Solidair met onze medemens die een orgaan nodig heeft

Geplaatst op 17 september 2016 door

Ik vind dat wij als vrijdenkers vóór orgaandonatie zouden moeten zijn. Als atheïsten weten we immers dat je, eenmaal dood, niks meer aan je lichaam hebt. Er is geen leven na de dood en geen Jezus-achtige wederopstanding van je lichaam mogelijk. Zelfs voor wie in reïncarnatie gelooft, zou orgaandonatie geen bezwaar moeten zijn, omdat je dan een nieuw lichaam krijgt en je huidige dus ook niet meer nodig hebt. Ook in onze strijdpunten erkennen we dat ‘de mens wezen met een eindig en eenmalig bestaan’ is (6). Tegelijk heeft solidariteit met de medemens altijd tot de kern van het vrijdenken behoord. En wat is er nou meer solidair dan iets van jezelf weggeven om een ander het leven te redden?

Als je je organen niet aanbiedt voor donatie, zullen ze alleen maar wegrotten (is niet leuk, maar wel waar). Terwijl iemand anders die nog wél leeft daar misschien wel van afhankelijk is om te kunnen overleven. Het bijgeloof dat we na onze dood ons lichaam nog intact moeten houden, zit het helpen van mensen in nood in de weg. Het getuigt mijns inziens eigenlijk van een irrationeel egoïsme t.o.v. van de nog levenden om hen, na je dood, je – voor jouzelf verder nutteloos geworden organen – te ontzeggen. Er zijn superlange wachtlijsten, waardoor er nog veel te vaak mensen doodgaan die hadden kunnen overleven als er op tijd een orgaan voor hen was. Dit is eigenlijk niet iets waarover we het ons kunnen veroorloven om irrationeel te blijven, zeker niet als vrijdenkers. Lange tijd had ik zelf ook mijn bedenkingen, maar ik heb eigenlijk nooit echt een rationeel tegenargument kunnen bedenken of voorbij zien komen.

Ik ben dan ook blij dat het voorstel van D66 om orgaandonatie actief te maken een nipte meerderheid heeft gehaald in de Tweede Kamer en hoop dat het dat ook in de Eerste Kamer gaat halen. We hoeven er dan niks meer voor te doen, we worden automatisch donor, maar we kunnen nog steeds actief ‘nee’ zeggen als we te veel emotionele bezwaren hebben. En dat mág; De Vrije Gedachte stelt terecht dat we ‘het volledige zelfbeschikkingsrecht van de mens over eigen lijf en leven’ erkennen (7). Maar ik hoop dat we hier de rationele beslissing nemen om solidair te zijn met onze medemens die een orgaan nodig heeft. (Overigens zijn de geruchten dat nu massaal mensen zich terugtrekken als donor niet waar; er zijn er netto zelfs tientallen vrijwillig bijgekomen de afgelopen tijd).


Noot van de webmaster
: De Vrije Gedachte heeft geen verenigingsstandpunt inzake orgaandonatie. De vereniging streeft naar erkenning van het volledige zelfbeschikkingsrecht van de mens over eigen lijf en leven.

(Bij de afbeelding: Initiatiefnemer Pia Dijkstra (D66) reageert opgelucht nadat haar voorstel voor actieve donorregistratie is aangenomen.)
21 reacties “Solidair met onze medemens die een orgaan nodig heeft”


 1. Joop Herwig schreef:

  Ik ben een groot voorstander van IEDERE vorm van recycling. Als deze wet aangenomen wordt, is voor mij persoonlijk het enige verschil dat ik – na ruim 18 jaar – mijn donorcodicil (met keuze 1) niet meer in mijn portefeuille hoef mee te dragen.

