Voor gristenen maar één griezel

Geplaatst op 30 september 2017 door

Aan het thema van de kinderboekenweek ‘griezelen’ doen een aantal scholen met den Bijbel niet mee. De gristelijke zieltjes zouden eens kunnen gaan geloven dat die enge geesten uit de verhalen echt zijn. Zij moeten weten dat er maar één echte griezel is, de duivel die er alles aan doet om hen de hel in te krijgen. Wat misvormt de ziel erger dan die gruwelijke fantasie?
19 reacties “Voor gristenen maar één griezel”


 1. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Het is wat met die duivel die nauwelijks in de Bijbel voorkomt. In Genesis is er alleen een slang, in Job is Satan een soort onderminister die met Jahweh een wedje maakt, en pas in de evangeliën komt er een anti-god even kijken. In Openbaring 12 en verder zien we diverse beesten, te beginnen een draak.

  De echte kwaaie pier is God zelf, die alleen maar aardig is voor degenen die hem eren, allerlei rare voorschriften volgen en anderszins ook loyaal zijn. De engelen in de hemel moeten tot in der eeuwigheid Hosanna blijven zingen. Of Hallelujah. Da’s wel aardig voor eventjes, maar forever and ever gaat vlug tegenstaan.

  Maar een Opperwezen dat verering en loyaliteit eist, dat wekt associaties met iemand die mieren doodtrapt omdat ze hem niet met twee woorden aanspreken.

 2. ben warner schreef:

  Tegenover de hemel moet wel een hel staan als dreiging en straf voor ongeloof of onvoldoende verering. Impliciet moet er een dreigend hiernamlaas zijn, omdat de dood niet is wat het is, namelijk voor altijd en eeuwig weg. Anders gezegd: geloven werkt niet zonder hel of een hernamaals. De hel moet dan wel van een angstwekkend wezen als de duivel zijn, want de goede godheid zelf heerst natuurlijk nooit over de hel en heeft deze ook niet gesticht. We hebben dus de schepping van de hemel en de schepping zelf en los hiervan een schepping van de hel.
  Het leven begint derhalve van meet af aan met een gruwelijke dreiging, zelfs al voor de baby in de wieg die van goed noch kwaad enig besef heeft, maar dat als de wiedeweergave wel te horen krijgt en al op een vroege leeftijd.
  Dat ouders dit hun kind aandoen is van een onbegrijpelijke hardvochtigheid. Ter ere van het opperwezen zadelen zij hun kinderen op met een lavenslange angst en chantage. Hoe verwerpelijk is dat wel niet.

 3. Hans Velderman schreef:

  Wat maakt iets (daden en/of denken) van opponenten tot duivel, ten opzichte van hen die datgene dat anderen als “goed” denken? God of duivel? Voor Duitsers en Engelsen leek zo’n dilemma nogal eenvoudig in de vorige eeuw. Voor de USA in de jaren 60 bleek het ietwat problematisch. Het Vietnamese communisme, bleek voor de regering in de USA de duivel. Voor het volk na duizenden dode GI’s de eigen USA regering.
  Lijkt mij voor gelovigen nu die argumenten aandragen in politieke en religieuze discussies eenvoudiger! Nu is de duivel (volgens sommigen ); de ander, waar ze vandaan komen, maakt niet uit. Zij de anderen! Waarom? Zij geloven!!!! Ergens in? Daar ligt de kern?

 4. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @warner

  Dat een geloof een hemel en een hel nodig heeft spreekt niet vanzelf. Bij de Grieken en de Romeinen (die in allerlei goden geloofden) was er wel een onderwereld (die voornamelijk oersaai was) en een Olympus (waar je alleen terecht kwam als je bij leven al minstens een halfgod was), maar niet zoiets als in het christelijke geloof. In tal van ‘natuurreligies’ zijn de goden vooroudergeesten. Zelfs in de Bijbel zie je in het Oude Testament vrijwel niets van een geloof in een hiernamaals. Het Nieuwe Testament propageert een wederopstanding, dus de doden komen uit hun graf. Die zijn niet ondertussen in de hemel. Die zou bovendien ook tamelijk vlug komen.

