Stop ophef over de Ramadan

Geplaatst op 12 juli 2013 door

Het is weer zover: alle kranten berichten uitvoerig over het begin van de islamitische vasten. Ook standaard zijn de interviews waarin moslims mogen verklaren dat de ramadan hun zoveel geestelijke zuivering brengt. Nooit zegt een Allah-gelovige de waarheid:’Zo voel ik mij ver verheven boven jullie, ongelovige honden.’ De media voeden deze hoogmoed door respect voor dat vasten te betuigen. Ik herinner me niet dat er indertijd zoveel aandacht voor de katholieke veertigdaagse vasten was. Roomsen liepen gewoon niet zo te koop met hun versterven, moslims doen dat wel.
Het is begrijpelijk dat het fenomeen van de Ramadan toen het nog exotisch was nieuwswaardig werd gevonden. Maar nu is het zo gewoontjes dat het tijd is maar eens de spot te drijven met die hovaardige en soms schadelijke vorm van groepswaan.
24 reacties “Stop ophef over de Ramadan”


 1. Jan Bontje schreef:

  Eindelijk eens een verfrissende kijk op de ramadan…

 2. Hans Velderman schreef:

  Hoewel de Ramadan niet meer het ooit bedoelde -matigen van voedsel- en zorgen voor een gezonde lichaam en geest. Is aan de andere kant het verval van religieuze voorschriften overduidelijk zichtbaar. Een evolutionaire ontwikkeling van mensen tot veelvraten. Vetzucht? Kijk maar om je heen, nooit zag je zoveel menselijke monsters volgeladen met vet. Wijdbeens strompelen ze etend -uit met puntzakken volgeladen- dodelijke lekkernijen. Hun geloof in onsterfelijkheid wordt proportioneel opgestapeld in bergen gele vetmassa. De bergrede van de volvreters; hoe vetter je bent des te korter duurt het voor je op aarde. Hoewel miljoenen worden weggesmeten aan het redden van menselijke vetklompen (waar ook Ramadammers aan meebetalen) is het einde in het geloof in vreetzucht nog niet in zicht. Erger nog, hormoongebrekkigen komen met verwarde verhalen om hen die gezond door het leven willen gaan te vernederen.

 3. Aart Tuynman schreef:

  Eerlijk gezegd vind ik dit een beetje een flauw artikel.
  Moet je nou werkelijk alles van een godsdienst die je niet aanstaat, afkraken?
  Ik heb zelf ook een periode gehad dat ik nogal negatief over de islam dacht en me op het web erg kritisch uitsprak over de islam, maar op een gegeven moment heb ik geleerd om te relativeren.
  Verder herken ik op geen enkele manier het beeld dat moslims tijdens Ramadan vasten om zich boven de “ongelovige honden” verheven te voelen.

 4. kjwouters schreef:

  Altijd weer dat gelieg, een vaste gewoonte overigens binnen de christelijke cultuur. Daarom even dit: wij hebben rekenen van de Islam geleerd, tot heden gebruiken wij bij het boodschappen doen ARABISCHE cijfers. En het waren uitstekende artsen en architecten, ik noem maar wat. Laten wij nu eens ophouden met die walgelijke geschiedvervalsing. En wat hun cultus betreft, ik heb twee Islam gezinnen als buren. Prima mensen. Als ze naar hun moskee willen gaan doen ze dat maar. Ik niet.

 5. Aart Tuynman schreef:

  O ja, en dan nog iets.
  Ik heb op geen enkele manier de indruk dat moslims te koop lopen met hun vasten tijdens Ramadan. Dat de media daar nu weer aandacht aan besteden, kun je de moslims niet verwijten. Het aantal moslims bij de redacties van kranten en omroepen is minimaal.

