Voor gristenen maar één griezel

Geplaatst op 30 september 2017 door

Aan het thema van de kinderboekenweek ‘griezelen’ doen een aantal scholen met den Bijbel niet mee. De gristelijke zieltjes zouden eens kunnen gaan geloven dat die enge geesten uit de verhalen echt zijn. Zij moeten weten dat er maar één echte griezel is, de duivel die er alles aan doet om hen de hel in te krijgen. Wat misvormt de ziel erger dan die gruwelijke fantasie?
43 reacties “Voor gristenen maar één griezel”


 1. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Het is wat met die duivel die nauwelijks in de Bijbel voorkomt. In Genesis is er alleen een slang, in Job is Satan een soort onderminister die met Jahweh een wedje maakt, en pas in de evangeliën komt er een anti-god even kijken. In Openbaring 12 en verder zien we diverse beesten, te beginnen een draak.

  De echte kwaaie pier is God zelf, die alleen maar aardig is voor degenen die hem eren, allerlei rare voorschriften volgen en anderszins ook loyaal zijn. De engelen in de hemel moeten tot in der eeuwigheid Hosanna blijven zingen. Of Hallelujah. Da’s wel aardig voor eventjes, maar forever and ever gaat vlug tegenstaan.

  Maar een Opperwezen dat verering en loyaliteit eist, dat wekt associaties met iemand die mieren doodtrapt omdat ze hem niet met twee woorden aanspreken.

 2. ben warner schreef:

  Tegenover de hemel moet wel een hel staan als dreiging en straf voor ongeloof of onvoldoende verering. Impliciet moet er een dreigend hiernamlaas zijn, omdat de dood niet is wat het is, namelijk voor altijd en eeuwig weg. Anders gezegd: geloven werkt niet zonder hel of een hernamaals. De hel moet dan wel van een angstwekkend wezen als de duivel zijn, want de goede godheid zelf heerst natuurlijk nooit over de hel en heeft deze ook niet gesticht. We hebben dus de schepping van de hemel en de schepping zelf en los hiervan een schepping van de hel.
  Het leven begint derhalve van meet af aan met een gruwelijke dreiging, zelfs al voor de baby in de wieg die van goed noch kwaad enig besef heeft, maar dat als de wiedeweergave wel te horen krijgt en al op een vroege leeftijd.
  Dat ouders dit hun kind aandoen is van een onbegrijpelijke hardvochtigheid. Ter ere van het opperwezen zadelen zij hun kinderen op met een lavenslange angst en chantage. Hoe verwerpelijk is dat wel niet.

 3. Hans Velderman schreef:

  Wat maakt iets (daden en/of denken) van opponenten tot duivel, ten opzichte van hen die datgene dat anderen als “goed” denken? God of duivel? Voor Duitsers en Engelsen leek zo’n dilemma nogal eenvoudig in de vorige eeuw. Voor de USA in de jaren 60 bleek het ietwat problematisch. Het Vietnamese communisme, bleek voor de regering in de USA de duivel. Voor het volk na duizenden dode GI’s de eigen USA regering.
  Lijkt mij voor gelovigen nu die argumenten aandragen in politieke en religieuze discussies eenvoudiger! Nu is de duivel (volgens sommigen ); de ander, waar ze vandaan komen, maakt niet uit. Zij de anderen! Waarom? Zij geloven!!!! Ergens in? Daar ligt de kern?

 4. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @warner

  Dat een geloof een hemel en een hel nodig heeft spreekt niet vanzelf. Bij de Grieken en de Romeinen (die in allerlei goden geloofden) was er wel een onderwereld (die voornamelijk oersaai was) en een Olympus (waar je alleen terecht kwam als je bij leven al minstens een halfgod was), maar niet zoiets als in het christelijke geloof. In tal van ‘natuurreligies’ zijn de goden vooroudergeesten. Zelfs in de Bijbel zie je in het Oude Testament vrijwel niets van een geloof in een hiernamaals. Het Nieuwe Testament propageert een wederopstanding, dus de doden komen uit hun graf. Die zijn niet ondertussen in de hemel. Die zou bovendien ook tamelijk vlug komen.

  Het is natuurlijk wel zo dat dreigen met allerlei onaangenaams (pre- en postmortem) deel gaat uitmaken van religie als de religieuze leiders klantenverlies vrezen.

