VVD heeft respect voor lijken

Geplaatst op 19 september 2016 door

Heleen Dupuis, ethica en voormalig lid van de Eerste Kamer, hoopt dat haar VVD-fractiegenoten in de senaat tegen de donorwet van Pia Dijkstra zullen stemmen. Die zou namelijk een schending betekenen van artikel 11 van de Grondwet, dat de integriteit van het lichaam garandeert. Zo, dus ook van lijken? Waarom maakt ze zich niet druk over de flagrante schending van het lichaam van de tienduizend onmondige jongens die jaarlijks besneden worden? Dat is ook nog eens een grove overtreding van artikel 6, over de vrijheid van godsdienst, dus ook de vrijheid van godsdienstkeuze.
66 reacties “VVD heeft respect voor lijken”


 1. Joop Herwig schreef:

  Beste Thomas,
  Het is mijn ervaring dat, wanneer je op deze site meer dan 1 hyperlink toevoegt aan je reactie, die eerst gemodereerd moet worden Dat doet men om spam te voorkomen). Je moet dan even wachten voordat je reactie zichtbaar wordt. Als je slechts 1 hyperlink per reactie toevoegt, zijn ze direct zichtbaar.
  Ik ga even nadenken of ik nog iets zinnigs te zeggen heb op jouw reactie.
  Groet!

 2. thomas bakker schreef:

  #52
  Aha, dat dus. Er zaten inderdaad 2 hyperlinks in. Ik heb e.e.a. wel 5 keer proberen te downloaden, dus inmiddels zal iemand hier wel ontzettend chagrijnig zijn. Mijn post waarop u reageerde is inmiddels ook weg. Als dit nu wel in beeld verschijnt ga ik alsnog posten zonder beide links.

 3. thomas bakker schreef:

  @JH / #40
  “Ik slik niets voor zoete koek, daarom ben ik falikant tegen elke vorm van geloof in wat-dan-ook.”
  Hoe zit het met het geloof in dat u niets voor zoete koek slikt? Of met het geloof in verantwoordelijkheid? Geloof in rechtvaardigheid? Geloof in liefde? Geloof in uzelf? Geloof dat de oude Chinezen “een diep inzicht tot [?] de kwantummechanica” hebben gehad?
  “Ik ben mij gaan verdiepen in …. met slechts één doel: om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.”
  Uw rijtje deed me denken aan de hilarische opsomming in Civilisation van twee van mijn favorieten: Joe Gideon & the Shark (hier stond dus een youtubelink). Maar ik ben bang dat u het serieus bedoelde.
  U gooit echt alles op één hoop. Als, na 35 jaar “studie”, u nog stééds niet begrepen hebt dat het gros van de bijbelverhalen geen historische realiteit pretendeert te beschrijven, en u nog stééds niet het verschil ziet tussen serieuze wetenschap en pseudowetenschappelijke apekool, dan zou ik, als ik u was, toch iets minder zelfvoldaan zijn over uw vermogen tot logisch nadenken en argumenteren.(#47) Matthijs van Boxsel schreef ooit dat hij door ervaring inmiddels doorgaans al bij de titel van een werk kon ruiken of hij met onzin te maken had, maar u hebt kennelijk aan lezing van een heel boek nog niet voldoende. Misschien moet u het daarom maar eens met een filmpje proberen. Deze lijkt me wel leuk en leerzaam voor iemand die, zoals u, kennelijk nogal moeite heeft met logisch nadenken en argumenteren: (hier stond 2de tweede link: ancientaliensdebunked-punt-com).
  “in werkelijkheid zijn mijn overtuigingen juist het gevolg van het opzettelijk en volledig buiten alle hokjes denken en het onderzoeken van álles, met een volkomen open blik.”
  Ach ja, leven wij niet allen in die waan? Maar toegegeven, om bij spiritueel, mystiek taalgebruik aan 5000jaar oude kwantummechanische kennis te denken is behoorlijk buiten alle denkbare hokjes gedacht. Tegelijkertijd geeft dit voorbeeld treffend aan hoe verschrikkelijk beperkt, juist binnen één enkel hokje u denkt, namelijk het hokje van de “waar-gebeurd-waarheid.”
  Zo beoordeelt u onder het hoofdstuk ‘Bijbel-Waarheid’ op uw site bijbelverhalen enkel op realiteitsgehalte (“Hoe kwam Noach trouwens aan 2 ijsberen en 2 pinguïns? Zijn die zelf vanaf de Noordpool en Zuidpool naar de woestijn gewandeld?”) en verwijt u bijbelauteurs dat ze er voor hun tijd gangbare wetenschappelijke opvattingen op na blijken te houden – b.v. als ze menen dat de zon om de aarde draait – en geeft daar dan een absurd anachronistisch oordeel over: “U ziet, wat voor leugens en onzin er in die heilige boeken staat.”
  Nu valt zo’n opvatting te billijken in een discussie met creationisten, zeker in de VS, en met uw JG-buren, die immers op identieke wijze de bijbel lezen en beoordelen. Maar in een discussie met anderen geeft u met dergelijke standpunten en uitspraken alleen maar aan zelf in een vergelijkbaar kinderlijk kennisniveau te zijn blijven steken. Aardig in dit verband is dat u aanhaalt dat de bijbel stelt dat de aarde plat is en wel omdat in Mat. 4:8 de duivel Jezus vanaf een bergtop de hele wereld laat zien. Nu werd juist dit voorbeeld al door Origenes aangehaald om duidelijk te maken dat de bijbel zich bedient van beeldtaal en dat het onzin was om de verhalen in alles letterlijk te nemen. En toen bisschop Nicolas d’Oresme, bijna 2 eeuwen vóór Copernicus, stelde dat het veel logischer en praktischer zou zijn als de aarde om de zon zou draaien i.p.v. andersom, zag hij uiteindelijk toch af van acceptatie van die optie, níet omdat in de bijbel de zon op- en onder gaat – wat hij afdeed als spreektaal zonder waarde – maar omdat hij Aristoteles niet dorstte tegen te spreken.
  Niemand, of liever vrijwel niemand, met ook maar een minimum aan opleiding heeft ooit de bijbel zo letterlijk genomen als moderne creationisten. Het moderne creationisme ontstond pas aan eind 18de/begin 19de eeuw, toen door een combinatie van historisch-kritisch bijbelonderzoek (Semler) en de ontwikkeling van geologie (Hutton), paleonthologie (Cuvier) en uiteindelijk de evolutieleer (Darwin, Wallace) het ook voor leken steeds duidelijker en onvermijdelijker werd dat er wel meer niet kon kloppen aan de bijbel dan enkel de letterlijke, historische accuratesse van de meeste verhalen. Het moderne creationisme was en is een anachronistische protestbeweging die voor sommigen zelfs zo ver ging dat ze, voor het eerst 2500 jaar, weer beweerden dat de aarde plat was (Rowbotham). Eerst toen ook ontstond pas de mythe dat wetenschap en religie strijdig met elkaar waren (conflict- of Draper-White thesis).
  Afijn, excuses voor de uitweiding. Waar ik eigenlijk heen wilde is dat als u bijbelverhalen onzin vindt omdat ze niet waar gebeurd zijn, u nog in de pas loopt met de meeste andere bijbelkritikasters, die denken iets bijzonders ontdekt te hebben. Maar u stijgt daar nog bovenuit (eigenlijk zinkt nog dieper) door zelfs in fictieve verhalen nog naar een kern van waar-gebeurd-waarheid te zoeken. Naastr Ezechiël, Ankh en de kwantummechanica, trof mij deze uitspraak:
  “Het [35 jaar onderzoek] heeft mij tot de conclusie gebracht dat de verhalen van de geünificeerde religies niet kloppen en op zijn zachtst gezegd zijn verminkt, na het “lenen” van de door hen opgeschreven “heilige teksten” uit veel oudere geschriften, zoals die van de Sumeriërs.”
  De eerste helft van die uitspraak is al behoorlijk onnozel en beschamend, wetende dat iedere theoloog u dat in 5 minuten had kunnen vertellen en u probleemloos een veelvoud van uw eigen voorbeelden had kunnen geven. In de tweede helft bevestigt het woord “verminken” nog maar eens dat u in de oorspronkelijke versies van verhalen kennelijk een kern van (waar-gebeurd-)waarheid zoekt. Benieuwd wat u bedacht hebt voor Noach/Oetnapisjtim: het vollopen van het Zwarte Zee bekken?
  Voor wat het lenen uit andere verhalen betreft: als u nu eens Marcel Hulspas’ ‘En de Zee spleet in tweeën’ ging lezen, dan hebt de meeste voorbeelden wel in handig pocketformaat bij elkaar. Daarna zou u eens wat theologische literatuur kunnen proberen (Kraus i.p.v. Krauss om maar eens een oudje te noemen) om te leren (van) wanneer en hoe die verhalen werden overgenomen en aangepast.
  Tot slot een welgemeend advies: als u een fictieboek wilt gaan schrijven, prima, doe uw best. Maar ga niet de resultaten van uw 35 jaren “onderzoek” als vondsten presenteren, want u zou er zich maar hopeloos belachelijk mee maken.