 6. Mario van der Linden schreef:

  Een prima artikel. Als we

  – er van uit gaan dat godsdienst een met de ratio niet te onderbouwen fenomeen is
  – en constaterend dat er geen unanieme gedachte bestaat over die god of in sommige gevallen goden
  – en wat er vanwege het veronderstelde bestaan van die goden moet gebeuren;

  is het van belang kritisch te kijken naar dit soort jaarlijkse tradities.

  Ik ben overtuigd atheïst maar heb verschillende gelovigen in mijn vrienden- en kennissenkring. Zoals ook bij atheïsten zijn er in die groeperingen prima en minder prima mensen. Een kritische noot richting een godsdienst of godsdienstig gebruik wil niet zeggen dat al die gelovigen (op individueel niveau) niet zouden deugen. Deugen of niet deugen heeft niet automatisch een relatie met godsdienst.

 7. kjwouters schreef:

  Zo is dat! Laten wij niet de gebruikelijke fout maken binnen de zogenaamde christelijke cultuur om anderen overal van uit te sluiten. Ca. 600 jaar volledig racisme, bedrog, uitbuiting en gewoon vernietiging met als voorlopig (?)eindpunt de katholieke Hitler is genoeg geweest. Word wakker en blijf dat!

 8. Hans Velderman schreef:

  Ik kan er volledig naastzitten (inkoppertje) maar als je nooit enige historisch inzicht tot je kon nemen en vanaf nu -zonder basis- naar het verleden terugkijkt, besefloos! Inderdaad, dan kun je lachen om de eencelligen waaruit je ooit -miljarden jaren geleden- voortkwam! Ik ben het eens met het gegeven dat het religieuze vasten aan betekenis heeft ingeboet. Religieus vasten is -bijna wereldwijd- verworden tot een jaarlijks ritueel. Een ritueel om mensen samen te binden binnen een vereniging, zoals ook ongelovigen in vereniging rituelen hebben die hen samenbindt.
  De oorspronkelijke bedoeling van vasten “de afweging tussen het hoogst nodige en het zo min mogelijk innemen van voedsel”, om zo gezond als mogelijk je overtollige vetreserves (gele blubber) kwijt te raken, is verloren gegaan.
  Op dit moment zie je wereldwijd elke mafkees -met een recept om af te vallen- succesvol een boek schrijven en miljonair worden. Hoezo afvallen, vasten? Onzin? Voor sommigen wel, de domme massa zonder inzicht maar vol idealen en vooral “wetenschappelijk verantwoorde reacties en onderzoek”, maar waar zijn ze dan? Die wetenschappers? Ik hoor roepers en schreeuwers en betweters. Ja, lachen om die religieuzen, ja, dat hoor ik wel en lachen om je voorvaderen dat hoor ik wel. Hoor je ook in inrichtingen en zo!

 9. Jan Bontje schreef:

  Prima reactie, Mario van der Linden!

 10. Anton van Hooff schreef:

  In de godsdiensthistorie is zich tijdelijk van voedsel (en seks) onthouden een bekend fenomeen(bijv. in de Isisdienst): men wil zich zuiveren voor het aanschijn van de godheid. Een godgelovige vast niet in het geheim: het gaat om de demonstratie.

 11. Hans Velderman schreef:

  Soms Anton, zit je er naast. Soms Anton, sla je de plank mis. Vaak Anton, kijk je maar één kant op. Niet de kant waar het verstand zegeviert maar de emotie. Met jouw basis en achtergrond kun je tot een meer intellectuele overweging komen, lijkt mij. Je laat je helaas leiden tot waar de huilers eindigen. Mama’s veilige schoot.

 12. Jan Bontje schreef:

  Hans V.,

  wil je voortaan alleen iets schrijven als je iets zinnigs te vertellen hebt? Alvast bedankt!

 13. Anton van Hooff schreef:

  onzindelijk
  Ik heb Hans Velderman in een direct e-bericht geschreven dat het op de persoon spelen in plaats van met argumenten te komen een onzindeijke manier van debatteren is.