  Het is natuurlijk wel zo dat dreigen met allerlei onaangenaams (pre- en postmortem) deel gaat uitmaken van religie als de religieuze leiders klantenverlies vrezen.

 5. Hans Velderman schreef:

  Beste Anton,

  Waar ik nu moeite mee heb, is je vraag; “Wat misvormt de ziel erger dan die gruwelijke fantasie?” Bedoel je daarmee dat zielen bestaan en op de een of andere wijze meer of minder misvormd kunnen worden? Of beste Anton denk je dat ziel, geest of iets dergelijks ook niet meer is dan fantasie? Immers al datgene wat wetenschappelijk aantoonbaar is, is niets meer en niets minder dan hetgeen hersenen opslaan. Het brein dat via onze 5 zintuigen in staat is vast te leggen wat anderen ziel, geest, brein, gewaarwording, geheugen, verstand of zelfs bewustzijn noemen.
  Ja dat kun je volgens mij beschadigen. De wijze waarop lijkt eenvoudig. Inprenten in andermans brein dat de werkelijkheid anders is dan hun opgeslagen informatie zegt. Zowel religieuze, als politieke machthebbers deden pogingen mensen te herprogrammeren.
  Mozes, Boehdda, Jezus, Monammed, Karel de Grote, Lenin, Stalin, Hitler, Rode Kmer, Ho chi min,
  Vrijemarkteconomie, etc.
  En reparateurs komen in drommen opzetten, om gestoorde zieltjes te reprogrammeren dmv chemische en/of farmaceutische of psychologische/psychiatrische formules.
  Eerlijk gezegd lijkt het mij dat jouw zieltjesopmerking geen uitzicht biedt.

 6. Toon Swinkels schreef:

  @Hans Velderman #5,
  Je bedoelt dus eigenlijk: je moet eerst in het bezit zijn van een ziel wil die vervormd kunnen worden. Ja, zit wat in.
  En mocht je dan toch onverhoopt in het bezit zijn van een ziel dan moet je ook nog opletten voor ‘het’, dat op jacht is naar jouw ziel.
  Spooky verhalen eigenlijk hoor.

 7. Hans Velderman schreef:

  (5) Meneer Swinkels, volgens de Oude Grieken en Romeinen, de Hindoes en nogal wat zg premitive religies, hebben mensen, dieren en planten een geest. Sommigen gaan zelfs zover dat ze denken dat alle materie een geest of ziel bezit. Scholastici dachten dat alleen mensen een geest en/of ziel bezaten, dit juist i.t.t. planten en dieren. Ook de huidige Christenen denken dat alleen mensen een ziel hebben. De mens als uitverkoren schepsel en heerser over de natuur.
  Probeer ik in de overvolle breinen een plekje te vinden, dat er niets meer is dan hersenen en de info er naar toe via de zintuigen.
  Volgens mij is er niets meer! Alle levende wezens leren op deze wijze. Er is aantoonbaar niet meer dan dat!
  Spreek je dan over zieltjes, geest o.i.d. kom je dichtbij de bovengenoemde vooronderstellingen!
  Dhr. V. Hooff gaat in op het krenken van zieltjes.

 8. Hans Velderman schreef:

  (5) moet (6) zijn.

 9. joop dorrepaal schreef:

  Dit begint waarachtig op een theologische discussie te lijken: wat heeft de “profeet” met het woord “ziel” bedoeld…?
  Daar zouden nog oorlogen over kunnen uitbreken!

 10. Hans Velderman schreef:

  (9) meneer Dorrepaal, welke profeet bedoelt u? En in een simpele logische discussie lijkt een oorlog slechts weggelegd voor de emotionele medemens.
  Emotie is er voor de liefhebbers. Ja en op dit moment lijken zij de dienst uit te maken.