 4. Joop Herwig schreef:

  @ Thomas Bakker / #53. Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie, uw kritische opmerkingen en uw tips. Ik heb het met belangstelling gelezen. Zo ziet u maar dat iedereen weer zijn eigen subjectieve waarheden heeft en bij gebrek aan onomstotelijk bewijs voor andere opmerkelijke zaken, daar weer zijn eigen filosfie en fantasie op los laat. Ook ik. Maar ik doe in ieder geval een póging tot waarheidsvinding. Mensen die beweren over “de waarheid” te beschikken vertrouw ik bij voorbaat niet en al helemaal niet wanneer zij hun waarheid slechts op één bron baseren.

  Het geniepige van het woord “geloof” zit ‘m in de verschillende definities daarvan. Ik doel slechts op “het klakkeloos voor waar aannemen wat een ander je vertelt”. De door u genoemde verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en zelfvertrouwen hebben daar niet veel mee van doen.
  En dat over “oude Chinezen en kwantummechanica” is niet iets wat ik “geloof”: dat is iets wat ik mij afvraag, omdat het mij buitengewoon intrigeert. Hetzelfde geldt voor wat ik heb gesuggereerd omtrent de Ankh en het visioen van Ezechiël. En zo zijn er nog vele van dit soort onverklaarde mysteries, zoals bijvoorbeeld UFO-waarnemingen, Alien-encounters, de vraag of Genesis “geleend” is uit de Enuma Elish en of dáár dan enige waarheid in schuilt of dat het volledig is ontsproten uit niets anders dan de menselijke fantasie. Als iemand zulke zaken bij voorbaaat ridiculiseert en het zonder tegenbewijs naar de prullenbak verwijst, is dat dan niet een voorbeeld van “de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet”? Bij mijn weten is er niemand op aarde die mij kan vertellen of er in al die genoemde zaken enige waarheid schuilt, ook u niet. Of wel? Verrast u mij dan alstublieft. Dat ik een poging doe “om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen” meen ik inderdaad serieus. Waarom bent u daar bang voor? Wat is daar mis mee? Of is het slechts niet uw tak van sport?

  U stelt “dat het gros van de bijbelverhalen geen historische realiteit pretendeert te beschrijven”. Oh ja? Waar komt dié waarheid dan vandaan? Gaat ú het al die diepgelovigen vertellen? En ook dat zij over een “kinderlijk kennisniveau” beschikken, zoals u stelt. Ik zou uit uw verhaal op kunnen maken dat u zelf niét beschikt over enige vorm van godsgeloof. Maar is dat wel terecht? U had het in #39 over “uw dominee”. Dus: Bent u zelf eigenlijk gelovig en zo ja, in welke mate en in wát dan? Durft u zichzelf een cijfer tussen 1 en 7 toe te kennen op de schaal van Dawkins, of is dat voor u als vloeken in de kerk? En zo nee, indien u overtuigd bent van uw eigen gelijk: (Ik had u deze vraag in #19 al gesteld) waarom gooit u dat hele boek dan niet meteen in de prullenbak? Of staat het in uw boekenkast gerangschikt onder “fictie”? En gelden uw opvattingen over de “afwezigheid van historische realiteit” en het “kinderlijke kennisniveau” voor de heilige geschriften c.q. de gelovigen van álle religies?