 5. Hans Velderman schreef:

  Beste Anton,

  Waar ik nu moeite mee heb, is je vraag; “Wat misvormt de ziel erger dan die gruwelijke fantasie?” Bedoel je daarmee dat zielen bestaan en op de een of andere wijze meer of minder misvormd kunnen worden? Of beste Anton denk je dat ziel, geest of iets dergelijks ook niet meer is dan fantasie? Immers al datgene wat wetenschappelijk aantoonbaar is, is niets meer en niets minder dan hetgeen hersenen opslaan. Het brein dat via onze 5 zintuigen in staat is vast te leggen wat anderen ziel, geest, brein, gewaarwording, geheugen, verstand of zelfs bewustzijn noemen.
  Ja dat kun je volgens mij beschadigen. De wijze waarop lijkt eenvoudig. Inprenten in andermans brein dat de werkelijkheid anders is dan hun opgeslagen informatie zegt. Zowel religieuze, als politieke machthebbers deden pogingen mensen te herprogrammeren.
  Mozes, Boehdda, Jezus, Monammed, Karel de Grote, Lenin, Stalin, Hitler, Rode Kmer, Ho chi min,
  Vrijemarkteconomie, etc.
  En reparateurs komen in drommen opzetten, om gestoorde zieltjes te reprogrammeren dmv chemische en/of farmaceutische of psychologische/psychiatrische formules.
  Eerlijk gezegd lijkt het mij dat jouw zieltjesopmerking geen uitzicht biedt.

 6. Toon Swinkels schreef:

  @Hans Velderman #5,
  Je bedoelt dus eigenlijk: je moet eerst in het bezit zijn van een ziel wil die vervormd kunnen worden. Ja, zit wat in.
  En mocht je dan toch onverhoopt in het bezit zijn van een ziel dan moet je ook nog opletten voor ‘het’, dat op jacht is naar jouw ziel.
  Spooky verhalen eigenlijk hoor.

 7. Hans Velderman schreef:

  (5) Meneer Swinkels, volgens de Oude Grieken en Romeinen, de Hindoes en nogal wat zg premitive religies, hebben mensen, dieren en planten een geest. Sommigen gaan zelfs zover dat ze denken dat alle materie een geest of ziel bezit. Scholastici dachten dat alleen mensen een geest en/of ziel bezaten, dit juist i.t.t. planten en dieren. Ook de huidige Christenen denken dat alleen mensen een ziel hebben. De mens als uitverkoren schepsel en heerser over de natuur.
  Probeer ik in de overvolle breinen een plekje te vinden, dat er niets meer is dan hersenen en de info er naar toe via de zintuigen.
  Volgens mij is er niets meer! Alle levende wezens leren op deze wijze. Er is aantoonbaar niet meer dan dat!
  Spreek je dan over zieltjes, geest o.i.d. kom je dichtbij de bovengenoemde vooronderstellingen!
  Dhr. V. Hooff gaat in op het krenken van zieltjes.

 8. Hans Velderman schreef:

  (5) moet (6) zijn.

 9. joop dorrepaal schreef:

  Dit begint waarachtig op een theologische discussie te lijken: wat heeft de “profeet” met het woord “ziel” bedoeld…?
  Daar zouden nog oorlogen over kunnen uitbreken!

 10. Hans Velderman schreef:

  (9) meneer Dorrepaal, welke profeet bedoelt u? En in een simpele logische discussie lijkt een oorlog slechts weggelegd voor de emotionele medemens.
  Emotie is er voor de liefhebbers. Ja en op dit moment lijken zij de dienst uit te maken.

 11. M.poort schreef:

  # Nienhuys / Warner.

  Nienhuys / Warner, jullie zijn wijzen mannen moet ik zeggen, als ik zie wie jullie zijn. Maar het maakt je dwaas als je blijft beweren dat er geen God bestaat, en om wil is en weten vast blijven houden aan vorige benoemde optie 2 (alles ontstaan uit het niets).

  Het zou jullie beter staan als jullie jezelf bestempelen tot deist, in plaats van atheïst.

  Het maakt je een oplichter als je blijft beweren en verkondigen dat er geen God bestaat, als je bewust weet, dat je geen ander alternatief hebt dan optie 1 (iemand heeft het gemaakt).

  Optie 2 is wetenschappelijk bewezen niet mogelijk! Heeft u een andere optie, dan hoor ik het graag.

  En Warner, verdiept u zich toch is in de bijbel voordat u wat beweerd (#2). Of doe het vooral niet, maar houw dan uw mening voor u.

  God heeft wel de hel (een wereld zonder God)gemaakt. Voor satan, omdat satan dat wilde. Satan, wilde een bestaan zonder God. Dat is ook wat de hel is. Satan kan niks scheppen.

  Nog effe een ander dingetje, hoe kan het toch bijv. dat we vloeken (gelovige/ongelovige) met de naam Jezus Christus (in vele talen)? Iets waar de bijbel al voor had gewaarschuwd niet te doen. En waarom doen we dat niet met bijv. de naam Adolf Hitler of zoiets? Die heeft nog wel wat slechts op z’n kerf stok staan. Waarom Jezus Christus??

  Het lijkt wel of iemand of iets ons dat met alle liefde Wil laten zeggen. Ma goed ik zal ze wel weer zien vliegen. Ik, met al m’n optellingen.

  Het ziet er een beetje triest uit allemaal hier. Vol blijven houden dat geloven in een God onzin is, terwijl jullie te gelijk niet met een andere Niet te weerleggen optie komen.