 14. Hans Velderman schreef:

  Oké, als jullie graag willen dat er slechts zakelijke overwegingen worden aangedragen, zal ik me er van mijn kant aan houden. Ik ga er daarbij vanuit dat de VG eveneens evenwichtige (zonder anti-religieus blindstaren) word gedebatteerd.
  Ik geef een voorbeeld: Een columnist in de Gelderlander schrijft dat religieuzen die zich niet willen laten inenten (vaccineren) wettelijk moeten worden verplicht.
  Ja, daar schrok ik van! Waar hoorde ik dat soort kreten eerder? Erger nog als je wetenschappelijke (is toch wat je als vereniging wilt) onderzoeken er op na leest, kun je je afvragen wat verstandiger is? Vaccineren of niet vaccineren dat is de vraag!
  In 80-tot 90% van alle entstoffen is de entstofdrager gehydreerd aluminium oxide. Nou en, denkt u? Uit Franse, Britse en Duitse onderzoeken blijkt dat dit een van de hoofdoorzaken (is) kan zijn voor op jonge leeftijd krijgen van alsheimer en fatale spierziektes. Eerder was al bekend dat koken en bakken in alu-potten en pannen (hoofdzakelijk ontwikkelingslanden) de hersencapaciteit degenereert. Aantoonbaar is gebleken dat door drinkwaterproducenten (bij zuivering van het water) aluminiumoxide werd en vaak nog wordt gebruikt met alle gevolgen van dien. Aantoonbare gevallen in GB met dodelijke afloop.
  Je kunt beter als je wetenschappelijke argumenten wilt gebruiken niet je eigen anti-religieuze emoties inzetten om wettelijke vaccinaties af te dwingen. Verder: gaat u maar rustig verder slapen.
  n.b. u kunt dit alles wat ik beweer overal op internet terugvinden!

 15. Anton van Hooff schreef:

  Herken de bekende uitwijkmanoeuvre van godgelovigen: het gebod van god dat zij zeggen te volgen, wordt opeens verdedigd door er zogenaamd redelijke argumenten met de haren bij te slepen: besnijdenis zou gezond zijn, vaccinatie zou riskant zijn.
  Bij mijn pleidooi voor een wettelijke verplichting tot inenting bevind ik mij in het goede gezelschap van VVD-senator Heleen Dupuis, medisch ethica.Door zo’n wettelijke dwang helpen we meteen de bijbelbanders van hun gewetensprobleem af: de overheids is immers van godswege aangesteld en moet gehoorzaamd worden.

 16. Hans Velderman schreef:

  Want zij (de overheid) draagt het zwaard der gerechtigheid. Paulus dacht ik? Paulus maakte wel meer grappen zoals alle kretenzers zijn leugenaars. Dat vertelde een kretenzer hem, zei hij.
  Is er één overheid die werkelijk deugt? De overheid als samenraapsel van belangenpartijen, ook christelijke die voor het hele volk deugt? Overheden worden vertegenwoordigd door mensen en mensen zijn gewoonlijk uit op belangen, vaak eigenbelang, vaak partijbelang en slechts zelden ons aller belang.
  Christelijke en andere geloofsgemeenschappen worden ook door mensen vertegenwoordigd met dezelfde gevolgen voor anderen als bij politieke partijen in en bij de overheid.
  Mevrouw Dupuis kan wel ethica zijn maar als vertegenwoordiger van haar partij kan zij slechts haar partijstandpunt aan ons allen voorleggen en dat doet ze ook!
  Je als ethicus of (a) of (politiek) filosoof conformeren met één partij maakt argumentatie zeer zwak. Kijk naar Heidegger en Carl Smitt die zich conformeerden met een overheid waar vaccinaties verplicht waren: Himmelspritz noemden ze dat. Goed gezelschap?