  Waarom zijn er dan meerdere miljarden mensen (christenen, moslims, hindoeïsten, etc.) in de wereld die dat absoluut niet met u eens zijn? En denkt u dat atheïsme überhaupt (nog) zou bestaan als de meerderheid van de gelovigen van welke religie dan ook úw opvattingen zou delen? Kunt u het zich eigenlijk voorstellen dat er mensen zijn die hun leven volkomen zinvol invulling kunnen geven zónder enige vorm van godsbesef of religie? Ik vermoed dat het tóch iets met subjectieve waarheid te maken heeft. Wellicht kunt u me daar een antwoord op geven, want de synapsen in mijn brein missen blijkbaar een connectie met de kwab “religie en godsgeloof”, voor zover die al zou bestaan.

  Als creationisten volharden in de absolute waarheid van hun geschriften en “intelligent design”, is het mijn overtuiging dat zij daarmee volledig op een dwaalspoor zitten. Maar de vraag blijft: Waarom volharden zij daarin? Wellicht kunt u mij daar enig inzicht in verschaffen.

  Wie het allemaal weet, mag het zeggen. Er is nog zoveel waarheid te zoeken en te vinden…
  Zou het niet mooi zijn als er een bibliotheek zou bestaan met louter absolute waarheden?
  Aan de andere kant: zijn die er eigenlijk wel? En zo ja, welke van die waarheden zouden er volgens ú in die bibliotheek niet mogen ontbreken?

  Overigens, uw op mijn persoon gespeelde “snedigheden” leg ik maar naast mij neer als subjectieve waarheden.

 5. thomas bakker schreef:

  “Het geniepige van het woord “geloof” zit ‘m in de verschillende definities daarvan …”
  Jammer voor u, maar voor de gemiddelde gelovige heeft geloof bar weinig te maken met “het klakkeloos voor waar aannemen wat een ander je vertelt” en heel veel met zaken als die ik daar noemde. Als u gelovigen, niet uw buren, ooit gevraagd heeft naar hun motieven, tien tegen één dat u op het gros daarvan kon antwoorden met de standaard ja-maar-daar-hoef-je-niet-voor-te-geloven-dooddoener. De ook hier populaire Gouden Regel (Floris v.d. Berg denkt volgens mij zelfs dat hij hem heeft uitgevonden) is een kern van religie, niet een aanhangsel.

  “Als iemand zulke zaken bij voorbaat ridiculiseert en het zonder tegenbewijs naar de prullenbak verwijst, is dat dan niet een voorbeeld van “de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet”? Bij mijn weten is er niemand op aarde die mij kan vertellen of er in al die genoemde zaken enige waarheid schuilt, ook u niet.”
  Inderdaad, dus ik zie het probleem niet. Er zijn nml. voldoende mensen die u kunnen vertellen dat er in al die genoemde zaken menige ónwaarheid schuilt, zovele zelfs, dat het onzin is om te zeggen dat ik al die genoemde zaken “bij voorbaat” ridiculiseer en naar de prullenbak verwijs. (Ik wil u wel een boekenlijstje geven; en hebt u de film al bekeken?).
  De tussenzin van de-pot-en-de-ketel doet echter vermoeden dat u het bij “al die genoemde zaken” uit de tweede zin plots niet meer had over het waarheidsgehalte van uw eigen (ufo-)zaken uit de eerste zin, maar over het waarheidsgehalte van bijbelse verhalen, godsbewijzen en dat soort zaken. Ja, als u het verschil al niet ziet of begrijpt tussen leerverhalen, historische verhalen, propagandaverhalen, bemoedigende verhalen, verklarende verhalen en nog zo wat andere types verhalen, maar alles beoordeelt op waar-gebeurd-gehalte, dan gaat u niet erg ver komen met uw poging “zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.”
  “U stelt “dat het gros van de bijbelverhalen geen historische realiteit pretendeert te beschrijven”. Oh ja? Waar komt dié waarheid dan vandaan?”
  Ja, sorry hoor, maar als u over de bijbel wilt discussiëren, mag ik toch hopen dat u iets van bijbelwetenschap en historisch kritisch bijbelonderzoek weet. Dat het niet gaat om historische realiteit, zal u wel beamen, maar dat het die historiciteit ook niet pretendeert, ligt wat moeilijker, zeker als men niet begrijpt dat het gaat om verhalen uit de hierboven genoemde categorieën. De moderne geschiedschrijving is zo ongeveer ontwikkeld in het klassieke Griekenland en pas lang daarna sturend geworden bij het lezen van de bijbel.
  Zolang de natuurwetenschappen nog amper ontwikkeld waren, leidde dat zelden tot problemen of botsingen, maar daarna ging het goed fout, zo zelfs dat we nu opgescheept zitten met creationisten en mensen die, zoals u, op zoek zijn naar sporen van “historische” feiten als bezoekjes van aliens en dergelijke. U en creationisten zijn twee loten van dezelfde stam. U zou uw kennis van de Enuma Elish ook heel anders kunnen gebruiken. Zo zou u zich hebben kunnen realiseren dat het verhaal van Elia op de Horeb (1 Kon. 19, m.n. vs. 11-13) een rechtstreekse kritiek op de Mardoekcultus is, net zoals het verhaal van het offer van Abraham een rechtstreekse kritiek op Baälcultus is (en geen verheerlijking van slaafse volgzaamheid of de beschrijving van een sadistische god), enz. enz. enz.
  En wat mijn godsgeloof en die dominee betreft: ik zei al eerder dat ik een met god wandelend nietsist was. U mag ook god zoekend zeggen, zolang het maar nietsist blijft. Je hoeft ook niet te beschikken over enige vorm van godsgeloof om actief kerkelijk meelevend te zijn. Dat geldt overigens zowel voor mij als voor de dominee in kwestie.