  Nogmaals atheïsme en geloven in de evolutie, is de grootste oplichting die de menselijke geschiedenis gekend heeft. Dat is makkelijk te zien. Maar waar sommige ‘wijze’ mensen, het simpel weg gewoon niet Willen in zien.

  Satan heeft een goeie greep op mensen!! Maak u los en zoek het bij Jezus! En u zal zien wat waarheid is.

  Mvg.

 12. Anton van Hooff schreef:

  Natuurlijk bestaat de ziel niet. Ik heb me alleen aangepast aan het taalgebruik van de gristenen.
  Het morele besef wordt door het geloof misvormd omdat daarbij goed handelen niet voortkomt uit een eigen oordeel, maar uit een kleuterachtige angst voor straf.

 13. Jan Willem Nienhuys schreef:

  M. Poort doet aan koppelverkoop. Er is van alles en nog wat onbekend over wat er rond de tijd van de Oerknal gebeurde. Over de wereld zoals die nu is, is ook veel onbekend. Trefwoorden: donkere massa, donkere energie, inflatie, kwantumzwaartekracht.
  Voorts zijn er in onze eigen Melkweg naar schatting 40 miljard planeten, waarvan een behoorlijk aantal op de aarde lijken, en dus misschien wel leven of intelligent leven hebben.

  Laten we even om wille van het argument aannemen dat er één duidelijke oorzaak is voor het ontstaan van het universum. Dan zijn we nog niet zoveel verder, want wat is daar weer de oorzaak van, maar alla. Dan volgt daar niet uit dat die oorzaak een mensachtig onstoffelijk wezen is dat bovendien het universum liet ontstaan met als doel dat er mensen zouden komen die eer zouden bewijzen aan die ‘schepper’.

  Dat is een vreemde gedachte. Wij bewijzen ook geen eer aan de stelling van Pythagoras (wel misschien
  aan Pyhagoras zelf, maar niet aan de eeuwige waarheid van de stelling zelf.) Die stelling is er gewoon en er is geen ‘oorzaak’ voor.

  Dat we denken in termen van oorzaak en gevolg zit hem in onze perceptie dat de tijd maar 1 kant uitgaat. De fundamentele wetten van de natuurkunde zijn ongevoelig voor de richting van de tijd. Als je een flimpje maakt van twee botsende ballen, dan is de omgekeerde film ook een film van een bestaanbaar proces. De emissie van een lichtdeeltje door een atoom is hetzelfde proces als de absorptie van zo’n lichtdeeltje, maar dan in omgekeerde volgorde.

  De onomkeerbaarheid komt pas op het ogenblik dat de energie die bij een of ander proces beschikbaar komt, wordt verdeeld over een gigantisch aantal wemelende deeltjes, i.e. wordt omgezet in warmte, gepaard gaande met een toename in entropie. Dat is vergelijkbaar met het schudden van kaarten: gegeven een netjes geordend pak kaarten, dan gaat de ordening verloren door schudden, en zelfs met 52 kaarten is het ondoenlijk om door nog eens schudden de ordening weer terug te brengen. Des te meer zo als het niet om 52 kaarten gaat, maar om 10 tot de macht 80 deeltjes.

  Ons besef van in een één richting verlopende tijd en daaraan gekoppeld het idee van oorzaken en gevolgen is intrinsiek verbonden met ons bestaan in een omgeving waarin er voortdurend veel entropie geschapen wordt (onomkeerbare processen plaats vinden).

  Het idee dat er zoiets als een oorzaak voor het universum moet bestaan is net zo primitief als het idee dat alle water uit kranen komt, dus de regen komt uit een Grote Kraan in de hemel. Dat is extrapolatie vanuit uit onze beperkte ervaring naar een situatie waarvan we niets weten.

  Een glimp van een oorzaakloze wereld kunnen we begrijpen als we wiskunde leren. Stellingen over getallen en over meetkunde hebben geen ‘oorzaak’. Ik ga de verleiding weerstaan om mooie of eenvoudige wiskundige stellingen te noemen. Het punt is dat die geen ‘eerste oorzaak’ hebben. Een eerste oorzaak is geen noodzaak.

  Misschien dachten sommige mensen lang geleden dat ‘getallen’ een begin hebben, namelijk 1. Maar je
  kunt heel goed nog verder terug: 0, -1, -2 , … . Een lijn kun je in beide richtingen onbeperkt verlengen. Je komt nooit bij een beginpunt en bovendien heeft een lijn geen voorkeursrichting. Zo is het met de lijn van de tijd ook. Ach, nou doe ik toch weer stiekem een beetje wiskunde.

