rozenkrans tegen de islam


macht van Maria's rozenkrans

Geplaatst op 7 oktober 2017 door

Op de dag dat dit stukje verschijnt, moeten Poolse katholieken aan de 3000 kilometer lange landsgrenzen de rozenkrans gaan bidden ter bescherming van hun land, Europa en de ganse wereld. 7 oktober is de dag waarop in 1571, dus niet minder dan 446 jaar geleden, de Turken in de zeeslag bij Lepanto werden verslagen. Paus Pius V liet indertijd dag en nacht in de kerken van Rome de rozenkrans bidden om Maria’s interventie te krijgen. Dankzij haar werd voor het moment de opmars van het Ottomaanse rijk gestuit. Nee, verklaarden de Poolse bisschoppen, die rozenkransgrenswacht heeft echt niets te maken met angst voor de islam.
117 reacties “rozenkrans tegen de islam”


 1. joop dorrepaal schreef:

  Jammer, de editor slikt bepaalde tekens niet; correctie dus:

  Beste M.Poort,
  Ik zou u aanraden voorzichtig te zijn in de keuze van uw adviseurs. U schrijft namelijk (uiteraard heeft uw adviseur dat gedaan):

  begin citaat:
  Al deze door de wetenschap ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen van hetgeen door godsdiensten al vanaf het begin wordt verkondigd: “er is meer tussen hemel en aarde” einde citaat

  Dus ik mag van u aannemen dat de dag is niet ver meer is dat God wetenschappelijk verklaard kan worden…

  Ik zie er met spanning naar uit.

 2. Jakob Bolk schreef:

  Velderman (49)

  Waarom kwalificeert u de Bigfoot en de ufo-verhalen als flauwekul ? Net als met religie kent ook deze tak van spoorzoeken een grote aanhang. En weer net als met religie hebben ook deze zoektochten nog nooit iets concreets aan bewijzen opgeleverd. De aanhangers weigeren dit als een teleurstelling te zien, hun zoektocht naar een Bigfoot of ufo’s gaat onvermoeibaar door. Waar ze eenmaal in geloven laten ze niet meer los. Dit is geen verschil met uw geloof maar een overeenkomst !

  Darwin twijfelde niet aan de evolutie. Er bij hem geen ruimte voor bovennatuurlijke zaken. Iedere wetenschapper die met een stelling of aanname komt kent zijn twijfels. Logisch ook, beweringen en/of bewijzen worden door collegae wetenschappers getoetst op fouten en onvolkomenheden. Als door het herhalen van proeven en berekeningen de uitkomsten steeds hetzelfde zijn wordt pas het bewijs aanvaard. Zo werkt de wetenschap. Wetenschappelijke kennis ligt aan de basis m.b.t. het oplossen van vraagstukken over evolutie. Die kennis is voor religie niet weggelegd.

  Daarom ligt wetenschap altijd onder vuur bij de gelovigen zoals u meneer Velderman !

  M.vr.gr

 3. Hans Velderman schreef:

  Meneer Bolk, waar schreef ik ooit dat een van de grootste denkers, zoals Darwin, twijfelde aan het fenomeen evolutie? Het was zijn plotselinge inzicht van hetgeen er altijd al was. Alsof er een licht in je hoofd gaat branden.
  Kennelijk hebt u Darwins “Het ontstaan der Soorten”, of niet gelezen, of niet begrepen.
  Na de publicatie van zijn werk, werd hij op zijn zwakke punt in zijn werk aangevallen.
  Zijn zwakke punt was namelijk de titel van zijn fenominale werk! Het ontstaan der soorten.
  Daarover zegt hij namelijk; ik vermoed dat het zo is als ik denk. Maar???? Waarom kunnen we nergens op deze wereld iets terugvinden om het te bewijzen.
  Het evolueren zien we nu bijna allemaal omdat Darwin onze ogen opende. En! Steeds en slechts binnen de eigen soort vindt evolutie plaats.
  Blijft echter het feit dat het ontstaan van leven op aarde een open vraag is.
  Geldt niet voor sommigen, zij geloven bijna alles. Kennelijk ook mensen die lid zijn van een vereniging van ongelovigen.
  Lidmaatschap van een vereniging biedt geen garantie voor gelijk hebben of veiligheid.
  Sardienen, haringen, spreeuwen, etc. ze verenigen zich maar de tonijnen, haaien, Janvangenten en sperwers weten dat.
  Je moet dus slimmer worden dan de massa. Anders? Word je geconsumeerd!

 4. Jakob Bolk schreef:

  Toch geloven grapjassen, grapjurken en lolbroeken in het ontstaan der soorten zoals Darwin het opschreef. Hijzelf als intellectueel twijfelde!

  Meneer Velderman: Bovenstaande schreef u, wie twijfelde er nou dan wel volgens u als het Darwin niet was ?

 5. M.poort schreef:

  # dorrepaal

  Ik zei: stukje uitleg(niet van mij zelf natuurlijk).

  Ik doel daar mee te zeggen dat ik op dit (en andere)gebieden niet geleerd ben. Ben zelf ook alleen maar in schilderwerk gespecialiseerd bijv 😉 Sowieso kan niemand op alle vakdisciplines gespecialiseerd en bezig zijn. Denk dat dat wel duidelijk is. Maar dat houd niet tegen dat het mij kan interesseren en dat ik het kan begrijpen wat zei hebben waargenomen.

  Wat u later herstelde.

  Zal het nog een keer voor u vertellen. Wij kunnen geen Regelrecht wetenschappelijk bewijs leveren van Gods bestaan! Alleen God zelf kan dat, door zich weer aan ons te openbaren! En zelfs dat blijft een persoonlijk iets, want wie zou u verhalen over de jaren nog geloven?

  Wij kunnen God alleen zien in zijn niet te weerleggen Woord, de betrouwbaarheid van zijn Woord in ondermeer de archeologie, Jezus, profetieën, het scheppingsverhaal die terug te zien is in het feit van een plotselinge verschijning van Complete fossiele levensvormen in de aardlagen (wijst op schepping), in plaats van dat we miljoenen tussen vormen vinden door een stapsgewijze proces wat evolutie beweerd. Enzovoort enzovoorts, kan zo nog wel even doorgaan.

