Veganisme: de goede en slechte voor en tegen argumenten

Geplaatst op 6 september 2017 door

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede wordt door De Vrije Gedachte in samenwerking met de Atheïstisch Seculiere Partij georganiseerd. Iedereen die zich aangetrokken voelt om open over actuele, wetenschappelijke en/of politieke onderwerpen te discussiëren is welkom. Op 14 september 2017 ontvangen we Leon Korteweg bestuurslid van De Vrije Gedachte, hij zal komen spreken over het onderwerp:

Veganisme: de goede en slechte voor en tegen argumenten

Voor Leon is veganisme een goed idee om zo plantaardig mogelijk te eten en te leven. Leon Korteweg is naast dat hij schrijft voor Skepter, de Vrijdenker en Jalta.nl ook actief als teamlid van het Guerrilla Skepticism op Wikipedia. Hij zal kijkende door zijn scepsisbril het veganisme versus het carnisme in zijn lezing ontleden. Denk hierbij aan de drogredenen die vleeseters graag gebruiken en de complottheorieën die verstokte veganisten erop na houden. De vleesetende bestuurslid Catherine de Jong van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft wel een punt ten aanzien van de gezondheid van mens en dier. Daartegenover staat de milieufilosoof Floris van den Berg die rabiaat ingaat op de immoraliteit van het vleeseten. Wel ligt er aan die kant een punt in relatie tot de bio-industrie en de impact die dat heeft op de leefomgeving. Deze twee uitersten zullen door Leon vanuit zijn middenpositie worden belicht. In de aansluitende discussie zal worden ingegaan op de posities die je als mens kunt innemen zonder elkaar te verketteren. Wil je zicht krijgen op het veganisme en wil je meedoen aan de discussie kom dan aanstaande donderdagavond 14 september om 20:00 uur naar de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede in de Fermerie te Deventer.

Lees hier voor meer informatie.

 
8 reacties “Veganisme: de goede en slechte voor en tegen argumenten”


 1. Hans Velderman schreef:

  Voorschotje; Veganisme = onzin!
  Veganisme het weigeren van voedsel ontstaan uit levende dierlijke organismen.
  Er is dus een duidelijke scheidslijn tussen het nuttigen van voedsel voortkomend uit de Fauna en voedsel uit de Flora.
  Wat is de reden die ertoe leidt om geen producten uit de Fauna als voedsel tot je te nemen maar uit de Flora wel?
  Sentiment? Religie? Angst?
  Alles dat en wat mensen eten, is geproduceerd door levende natuurlijke wezens. Bijna alle dingen die we consumeren, zijn voortgebracht door mannelijke en vrouwelijke organismen. En!!! We
  Lijken in principe zowel in de Fauna en Flora voor meer dan 90% op elkaar. En we bestaan voor 100% uit alle levende organismen doe aan ons voorafgingen.
  Zo zit onze wereld in elkaar.
  Vraag blijft :
  Is het sentiment? Religie? Angst?

 2. ben warner schreef:

  De manier waarop we met dieren omgaan om in deze overvolle wereld aan voedsel te komen kan ik niet beschaafd vinden. Aan de andere kant is het proces eiwitten die eiwitten eten. Als mensen dit proces willen inperken ondernemen zij een enorme taak. Het is voor mij buitengewoon intrigerend dat diteiwiitenproces heeft geleid tot hersenen, die vervolgens dat proces ter discussie stellen. Alsof die eiwitten het zelf eigenlijk ok niet willen.

 3. Hans Velderman schreef:

  (2) meneer Warmer het is vandaag 15-9-2017.
  De eerste dag na de bijeenkomst over veganisme: de goede en slechte voor en tegenargumenten.

  In uw betoog stelt u: dat buitengewoon intrigerend is dat (dierlijk) eiwit consumptie heeft geleid tot hersenen die vervolgens dit ter discussie stellen. Denkt u dat predatoren, aaseters en aanverwanten over enige tijd eenzelfde gedachtengang gaan ontwikkelen?
  Verder lijkt het mij voor de Darwinisten en tevens veganisten een dilemma. Je bent door
  de voedselopname van je voorouders geworden die
  Je bent.
  Feitelijk zeg je dan als veganist; ik wil er niet zijn omdat mijn verwekkers op een wijze leefden die ik afwijs.
  Leuke discussie voor Leeuwen, krokodillen, etc.

 4. M.poort schreef:

  # Hans velderman

  Sorry dat ik niet over het boven genoemde onderwerp veganisme ga hebben, maar heb een vraag aan de heer Velderman.

  Beetje uit nieuwsgierigheid. Maar als ik het zo lees, gelooft u ook dat er een God moet wezen. Mijn vraag is; Wie is dan volgens u, onze God/creator?

  Of valt u binnen het ‘deïsme’ zo gezegd.

  http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/deisme.htm

  Mvg

 5. Hans Velderman schreef:

  Beste meneer Warner,
  Ik plaag u een beetje! Jammer genoeg reageerde u niet daarop. Wat mij bezighoudt, is de vraag of beweringen waar, onwaar of onzin zijn. Vaak en helaas te vaak zijn mensen om een of andere reden gelovige. Soms in eoa religie, soms als volger van een theorie, maakt feitelijk weinig uit . Ze volgen!!!!!!!!? Heeft met allerlei omstandigheden te maken.
  Neem nu even uw bewering dat carnivorisme zou leiden tot de rede, verstand, e.d.
  Zijn de Dajaks, Ibans en Papoea’s slimmer dan andere Indonesiërs ?
  En waarom zijn de vleesetende dieren niet heersend?

 6. Hans Velderman schreef:

  Meneer Poort,
  Neemt u mij niet kwalijk, ik (met respect) kan u niet volgen. Kan zijn dat u in een ander onderwerp verdwaalde? De vraag in dit onderwerp is: goede en slechte voor- en tegenargumenten.
  Voor Hindoes is het eten van levende dieren een taboe! Heeft met religie, cultuur en angst te maken.
  Voor Westerlingen heeft het met emotie, (Walt Disney syndroom) en angst te maken.
  Voor sommigen de angst voor de experimenten met genetische manipulatie en dierlijk slachtafval voeren aan herbivoren! Met als gevolg; gekke koeienziekte (Creusfelt-Jacob).
  Je kunt er aan dood gaan. Als je slim bent eet je geen dieren. Vooral niet je hond of kat. Ze zijn u dierbaar. Emotie!

 7. M.poort schreef:

  # Hans velderman

  Ja het gaat hier over veganisme, dat had ik ook vermeld.

  Los van dit onderwerp wilde ik u de vraag stellen; in wat voor God gelooft u?

  Moet ik die vraag dan bijv stellen in de vorige discussie colum ,‘Mensen hebben rechten, ideologieën en religies niet’? Of een colum die er beter bij past?

  Magoed als u hier niet op in wil gaan, is ook goed. Was alleen benieuwd.
  Mvg

 8. Hans Velderman schreef:

  Meneer Poort, veganisme, is in je leven, het afwijzen van het consumeren van dierlijke producten.
  Melk, boter, vis , kaas, eieren, vlees, kortom alle door organismen in de Fauna geproduceerd voedsel..!!
  Dus ook het eerste voedsel, moedermelk!!!! Daarmee wijs je, je eigen bestaan af. Mag van mij maar door moedermelk te drinken, ben je er (nog).
  Met dit idee over veganisme had
  er nooit iemand kunnen bestaan, ooit! Zij waren kort na de geboorte overleden.
  Veganisme? Flauwekul!
  Wat dit soort flauwekul met god heeft te maken, ontgaat mij.
Reageer