 11. M.poort schreef:

  # Nienhuys / Warner.

  Nienhuys / Warner, jullie zijn wijzen mannen moet ik zeggen, als ik zie wie jullie zijn. Maar het maakt je dwaas als je blijft beweren dat er geen God bestaat, en om wil is en weten vast blijven houden aan vorige benoemde optie 2 (alles ontstaan uit het niets).

  Het zou jullie beter staan als jullie jezelf bestempelen tot deist, in plaats van atheïst.

  Het maakt je een oplichter als je blijft beweren en verkondigen dat er geen God bestaat, als je bewust weet, dat je geen ander alternatief hebt dan optie 1 (iemand heeft het gemaakt).

  Optie 2 is wetenschappelijk bewezen niet mogelijk! Heeft u een andere optie, dan hoor ik het graag.

  En Warner, verdiept u zich toch is in de bijbel voordat u wat beweerd (#2). Of doe het vooral niet, maar houw dan uw mening voor u.

  God heeft wel de hel (een wereld zonder God)gemaakt. Voor satan, omdat satan dat wilde. Satan, wilde een bestaan zonder God. Dat is ook wat de hel is. Satan kan niks scheppen.

  Nog effe een ander dingetje, hoe kan het toch bijv. dat we vloeken (gelovige/ongelovige) met de naam Jezus Christus (in vele talen)? Iets waar de bijbel al voor had gewaarschuwd niet te doen. En waarom doen we dat niet met bijv. de naam Adolf Hitler of zoiets? Die heeft nog wel wat slechts op z’n kerf stok staan. Waarom Jezus Christus??

  Het lijkt wel of iemand of iets ons dat met alle liefde Wil laten zeggen. Ma goed ik zal ze wel weer zien vliegen. Ik, met al m’n optellingen.

  Het ziet er een beetje triest uit allemaal hier. Vol blijven houden dat geloven in een God onzin is, terwijl jullie te gelijk niet met een andere Niet te weerleggen optie komen.

  Nogmaals atheïsme en geloven in de evolutie, is de grootste oplichting die de menselijke geschiedenis gekend heeft. Dat is makkelijk te zien. Maar waar sommige ‘wijze’ mensen, het simpel weg gewoon niet Willen in zien.

  Satan heeft een goeie greep op mensen!! Maak u los en zoek het bij Jezus! En u zal zien wat waarheid is.

  Mvg.

 12. Anton van Hooff schreef:

  Natuurlijk bestaat de ziel niet. Ik heb me alleen aangepast aan het taalgebruik van de gristenen.
  Het morele besef wordt door het geloof misvormd omdat daarbij goed handelen niet voortkomt uit een eigen oordeel, maar uit een kleuterachtige angst voor straf.

 13. Jan Willem Nienhuys schreef:

  M. Poort doet aan koppelverkoop. Er is van alles en nog wat onbekend over wat er rond de tijd van de Oerknal gebeurde. Over de wereld zoals die nu is, is ook veel onbekend. Trefwoorden: donkere massa, donkere energie, inflatie, kwantumzwaartekracht.
  Voorts zijn er in onze eigen Melkweg naar schatting 40 miljard planeten, waarvan een behoorlijk aantal op de aarde lijken, en dus misschien wel leven of intelligent leven hebben.

  Laten we even om wille van het argument aannemen dat er één duidelijke oorzaak is voor het ontstaan van het universum. Dan zijn we nog niet zoveel verder, want wat is daar weer de oorzaak van, maar alla. Dan volgt daar niet uit dat die oorzaak een mensachtig onstoffelijk wezen is dat bovendien het universum liet ontstaan met als doel dat er mensen zouden komen die eer zouden bewijzen aan die ‘schepper’.

  Dat is een vreemde gedachte. Wij bewijzen ook geen eer aan de stelling van Pythagoras (wel misschien
  aan Pyhagoras zelf, maar niet aan de eeuwige waarheid van de stelling zelf.) Die stelling is er gewoon en er is geen ‘oorzaak’ voor.

