, wellust van mensen en van goden: onder luchten waar sterren traag verglijden, vul jij met je wezen de zee die schepen draagt, het land dat vruchten draagt. … Godin, voor jou vluchten de winden, … voor jou laat moeder aarde ook een keur en geur van bloemen rijzen, …”
  Ja, niet echt een DVGzaligverklaring waard, lijkt me.
  Fascinerende figuur die Lucretius, en heel wat minder ééndimensinaal dan vrijdenkerssites ons veelal willen doen geloven (zelfde geldt voor Epicurus trouwens).

  Maar wat ik eigenlijk al heel lang van je wil weten, is waarom je je nog steeds inlaat met deze club (http://devrijegedachte.nl/op-de-stoel-van-jan-terlouw/#comment-131404 http://devrijegedachte.nl/wanneer-religie-de-macht-krijgt-zijn-vrouwen-slachtoffers/#comment-131447). Floris vd Berg, Rik Min, Hans de Vries, Anton Mullink of Wim Aalten, foute reageerders als Bolk en Swinkels en warhoofden als Herwig en Dorrepaal, da’s toch allemaal niet jouw niveau. Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden.

 11. Toon Swinkels schreef:

  Zozo, ik ben een foute reageerder?
  Leg mij dat eens uit meneer Bakker……

 12. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #10:

  Dat er wel of geen god bestaat lijkt me moeilijk te bewijzen. Maar het moet een fluitje van een cent zijn om aan te tonen dat iemand een warhoofd is.

  Dus ga uw gang, meneer Bakker; het woord is aan u.

 13. Joop Herwig schreef:

  Het is voor normale mensen toch onbegrijpelijk dat zulke vrouwen hun verwondingen met make-up maskeren i.p.v. hard weg te lopen van “manlief”: de door hun heilige boek gemandateerde schoften die hun vrouwen mishandelen:
  Koran, hoofdstuk 4: “34 Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen superieur heeft gemaakt en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en slaat haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” Weliswaar een andere vertaling dan door Anton hierboven gehanteerd, maar de strekking van de tekst is dezelfde. Dus: alleen al “de vrees tot ongehoorzaamheid”, is een vrijbrief voor de “ware islamiet” om zijn vrouw te mishandelen. Fijn hé?, zo’n geloof…

  Quote: “Het ligt voor de hand dat de naam en het aandeel van Eva niet door de schrijvers van de koran zijn weggelaten omdat de islam meer respect heeft voor vrouwen dan de bijbelschrijvers, en vrouwen niet wilden belasten met de straf voor de erfzonde. De straf is er namelijk wel degelijk – hij staat alleen elders in de koran. Eva’s naam en haar rol zijn gewoon niet genoemd omdat men voor haar als vrouw geen enkele belangstelling had. Zelfs de ‘moeder van alle leven’ is het nog niet waard om in de koran bij naam te worden genoemd.” Unquote.

  Bovenstaande quote komt uit onderstaand artikel over de rol van de vrouw in de bijbel en de koran, en een korte verhandeling over de essentiële verschillen tussen die twee heilige boeken:
  http://www.atheisme.eu/nl/entry/96/vergelijk_de_bijbel_met_de_koran__eva_en_adam

  ===

  Wat mij overigens buitengewoon intrigeert is wat de werkelijke betekenis nou was achter de mysterieuze koran-teksten, met opmerkelijke bijbelse overeenkomsten:
  Koran hoofdstuk 20: 120 Maar de duivel deed hem een boze inblazing; hij zei: O Adam! Zal ik u naar de boom der onsterfelijkheid en een koninkrijk, dat niet vervalt, leiden?
  121 En zij aten beiden daarvan; daarom werden hun kwade neigingen hun duidelijk.
  En:
  Koran hoofdstuk 2: 35 En Wij zeiden: “O Adam, verblijft gij met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar gij ook wilt, doch deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren.”
  36 Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: “Gaat heen – gij zijt elkander vijandig. 31 Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn.”

  De “boom der kennis van goed en kwaad”: Had dat te maken met de pijnappelklier (bewustzijn?) en/of DNA en/of levensduur- verlenging of verkorting? Of was “kennis” niets anders dan de mogelijkheid tot voortplanting, zoals in bijvoorbeeld “Adam KENDE zijn vrouw”? oftewel: de situatie van man en vrouw die zich zo nauw verenigen dat zij “één vlees” worden, omschreven wordt als “kennis”? Nadat de eerste schepping mensen opleverde die zich niet konden voortplanten? Zoals de boodschap luidt in de sumerische creatieteksten?
  Zie ook de TWEE scheppingen van de mens in Genesis 1:27 en 2:7 versus 2:21-25. Deels mislukte genetische manipulatie?
  OF is het allemaal niets anders dan pure fantasie en flauwekul, ontsproten uit de breinen van simpele woestijn-volken?
  Legt u de originelen van die verschillende teksten eens naast elkaar en oordeelt u zelf.

 14. Toon Swinkels schreef:

  Zeg, beste Joop Herwig #13,
  Wat sla je nu voor wartaal uit….?

 15. Toon Swinkels schreef:

  Ok, ik zie het nu, je citeert een heilig boek 😉

 16. Joop Herwig schreef:

  hahahahahahaha!
  Jij begrijpt het, Toon!

 17. Toon Swinkels schreef:

  @ Joop Dorrepaal #12,
  Wij krijgen beiden geen reactie van meneer Bakker op een, naar mijn mening, eenvoudige en direct gestelde vraag.
  Zou hij spontaan op wintersport zijn gegaan..?

 18. Jakob Bolk schreef:

  (17) Of hij gaat nog gauw ff een Bijbelstudie volgen in deze donkere dagen voor kerst !

 19. joop dorrepaal schreef:

  Misschien denkt hij gewoon na. (Overigens een gevaarlijke bezigheid voor een gelovige.)

 20. thomas bakker schreef:

  Ik had het tegen van Hooff.
  Wel even excuses aan Swinkels voor zover ik hem een fout reageerder noemde. Stond mij bij dat hij als Bolk zo’n crypto-PVV’er was, maar daar dat kan ik niet terugvinden.

 21. Toon Swinkels schreef:

  @ Thomas Bakker #20,
  Over dit laatste commentaar mag je je ècht schamen !

 22. joop dorrepaal schreef:

  @10 t/m 21

  Na twee-en-een-halve dag nadenken was hij er uit: “Ik had het tegen van Hooff.”

  Hier zakt toch je broek bij af…

 23. thomas bakker schreef:

  @21
  Dacht’t niet.
  @22
  Nee Joop, na 2 1/2 dag was JIJ eruit.
  Jezus, wat ben je dom!

 24. Toon Swinkels schreef:

  @Thomas Bakker #23,
  Als dat uw mening is, zijn we uitgepraat.

 25. joop dorrepaal schreef:

  @23
  Hurrelbrinck

  overigens welterusten

 26. Wood schreef:

  Artelcis like this are an example of quick, helpful answers.
Reageer