  Kwantumfysica heeft in deze wat ik naar voren schoof in vorige stuk, laten zien dat er meer is tussen ‘hemel en aarde’ meneer dorrepaal, dat is wat er staat. Ze zeggen niet een regelrecht bewijs voor God te gaan geven.

  Mvg

 6. M.poort schreef:

  Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt.

  Dat is paranormaal. En gaat tegen onze natuurwetten in. Dit kan niet wetenschappelijk verklaard worden.

  Zelfde als God, die kan ook niet wetenschappelijk verklaard worden.

  Het heeft laten zien dat er dus meer is dan onze natuurwetten!
  Mvg

 7. Jakob Bolk schreef:

  M.Poort,

  God kan niet wetenschappelijk bewezen worden stelt u, dat kan god alleen door zichzelf te openbaren ! Waarom doet god dat niet volgens u ? waarom wachten miljoenen gelovigen opdat moment wat maar niet komt. En waarom openbaart die god zich dan niet aan de hele wereldbevolking, incl. atheïsten ? En hoe zouden die tientallen miljoenen moslims of boeddhisten dan reageren die het altijd mis hadden ?

  U komt vast wéér met het antwoord van: men moet in de christelijke god geloven, pas dan openbaart hij zich !

  Mensen zien dingen die er niet zijn. Op Mars liggen een paar rotsen die op het eerste gezicht op menselijke hoofden lijken. Voor een openbaring geldt hetzelfde, met veel fantasie ervaar je ook een openbaring. God is een panacee voor hen die erin geloven.

 8. Toon Swinkels schreef:

  Als je lang genoeg naar de wolken blijft staren ga je ook van allerhande fantastische dingen in zien.

 9. Toon Swinkels schreef:

  ‘er’ mist een bijwoord in mijn reactie #58

 10. M.poort schreef:

  (U komt vast wéér met het antwoord van: men moet in de christelijke god geloven, pas dan openbaart hij zich!)

  Meneer Bolk, waar haalt u dat vandaan?

  https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/wanneer-komt-jezus-terug
  In deze link staat precies wat de bijbel zegt over de terug komst van Jezus.

  Ik bid en hoop dat deze dag snel mag komen.

  Swinkels ,wat een wijs en goed onderbouwde reactie weer.

 11. M.poort schreef:

  Correctie: in deze link staat een gedeelte van wat de bijbel ons verteld.

 12. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort #60,
  Ik ben blij dat u het eindelijk inziet, ik had al bijna de hoop opgegeven.

 13. Toon Swinkels schreef:

  Ik wacht nog steeds op een wijze en goed onderbouwde reactie van uw kant, die kàn en wil maar niet komen schijnbaar.

 14. Jakob Bolk schreef:

  (10) M.Poort,

  In die link van u staat dat god zijn zoon Jezus terug naar de aarde stuurt als de oorlogen en spanningen tussen volkeren toe zal nemen. Zo lees ik ook dat aardbevingen en hongersnoden voor de grote baas een doorn in het oog zijn. Dus een scala aan redenen dus om de boel hier weer op orde te zetten en een terugkeer naar zijn geliefde aarde te bespoedigen.

  Leuk van de gelovigen om dit allemaal te benoemen. Maar uw Jezus is al eeuwen te laat. Waarschijnlijk is god nog te druk bezig met hier en daar wat te scheppen. Van de gebeurtenissen hier op aarde krijgt hij weinig van mee. Dat blijkt wel !

 15. M.poort schreef:

  # beste Bolk

  Even voor de duidelijkheid, de antwoorden staan/komen vanuit de Bijbel.

  De Bijbel geeft een duidelijk antwoord op waarom Jezus nog niet teruggekomen is.

  ‘Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.’

  Mattheüs 24:14

  Daarom is er evangelisatie. Blijkbaar weet nog niet iedereen wat Jezus heeft gedaan voor ons.

  God wil dat ieder (volwassen) mens, Jezus kent. Ik meen dat er nog veel te doen is, maar duurt misschien ook niet heel lang meer. Tv , sociale media enz, kunnen vele mensen bereiken tegenwoordig.

  Meneer Bolk, u kan telkens uw eigen theorieën erop los laten van waarom, maar de antwoorden staan in de Bijbel. U steld vragen over de Bijbelse God, maar waarom bent u dan niet bereid om het antwoord op te zoeken in zijn Woord?

  Mvg

 16. Toon Swinkels schreef:

  Volgens het sprookjesboek ‘de bijbel’ was Jezus een hippie, een tegendraads rebels figuur die zich verzette tegen de gevestigde orde. Hij was zo geliefd bij de bevolking, dat men de vrijlating van de moordenaar Barabas verkoos boven de vrijlating van Jezus.
  Een echt schatje dus.
  “God wil dat ieder (volwassen) mens, Jezus kent”?? Lamenielache.

 17. Toon Swinkels schreef:

  Voor alle ‘goede’ dingen die Jezus voor de samenleving destijds deed werd hij gemarteld en gekruisigd. En god liet dat toe.
  Wow.

 18. Jakob Bolk schreef:

  M.Poort,

  U schreef:
  ‘Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.’
  Is dat zo ? ….ook in alle islamitische landen zal het koninkrijk van god dan gepredikt worden denkt u ? Er lijken mij te grote verschillen tussen beide geloven. Maar die van u is natuurlijk de ware, dat kan niet anders !
  Ik stel liever de vragen aan u als Bijbeldeskundige. Ik heb niets met de bijbel. Bovendien heb ik geen duizenden jaren de tijd om op een antwoord te wachten.

  Maar wellicht is er licht aan het eind van de tunnel meneer Poort. Het gaat nog dit gebeuren of anders uiterlijk volgend jaar. Er zijn meer collegae Bijbeldeskundigen die het ook Spaans benauwd krijgen !

