Haagse Verlichtingsborrel

Geplaatst op 29 september 2014 door

Op maandag 13 oktober 20124 is weer de maandelijkse Haagse Verlichtingsborrel. Dr. Jan Willem Nienhuys (secretaris Stichting Skepsis) legt tijdens deze Verlichtingsborrel uit dat religie, kwakzalverij en andere waanideeën en denkfouten mogelijk zijn omdat ons brein van nature niet helder denkt. De lezing wordt omlijst door gedachtewisseling en gezelligheid.

Maandelijks
De Haagse Verlichtingsborrel is een initiatief van leden van vereniging De Vrije Gedachte in de regio Haaglanden. De Haagse Verlichtingsborrel is een maandelijkse feestje over helder denken, de moraal en het goede leven. Voor vrijdenkers, atheïsten, humanisten en twijfelende gelovigen op zoek naar verlichting. De Verlichtingsborrel wordt elke 2e maandag van de maand gehouden.

Locatie
Café Granny’s Corner, Rijnstraat 12 (in de onderdoorgang onder het voormalige VROM-gebouw direct naast station Den Haag Centraal), 2515 XP Den Haag.

Tijd
Van 20:00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Kosten
Vrij toegang, drankjes voor eigen rekening.

Meer informatie
www.facebook.com/verlichtingsborrel
www.meetup.com/De-Haagse-Verlichtingsborrel/
www.devrijegedachte.nl
www.skepsis.nl

Contact
verlichtingsborrel@gmail.com
5 reacties “Haagse Verlichtingsborrel”


 1. Hans Velderman schreef:

  Ons brein van nature niet helder denkt! Ons? Bedoelt hij alleen de atheïsten? Of bedoelt hij alle levende wezens?
  Zulke grapjassen daar word ik blij van. Van nature? Nooit gehoord van Darwin? Elk brein van de nu nog overlevenden in het gevecht van het da-sein is een -althans voor gelovige Darwinisten- gevolg van het eeuwige gevecht van de sterkste en succesvolsten. De evolutietheorie! Op elke basisschool wordt aan kinderen geïndoctrineerd dat Darwins idee de enige juiste is.
  Neem nog maar een borrel, zou ik zeggen.
  Als ons brein niet helder zou denken? Ja lieve mensen dan zouden we -volgens Darwin- niet meer bestaan.
  Volgens mij nodigen jullie mensen uit die niet kunnen nadenken

 2. Hans Velderman schreef:

  Als je overtuigd bent van eigen gelijk? Glorie voor allen “zonder uitzondering” met hun overtuigingen. Ben je er heel zeker van als schapen dat je de “ene” en echte herder volgt (club of politieke partij).
  Klopt, mijn overbuurman verdient er een dikke boterham aan. Tijdens het offerfeest werden alle schapen en koeien (gelovig en ongelovig) halal geslacht.
  Nu ook Jihadisten en andere Nederlanders, opgenaaid door verschillende partijen en vrijwillig naar de slachtbank.
  Lijkt op de zoeaven die met de paus tegen de garibaldisten vochten.
  Beroepspoliticie maken de dienst uit en u als onderdanige gelovige denkt (gebrek aan info) dat het slachten op democratische wijze plaatsvindt?
  Een vraag: kunt u als Nederlander iemand op een verkiezingslijst plaatsen?
  Hebt u invloed op politieke programma’s?
  Kunt u verkeerde beslissingen (die de dood van mensen die u toevallig niet bij naam kent) tegenhouden?
  Wat betekent democratie voor u? Zeg maar niets meer, waarschijnlijk nooit over nagedacht. Neem nog maar een verlichtingsborrel. Gloeilampje? TL’etje?

 3. Millicent schreef:

  That’s the thinnikg of a creative mind

 4. Lyndall schreef:

  Good post…but sad story. Yeah it has gotten out of hand. I have friends that are gaealysbi/n and people constantly constantly are judging them and sometime even ME when I’m around them!go.

 5. Lynsey schreef:

  This “free sharing” of inoormatifn seems too good to be true. Like communism.
Reageer