 6. joop dorrepaal schreef:

  betreft #5 (55);

  Meneer Bakker,

  U schrijft: “als u het verschil al niet ziet of begrijpt tussen leerverhalen, historische verhalen, propagandaverhalen, bemoedigende verhalen, verklarende verhalen en nog zo wat andere types verhalen, maar alles beoordeelt op waar-gebeurd-gehalte, dan gaat u niet erg ver komen met uw poging “zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.”

  U denkt kennelijk dat het mogelijk is om aan te geven onder welk “type” iedere tekst uit de bijbel of welk ander “heilig” geschrift dan ook valt. Gek toch dat dit nog steeds niet gebeurd is. Sterker nog: dat iedere poging daartoe aanleiding is geweest tot veel ellende…

 7. thomas bakker schreef:

  #56
  “U denkt kennelijk dat het mogelijk is om aan te geven onder welk “type” iedere tekst uit de bijbel of welk ander “heilig” geschrift dan ook valt.”
  Nou meneer Dorrepaal, om maar eens een cliché van dhr. Aalten aan te halen, “daar is inmiddels een wereldbibliotheek over volgeschreven.”

 8. joop dorrepaal schreef:

  betreft #7 (57)

  Ja meneer Bakker, dat moet ook wel gezien wat ik daarna opmerkte:

  “Gek toch dat dit nog steeds niet gebeurd is. Sterker nog: dat iedere poging daartoe aanleiding is geweest tot veel ellende…”

  Ik zal het u maar uitleggen: het is – mij in ieder geval – duidelijk dat er geen unanimiteit bestaat over die type-aanduidingen. En daaraan kan ik dus vastknopen dat de ook heer Herwig volkomen gerechtigd is de zijne te bezigen.

 9. joop dorrepaal schreef:

  m.b.t. #8(58):
  lees “ook de” i.p.v. “de ook”

 10. Hans Velderman schreef:

  Als alle voorhuidjes die bij besnedenen om religieuze redenen worden verwijderd om binnen een club te kunnen overleven, omgekeerd evenredig zijn aan elke politieke beslissing in het verwijderen van organen om mensen hier en nu te kunnen laten overleven, dan en alleen dan is kritiek op orgaandonatie en besnijden gerechtvaardigd.
  Nog even voor dhr. Dorrepaal; als een willekeurig getal slechts deelbaar is door zichzelf en 1, dan is dit getal een priemgetal. Bijv. 1,3,5,7,11,13, etc.