  We wachten maar weer af, dit is inmiddels wel al de duizendste aankondiging van Zijn komst. Als u nog een wereldreis op uw programma hebt staan zou ik maar alvast van start gaan. Indien dit het geval is wens ik u een veilige reis. Met die andere reis lijkt mij dat overbodig !

 19. M.poort schreef:

  # Meneer Bolk

  Heb een vraag voor u meneer Bolk.

  Stel dat God echt bestaat, stel. Wat zou God moeten doen, om dat kenbaar te maken aan u?

  1Moet Hij een engel sturen?2 Moet Hij in een droom verschijnen? 3Moet Hij u bellen/email sturen? (waar hier zo lollig over werd gedaan)4 wonderen verrichten?5 Moet Hij zijn Zoon weer sturen?

  1 U zal misschien denken dat u hallucinerend. 2 U zal denken het was maar een droom. 3. Iedereen zou u met dit in de maling kunnen nemen. 4 Dat kan Hans klok ook. Zullen ze zeggen. 5 Er blijven weer mensen zeggen, hij liegt en verkiezen ‘barnabas’ boven hem. En wetenschappers die met bewijzen komen zullen als fantasten bestempeld worden.

  Snap u het nu? Wij kunnen God nooit met een keihard bewijs aantonen. Er zullen altijd mensen blijven die het niet willen geloven.
  U zou kunnen zeggen dat God dan maar alle kleine bewijzen richting hem moeten laten wijzen. Maar dat gebeurt al. Alles wijst richting een God/creator. Het God idee is alleen niet mogelijk in onze natuurwetten. Maar dat is logisch lijk mij. Want natuurlijk staat God daarboven.

  Ma goed vind wel effe goed zo. Het belachelijk maken van iets #66 #67, terwijl u (swinkels) zelf niks zinnigs te melden heb. Heb ik niet zo’n zin in.

  Nog even de link die u stuurde meneer Bolk. Ik snap die mensen ook niet, die deze dingen beweren.

  Ze zouden beter moeten weten. God zegt in zijn Woord dat alleen hij weet wanneer die dag zal komen. Als ik deze verhalen weer hoor voor de zoveelste keer, dan weet ik deze dag wordt het hoogstwaarschijnlijk niet.

  Mvg

 20. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort#70,
  U verwijt mij dat ik niets zinnigs te melden heb.
  Nee, met: “God zegt in zijn Woord dat alleen hij weet wanneer die dag zal komen” ; daar kunnen we wat mee.

 21. M.poort schreef:

  Toevoeging betreft #70

  Er zal om die redenen ook altijd nog geloof om de hoek komen kijken.

  U punt van prediken moet u niet zien als een dominee van de kansel, maar als verkondigen. Dat houd het wordt ook in. Evangeliseren kan op allerlei manieren.

  Weet dat u het sarcastisch bedoeld maar ben geen bijbelexpert. Ben zelf ook de 30 nog niet gepasseerd ,tis voor iedereen te begrijpen als je dat zou willen. Tegenwoordig is internet een uitkomst op dit gebied. Bijbel enzov is door verschillende dominees /wetenschappers helemaal uitgepluisd zo’n beetje.

  Mvg

 22. Toon Swinkels schreef:

  Als ik zou zeggen: “Ik geloof in belastingteruggave, maar ik kan niet bewijzen dat het bestaat. Alleen de belastingdienst weet wanneer deze teruggave plaatsvindt, en òf die überhaupt wel ooit zal plaats vinden” , zou men mij dan serieus nemen?

 23. joop dorrepaal schreef:

  @ #19 & 20

  Beste M.Poort,

  Eigenaardig toch: u bent “slechts een gewone” lezer van de bijbel (ik bedoel dit niet denigrerend), terwijl Allen Barber een bijbeldeskundige genoemd wordt. Om de titel “deskundige” op enig onderwerp te verwerven moet je toch wel wat gepresteerd hebben en nog kunnen presteren m.b.t. dat onderwerp, dunkt mij.

  U beweert bij herhaling dat alles wat hier ter sprake komt duidelijk in de bijbel staat. Hoe kan het dan zijn dat een deskundige – voor wie het zeker duidelijk zal zijn – op dit gebied door zijn medegelovigen zo ongenadig neergesabeld wordt? Hoe komt het dat wat u en anderen lezen zo verschilt van wat hij leest…?

  Op uw quantum-mechanisch betoog hoop ik later in te gaan.
  v.g.

 24. M.poort schreef:

  # dorrepaal

  De Bijbel is geen makkelijk boek, dat is waarschijnlijk niet nieuw voor u. Bijna alles wat hier naar voren kwam, komt uit de bijbel of is bijbels onderbouwd.

  Weet niet waar u precies op doelt?

  Allen Barder kan ik niet. Weet ook niet wat deze man beweerd. Misschien dat u daar wat duidelijker in kan wezen.

  Mvg

 25. joop dorrepaal schreef:

  @ #25
  Als u de in #19 door Jacob Bolk opgegeven link aanklikt wijst de weg zich vanzelf.

 26. M.poort schreef:

  # beste dorrepaal

  Zijn naam was me effe ontschoten. Had beetje druk hier.

  Er zijn ook vele bijbeldeskundige die hier niets in zien. Ik denk op dit punt wel, dat we kunnen zien of we in een eindtijd leven, God heeft niet voor niks gezegd, wat er voor en in die tijd zal gebeuren. Maar God zegt duidelijk dat alleen Hij weet wanneer die laatste dag zal wezen.

  Even 1 voorbeeld waar aan we kunnen zien dat de eindtijd niet lang meer op zich zou laten wachten (Het kan morgen het kan over 100 jaar, lastig te zeggen). Dat zijn de uitgekomen profetieën over de joden en hun land Israël.

  Deze link zet de uitgekomen profetieën op een rijtje.

  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/70518-bijbelse-profetieen-israel-diaspora-terugkeer-van-de-joden.html

  1 van de profetieën is dat de joden hun land Israël weer terug zouden krijgen. Waar misschien geen 1 jood nog goeie hoop op had in 1940, is dan toch gebeurt.