 14. Hans Velderman schreef:

  (12) Beste Anton,
  Ik verbaas me steeds opnieuw! Taalgebruik aanpassen aan gristenen? Nog erger; moreel besef wordt misvormd door geloof omdat het niet voortkomt uit goed handelen maar uit kinderlijke angst voor straf.
  Om met dit laatste te beginnen. Ons door mensen verzonnen rechtstelsel is bijna alleen gebaseerd op angst voor straf en wraak. Bij hen (gelovigen) op straf nu en/of na de dood.
  Als wetenschapper en gelovige in Darwins theorie; het overleven van de sterksten, is zo’n opmerking over moraal feitelijk flauwekul!
  Moraal? Waarom en waarvoor en voor wie?
  Misschien toch voor het beschermen vd zwakken?
  Wat zijn de gevolgen van moraal, deugden, etc.
  Er is maar 1 leven. Dus? Zorg dat je het goed hebt, overleef ook ten koste van de anderen.
  Of is er toch iets dat mij tegenhoudt en wat is dat dan?
  En hoezo is er natuurlijk geen ziel? Ikzelf worstel met dit idee. Men spreekt over doden dat ze zielloos zijn geworden.

 15. M.poort schreef:

  #Nienhuys

  U zegt dat ik aan koppelverkoop doe. Maar ik zie geen andere mogelijkheden op de vraag van ons bestaan. Nogmaals, als u nog een andere optie heeft, wil ik die graag van u horen. Of mag optie 1(iemand heeft alles gemaakt) geen optie wezen op deze vraag??

  Ik pleit meer voor afschaffing van optie 2 (alles ontstaan uit het niets zonder reden), omdat zeker in deze tijd, daar dan wetenschappelijke bewijzen voor moeten zijn. Maar NIETS wijst daar op, en de wetenschap spreekt dit juist tegen! Optie 2 mag weer een optie wezen, als daar een niet te weerleggen onderbouwing voor is.

  U verhaal over de ‘oerkraan’ zegt niet zoveel. Het lijkt wel of u wil zeggen dat de bijbel zoiets verteld, ‘maar we weten nu wel beter!’ Dat is niet waar.

  Nogmaals de bijbel verteld ons juist dat wij bijna alles, zullen gaan begrijpen, betreft dit soort zaken.

  Zaken als eeuwigheid en het lijden op bepaalde punten, zullen wij niet bevatten en niet helemaal begrijpen. En wat blijkt.

  Het punt van het lijden is genoeg over te zeggen. U laat zien dat u bekend bent met het verhaal van Job ondermeer, dus u weet dat de Bijbel op het punt van lijden er niet omheen draait.

  Iets wat wij niet begrijpen van waarom? Bewijst niet dat de bijbelse God niet kan bestaan. Nee, het laat zien dat wij niet alles zullen begrijpen.

  Ik ga ervan uit dat u atheïst bent of was, maar als u dat bent. Bent u uw eigen dan geen niet te weerleggen onderbouwing verschuldigd?

  Want het lijkt mij een beetje vreemd allemaal, om zo zeker van een zaak te zijn en beweren ‘er bestaat geen God’, maar dan zelf geen alternatief tot beschikking te hebben.

  Ik geloof in de bijbel, omdat ik daar een goede onderbouwing voor heb bijv.

  Nogmaals het lijkt mij vreemd, dat u nog steeds gelooft dat evolutie enzovoorts, waarheid is na deze discussies. Of is dan, geen opties hebben voldoende voor u?

  Mvg

 16. Hans Velderman schreef:

  (13) Meneer Nienhuys, volgens mijn bescheiden mening is wis- en natuurkunde een denkproces om de wereld waarin wij leven te kunnen begrijpen.
  Het lijkt mij dat indien deze wereld niet zou bestaan, wis-en natuurkunde overbodig is. De oorzaak voor het denkproces is dus een bestaande werkelijke wereld met wis- en natuurkunde als gevolg.
  Maar wat dit met gristelijke gekrenkte zieltjes van doen heeft, ontgaat mij volledig.
  Verder is het een vaststaand feit dat in de werkelijkheid zoals wij die kennen alles een oorzaak heeft en dat alle werkelijkheid nu daarvan weer het gevolg is.
  De oerknaltheorie is niet meer dan wat het woord uitdrukt! Een theorie! Zoals het Genesis verhaal door velen voor waar is aangenomen, geloven mensen als volgzame kudde deze oerknal theorie.
  Fundamentele wetenschappers bedenken theorieën en proberen dit te bewijzen. Tot enig moment dat een theorie is bewezen, is het niet meer dan een denkproces.

 17. Anton van Hooff schreef:

  ‘Ik kan alleen vrij zijn als iedereen vrij is,’las ik dezer dagen op een sticker, meneer Velderman. Een vrijdenker is geen Nietzscheaanse Übermensch die zich ten koste van anderen bevrijdt. Ik wacht niet voor rood uit angst voor een bekeuring, maar omdat ik besef dat de verkeersregel uiteindelijk iedereen ten goede komt, ja ook mij.

 18. Hans Velderman schreef:

  (17)

 19. Hans Velderman schreef:

  (17) met alle respect!