  Dat we denken in termen van oorzaak en gevolg zit hem in onze perceptie dat de tijd maar 1 kant uitgaat. De fundamentele wetten van de natuurkunde zijn ongevoelig voor de richting van de tijd. Als je een flimpje maakt van twee botsende ballen, dan is de omgekeerde film ook een film van een bestaanbaar proces. De emissie van een lichtdeeltje door een atoom is hetzelfde proces als de absorptie van zo’n lichtdeeltje, maar dan in omgekeerde volgorde.

  De onomkeerbaarheid komt pas op het ogenblik dat de energie die bij een of ander proces beschikbaar komt, wordt verdeeld over een gigantisch aantal wemelende deeltjes, i.e. wordt omgezet in warmte, gepaard gaande met een toename in entropie. Dat is vergelijkbaar met het schudden van kaarten: gegeven een netjes geordend pak kaarten, dan gaat de ordening verloren door schudden, en zelfs met 52 kaarten is het ondoenlijk om door nog eens schudden de ordening weer terug te brengen. Des te meer zo als het niet om 52 kaarten gaat, maar om 10 tot de macht 80 deeltjes.

  Ons besef van in een één richting verlopende tijd en daaraan gekoppeld het idee van oorzaken en gevolgen is intrinsiek verbonden met ons bestaan in een omgeving waarin er voortdurend veel entropie geschapen wordt (onomkeerbare processen plaats vinden).

  Het idee dat er zoiets als een oorzaak voor het universum moet bestaan is net zo primitief als het idee dat alle water uit kranen komt, dus de regen komt uit een Grote Kraan in de hemel. Dat is extrapolatie vanuit uit onze beperkte ervaring naar een situatie waarvan we niets weten.

  Een glimp van een oorzaakloze wereld kunnen we begrijpen als we wiskunde leren. Stellingen over getallen en over meetkunde hebben geen ‘oorzaak’. Ik ga de verleiding weerstaan om mooie of eenvoudige wiskundige stellingen te noemen. Het punt is dat die geen ‘eerste oorzaak’ hebben. Een eerste oorzaak is geen noodzaak.

  Misschien dachten sommige mensen lang geleden dat ‘getallen’ een begin hebben, namelijk 1. Maar je
  kunt heel goed nog verder terug: 0, -1, -2 , … . Een lijn kun je in beide richtingen onbeperkt verlengen. Je komt nooit bij een beginpunt en bovendien heeft een lijn geen voorkeursrichting. Zo is het met de lijn van de tijd ook. Ach, nou doe ik toch weer stiekem een beetje wiskunde.

 14. Hans Velderman schreef:

  (12) Beste Anton,
  Ik verbaas me steeds opnieuw! Taalgebruik aanpassen aan gristenen? Nog erger; moreel besef wordt misvormd door geloof omdat het niet voortkomt uit goed handelen maar uit kinderlijke angst voor straf.
  Om met dit laatste te beginnen. Ons door mensen verzonnen rechtstelsel is bijna alleen gebaseerd op angst voor straf en wraak. Bij hen (gelovigen) op straf nu en/of na de dood.
  Als wetenschapper en gelovige in Darwins theorie; het overleven van de sterksten, is zo’n opmerking over moraal feitelijk flauwekul!
  Moraal? Waarom en waarvoor en voor wie?
  Misschien toch voor het beschermen vd zwakken?
  Wat zijn de gevolgen van moraal, deugden, etc.
  Er is maar 1 leven. Dus? Zorg dat je het goed hebt, overleef ook ten koste van de anderen.
  Of is er toch iets dat mij tegenhoudt en wat is dat dan?
  En hoezo is er natuurlijk geen ziel? Ikzelf worstel met dit idee. Men spreekt over doden dat ze zielloos zijn geworden.