  ‘Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde.’ (Jesaja 43:5-6)

  “Ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren” (Ezechiël 36:24).

  Deze (recent) uitgekomen profetie en andere profetieën zouden plaats vinden voor of in de eindtijd. Je kan op die manier kijken hoever we zijn.

  Sommige deskundigen denken berekeningen in de bijbel te zien, waaruit je kan opmaken wanneer de laatste dag zou wezen. Ik denk niet dat die er zijn. Ik verketter deze mensen niet, maar geloof niet dat er zoiets als geheime berekeningen in staan.

  Het is geen probleem dat we op bepaalde punten het niet helemaal eens zijn. Het belangrijkste is het geloven in Jezus.

  Mvg

 27. joop dorrepaal schreef:

  @ #27:

  Eigenaardig toch, een gebruiksaanwijzing waar niemand wijs uit kan worden. Je zult het apparaat bezitten dat erbij hoort…

 28. M.poort schreef:

  # 28 dorrepaal

  Haha, ja tis goed allemaal. U mag het apparaat wel lenen hoor, maar dan wil ik het apparaat lenen die u bezit. Ben zo benieuwd wat mensen hier, in de evolutie zien.

  Ik denk ook dat u de rest van uw leven maar gezellig op deze site moet vertoeven, samen met uw vrienden Jacob en Toon. Lekker tegen het christendom aan zeiken de hele dag. Daar wordt u helemaal gelukkig van denk ik zo. Ik wil u, dat geluk niet in de weg staan.

  Laat me effe weten als er weer ‘bewijzen aannames’ komen voor de evolutie. Als ze bijvoorbeeld weer een aapmens ofzo vinden. Want dan kan ik mijn Godswaan ideeën een keer in de prullenbak gooien.

  Succes en ik hoor het wel 😉

  Mvg

 29. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Ik hou het niet allemaal bij wat Poort schrijft. In zijn bijdrage van 16 oktober
  schrift hij “Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.”

  Deze tak van wetenschap dateert al van 1900. Toen begon-ie net, maar ondertussen zijn er geweldige vorderingen gemaakt.

  Alles wat er staat achter “zo blijkt..” is onzin. Een discussie over rozenkransen en islam is niet de plaats om de kwantummechanica uit te leggen aan iemand die zich toch niets van die uitleg aantrekt. Er zjn genoeg goede boeken waarin het goed wordt uitgelegd. Diverse hoofdstukken van Wikipedia zijn vast een goed begin.

 30. Jan Willem Nienhuys schreef:

  In mijn bijdrage van 16 oktober legde ik uit dat macro-evolutie een creationistisch begrip is. Ik gaf het voorbeeld van een wandeling van Waalre naar Valkenswaard, die geen enkele stap bevat die je van de bebouwde kom van de een naar de bebouwde kom van de ander brengt.

  Poort riposteert dat-ie het al een keer heeft uitgelegd, maar als je daar gaat kijken dan staat daar het typische voorbeeld de evolutie van aap naar mens. Dat is typisch creationisme om te poneren dat de tussenstadia tussen een gemeenschappelijke voorouder van alle mensapen naar de mens niet in een groot aantal kleine stapjes zou kunnen. Er zijn genoeg fossielen van allerlei tussenstadia (ook bij andere soorten) die dit plausibel maken.

  Ik kan natuurlijk met creationistische technieken aantonen dat wandelen met kleine stapjes van Waalre naar Valkenswaard helemaal niet kan. De rechte lijn tussen beide plaatsen komt voorbij tal van obstakels (hekken, huizen, stallen) die niet met kleine stapjes kunt passeren. Je kunt dezelfde afstand trouwens ook niet met de auto afleggen om dezelfde reden.

  De creationisten moeten niet de leken proberen te overtuigen, maar ze moeten de beroepsgenetici overtuigen. Als beroepsbiologen geen onoverkomelijke obstakels zien, dan houdt het op.

  Er zijn personen die menen bekende wiskundige stellingen weerlegd te hebben (vnl. die betrekking hebben op de niet-construeerbaarheid van bepaalde figuren) en ook personen die onbegrijpelijke manuscripten sturen waarin ze uitleggen dat bekende coryfeeën (Newton, Einstein) het helemaal bij het verkeerde eind hadden. De schrijfsels van creationisten zijn daarmee vergelijkbaar. Het is ondankbaar werk om aan de auteurs zelf uit te leggen waar ze verkeerd zitten. Ze luisteren toch niet. Ze doen ook geen moeite om zich de theorie zoals die er al is (en die gebaseerd is op ongelooflijke hoeveelheden experimentele gegevens) goed eigen te maken. In plaats daarvan proberen ze het ‘algemene publiek’ te overtuigen. Maar als hun argumenten deugen moeten ze die eerst maar in serieuze vaktijdschriften voorleggen. Dat doen de echte wetenschappers ook als ze weer iets nieuws ontdekt hebben.

 31. Jakob Bolk schreef:

  De mensheid heeft alles te danken aan de wetenschap. Alles. Van het uitvinden van de antibiotica tot aan een mobile telefoon. Voor ons is dit inmiddels alledaagse kost ! We sturen mensen naar de maan en laten robots op andere planeten rondrijden, allemaal dankzij de wetenschap.

  In de middeleeuwen werden serieuze wetenschappers al verketterd. Voor de gelovigen was god die de regie had over het genezen van ziektes.
  Met een longontsteking heb ik meer vertrouwen in de artsen en de antibiotica, dan in het bidden om genezing. Hoewel ik als voormalig biochemicus moet toegeven dat het laatste waarschijnlijk minder bijwerkingen zal geven. Voor de goede orde: ik heb het niet over de geestelijke bijwerkingen !