 20. Joop Herwig schreef:

  @ M.poort / #11

  U stelt:
  “Optie 2 is wetenschappelijk bewezen niet mogelijk! Heeft u een andere optie, dan hoor ik het graag.”
  En:
  “En Warner, verdiept u zich toch is in de bijbel voordat u wat beweerd (#2). Of doe het vooral niet, maar houw dan uw mening voor u.”

  Met “optie 2” refereert u overigens aan “alles ontstaan uit het niets”.

  U “hoort het graag”, dus bij deze voldoe ik aan uw verzoek:
  Doe uzelf – en uw leespubliek op deze website – een plezier en leest u eens het boek “Universum uit het niets”, met de subtitel “Waarom er iets is in plaats van niets” van Lawrence Krauss.

  De slotregels van het boek zal ik u verklappen:
  “Het vooruitzicht dat in beide scenario’s zelfs een schijnbaar almachtige God geen vrijheid zou hebben bij het scheppen van ons heelal, doet me opmerkelijk veel genoegen. Ongetwijfeld omdat dit erop wijst dat God niet nodig is – of in het gunstigste geval overbodig.”

  Het kenmerk van een niet-gelovige-door-overtuiging is dat hij of zij zich wel degelijk heeft verdiept in de Bijbel en de Heilige Geschriften van concurrerende religies.

  Om een variant op uw eigen woorden te gebruiken:
  Verdiept u zich toch eerst eens in actuele wetenschappelijke geschriften voordat u iets beweert… Of doe het vooral niet, maar hou dan uw mening voor u.

  Indien “JA”, dan bespreek ik daarna graag met u de argumentatie om voor UW “optie 1” of “optie 2” te kiezen.

  Ik wens u veel wijsheid en uitdagend leesplezier.
  Als u die exercitie zorgvuldig doet, zult u uw vingerwijzing naar de “dwaas” wellicht bij kunnen stellen.

 21. M.poort schreef:

  # Beste Joop herwig

  Dit boek van lawrence krauss, is voor zo’n 99 procent voor de ‘gewone sterveling’ niet te volgen. Je kan op de meeste punten alleen kritisch wezen als je natuurkundig of wiskundige bent.

  Dat we dit allemaal niet kunnen volgen is ook niet vreemd. De heer Krauss beweerd dat iets onbevattelijks helder kan worden uitgelegd.
  Dit maakt al de eerste vraagteken. Iets begrijpelijk maken wat niet begrijpelijk Is?

  Los van dat, zijn er ook vele wiskundige en natuurkundige die kritisch zijn.

  In zijn schrijven openbaart zich het grootste probleem van het boek: Krauss’ definitie van het niets. Het niets definiëren is natuurlijk per definitie onmogelijk, vandaar dat het niets bij Krauss ook niet niets is. Simpelweg omdat men geen natuurkunde kan bedrijven op dat wat niet is, moet Krauss een truc uithalen: het niets is instabiel. En dit instabiele niets blijkt niets minder dan ‘een onstabiel vacuüm’, dat valt onder de wetten van de kwantummechanica. De meest fundamentele vraag die dus blijft liggen is: ‘Waar komen de wetten van de kwantummechanica vandaan?’ Krauss geeft toe daar geen enkel idee van te hebben.

  De metafysica lijkt dus niet overbodig geworden; Krauss heeft slechts de schildpad ingeruild voor de wetten van de kwantummechanica (‘niets’) en roept daarbij een nieuwe ontologische vraag op: Waarom is er eerder niets dan iets?

  Kwantumfysica een tak van kwantummechanica valt ook niet onder de natuurwetten. Het bestaan van zoiets mogelijks als dat, beweerd de spirituele mens al zo’n paar 1000 jaar. Geloof en wetenschap ontmoeten elkaar.

  Waar het op neer komt bij krauss, is dat licht kan ontstaan uit niets. Opzich wat grappig om te lezen.

  ‘Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’

  De eerste scheppingdaad van God is het scheppen van licht. Van daaruit schiep God de rest. Ook de zon en de sterren zijn pas laten geschapen. Dat is precies wat de kwantumfysica ons leert. Alles is uit het licht ontstaan. Dat wil zeggen alle materie is energie in een bepaalde trilling net zoals licht. Licht en materie zijn dus verwant aan elkaar en kunnen in elkaar overgaan.

  We kunnen hier nog lang over van alles door praten, maar het is voor mij allang duidelijk. Vind het jammer dat mensen hier niet in willen zien, dat je niet om God heen kan. Maar goed, misschien ooit 🙂

  mvg

 22. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort #21,
  “De eerste scheppingdaad van God is het scheppen van licht. Van daaruit schiep God de rest. Ook de zon en de sterren zijn pas laten geschapen.”

  Deze stelling klopt niet, leest u deze 3 regels maar eens na.
  En legt u mij eens uit, hoe deed die god dat, het scheppen van licht?