 17. Anton van Hooff schreef:

  Allemaal uitvluchten van Velderman: nu deugen – na vaccinatie – de overheid en Heleen Dupuis ook al niet Dupuis vertolkt overigens geen partijstandpunt; zo heeft Rutte als godgelovige alleen een beroep op dominees gedaan om hun kudde tot andere gedachten te brengen.

 18. Hans Velderman schreef:

  Ik zal nog een voorbeeld geven over: “de overheid beslist”. We hadden het al eerder over drinkwater. Meneer V.Hooff, u drinkt waarschijnlijk dagelijks kraanwater uit uw waterkraan, of niet dan? U, als volger en gelovige in de overheid drinkt dat om u te verkwikken en uw vrouw en kinderen ervan te laten genieten. Een tiental jaren geleden werd het Nijmeegse drinkwater- en productiebedrijf verkocht, via Nuon-Water aan Vitens. Geweldig denkt u als simpele waterdrinker. Een geweldige reclamecampagne, door Vitens kwam op gang. De gelderlander profiteerde zich als krant (door halve pagina’s reclame) van Vitens. Hoezo? Vitens maakte reclame met waterkwaliteitsverbetering. Ooit boorde de Zuid-Gelderse Nutsbedrijven (voorloper van Vitens) door een diepere laag om water op te pompen. Helaas het water bleek farmaceutisch verontreinigd. Besloten werd een actief koolfiter te bouwen om deze verontreiniging teniet te doen. En zo geschiede. Tot enig moment dat politiek, marktwerking en winst voorrang kregen, door PvdA, VVD en en andere belangenpartijen. Ja en toen ging het mis! Koolfiltering? Te duur. Tussen twee pompstations werden verbindingen gelegd zodat gif in het water tussen Heumensoord en Nieuwemarktstraat werd gemengd. Slaap maar lekker verder. En morgen gezond weer op.

 19. Anton van Hooff schreef:

  drinkwater,overheid,Dupuis, inenting…. giang het debat nniet over de aanstellerij van ramadan? Blijkbaar i Veldermam het spoor bijster.

 20. Hans Velderman schreef:

  Nog één keer dan. Ramadan c.q. vasten, is evenals veel religieuze voorschriften als besnijdenis, etc. ooit bedoeld om mensen binnen een staats-religieuze samenleving gezond te houden. Oorspronkelijk waren de wetten van de staat en goddelijke wetten dezelfde wetten. Zondigde iemand tegen de wet, dan zondigde hij/zij tegen; zowel de staat (gemeenschap) als tegen god. In onze huidige tijd, met de aan ons ter beschikking staande medische kennis, staatsvormen en leefomstandigheden, lijkt het volgen van de eeuwenoude wetten achterhaald. Het komt tot een escalatie in een gemengde gemeenschap waar genoemde wetten (door natuurlijke omstandigheden) niet nodig waren en hen die de geritualiseerde wetten nog aanhangen. Onbegrip, achterlijkheid en het niet los kunnen komen van de eigen cultuur door de verschillende groepen, leidt tot discussies als deze.
  Gewoon lezen, leren, met elkaar in discussie gaan zonder achterdocht, kan tot begrip leiden. Je verzamelen in kuddes met herders en hun herdershonden die de kuddes tegen elkaar opzetten, leidt uiteindelijk tot een ramp. Sommigen onder ons met bedenkelijke ideeën, leiden al jaren kuddes vanuit het pluche van de Tweede Kamer. Schaamteloos kleuren ze andersgelovigen en hun roep zaait zich als een kanker in de hersenen van nu nog normale landgenoten. In een land waar je gelovig en ongelovig mag zijn en met respect elkaars overtuiging mag bestrijden, passen dit soort ziekteverwekkers niet. Erger nog! Ik betaal (verplicht) aan dat soort onmensen mee! Volgens de rechter zijn het mensen “op het randje”. Zij worden geholpen door verdedigers die (niet via rechtsregels) de rechtsorde schaamteloos onderuit trachten te halen en op deze wijze het tuig in de TK houden. Als humanist zou je aan deze hetze niet moeten deelnemen en met overdachte argumenten elkaar overtuigen.