 32. Hans Velderman schreef:

  (32) “De mensheid heeft alles te danken aan de wetenschap. Alles.”
  Nogal vreemde conclusie van u meneer Bolk. Kan me vergissen maar mensen hebben hun huidige situatie te danken aan de rede. Daarmee bedoel ik en kijk om u heen, bijna alle vraagstukken die voortvloeien uit overpopulatie van de homo sapiens.
  De nieuwe god wetenschap,’belooft u dat u oud kunt worden. Ziektes worden bestreden. Knappe koppen geven hoop, geloof en liefde. Helaas niet voor alle gelovigen Wetenschap legde de basis en is de basis voor gifgassen, atoombommen, nepnieuws, uitbuiting in 3e wereldlanden, broeikaseffect, degenereren van de ozonlaag en de internationale kanker die economie heet.
  Piramidespel heet zoiets. De top geniet en wentelt zich in rijkdom en de massa zorgt dat de piramide niet instort. De aarde wordt volledig uitgebuit.
  Hetgeen alles voortbracht wordt tot op het bot uitgevreten.
  Niets kan de toekomstige generaties redden.
  Toch maar bidden? En bidden in braille voor de slechtzienden en blinden.

 33. Jakob Bolk schreef:

  Toch maar bidden? en dat vraagt u aan mij ?

  Miljarden bidden al voor wat u al aangaf: gifgassen, atoombommen, nepnieuws, uitbuiting in 3e wereldlanden, broeikaseffect, degenereren van de ozonlaag en de internationale kanker die economie heet.

  En uw god Velderman, waar u de handjes voor vouwt, doet maar niets…helemaal niets. Die god die u aanbidt kan alles redden als u de bijbel mag geloven. En dat doet u. Maar die god van u wil wachten, wachten tot dat alle mensen die in hem geloven dood zijn. Dan pas dan wordt alles zoals god het wil. En zijn nederige en onderdanige schapen bidden maar voort. En er veranderd geen barst !

  Voor u ook niet vrees ik !

 34. Leon Nelen schreef:

  ” Nee, verklaarden de Poolse bisschoppen, die rozenkransgrenswacht heeft echt niets te maken met angst voor de islam.”
  Is angst voor islam soms een misdrijf ?????????? Is de auteur een voorbeeld van islamofiel-atheïsme ?

 35. Hans Velderman schreef:

  (34) Meneer Bolk, Wetenschap is het zoeken door nieuwsgierige denkers. Tot op dit moment is er ongeveer zo’n 3% van de werkelijke wereld waarin we leven ontdekt. Van die 3% is bijna 100% misbruikt.
  Lijkt een menselijke eigenschap te zijn. Het feit dat God bestaat wordt door zijn zelfbenoemde plaatsvervangers ook voor bijna 100% misbruikt. Alsof God kan worden plaatsvervangen?
  Zodra een homo- sapien macht krijgt, gaat het mis.
  Voor vertegenwoordigers van politieke ideologien, geldt hetzelfde.
  Om macht te consolideren worden zowel in religies, wetenschap en politiek nieuwe frisse ideeen afgewezen of uitgeroeid en critici als vijanden aangewezen. Gebeurt overal, ook binnen uw vereniging. Met als gevolg?
  Bidden als laatste redmiddel.

 36. Toon Swinkels schreef:

  @Hans Velderman #36,
  God kan niet worden ‘plaatsvervangen’, want die bestaat niet in die hoedanigheid zoals die ons wordt voorgespiegeld.
  Dat bidden een redmiddel zou zijn betwijfel ik.
  U stelt dat slechts 3 % van de werkelijke wereld ontdekt is, dat lijkt mij ook een vaag begrip; je zou dan moeten weten wat die 100 % inhoudt.
  Met de stelling “Zodra een homo- sapien macht krijgt, gaat het mis” ben ik het volkomen met u eens. Ik ben geen lid van DVG dus ik weet niet of het ook binnen deze vereniging speelt. Ik heb het idee dat op deze site iedereen zijn mening mag geven.

 37. Toon Swinkels schreef:

  Zelfs ik mag hier mijn mening geven 😉 😉

 38. Hans Velderman schreef:

  (38) Inderdaad meneer Swinkels, u wel! Kunt u uzelf afvragen wat uw bijdragen aan invloed op het denken binnen deze vereniging (die ik hoogacht) heeft.

 39. Toon Swinkels schreef:

  Dat is wel het laatste wat ik wil, invloed hebben op het denken van anderen.
  Als homo-sapiens dien je zelf na te denken over het leven en ben je zelf verantwoordelijk voor hetgeen je doet.
  We mogen best van mening verschillen en als volwassenen hierover met elkaar in discussie gaan; het verbreedt dan alleen maar je blikveld.
  Een mens weet bij de geboorte echt niet hoe dat de wereld in elkaar zit en door hetgeen men meemaakt wordt men ‘gevormd’. Indoctrinatie echter, op welke manier dan ook, kan de mens onherstelbaar beschadigen.
  Soms lopen de discussies hier wat op, maar dan blijven we ook wakker.

 40. Toon Swinkels schreef:

  Er is niemand, echt niemand die je iets over de zin van het leven kan vertellen. En het staat zeker niet in een oud achterhaald boek…..

 41. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @Bolk

  alles te danken aan de wetenschap?
  Is dat niet wat overdreven?

  Het vuur. De landbouw. Het wiel. De veeteelt. Keramische techniek (pottenbakken etc.)
  Het schrift. De vervaardiging van textiel. Het kompas. De boekdrukkunst. Het buskruit. IJzer- en staaltechnologie en andere metallurgie. Zelfs het oppompen van gas en aardolie (wat al 2100 jaar gelden werd gedaan) dateert van voor de tijd van de “wetenschap”.
  Als we onder wetenschap verstaan de combinatie van theorievorming en experimenteel onderzoek, dan kunnen we het begin van de wetenschap ergens tussen 1200 en 1600 lokaliseren.
  Alle rekenkunst en wiskunde en astronomie van voor die tijd hoort daar niet bij, maar die was wel erg belangrijk.