 11. Joop Herwig schreef:

  @ Thomas Bakker / #55. Blijkbaar zijn wij beiden zoekend, mijnheer Bakker. U zoekt naar God en ik zoek naar de waarheid. Misschien bedoelen we beiden hetzelfde, maar daar ben ik nog niet helemaal uit, want u geeft verwarrende signalen af, zoals daar waar u stelt (quote): “ik zei al eerder dat ik een met god wandelend nietsist was. U mag ook god zoekend zeggen, zolang het maar nietsist blijft.” (unquote). Dat is 3-voudig verwarrend en tegenstrijdig. “met god wandelend” betekent minstens dat u de bijbelse leerstellingen van god volledig tracht na te leven. En in de zin zoals Henoch wandelde met god, heeft u zelfs persoonlijke ontmoetingen met god zelf. Ik lees overigens in het “boek van Henoch” een “close encounter of the 5th kind”. Apart he? Vervolgens stelt u dat u “god zoekend” bent. Waarom zoeken als u hem al heeft gevonden, door met hem te wandelen? En u wenst hoe-dan-ook een “nietsist” te zijn en te blijven. Ik zou kunnen zeggen: “Welkom bij de club van mensen die nergens bij willen horen.” Of: “U bent gewoon een atheïst die nog niet uit de kast is gekomen”. Maar ik twijfel daar toch ernstig aan en vraag u hierbij om enige toelichting te verstrekken omtrent uw uitstpraken.

  Ik beaam absoluut NIET dat er in de bijbelteksten geen historische waarheid zit. Ik weet wél zeker dat er behoorlijk geknoeid is met al die teksten, die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op veel oudere teksten, zoals die van de Sumeriërs, de oudst bekende geschreven bronnen. En: hoe ouder de bron, des te dichter bij de waarheid! Daarom is de bijbel absoluut niet betrouwbaar als bron voor wat-dan-ook.

  Het is opvallend dat u zelf refereert aan nog een andere “close encounter of the 5th kind” met “Elia op Horeb in 1 Koningen 19”. OF: de schrijver had een behoorlijke dosis cannabis genuttigd, danwel was het de afzondering in de grot waardoor Elia is gaan hallucineren om tot die volgende bijbelse woorden te komen? (quote): “Daarop zeide Hij [God]: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?”. (unquote).

  En dan vind ú het vreemd dat ik óók in Ezechiëls visioen een soortgelijke “close encounter” lees? Datzelfde geldt wat mij betreft ook voor de ontmoeting tussen Mozes en god bij het overhandigen van “de tien geboden”, alsmede de wolkkolom en de vuurkolom, waarin god het volk de weg wijst in Exodus.

  Frappant ook dat u beweert dat diezelfde bijbelverzen (1 Kon. 19, m.n. vs. 11-13) een rechtstreekse kritiek op de Mardoekcultus is. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Dat zou u me uit moeten leggen. Wat ik wél weet, is dat die “Mardoekcultus” is voortgekomen uit “Het Epos van de Schepping” oftewel de “Enuma Elish”, wat niets anders is dan een omschrijving van het ontstaan van ons zonnestelsel. Dat is toch waanzinnig intrigerend?! Hoe kwamen de Sumeriers meer dan 5.000 jaar geleden aan die kennis?! Volgens mij hebben wij via de huidige moderne wetenschap pas sinds enkele tientallen jaren kennis van de juiste samenstelling van ons zonnestelsel. De Enuma Elish noemt de zon, de maan en alle huidige (en vroegere!) planeten, hun volgorde van ontstaan en hun omloopbanen! Inclusief de indringer-planeet die “orde op zaken heeft gesteld” en die voor de huidige omploopbanen van al “onze” planeten heeft gezorgd. Ik verzin het niet: het staat in die oeroude spijkerschrift-op-kleitablet-teksten! De toenmalige (al-dan-niet-buitenaardse) megalomane stadskoning van Babylon – jawel: Mardoek (of Marduk) vond zichzelf de machtigste van de hele wereld (en daarbuiten) en heeft zijn eigen naam laten koppelen aan die betreffende planeet in de Enuma Elish. En zo is de allereerste mono-theïstische godsdienst ontstaan. Durft u er over na te denken wat dat voor alle huidige religies betekent? Uw commentaar en zienswijze daarop zijn van harte welkom!