 15. M.poort schreef:

  #Nienhuys

  U zegt dat ik aan koppelverkoop doe. Maar ik zie geen andere mogelijkheden op de vraag van ons bestaan. Nogmaals, als u nog een andere optie heeft, wil ik die graag van u horen. Of mag optie 1(iemand heeft alles gemaakt) geen optie wezen op deze vraag??

  Ik pleit meer voor afschaffing van optie 2 (alles ontstaan uit het niets zonder reden), omdat zeker in deze tijd, daar dan wetenschappelijke bewijzen voor moeten zijn. Maar NIETS wijst daar op, en de wetenschap spreekt dit juist tegen! Optie 2 mag weer een optie wezen, als daar een niet te weerleggen onderbouwing voor is.

  U verhaal over de ‘oerkraan’ zegt niet zoveel. Het lijkt wel of u wil zeggen dat de bijbel zoiets verteld, ‘maar we weten nu wel beter!’ Dat is niet waar.

  Nogmaals de bijbel verteld ons juist dat wij bijna alles, zullen gaan begrijpen, betreft dit soort zaken.

  Zaken als eeuwigheid en het lijden op bepaalde punten, zullen wij niet bevatten en niet helemaal begrijpen. En wat blijkt.

  Het punt van het lijden is genoeg over te zeggen. U laat zien dat u bekend bent met het verhaal van Job ondermeer, dus u weet dat de Bijbel op het punt van lijden er niet omheen draait.

  Iets wat wij niet begrijpen van waarom? Bewijst niet dat de bijbelse God niet kan bestaan. Nee, het laat zien dat wij niet alles zullen begrijpen.

  Ik ga ervan uit dat u atheïst bent of was, maar als u dat bent. Bent u uw eigen dan geen niet te weerleggen onderbouwing verschuldigd?

  Want het lijkt mij een beetje vreemd allemaal, om zo zeker van een zaak te zijn en beweren ‘er bestaat geen God’, maar dan zelf geen alternatief tot beschikking te hebben.

  Ik geloof in de bijbel, omdat ik daar een goede onderbouwing voor heb bijv.

  Nogmaals het lijkt mij vreemd, dat u nog steeds gelooft dat evolutie enzovoorts, waarheid is na deze discussies. Of is dan, geen opties hebben voldoende voor u?

  Mvg

 16. Hans Velderman schreef:

  (13) Meneer Nienhuys, volgens mijn bescheiden mening is wis- en natuurkunde een denkproces om de wereld waarin wij leven te kunnen begrijpen.
  Het lijkt mij dat indien deze wereld niet zou bestaan, wis-en natuurkunde overbodig is. De oorzaak voor het denkproces is dus een bestaande werkelijke wereld met wis- en natuurkunde als gevolg.
  Maar wat dit met gristelijke gekrenkte zieltjes van doen heeft, ontgaat mij volledig.
  Verder is het een vaststaand feit dat in de werkelijkheid zoals wij die kennen alles een oorzaak heeft en dat alle werkelijkheid nu daarvan weer het gevolg is.
  De oerknaltheorie is niet meer dan wat het woord uitdrukt! Een theorie! Zoals het Genesis verhaal door velen voor waar is aangenomen, geloven mensen als volgzame kudde deze oerknal theorie.
  Fundamentele wetenschappers bedenken theorieën en proberen dit te bewijzen. Tot enig moment dat een theorie is bewezen, is het niet meer dan een denkproces.

 17. Anton van Hooff schreef:

  ‘Ik kan alleen vrij zijn als iedereen vrij is,’las ik dezer dagen op een sticker, meneer Velderman. Een vrijdenker is geen Nietzscheaanse Übermensch die zich ten koste van anderen bevrijdt. Ik wacht niet voor rood uit angst voor een bekeuring, maar omdat ik besef dat de verkeersregel uiteindelijk iedereen ten goede komt, ja ook mij.

 18. Hans Velderman schreef:

  (17)

 19. Hans Velderman schreef:

  (17) met alle respect!
Reageer