  En nu heb ik het alleen maar over de techniek en aanverwanten. Maar in wat grotere samenlevingen is veel bestuurs- en organisatiekunde nodig. De piramiden van Egypte hadden weinig nut, maar veel
  mensen organiseren om grote publieke werken te realiseren vereist toch wat meer dan een rabauw die het tot stamhoofd weet te schoppen en die zijn positie behoudt door fysieke intimidatie. Zonder een min of meer functionerend net werk van scholen en communicatiemiddelen zou de wetenschap niet van de grond zijn gekomen – en niet te vergeten overheden die het belang van “wetenschap” inzagen.

  @ Veldeman. Het is gemakkelijk om de wetenschap de schuld te geven. Toen wereldwijd de bevolkingsdichtheid flink begon uit te stijgen boven de 1 persoon per vierkante kilometer en door de verbeterde jachttechnieken al het groot wild vrijwel werd uitgeroeid, waren er misschien ook al filosofen die de verderfelijke vuursteentechnieken de schuld gaven van de “uitputting” van de natuur. Toen later een landbouwmaatschappij ontstond had je ook een top die zich in rijkdom wentelde (die aten elke week
  wel vlees in plaats van eenmaal per jaar). Dit laatste is natuurlijk enigszins gefantaseerd maar de ‘rijken’ van vroeger hadden het een stuk beroerder dan de armen van nu.

 42. Jakob Bolk schreef:

  Jan Willem,

  De wetenschap heeft een cruciale rol gespeeld in bijna alles wat wij nu aan technologie is huis hebben. Natuurlijk zijn er ook toevallige uitvindingen gedaan door mensen die niet eens wisten waar ze mee bezig waren.

  Jij noemt het vuur, de landbouw, het wiel en het veeteelt. Ik zie met deze voorbeelden geen correlatie met de wetenschap die ik voor ogen heb.

  Ik blijf er bij:

 43. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @ Bolk

  ik maakte bezwaar tegen “alles” te danken aan de wetenschap. Het stond er met extra nadruk: “Alles.” Nu blijkt bij nader inzien dat “alles” alleen maar betekent “alles wat wij nu aan technologie is huis hebben”. Dat is toch een aanzienlijke verschuiving van de doelpalen.

  Precies omdat het vuur, de landbouw, de veeteelt, het wiel (en natuurlijk veel andere dingen: voor “de wetenschap” kwam konden mensen ook al huizen en schepen en andere voertuigen bouwen) geen producten van wetenschap zijn, en niettemin toch wel een belangrijk deel van “Alles.” vond ik de opmerking schromelijk overdreven. De wetenschap komt misschien wel een beetje kijken bij pogingen schoenen nog efficiënter te produceren, maar voor er wetenschap was, waren er schoenmakers.

  Ik vind het ook wat denigrerend om de uitvinders van het vuur en het schrift en textieltechniek, alsmede de ontwikkelaars van de wiskunde (van Euclides tot Al-Khwarizmi) af te schilderen als personen die eigenlijk niet wisten waar ze mee bezig waren en louter toevallig iets ontdekten. Veel ontwikkelingen in de moderne wetenschap en techniek zijn begonnen als toevallige observaties. Bijvoorbeeld de antibiotica: dat begon met een toevallige ontdekking door Fleming. Zowel de röntgenstralen als de radioactiviteit: ze begonnen met toevallige ontdekkingen. Dat om een elektrische stroom een magneetveld bestaat: toevallige ontdekking.

  Trouwens “In de middeleeuwen werden serieuze wetenschappers al verketterd.” Noem er eens twee. Dus meer dan één wetenschapper in de periode 500-1500 die (1) serieus was en (2) als ketter beschouwd werd. dan wel heftig door het publiek veroordeeld werd. Volgens mij begint wat wij onder wetenschap (combinatie van theorie en experimenteren) verstaan niet voor 1500.

 44. Toon Swinkels schreef:

  Zeker wel. Daarom schrijven we allebei hier zo veel commentaren. Maar ik leg niemand iets op; religie doet dat wel.
  Ik spreek (schrijf) alleen uit eigen naam, en namens niemand anders.
  Dit is een site van en voor mensen die zelf na willen denken en zich niet willen onderwerpen aan de doctrines van religies. Dat mag (nog wel).
  Het zijn de z.g. gelovigen die hier het meeste krakeel maken en zeggen dat het ó zó fout is om niet te geloven.

 45. Jakob Bolk schreef:

  (44) Jan Willem

  Ik ga niet alles uitpluizen welke wetenschappers in welk jaar verkettert werden door de kerk.
  Galileo Galilei is voor mij een voorbeeld die bij mij is blijven hangen. Dit speelde rond 1600. Als jij stipt vasthoud aan het jaartal 1500 als uiterste houdbaarheidsdatum voor de interpretatie van de “middeleeuwen” berust ik hierin !
  Met aan de wetenschap hebben we “alles” te danken tracht ik mijn stelling te verdedigen dat de mensheid meer wijzer geworden is door de wetenschap dan door religie.

  Laten we deze discussie niet vertroebelen door jaartallen en personen eruit te lichten.

 46. joop dorrepaal schreef:

  @# 29 + 50:

  Beste meneer M.Poort,

  Toen u, na de laatste persing van uw moeder uit haar geboortekanaal gegleden was en, liggend tussen haar dijbenen, die eerste zwakke kreet slaakte waarmee uw ademhaling zich in gang zette, maakte u zich als pasgeborene daarmee al “medeschuldig aan alle kwaad” dat er later in het totale universum zou gaan plaatsvinden. Net zoals die vlinder die even zijn vleugels beweegt en enige tijd later het weer over de gehele wereld beïnvloed blijkt te hebben. U, ik, wij allen zijn gevangen in een causaliteit waaruit wij niet kunnen ontsnappen; door geen enkele handeling, door geen enkele daad. Alles wat wij doen vloeit alleen maar voort uit gebeurtenissen die aan ons handelen zijn voorafgegaan. Het geldt voor alles om ons heen. Het is één groot causaal gebeuren dat geheel wetmatig verloopt.