 2. Hans Velderman schreef:

  Voortplanting binnen een soort is een natuurlijke orgaandonatie. Ouder worden als soort (mens) heeft als consequentie een lager aantal nakomelingen. Hoezo? De aardbol loopt vol.
  Resultaat meer ouderen binnen de soort en minder jongeren, tenzij je wilt dat de soort mens nog meer invloed heeft op het verstoren vh natuurlijke evenwicht.
  Alle levende wezens sterven. Hoe korter het leven
  des te groter het aantal nakomelingen en omgekeerd evenredig.
  Mensen als emotionele dieren met kennis om te overleven en angst om te sterven (natuurlijk proces) gebruiken hun kennis om het natuurlijk proces uit te stellen.
  Is economisch ongewenst. Immers de kosten zijn hoger dan de baten.
  Wat moet een maatschappij met een onevenredig hoog aantal ouderen?
  Het gaat volgens mij om de toekomst en de bestendiging vd welvaartsstaat en de menselijke soort.
  Oplossing: vrijwillige euthanasie door ouderen en orgaandonatie uitsluitend tbv jongeren.
  Gezonde ouderen verplichten tot militaire dienst zodat er geen onnodig verlies aan jonge levens is. Verder stoppen met investeren in mensen ouder dan 67.

 3. Toon Swinkels schreef:

  Wat een onzin! Vrijdenken en het instemmen met orgaanhandel hebben m.i. niets met elkaar van doen. Wat nu besloten is klinkt in mijn oren meer als: ‘Uw organen zijn van ons’ waardoor de onderdanen van Nederland weer gereduceerd worden tot lijfeigenen, iets wat in 1781 was afgeschaft.
  Er zijn al 2 wervingsrondes geweest waarin Nederlanders aan konden geven of ze wel of niet orgaandonor wilden worden; blijkbaar hebben die niet genoeg opgeleverd, dus doen we het maar zo. Patsboem!
  Ben je een echte vrijdenker als je hierin meegaat?

 4. Jakob Bolk schreef:

  Iemand die om wat voor redenen aangeeft niet aan orgaandonatie te willen meewerken is daar vrij in. In bepaalde kringen zijn ze er van overtuigd dat het beter is om onze medemens maar vooral niet te helpen na onze dood. Ik meng mij niet in een discussie wie wel of geen donor moet worden, dat is een persoonlijke keus. Vanuit een altruïstisch standpunt gezien acht ik het wenselijk om wel na mijn dood delen af te staan die anderen het leven kunnen redden.
  Door in gebed te gaan zal men niet genezen, wie dat denkt komt bedrogen uit !

  Maar goed, principieel geen orgaan(en) uitdelen betekent ook geen orgaan(en) ontvangen. Ga dan ook maar bidden !

 5. ben warner schreef:

  Zouden mensen die tegen orgaandonatie zijn die houding ook volhouden als het om een nodige vorziening betreft voor een ziek kind?
  Het enige dat je niet kunt doneren is je ziel of je geweten.

 6. Toon Swinkels schreef:

  Altruïsme siert de oprechte mens.

  Dat oprechte en belangeloze zien we bijna nooit terug in de organisaties die ‘goed doel’ en/of ‘humanitair’ hoog in hun vaandel hebben staan, want ook daar draait het uiteindelijk toch alleen maar om het geld. Directies strijken maar al te vaak exorbitante salarissen op.
  Mijn vrees is dat het doneren van een orgaan tot handel of zelfs industrie zal gaan verworden.

  Ik ben absoluut niet tegen orgaandonatie; als iemand gered kan worden met een donororgaan is dat prima, maar dan moet er wel toestemming gegeven zijn. Vandaar dat ik het donorregister een prima zaak vind. En dan alleen nog maar hopen dat de orgaanhandelaren zich er ook aan gaan houden.

  N.b. vanuit bepaalde geloofsovertuigingen mogen de aanhangers van dat geloof zelfs geen bloed van anderen ontvangen. Je zult de religie maar boven het leven van je eigen kind stellen.

 7. Toon Swinkels schreef:

  Ook het zelf doneren van organen staat buiten kijf.
  Als iemand een bepaalde aandoening heeft waardoor organen niet geschikt zijn voor transplantatie, dan zou die zelf geen organen mogen ontvangen? Beetje vreemde gedachte.

 8. Jakob Bolk schreef:

  (7)

  U schrijft: Een vreemde gedachte is om organen wel te willen ontvangen maar niet zelf mogen doneren . Het verschil zit ‘m in het mogen en willen. Die hypotheses die u er bijhaalt zijn daar niet op van toepassing. Iemand die wel bereidt is te doneren maar zelf een aandoening heeft waardoor hij niet MAG doneren zou altijd een orgaan van iemand anders mogen ontvangen.