 21. kjwouters schreef:

  Even heb ik moeten lachen. Want de heer Velderman zit er vlak bij. Als hij het menselijk gedrag definieert vlak bij de dieren. Dat is precies wat de katholieke kerk altijd met haar onzin heeft verkondigd. Ik maak het nu, ook voor heer Velderman iets meer duidelijk:
  In heel Genesis kun je al zien wat er echt aan de hand is. Het dierenrijk, lees geen verstand, is god zeer welgevallig, toen echter ontstond een mutatie en de mens stond op! Geen slavernij meer, de mens beschikte zelf. God de gruwelijke pest er in en weg met die afvalligen. Kan de heer Velderman dit bestrijden? Nee, dat kan hij niet. Ik heb nog een eenvoudige vraag aan heer Velderman; hoe is het mogelijk dat de almachtige god dit niet heeft kunnen voorzien?
  De Almachtige dus, graag zie ik een antwoord.

  Dan iets even terzijde: al onze sociale systemen zijn gebaseerd op de theocratie. Gewoon leugens dus. Zoals fascisme, nationaal-socialisme en communisme. Soms krijg ik het vermoeden, dat dit zelfs bij de heer Velderman doorklinkt.

 22. kjwouters schreef:

  Nog even dit voor de eenvoudige lieden die ook deze column lezen: De zogenaamde apostel Paulus , was een Romeinse verrader, die eerder Saulus heette en die goed begreep in zijn tijd waar hij kon winnen. De opkomende Joodse sekte dus. Een politicus in zijn tijd. Of, wat een Joodse vriend van me zij: totaal schizofreen. Lijkt me zeer plausibel in die wereld van geestgestoorden.

 23. Hans Velderman schreef:

  Meneer Wouters, Zoals dhr. V. Hooff terecht opmerkte gaat het over de Rammadan. Om u niet teleur te stellen, wil ik uw vraag toch beantwoorden. Het antwoord zal u ongetwijfeld teleurstellen. Als u met god bedoelt; de(af)goden die mensen zelf maken (gouden kalveren, andere of verzonnen beelden, etc.)kan ik u vertellen dat het mooiste en meest treffende kalf dat emoties kan(over)brengen, hoogstens een kunstvoorwerp kan zijn. Als u met God de totale Natuur bedoelt en de mens als een van de modi, dan komen we iets dichterbij. Voor de Natuur, die alles voortbracht, voortbrengt en zal voortbrengen, maakt uw emotie (de mens) of hij wel of niet bestaat niets uit.
  Echter de wereld bestaat slechts door de mens. Wij ontdekten deze wereld en via onze hersenen is er een wereld geformuleerd. Kort gezegd, zonder mensen bestaat er geen wereld. Ik bedoel, als er nooit een mens bestaan zou hebben, zou er geen enkel wezen onze wereld hebben kunnen formuleren en kennen.
  Mensen zijn eenvoudige door voorouders in elkaar geknutselde wezens en alles wat een mens aan kennis opdoet krijgt de mens van anderen en de leefomgeving. Je bent dus geen zelf maar een bijeengeraapte massa en geïndoctrineerde informatie.
  Daar heb ikzelf bezwaar tegen. Iets in mij verzet zich tegen de logica die ikzelf vertel. Dat iets maakt mij tot meer dan een bijeengeraapte massa en dat verzet kan niet volgens mijn eigen redenering uit en van mijzelf komen. Er moet dus meer zijn dat een mens maakt.

 24. Hans Velderman schreef:

  Meneer V. Hooff, ik ben bang dat dhr. Bontje na het lezen van uw zin (19) niet meer met u zal discussiëren.
Reageer