  Het onmiddellijke gevolg daarvan is, dat het zinloos is onderscheid te maken tussen goed en kwaad: omdat iedere daad invloed uitoefent op alles wat causaal daarna komt; net zoals die eerste kreet van u destijds heel wat in gang gezet heeft. En hoe moet je een daad bestempelen als je weet dat die de oorzaak zal zijn van zowel “goede” als “kwade” dingen? Want het is onvoorstelbaar dat een goede daad louter en alleen goede dingen tot gevolg zou hebben en – om het plaatje compleet te maken – een kwade daad alleen maar kwade dingen. Dan zou de wereld er wel zeer simpel uitzien: hij zou bevolkt worden door louter goede en louter slechte mensen… Het is een mix: goede en kwade daden volgen elkaar in een ogenschijnlijk willekeurige – maar ten diepst causale – afwisseling op. En daardoor, zou je zeggen, is het dwaasheid ernaar te streven alleen maar goede daden te bedrijven. Vroeg of laat blijkt er toch weer slechtigheid uit voort te vloeien… Of omgekeerd, zoals een van de kerkvaders formuleerde: “het doel heiligt de middelen” (alsof een later kwade uitkomst het middel niet alsnog zou kunnen ontheiligen); de Engelsen spreken soms van “a blessing in disguise”.

  Het is niet logisch – d.w.z. het klopt niet in strikte zin – om onderscheid te maken tussen de begrippen goed en kwaad. En al helemaal niet om daaraan het begrip schuld, en wat daaruit voortvloeit, te koppelen. Als wij een beslissing denken te nemen, is dat het resultaat van een mentaal proces waarin principieel alleen en niet meer dan alleen alle in ons brein aanwezige informatie een rol speelt. Maar – hoe ingewikkeld dan ook – niet meer dan dat. Die vrije wil die men ons aanpraat, is lariekoek. Ook al heeft u constant de indruk dat u die wél heeft. Die vrije wil is echt wat je een “hersenschim” kunt noemen. Vrije wil komt neer op het ontbreken van causaliteit, komt neer op totale chaos. (In het topic “bestaat de vrije wil in de hemel” – juni 2015 – heb ik uitvoerig uit de doeken gedaan dat de begrippen “vrij” en “wil” onzinnig zijn.)

  Toch is ieder moreel systeem gebaseerd op het onderscheid tussen goed en kwaad en het uitgangspunt dat de mens een vrije wil heeft. Daarmee is echter niet gezegd dat dit een logisch juiste aanname is, maar het leven is pragmatisch en als het systeem “grosso modo” werkt, is het acceptabel. Maar het blijft wel altijd “schipperen” en dat heeft tot gevolg dat elk moreel systeem voortdurend interpretatie en – daaruit voortvloeiend – aanpassing nodig heeft. Het morele probleem is net als de opgave van de kwadratuur van de cirkel: er bestaat geen exacte oplossing voor. Daar verandert ook een “heilig boek” niets aan.

  Een moreel systeem kun je opvatten als de ver van volmaakte handleiding voor een apparaat dat eveneens verre van volmaakt is. Voor het overgrote deel – wat op zich al onmiddellijk te denken geeft – bestaat die handleiding uit aanwijzingen “wat te doen in geval van storing”. Maar vaak ontbreken daarin de juiste aanwijzingen of zijn ze ronduit fout en moet overgegaan worden tot een pragmatische ingreep in de vorm van een forse klap of schop tegen het apparaat. En zo hebben we dan – of we nu een sacrale dan wel profane handleiding voor de “wasmachine” gebruiken – doorgaans toch wel schone kleren… Het blijkt in de meeste gevallen wel te werken al is het dan niet helemaal volgens het boekje.

  Meneer M.Poort, probeert u nu eens met het letterlijk tastbare materiaal dat u in handen heeft – de bijbel – de kwadratuur van de cirkel op te lossen, te weten het morele probleem en het fabeltje van de vrije wil. En laat u zich niet weerhouden om door te vragen of door te denken bij dingen die u niet snapt. Zoals Copernicus en Galilei deden toen zij hun vraagtekens bij het op bijbelteksten gebaseerde geocentrische wereldbeeld plaatsten.
  Los dus eerst het probleem van de moraliteit (inclusief dat van de vrije wil) op en beperk u tot het “letterlijk tastbare materiaal”: de bijbel dus. En laat God er voorlopig buiten, want zodra u die introduceert is volgens u alles mogelijk en dan kan u de bijbel ook wel weer als zijnde onnodig en overbodig wegsmijten.

  Zolang u deze problemen niet kunt oplossen heeft het geen zin om a.h.w. in een dolle vlucht naar voren de laboratoria van de wetenschappers binnen te stormen om te proberen daar met behulp van “uw vraag naar het begin” de apparatuur kort en klein te slaan. En of dat antwoord er nu ooit wel of niet komt, het zal geen oplossing meebrengen voor die morele kwadratuur van de cirkel…

  Als u mij begrijpt zal het u wel duidelijk zijn dat het aan elkaar uitlenen van onze apparaten lood om oud ijzer zal zijn. Ik leid mijn leven, u het uwe. Geheel causaal overigens.

  m.v.g.

 47. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Galileo kreeg pas in 1632 mot met de r.-k. kerk, en wel omdat hij bij de uiteenzetting van zijn systeem de paus belachelijk had gemaakt. Bijna 100 jaar eerder was het boek van Copernicus verschenen (1553, toen waren de middeleeuwen echt wel afgelopen).
  Bij het conflict speelde mee dat G. eerder beloofd zou hebben dat hij niets over het onderwerp meer zou schrijven. Hij meende een zó overtuigend bewijs te hebben dat hij vond dat hij zich niet meer aan zijn belofte hoefde te houden.
  Het bewijs deugde van geen kanten. Hij baseerde zijn ‘bewijs’ op een onzinnige getijdentheorie, waaruit volgde dat er 1 maal per dag, en altijd omstreeks dezelfde tijd vloed zou zijn. Kepler had beweerd dat de getijden door de maan veroorzaakt werden en iedereen die iets wist van getijden wist dan ook dat (1) het tweemaal daags vloed was (2) bij volle en nieuwe maan het getij sterker is en (3) dat de tijd van eb en vloed voortdurend verschuift, in ongeveer hetzelfde tempo als de verschuiving van de tijd dat de maan in het zuiden staat.

