Vrijdenkersdag 2010: Opvoeden zonder waan

Geplaatst op 31 maart 2010 door

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond in een spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde hersenen van leeglopende vagebonden”.
Uit: Ideeën van Multatuli, eertijds lid van de vrijdenkersvereniging

In onze kring kan Multatuli’s aanklacht tegen de religieuze opvoeding vanzelfsprekend op hartelijke bijval rekenen. Maar is het wel mogelijk kinderen, scholieren en studenten zich tot vrije geesten te laten ontwikkelen? Stempelt niet iedere opvoeder zijn/haar pupillen? Kinderen hebben immers behoefte aan hechting en voorbeelden. Over de spagaat van opvoeden in en tot vrijheid gaat de Vrijdenkersdag 2010.

We zijn er trots op een aantal prominente inleiders bereid te hebben gevonden diverse kanten van dit probleem te belichten, met voorstellen te komen en met de deelnemers in discussie te gaan.

 
Programma

10.30 u. inloop met koffie en vertoning van beeldmateriaal

11.00 u. opening door de DVG-voorzitter Anton van Hooff: Waar maken we ons druk om?

11.15 u. Bas Haring, Opvoeden in/tot vrijheid. Prof. Dr. Sebastiaan Haring is filosoof, hoogleraar in Leiden met de leeropdracht ‘publiek begrip van wetenschap’, informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU en columnist, o.a. van De Volkskrant.

12.15 u. gesproken column door Floris van den Berg, filosoof, bestuurlid DVG en auteur van diverse boeken over atheïsme en verantwoord omgaan met de wereld.

12.30-13.30 u. lunch en vertoning beeldmateriaal

13.30 u. Maarten van Rossem, Big History een totale geschiedenis van de wereld en de mens.  Prof. Dr. Maarten van Rossem was tot 2008 hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast gaf en geeft hij uiting aan zijn opinies in alle beschikbare media.

14.15  u. André Klukhuhn Humboldtuniversiteit of Haute École? Dr. André Klukhuhn begon zijn loopbaan als fysisch chemicus, maar keerde zich van zijn vakgebied af toen hij zich bewust werd van de militaire invloed op het onderzoek. Dertig jaar werkte hij bij het Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Hij ontwikkelde zich tot filosoof en publicist (HP/De Tijd, Maatstaf).

15.15 u. Frans Bijlsma over een nieuw godloos kinderboek en theepauze

15.45 u. Alexandra Bronsveld,  Humanistisch Vormingsonderwijs

16.15 u. onderwijspolitiek forum, ingeleid door Rob Tielman. Leden: Floris van den Berg, diverse sprekers en onderwijspolitici (Ronald Plasterk heeft onze uitnodiging nog in beraad)

17.00 u. borrel en vertoning beeldmateriaal

 

Aanmelden

Maak € 25, – (als niet-lid € 30, als student € 20,-) over naar de bankrekening 274551 t.n.v. Penningmeester De Vrije Gedachte, Amsterdam en bevestig je aanmelding per e-mail vrijdenkersdag2010@gmail.com

 

Routebeschrijving naar Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht 

Lopen van Centraal Station Utrecht

Ongeveer 20 minuten door het centrum tot eind Janskerkhof, ga dan rechtsaf de Drift in, de eerste weg linksaf is de Kromme Nieuwegracht, UvH na 200 meter aan de rechterkant 

Met openbaar vervoer vanaf Centraal Station Utrecht
Buslijnen 3, 4, 8, 11 (richting centrum), uitstappen halte Janskerkhof. Loop verder in de rijrichting tot aan kopieerwinkel, dan rechtsaf, Drift in. Eerste straat linksaf is Kromme Nieuwegracht.
UvH na 200 meter aan de rechterkant

Als u met de auto komt, houdt u er dan rekening mee dat er nauwelijks parkeergelegenheid is aan de Kromme Nieuwegracht. Parkeergarages in de binnenstad: Godebald (Spoorstraat), Rijnkade (Rijnkade), Springhaver (Strosteeg), Vredenburg (Rijnkade)

Parkeren dichtbij (en iets goedkoper dan voorgaande) ook: Parkeergarage Kruisstraat en Grifthoek. Goedkoper parkeren in P+R .

Voor routes en tarieven zie: www.utrecht.nl/parkeren/parkerenbezoeker