  Wie niet geeft mag ook niet ontvangen, diegenen vragen maar om hulp van iemand die kampioen is in het onzichtbaar blijven.

 9. Toon Swinkels schreef:

  @Jakob Bolk #8,
  Ik begrijp wat je bedoeld en ben het er mee eens, maar toch vind ik: ‘wie niet geeft mag ook niet ontvangen’ een beetje tè zwart-wit.

  Met vriendelijke groet

 10. Jakob Bolk schreef:

  Beste Toon, laat ik het ter verduidelijking zo stellen: Wie niet WIL geven (om wat voor principe dan ook) mag ook in tijd van nood geen beroep doen op een donatie van iemand die wel bereidt is om zijn medemens te redden.
  Ik heb alleen nog een beetje respect voor diegenen die standvastig zijn in het weigeren van andermans organen omdat ze ze zelf ook niet af te staan. Maar die groep is klein, het druist namelijk in tegen het overlevingsmechanisme waarmee wij zijn geëvolueerd !

 11. Joop Herwig schreef:

  #2 / Hans Velderman. Ik neem aan dat u de laatste 6 zinnen cynisch bedoelt, mijnheer Velderman. Er is geen zinnig mens die het leven in het algemeen – en in dit geval van ouderen in het bijzonder – puur economisch bekijkt. Met de nadruk op “zinnig”.

  Praktischere en humanere oplossingen voor hetzelfde probleem lijkt mij:
  – Voor de korte termijn: Grootschalige immigratie door jonge, goed opgeleide vluchtingen;
  – Voor de lange termijn: Kolonisatie van andere planeten.

 12. Toon Swinkels schreef:

  @ Joop Herwig 11#,
  Enig idee waarom je een burgerservicenummer hebt?

  En: ‘ Grootschalige immigratie door jonge, goed opgeleide vluchtingen’ dat is echt een goeie. Wanneer starten ze daarmee?

 13. Robert Rooij schreef:

  Ik ben al vanaf m’n 18e geregistreerd donor, maar ben van mening dat D66 weer eens een verkeerde strategie kiest.
  (Het gekozen burgemeesterschap vind ik ook belachelijk, omdat de kans dan bestaat dat die zogenaamd leuke, maar niet capabele prins carnaval van vorig jaar de nieuwe burgemeester wordt en van het referendum is ook al een paar bewezen dat de regering het toch naast zich neer legt, terwijl ik bovendien van mening ben dat de volkvertegenwoordigers niet door ons gekozen zijn en vertegenwoordigers heten.)
  Iedereen moet gewoon verplicht zelf een ja of een nee doorgeven. Je moet je nabestaanden namelijk niet opzadelen met deze vraag, omdat je zelf niet duidelijk te kennen hebt gegeven wat jij wil.
  Als het een ja is en de nabestaanden willen het bij nader inzien écht niet, dan is dat okay, ook al leggen ze de wens van de overledene dan ter zijde, omdat het voor nabestaanden soms heel lastig kan zijn om op een prettige manier afscheid te kunnen nemen van de overleden potentiële donor. Als het een nee is, mogen de nabestaanden er natuurlijk niet alsnog een ja van maken. Ik vind het niet okay dat een overheid zomaar bepaalt dat het standaard op ja komt te staan, omdat ze niks over mijn lichaam te zeggen hebben en ik dat altijd nog zelf bepaal. Als er te weinig mensen voor een ja kiezen, is dat wel heel jammer, maar moet de voorlichting misschien gewoon nog iets beter.

 14. Robert Rooij schreef:

  Hier wat interessante artikelen, filmpjes en discussies over het wel of niet automatisch donorschap. Jullie hoeven niet alles te lezen natuurlijk, maar het is meer voor de geïnteresseerden. Ik heb gewoon de interessantste dingen voor mezelf onder elkaar geplakt, die in een discussie op Facebook voorbij kwamen. 🙂

  Zelf ben ik dus al sinds mijn 18e geregistreerd donor, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er vanaf zien of tegen het automatisch donorschap zijn. Zeker als je onderstaande filmpjes bekijkt en bijgaande documenten leest. Interessante dingen om over na te denken, ook al hoef je het natuurlijk niet overal mee eens te zijn…

  Wat voelen we nog op het moment dat we doneren / Automatisch donor of niet?

