Boeken

16 januari 2014 door


Stichting Uitgeverij De Vrije Gedachte

Dit is een afzonderlijke rechtspersoon, waarvan de bestuursleden door de vereniging worden benoemd. Het bestuur bestaat thans uit vier leden. Het streven van de uitgeverij is om zelfstandig of in samenwerking met anderen tot het uitgeven van drie publicaties per jaar te komen. In 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Uitgeverij De papieren Tijger in Breda.


Bestellen

De onderstaande boeken kunnen worden besteld door per exemplaar het aankoopbedrag, vermeerderd met € 2,50 verzendkosten, over te maken naar bankrekening: NL15INGB 0000 2745 51 van De Vrije Gedachte te Soest, onder vermelding van de titel van het gewenste boek.

Daarnaast dienen de adresgegevens via een e-mail worden doorgegeven naar: penningmeester@devrijegedachte.nl, met vermelding van de titel van het gewenste boek en de datum van betaling (Op de afschriften van een bankrekening worden de adresgegevens van de betaler onvolledig weergegeven). Zodra de betaling en de adresgegevens binnen zijn, wordt de bestelling verzonden.

 

Lijst met publicaties


De egoïst Max Stirner

Biografie
Hans Jansen
114 pagina’s. Prijs € 17,00

De dageraad van het positief atheïsme
Jan Hoving over godsdienst en seksualiteit in het Interbellum
Vincent Stolk
175 pagina’s. Prijs € 12,50

Denkers zonder dogma’s
Voordrachten en foto’s van het DVG-jubileumcongres
Bert Gasenbeek (redactie)
198 pagina’s. Prijs € 5,00

Geleefde brieven Deel I: Prometheus
Roman
Floris van den Berg;  (nawoord: Frans Bijlsma)
237 pagina’s. Prijs € 25,00

God noch autoriteit
Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland
Redactie: B. Gasenbeek, J.C.H. Blom en J.W.M. Nabuurs
366 pagina’s. Prijs € 10,00

Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje
Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken
Michaël Schmidt-Salomon en Helge Nyncke
Vertaald uit het Duits door Frans Bijlsma
18 pagina’s. Prijs € 15,00

Liever een dode leeuw, dan een levende hond
Over de betekenis van de vrijdenker en humanist Leo Polak
Bert Gasenbeek (redactie)
172 pagina’s. Prijs € 15,00

Misschien is niets geheel waar … en zelfs dat niet
Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten
Bert Gasenbeek (redactie)
178 pagina’s. Prijs € 14,50

Schendingen van de scheiding tussen Kerk en Staat
DVG werkgroep Kerk en Staat
176 pagina’s. Prijs € 5,00

Sprokkelhout
Een polemisch-filosofische ideeënbundel
Gerhard Elferink
99 pagina’s. Prijs € 5,00

Uit vrije dwang
Gedichten van Aboe l-Alaa al-Ma’arri
Gedichten: Jaap van den Born
Vertaling: Pieter Smoor
146 pagina’s. € 10,00