  Dus als de kerk zich voor de inhoud van het boek Discorsi had geïnteresseerd, hadden ze makkelijk weerwerk kunnen geven en wetenschappelijk gehakt van Galilei kunnen maken. Giordano Bruno (die in 1600 werd terechtgesteld wegens ketterij) kreeg ook geen last vanwege zijn (volslagen verwarde) astronomische ideeën, maar vanwege zijn onconventionele theologische ideeën. Die had daarvoor al 9 jaar gevangen gezeten en kreeg een laatste kans om ongelijk te bekennen. In plaats daarvan ging hij proberen de rechters van de Inquisitie te bekeren tot zijn zienswijze.

  Dat is allemaal niet zo best van de r.-k. kerk, maar met vervolging van serieuze wetenschappers had het niets te maken.

  Dit was bovendien allemaal toen de middeleeuwen ruimschoots voorbij waren, de heksenvervolgingen in volle gang waren (Kepler had veel moeite om zijn moeder vrij te pleiten van een aanklacht wegens hekserij) en er bloedige godsdienstoorlogen gevoerd werden (30-jarige oorlog die minstens 1/3 van alle Duisters het leven kostte).

  Bolk zegt nu dat hij de discussie niet wil vertroebelen met personen en data, maar hij is zelf begonnen met een onzinopmerking, die nu blijkt te berusten op 1 verkeerd onthouden geval. “Don’t bother me with facts, my mind is made up.”

  Er is in de middeleeuwen overigens wel iemand die ‘wetenschappelijk’ was en daarom verdacht gemaakt is, namelijk Gerbert van Aurillac, later paus Sylvester II. Dat was een echte geleerde die o.m. rond het jaar 1000 het gebruik van Arabische cijfers introduceerde, maar die vanwege zijn geleerdheid later voor een tovenaar werd gehouden die een verbond met de duivel had gesloten.

  Zie verder https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_II

  Maar dat was geen geval van “de kerk” die een serieuze wetenschapper “verketterde”. Er werden simpelweg geen wetenschappers/geleerden verketterd in de middeleeuwen.

 48. joop dorrepaal schreef:

  Beste M.Poort,
  Uw bijdrage # 50+6 heeft mij aan het denken gezet en ik wil daar nog het volgende over zeggen:

  Voor het QM-ische verschijnsel dat u noemt is ooit het EPR-experiment bedacht (zoekt u even op Wikipedia of elders). Het is slechts een schijnbare paradox. Ik ga er verder niet over uitweiden want dat lijkt me weinig nut te hebben. Het zou trouwens te veel diepgang vergen.

  Maar als er snelheden groter dan die van het licht ter sprake komen, moet ik u er op wijzen dat die voor de veronderstelde alwetendheid van een god wél nodig zijn, en wel oneindig grote! (Ik heb daar in het verleden meen ik al eens op gewezen, ik weet alleen niet zou gauw waar en wanneer.) Er ontstaan dan problemen met het fenomeen “informatie”, dat is immers iets dat voor “weten” nodig is. Informatie vereist naar mijn mening altijd een informatiedrager (denk aan een vel papier) en de codering (de lettertekens) die daarop is vastgelegd. Bij oneindig snel lezen zullen alle tekens over elkaar vallen en wordt het onmogelijk de informatie te interpreteren, het zou een tijdloos proces vergen…

  Ik laat dat verder rusten maar wil u nu de vraag voorleggen die bij me opkwam bij het lezen van uw repliek. Die vraag luidt of God ook onderhevig – d.w.z. onderworpen – is aan zoiets als natuurwetten. Misschien dan niet “onze” natuurwetten, maar wetten die in het bovennatuurlijke gelden, of juister gezegd: heersen. Als dat het geval is, is God niet oppermachtig, maar zijn die “bovennatuurwetten” het en is hij daaraan onderworpen. Als voor hem daarentegen geen wetten gelden betekent dat niet meer en niet minder dan dat God chaos is, en heeft het dan nog wel zin om over zoiets als een “god” te spreken…? Verder zou je je de vraag kunnen stellen of zoiets als “chaos” überhaupt wel mogelijk is, iets dat volslagen wetteloos is… wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben benieuwd wat uw mening (of die van uw adviseur) daarover is.
  m.v.g.

 49. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. #49 / joop dorrepaal

  Geweldig commentaar!

  Wat MIJ nu te binnen schiet is het volgende.

  Als gelovigen beweren dat de instantane informatie-overdracht van de Q-theorie niet waar kan zijn, dan is het onmogelijk dat God gebeden zou kunnen verhoren. Dat gebeurt ook niet, dat weten we allang.

  Volgens hun eigen theorie bestond God al voordat ruimte en tijd bestonden – en zou daar (?) nog steeds vertoeven. Als informatie niet sneller zou kunnen reizen dan de lichtsnelheid, is EN QM een foutieve theorie EN is het onmogelijk dat de mens weet zou kunnen hebben van het bestaan van zo’n bovennatuurlijke entiteit die zij als “De Enige Ware” beschouwen.

  De instantane informatie-overdracht binnen de Q-theorie is inmiddels bewezen.
  En, speciaal voor godgelovigen : de wetenschap noemt ALLE wetenschappelijk onderzoek een theorie, omdat onderzoek en dus waarheidsvinding een continue proces is, in tegenstelling tot religieuze dogma’s, omdat die op geen enkele wijze toetsbaar zijn. En voor de volledigheid: alle niet-gelovigen-uit-overtuiging weten het al heel erg lang: als iets niet toetsbaar is, behoort het niet tot de wetenschap en bestaat het dus niet. Het “paranormale” zit uitsluitend tussen je oren. PUNT.

  @M.Poort”: verras ons met een zinnige respons op de uitgebreide – en vooral zeer goed onderbouwde – commentaren van de heer Dorrepaal.
Reageer