  Zijn er volgens u überhaupt bijbelboeken, verzen of zinnen die wél enige historische waarheid in zich hebben? Of een willekeurige heilige tekst uit een religie of mythe naar keuze? Een ontkennend antwoord wijs ik bij voorbaat van de hand, want de kunst van het schrijven was in die tijd voorbehouden aan enkelen en men schreef op wat belángrijk was. En dat kun je van uitsluitend aan de fantasie ontsproten proza niet met droge ogen beweren.

  Tot slot sluit ik mij aan bij de opmerkingen van de heer Dorrepaal in #58. Sterker nog: Ik vraag mij af wie die wijsheid in uw brein gestopt heeft. Uw beweringen horen in ieder geval niet thuis in de bibliotheek van absolute waarheden. Ik stel u hierbij nogmaals de vraag: zijn die er wel en zo ja: welke absolute waarheid zou volgens u niet mogen ontbreken in die bibliotheek?

  Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor uw gewaardeerde reactie!

 12. joop dorrepaal schreef:

  betreft #10 (60)

  ja, en?

 13. thomas bakker schreef:

  “En in de zin zoals Henoch wandelde met god, heeft u zelfs persoonlijke ontmoetingen met god zelf.”
  Toe maar.En ik vind een gewone godservaring al behoorlijk buitensporig. Maar eergisteren vooraan gestaan bij Wovenhand. Dat kwam aardig in de richting.
  https://www.youtube.com/watch?v=3u2bTg5YBqg
  En veder ben ik tot dinsdag afwezig.

 14. Hans Velderman schreef:

  De integriteit van het lichaam? Welk lichaam? En wie is de gezaghebbende over een lichaam? U?
  Wij? De overheid? De regering?
  Gaat het over uw lichaam? Dan wordt ik in de gelegenheid gesteld erover na te denken en mee te beslissen. Heb ik een vervangend onderdeel nodig? Ja dan graag en heb ik lak aan andere meningen.
  Gaat het over mijn lichaam? Dan blijkt mijn inspraak zeer beperkt te zijn.
  Op het moment dat ik volop leef en door wil leven, kan ik nee zeggen.
  Op enig moment dat ik nog leef maar dit niet meer kenbaar kan maken of niemand mijn codicil kan vinden, om aan hen die klaar staan enige onderdelen te verwijderen uit mijn contactloze lijf.
  Dan ben ik en ook u, gewoon als een varken, gefokt om zijn hartklepjes.

 15. thomas bakker schreef:

  Toch nog ff uw stuk gelezen en tot de conclusie gekomen dat u van kwaad naar erger gaat. Het begon nog vrij onschuldig met enkel een vraag of er misschien wat meer achter het Ezechiëlvisioen zat. Inmiddels lijkt u toch meer en meer op een full blown, hard core niburu-adept, compleet met indringerplaneet en aanverwante waanideeën. En uitgerekend u gaat gaat hier dan bijdragen posten over het belang van logisch redeneren en, n.a.v. Bernard Feringa, over dat voortschrijdende wetenschappelijke inzichten “toch een keer ook bij de religieuze massa moeten doordringen, waardoor zij hun inzichten zouden kunnen bijstellen van “Het mechanisme van het leven is complex, ergo: de hand van god” naar “Oh, zit het zo?”.”
  Beste Hr. Herwig, u bent het levend bewijs dat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht de mensheid niet wijzer maakt. Als u maar een gram wetenschappelijk inzicht had, zou u beseffen dat u pseudo-wetenschappelijke lulkoek serieus neemt. U hebt de ene ‘God of the gaps’ vervangen door een andere en u bent het zoveelste bewijs voor mijn stelling dat er aanzienlijk meer onzin buiten kerken dan daarbinnen wordt verkocht en geloofd.
  En wat mijn eigen geloofsopvattingen betreft, zo’n buitenbeentje ben ik niet. Lees dit maar: https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Faith

 16. thomas bakker schreef:

  Sorry, ik bedoelde niet de wikipagina, maar de site zelf, dus deze link: http://www.sofn.org.uk/
Reageer