  Je bent geschikt als donor wanneer je bijvoorbeeld hersendood bent. Om dit te verklaren worden meerdere dingen gemeten zoals hersenactiviteit. Wanneer de hersenen nog in staat zijn je lichamelijke functies aan te sturen zoals je ademhaling, bloedsomloop e.d. zal een arts je in de eerste instantie niet dood verklaren, pas bij een bepaald gebrek aan hersenactiviteit wordt men dood verklaard. Nadeel is; men weet niet of jij voelt, ziet of denkt, aangezien de impulsen die meetbaar deze drie zaken kunnen registreren niet langer werkzaam zijn. Het is dus nooit met zekerheid te zeggen of iemand volledig dood is bij de transplantatie, want je kunt iemand niet lang genoeg van de beademing halen om hem/haar officieel dood te kunnen verklaren; dan begint de ontbinding, en de stoffen die al in dit vroege stadium vrijkomen in het lichaam maken de organen minder geschikt voor transplantatie, met een grotere kans op afstoting en complicaties bij de ontvanger. Ook zal men tijdens het uitvoeren van de transplantatie geen gebruik maken van narcose; dit heeft ook weer nadelige effecten op de organen die worden getransplanteerd. Narcose is ook niet nodig; je bent immers dood verklaard en dat wat dood is kan niet langer voelen. De hamvraag is dus eigenlijk: Wat voelen we nog met ons zenuwstelsel op het moment dat we doneren? En: Kan de overheid zo maar voor ons bepalen dat we standaard donor zijn, tenzij we zelf aangeven dit niet te willen?

  Is hersendood echt dood?

  Transplantatieartsen over hersendood en het feit dat orgaandonaties levens redden en de grote behoefte aan donoren…

  https://www.youtube.com/watch?v=8TjOd_A5zRo

  ‘Mensen hebben geen idee van de impact van orgaandonatie’

  http://nos.nl/…/2132185-mensen-hebben-geen-idee-van-de…

  Wees eerlijk, lichaam leeft bij orgaandonatie

  http://www.trouw.nl/…/Wees-eerlijk-lichaam-leeft-bij…

  Geen enkele orgaandonor is dood

  Onze compassie met mensen die ernstig ziek zijn en graag een ander orgaan wensen, heeft als bijwerking dat onze compassie met de orgaandonor veelal afwezig is. Door gebrek aan juiste informatie zijn we gaan denken dat een orgaandonor dood is.
  Onze overheid, de wereld van orgaantransplantatie en allerlei bekende Nederlanders roepen ons voortdurend op om ons als orgaandonor te laten registreren. We worden hierbij geconfronteerd met een tunnelvisie van jewelste. Geen van allen geeft ons informatie wat dat orgaandonor-zijn inhoudt. Het valt op dat aan de donor totaal geen aandacht wordt besteed omdat die dood verklaard wordt – ‘hersendood’ wel te verstaan – terwijl hij/zij niet dood is. In vaktaal spreekt men over de ‘postmortale’ orgaandonor. Postmortaal betekent na-de-dood.
  Echter, geen enkele orgaandonor is dood! Met de organen van een dode donor kun je niets meer beginnen. Alleen levende organen zijn bruikbaar voor orgaantransplantatie en dat is ook logisch want wat moet je met bijvoorbeeld een dood hart in je lijf? Dat krijg je echt niet meer aan de praat. Organen voor transplantatiedoeleinden dienen levend te zijn en levende organen bevinden zich enkel en alleen in levende mensen.