 23. Joop Herwig schreef:

  @ M.poort / #21
  U heeft in uw reactie letterlijk de woorden gebruikt uit de boekrecensie door Stephan Wetzels. En dat is jammer, want u heeft blijkbaar het boek van Krauss niet zelf gelezen. Het is juist wel in lekentermen geschreven en daarmee voor iedereen toegankelijk.

  Daar tegenover heb ik zelf wel degelijk de Bijbel – zeer zorgvuldig – gelezen en daar mijn eigen conclusies uit getrokken. En die staan haaks op uw recente bewering: “De Bijbel is van top tot teen waar”. Er zijn zeer velen met mij die u talloze voorbeelden kunnen oplepelen die het tegendeel bewijzen. Als u daar prijs op stelt, zal ik dat zeker doen.

  Nu is “De Waarheid” een zeer rekbaar begrip en buitengewoon subjectief. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en die zit – om wat voor reden dan ook – uitsluitend tussen de oren. Er bestaan buitengewoon weinig objectieve waarheden.

  Maar het verschil tussen u en ik ligt waarschijnlijk in het wel of niet voor zoete koek slikken van wat anderen ons vertellen of schrijven.

  In mijn opinie is het essentiële verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen, dat eerstgenoemden zich onwrikbaar blijven vasthouden aan “de waarheid” van duizenden jaren oude teksten, gebaseerd op achterhaalde kennis en laatstgenoemden hun waarheid steeds weer opnieuw blijven bijstellen ten gevolge van nieuwe inzichten die worden aangedragen door wetenschappelijk onderzoek.

  Gelovigen noemen datgene wat zij niet begrijpen “God”. Velen denken daarmee alle antwoorden te hebben gevonden en stoppen met nadenken. Zij hebben echter niet door dat dit nooit zal leiden tot het vermeerderen van hun kennis of tot nieuwe inzichten.

  Niet-gelovigen geven ronduit toe dat er geen definitieve antwoorden bestaan. En zij kunnen daar uitstekend mee leven.

  Maar zo maakt ieder zijn eigen keuzes en dat hebben we gelukkig maar te accepteren van elkaar.

 24. M.poort schreef:

  # Swinkels

  Leest u nu eerst goed het stukje die ik stuurde over kwantumfysica, daar wordt het uitgelegd.

  # Joop Herwig

  Ik heb het boek van lawrence krauss niet gelezen nee. Ik kon de beste man wel uit debatten tussen hem en John lennox. Zijn beweringen en hypothesen/aannames waren mij bekend.

  U doet net of dit boek eerst gelezen moet worden, voordat iemand zich in gesprekken als deze mag voegen. Maar dat is natuurlijk onzin. Zo kan ik ook wel een paar boeken opnoemen, die eerst gelezen moeten worden voordat.

  Al deze punten die naar voren komen in zijn boek, worden overal besproken.

  Het is in lekentaal geschreven dat klopt. Die 99 procent die bedoeld wordt, gaan over de wiskundige punten die niet te volgen zijn. Daarna wordt het in ‘lekentaal’ uitgelegd en moet je maar aannemen dat deze man het bij het juiste eind zou hebben.

  Meneer Herwig, u zegt zelf ook al: ‘Maar het verschil tussen u en ik ligt waarschijnlijk in het wel of niet voor zoete koek slikken van wat anderen ons vertellen of schrijven.’

  Maar dat valt me bij de meeste atheïsten op dat juist bij deze groep dat het geval is. Toen ik hier voor het eerst een kijkje kwam nemen, waren de meeste hier er blind van overtuigd dat evolutie en dergelijke in kannen en kruiken zat. Maar er is natuurlijk geen één aantoonbaar bewijs voor die theorie dan alleen maar aannames en hypotheses.

  De hypotheses/aannames betreft evolutie worden juist als zoete koek geslikt en worden als bewijzen gezien zo blijkt. Ik ben op dit vlak al tot treurnis toe op in gegaan, en doe dat niet weer.

  Ook vele punten waar u het over heeft betreft de Bijbel waar u het tegendeel zouden bewijzen, hebben we hier al behandeld in de tijd dat u niet actief was. Ben bang dat we dan weer in herhaling vallen.

  Het draait inderdaad uit op keuzes die we moeten maken. Zoals u ook al zegt. Optie 1 (alles is gemaakt) of optie 2 (uit het niets zonder rede, gebaseerd op weerlegde aannames).

  Mvg

 25. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort #24,
  Dat is geen antwoord op mijn vraag: legt u mij eens uit, hoe deed die god dat, het scheppen van licht?

 26. Joop Herwig schreef:

  Neehee Toon!
  Je weet het toch allang, man: van gristenen hoef je nooit steekhoudende antwoorden te verwachten. Zij kunnen alleen maar heilige teksten citeren.

