Vrijdenken vandaag

Geplaatst op 4 december 2015 door

Op de eerstvolgende Tafel van de Rede Amsterdam woensdagavond 9 december 2015 zal de actualiteit gerelateerd worden het vrijdenken vandaag.

Vrijdenkers hebben vanaf hun ontstaan een radicale opstelling gekozen, daarbij zijn verschillende radicale en tegendraadse opinies favoriet geweest. In de geschiedenis zie je verschillende thema’s langskomen zoals pacifisme rond de Eerste Wereldoorlog, de strijd voor crematie aan het eind van de negentiende eeuw en de strijd van o.a. Domela Nieuwenhuis tegen de monarchie evenals de veranderde huwelijksmoraal na Wereldoorlog Twee en de strijd voor euthanasie en zelfbeschikking bij de gewenste dood. Zo zal de inleider Lex Hagenaars als vrijdenker opzoek gaan naar de actualiteit van de globaliserende wereld en de al of niet gevaarlijke gevolgen daarvan voor het radicale vrijdenken. Vanuit het Nederlands perspectief zal een verband met de moderne verhoudingen van de mondiale wereldpolitiek en de internationale verhoudingen worden belicht. Vrijdenkers kiezen altijd voor de kritische rede, proberen zonder dogma’s tegen de dingen aan te kijken. Het uitgangspunt is de vrijheid van meningsuiting. Wij kunnen niet zonder religiekritiek, hoe riskant en gevaarlijk dit ook kan blijken. In een ordelijke samenleving is er volledige vrijheid van religie. Maar de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven de vrijheid van de godsdienst. Vrijdenken is uiteraard verbonden met atheïsme. Verder zal ingegaan worden op de verhouding tussen vrijdenken en politiek, en humanisme, en religiekritiek

Rond de Tafel van de Rede zal met een drankje in een ontspannen sfeer gediscussieerd worden over het onderwerp. Klik hier voor meer informatie.Reageer