  https://m.youtube.com/watch?v=eCnwJeWBvvE

  Ger Lodewick | Wat je nog niet wist over orgaandonatie | Earth Matters TV

  Worden wij wel volledig genoeg ingelicht wanneer ons gevraagd wordt ons in te schrijven in het donorregister? Kennen we het verhaal van de donor zelf eigenlijk wel? Want om vitale organen als hart, lever of pancreas te transplanteren, is een levend lichaam nodig waaruit de organen ‘ geoogst’ kunnen worden. Inderdaad, een levend lichaam.
  Ger Lodewick, auteur van het boek ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’, praat hierover met Hugo van den Berg. Lodewick heeft jarenlang onderzoek gedaan naar postmortale orgaandonatie. Ook is hij voorzitter geweest van Stichting Bezinning Orgaandonatie.
  Bron: http://www.earth-matters.nl
  “De overheid hoort haar burgers te informeren over het feit dat een donor eigenlijk nog in leven is op het moment dat er organen uit het lichaam worden verwijderd.”
  “Hersendood is een prognose en geen diagnose.”

  https://www.youtube.com/watch?v=yTrsrgHpSLM

  ORGAANDONOR? NEEN!

  http://orgaandonor-neen.nl/index.html

  Orgaandonatie: de gevers en nabestaanden in de kou

  https://www.youtube.com/watch?v=h-QrAFYzVhk&feature=youtu.be

 15. Joop Herwig schreef:

  @ Robert Rooij #13 en #14. Zéér bedankt voor uw info! Dat filmpje met Ger Lodewick is voor mij een bizarre eye-opener. Volgens Lodewick zou het dus zo maar kunnen gebeuren dat – volledig in overeenstemming met de regels uit de huidige donor-wetgeving – (bijvoorbeeld) je hart verwijderd wordt terwijl je nog niet dood bent. Als ik het goed begrijp, is “postmortale orgaandonatie” gebaseerd op de medische constatering dat iemand “hersendood” is. Dat geeft het “groene licht” om in diens lichaam te gaan snijden en organen te verwijderen voor transplantatie, terwijl “hersendood” niet altijd betekent dat iemand daadwerkelijk onomkeerbaar dood is. Het hangt blijkbaar af van de gehanteerde definitie van “hersendood”: Wèl of niet de uitval van zowel de hersenschors als de hersenstam? …

  “Als je hersendood wordt verklaard is 96% van je lichaam nog in leven”, aldus een arts in dit filmpje van VPRO Noorderlicht: https://www.youtube.com/watch?v=8TjOd_A5zRo

  Door anderen wordt ook gesteld “dat alleen lévende organen bruikbaar zijn voor transplantatie, maar dat je die niét kunt halen uit een dood lichaam.”

  Als de nieuwe donorwetgeving niet heel erg zorgvuldig criteria gaat stellen voor de term “postmortaal”, in de zin van “ONOMKEERBAAR DOOD”, heb ik de sterke neiging om mijn huidige donor-Ja in een donor-Nee te gaan veranderen. Ik wil na mijn dood graag mijn organen afstaan ter transplantatie, maar ik wil daartoe niet vermoord worden op de operatietafel.

 16. MvLoen schreef:

  @Robert Rooij #14
  “Ger Lodewick | Wat je nog niet wist over orgaandonatie | Earth Matters TV”

  Zo’n alu-hoedjes website is dan ook écht betrouwbaar.
  En als Pim van Lommel er achter staat, nou dan moet je helemaal oppassen.

  http://skepsis.nl/?s=lommel

 17. Toon Swinkels schreef:

  Wat met de nieuwe donorwet besloten is klinkt in mijn oren meer als: ‘Uw organen zijn van ons’ waardoor de onderdanen van Nederland weer gereduceerd worden tot lijfeigenen, iets wat in 1781 was afgeschaft.
  Er zijn al 2 wervingsrondes geweest waarin Nederlanders aan konden geven of ze wel of niet orgaandonor wilden worden; blijkbaar hebben die niet genoeg opgeleverd, dus doen we het maar zó.
  Ben je een echte vrijdenker als je hierin meegaat?

 18. Joop Herwig schreef:

  Goed zo! Doe ZELF uw onderzoek, trek uw eigen conclusies en laat u vooral niets wijsmaken.
  DAT is vrijdenken.

 19. Henri Brekveld schreef:

  Robert Rooij bedankt voor je uitgebreide bijdrage!

  Men kan niet discussiëren of een mening geven over orgaandonatie zonder eerst de ins en outs van het begrip ‘hersendood’ te kennen. Er valt veel over te zeggen, maar ‘hersendood’ is iets heel anders dan wat ‘dood’ in de zin van het woord betekent.