 27. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. #22:
  … en die volgorde: daar klopt inderdaad geen ruk van.
  Je vraagt je af of diezelfde mensen die beweren dat “da Bijbel van top tot teen waar is”, hun eigen Heilige Boek wel eens gelezen hebben…

  Maar antwoorden, ho maar…

 28. Jakob Bolk schreef:

  (25)

  Allereerst een contract met een energieleverancier afsluiten. Nee een geintje, god kon toveren Toon. Nog beter dan Poort kan fantaseren, want antwoorden komen er niet !

  God schiep alles, behalve een vredige wereld zonder honger en natuurgewelden.

  M.vr.gr

 29. Toon Swinkels schreef:

  Wat betreft het scheppen van licht schiet me weer iets te binnen:

  De meester in de klas vroeg: “Wat is belangrijker denken jullie, de zon of de maan?”
  Er werd heftig nagedacht en Jantje waagde het voorzichtig om zijn vinger op te steken.
  “Ik denk de maan, meester” zei Jantje.
  “En kun je ook uitleggen waarom de maan het belangrijkste is?”
  “Nou,” zei Jantje, “ ’s nachts is het donker en dan is het wel fijn dat de maan schijnt.”
  “Ja, dat begrijp ik” zei de meester, “maar is de zon dan niet ook belangrijk?”
  “Nou, nee” zei jantje, “niet echt, want die schijnt meestal overdag, maar dan is het al licht.”

 30. Toon Swinkels schreef:

  Even voor de duidelijkheid; die klojo (god volgens Hans Velderman) schiep eerst hemel en aarde. De aarde daar zitten wij op, maar die hemel waar is die?
  En toen schiep hij het licht, hoe deed ie dat?
  En daarna schiep hij (ik schrijf maar even ‘hij’ want dat is voor mij even makkelijker, voor hetzelfde geld is ie genderneutraal en je weet maar nooit voor je het weet heb je een proces aan je broek) de andere planeten waaronder ook de zon, dus.
  Als je dit gelooft ben je net zo slim als Jantje in #29

 31. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. Toon Swinkels in #30.

  Allereerst: heeeeerlijk commentaar, Toon. Cynisch, kritisch, maar volkomen terecht. TOP!

  Tegen beter weten in – maar onder onweerstaanbare druk van het hoofdkantoor en op straffe van levenslange uitstoting door hun sociale groep – verkondigen Jehovah’s Getuigen tot vervelens toe dat de Aarde, het Universum, maakt niet uit wat – 6.000 (jawel: zesduizend) jaar geleden is geschapen door hun imaginaire vriendje.

  Vanwege hetzelfde mechanisme blijven de zogenaamde godgelovigen (van om het even welke van de duizenden stromingen, geloven, afsplitsingen en “what have you”) tot vervelens toe beweren dat er absolute waarheid schuilt in hun heilige boeken.

  BULLSHIT!

  Dat is de enige samenvattende conclusie waartoe een weldenkend mens kan komen als hij of zij één van die sprookjesboeken volledig en kritisch heeft gelezen.

  Ik laat me niet verleiden om (voor de zoveelste keer) die betreffende “Heilige Teksten” te quoten en te weerleggen met de kennis van nu, die – in ieder geval op Openbare – scholen al vele jaren wordt onderwezen wordt aan “onze” jongens en meisjes.

  Ik vraag me al vele jaren af waar die godgelovige idioten (geen sorry, maar jawel: het moet vaker gezegd worden!) hun kennis vandaan halen. Ze lezen hun eigen geschriften – blijkbaar – niet eens.

  Tot slot, om nog een beetje on-topic te blijven:
  Wellicht is er voor gristenen maar één griezel, voor islamieten zijn alle ongelovigen honden en griezels, maar voor niet-gelovigen zijn alle gelovige schapen van welke religie dan ook allemáál griezels.

  Gaat lekker zo, he? Met de mensheid dan… Wat een fantastisch ontwerp!

  De meesten weten het allang: soms zeg ik gewoon wat ik denk.

  En nu maar wachten of “M.Poort” iets zinnigs te melden heeft op de voorgaande reacties van Toon Swinkels.
  Verras ons!

 32. Hans Velderman schreef:

  (20 t/m 31) Geweldig en goed onderbouwde commentaren! Voor een kleuterschool van laaggetalenteerden.
  Helaas zijn mijn bijdragen waar naar wordt verwezen door de goddelijke hand van een redacteur (die nooit liegt) op wonderlijke wijze verdwenen.

 33. Joop Herwig schreef:

  Plaats ze dan alsjeblieft opnieuw, Hans!

  Dan krijg je – in ieder geval van mij – een respons op minimaal HBO-niveau…

 34. Joop Herwig schreef:

  Geachte heer Velderman / Beste Hans,
  Goed dat je er ook weer bij bent! 😉

 35. Joop Herwig schreef:

  ‘ … mijn – niet gepubliceerde, en derhalve niet toetsbare-, dus volkomen onwetenschappelijk verantwoorde – scores in IQ-tests is slechts 137 gemiddeld en mijn aantoonbare diploma’s gaan niet verder dan “HBO-plus”, dus hierbij mijn oprechte excuses voor het alhier tentoonspreiden van mijn laaggetalenteerdheid op kleuterschoolniveau :))

  See you / read you !