  Onlangs is het ministerie ook in hoger beroep op de vingers getikt voor uitingen in hun wervende reclame-campagnes, omdat men de term ‘overleden’ te gebruiken terwijl een orgaandonor op het moment van leeghalen alles behalve dood is.

  “Opnieuw heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat de orgaandonatiecampagne van het Ministerie van Volksgezondheid beter moet. Burgers hebben recht op volledige en correcte informatie, zo staat in het oordeel te lezen.

  Het ministerie wekt in die campagne de indruk dat de donor al is overleden wanneer zijn organen worden uitgenomen. Om dat woord ’overleden’ draait het allemaal.
  Het Comité Orgaandonatie Alert, met onder meer kunstenares Annet Woord uit Berkhout geven aan dat een donor niet echt dood is. ,,In werkelijkheid is de donor slechts hersendood verklaard op basis van een protocol. Er is dan een uitval van hersenfuncties maar de donor is niet overleden in de gebruikelijke zin van het woord.’’

  Door dit niet duidelijk te maken schaadt het ministerie, dat verantwoordelijk is voor de informatievoorziening het vertrouwen van het publiek, zo oordeelt de Reclame Code Commissie.
  Als het ministerie, die deze maandagochtend nog niet kon reageren, de beslissing van de Commissie volgt, heeft dat zeker gevolgen voor de campagne.
  Het is niet de eerste keer dat de RCC zich over de kwestie orgaandonatie buigt. Begin september 2016 oordeelde zij al in de zaak die Annet Wood had aangespannen, dat de term ’na overlijden’ onvoldoende duidelijkheid biedt.
  De commissie adviseerde de minister toen de kreet beter toe te lichten.

  Daarnaast heeft het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Den Haag ook uitgesproken dat de informatievoorziening aan de (aanstaande) donoren beter kan en beter moet.

  https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/orgaandonatie-burger-heeft-recht-juiste-informatie

 20. Hans Velderman schreef:

  Orgaandonatie? Hersendood? Vrijwillig doneren of verplicht?
  Waarom en waarover gaat het bij orgaandonatie? Wie komen voor donatie in aanmerking? En waar ligt de grens? Er worden mensen geboren met slechts een deel van de “normale” hersenomvang. Mensen met een bepaalde wijze van leven, daarbij vraagt de gemeenschap zich af; moet ik aan hen mijn orgaan beschikbaar stellen? Bijv. rokers, dikke mensen, mensen met geld en invloed? Mensen die bewust kinderen verwekken met genetische afwijkingen?
  Hersendood? Komen jonge mensen met bijv. Alzheimer eerder of later in aanmerking? En bij verplichte donatie, kun je dan van de rijke Nederlanders een orgaan krijgen?
  Of zijn het de 70% van het kuddevolk waarbij een hersendood misschien sneller wordt vastgesteld.
  En naar wie of welke ontvanger in spe gaat het orgaan?
  Bijv. Als topvoetballer, rijke en invloedrijke medelander, wordt u meteen zonder wachttijd in elk ziekenhuis geholpen in onze zg democratie.
  Op dit moment komen veel organen van arme klojo’s. Soms vrijwillig maar meestal door economische en financiële omstandigheden gedwongen (nier).
  Bent u ouder dan! Vergeet het maar, tenzij!

 21. Hans Velderman schreef:

  Gewoon doodgaan als je onderdelen in je lichaam het begeven? Eeuwig leven? Uitstellen van het einde van je ego!
  Helaas meer is het niet! Fysieke samenstelling door de voorouders.
  Verder? Ingeprente info door alles en iedereen om je heen. Een gemaakt ego met doodsangsten.
  Toch en helaas u, ik en alle anderen willen het meest natuurlijke uitstellen. Dood gaan!
  U mist daarna uzelf niet en alle anderen drinken en borrel en gaan over tot de orde van de dag.
  Waarom accepteren we het niet ; het doodgaan?
  Humanisme? Denken aan je medemens?
  Zorg dat je geld en macht krijgt dan leef je gemiddeld het langst.
  Last van uw geweten? Onzin,
  Ziel, geest, geweten ed. door mensen verzonnen flauwekul.
Reageer