 36. Joop Herwig schreef:

  Best Hans,

  Jammer dat Nienhuys niet heeft gereageerd, maar u heeft volkomen gelijk met:
  QUOTE #16
  “De oerknaltheorie is niet meer dan wat het woord uitdrukt! Een theorie! Zoals het Genesis verhaal door velen voor waar is aangenomen, geloven mensen als volgzame kudde deze oerknal theorie.
  Fundamentele wetenschappers bedenken theorieën en proberen dit te bewijzen. Tot enig moment dat een theorie is bewezen, is het niet meer dan een denkproces.”
  ===
  Daar is geen speld tussen te krijgen. Chapeau bas!

 37. Joop Herwig schreef:

  … maar wees nou eens eerlijk:
  Klopt er nou werkelijk geen reet van Genesis, of: wat is nou UW visie.

  Serieus commentaar wordt buitengewoon op prijs gesteld. Door MIJ wel!

  Groetjes,
  Joop

 38. Toon Swinkels schreef:

  @Hans Velderman,
  Viel mij ook al op dat jouw bijdragen verwijderd waren.
  Voor mij niet duidelijk waarom.
  Mvg

 39. Joop Herwig schreef:

  @ MODERATOR:

  Ik dacht even dat ik een uur van de wereld was.
  Zet u alstublieft de klok gelijk op uw website!?

 40. Hans Velderman schreef:

  Beste Joop, het lijkt een moeilijke weg om tegen de stroom in uit te leggen op welke wijze levende organismen zich handhaven, leren en zich uitdrukken. Levende organismen ( bijna alle) passen zich aan nieuwe veranderende omstandigheden aan. Evolutie noemen we dit (dankzij Darwin).
  Mensen ondergaan eenzelfde proces. Speciaal op het gebied van de rede! Mensen denken iets en geven dat door aan anderen. Op enig moment in de tijd leerden mensen (behalve spreken in talen) symbolen voor de taalklanken op te tekenen.
  Schrijven noemen we dit nu. Een enorme vooruitgang in onze evolutie. Mensen konden door het opgeschrevene massaal kennis opdoen.
  Dat wil zeggen; kennis op enig moment in de tijd.
  Mensenhersenen krijgen alle info via de 5 zintuigen waaronder horen en zien. Tijdens onze ontwikkeling na de bevruchting, begint dit proces.
  Alles in ons brein is via de zintuigen naar het brein getransporteerd.
  Elk individu heeft op deze wijze andere info. Alle denken, bewustzijn, meningsvorming is slechts een uitkomst van wat het brein heeft opgeslagen en er seconde voor seconde binnenkomt.
  Dat houdt in dat mensen 5000 jaren geleden een ander verhaal opschreven dan mensen nu.
  Over 5000 jaren krijg je hoogstwaarschijnlijk discussies over de mensen die nu leven en hetgeen ze opschreven en beweerden.
  Is goed, hoort zo en blijft maar doorgaan.
  Ergo, het verhaal in de bijbel is het verhaal van mensen in hun tijd met hun kennis van toen.
  Kun je respect voor hebben of om lachen. Bedenk wel, dat kan ons ook overkomen. Straks als wij stof in de wind zijn of voedsel voor bomen, planten, etc.

 41. Hans Velderman schreef:

  (40) Als je dit leest, lijkt het bijna onvermijdelijk logisch. Is het waar wat ik beweer? Bij mensen lijkt het op deze wijze te werken. Tabula rasa als embryo en indrukken tijdens het leven maken het unieke individu!
  Raadselachtig is dan toch dat het bij sommige dieren anders werkt. Bijv. zeeschildpadden leggen hun eieren in een kuil op het strand. Nadat ze uit hun zandnest kruipen, lijkt het alsof ze weten wat ze moeten en kunnen. Geen enkele info van en door de ouders. Zo zijn er meerdere voorbeelden oa vissen etc.
  Hoe kunnen dieren weten?

 42. Hans Velderman schreef:

  (41) Helaas sterven deze dieren uit aan en door gebrek aan aanpassingsvermogen. Gebrek aan leervermogen.

 43. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. #40, 41 en 42:
  Wat u schrijft, daar kan ik mij volledig in vinden, mijnheer Velderman.

  Mag ik het als volgt samenvatten dat (ook voor u) de discussie omtrent het al dan niet bestaan van god (welke dan ook), zich bevindt in een (geleidelijke- / evolutionaire) transitie van algemeen aanvaard god-geloof naar algemeen aanvaard atheïsme, daarbij uiteraard geholpen door de steeds snellere vermeerdering van onze wetenschappelijke kennis?

  Wat ikzelf tracht te doen, is om de mensen in mijn mijn omgeving (net als hier op deze website, maar niet altijd even fanatiek) een handje in die richting te helpen. 😉
Reageer