rozenkrans tegen de islam


macht van Maria's rozenkrans

Geplaatst op 7 oktober 2017 door

Op de dag dat dit stukje verschijnt, moeten Poolse katholieken aan de 3000 kilometer lange landsgrenzen de rozenkrans gaan bidden ter bescherming van hun land, Europa en de ganse wereld. 7 oktober is de dag waarop in 1571, dus niet minder dan 446 jaar geleden, de Turken in de zeeslag bij Lepanto werden verslagen. Paus Pius V liet indertijd dag en nacht in de kerken van Rome de rozenkrans bidden om Maria’s interventie te krijgen. Dankzij haar werd voor het moment de opmars van het Ottomaanse rijk gestuit. Nee, verklaarden de Poolse bisschoppen, die rozenkransgrenswacht heeft echt niets te maken met angst voor de islam.
117 reacties “rozenkrans tegen de islam”


 1. Aart Tuynman schreef:

  Sommige atheïsten zullen wel vinden dat het niet zo veel uitmaakt of je nu onder de dictatuur van de Rooms Katholieke Kerk of onder een islamitische dictatuur leeft.
  Toch zou ik aan de eerste de voorkeur geven, want dan mag je ten minste je velletje houden.

 2. Hans Velderman schreef:

  Kom op zeg! Beste Anton, zo kun je nog wel even doorgaan met het opgraven van culturele/religieuze oudheden en het manipuleren van deze vondsten.
  Kan me niet voorstellen dat lezers van dit stukje in zo’n kuil van versimpeling van historische feiten vallen.
  Het ging om handel, macht, geld en overvloed.
  Daarbij werden en worden (tot op de dag van vandaag) alle middelen ingezet.
  Dit feest minimaliseren van een overwinning tot het glijden van kralen tussen bevende vingers ? Tjongejonge!
  Jij en ik weten hoe het is om de massa te bespelen!
  Ook in ons land is slechts de massa overtuigd van democratie. Zij de massa gelooft er in. Ze worden gemanipuleerd zoals de rozenkransbidders. Ook jij beste Anton manipuleert.
  Schiet niet op zo!

 3. Anton van Hooff schreef:

  Ik ken die sommige atheïsten’ van Aart Tuynman niet. Gelukkig is het christendom het stadium van de inquisitie voorbij, veel muzelmensen zijn dat nog niet.

 4. Aart Tuynman schreef:

  Het christendom is het stadium van de Inquisitie voorbij, maar dat was in 1571 nog lang niet het geval.
  Verder is, ook als we het aspect godsdienst even buiten beschouwing laten, de nederlaag van de Turken in de Zeeslag bij Lepanto iets om op een positieve manier te herdenken. Het Ottomaanse Rijk was uiteindelijk ook gewoon een imperialistisch koloniaal rijk dat andere landen aanviel, veroverde en andere volkeren onderdrukte en economisch en financieel uitbuitte. Wat dat betreft was het Ottomaanse rijk niet anders dan de Europese koloniale rijken. Het enige verschil was dat de Turken over land hun gebied uitbreidden in plaats van met schepen naar het andere eind van de wereld te varen en daar gebieden te veroveren.

 5. Hans Velderman schreef:

  Waarom is bidden belangrijk voor mensen?
  Je bid, omdat je gelooft dat je hulp krijgt. Hede ten dage kun je hulp krijgen als je geld en macht bezit of de juiste mensen kent.
  Voor het zg klootjesvolk is er een keuze tussen geloof of opstand. Het aandeel mensen dat
  door oorlogsgeweld overlijdt, is onder de hiervoor genoemden het hoogst. Voor hen geldt; vluchten kan niet meer. Voor hen is bidden een noodzakelijkheid. Ze hebben niets anders!
  Als overbodig onkruid worden ze weggemaaid.
  U denkt dat was vroeger! Nu is er democratie en zij ,die gelovigen, hangen nog in het verleden en hebben geen begrip vd werkelijkheid.
  Maar wat is de werkelijkheid? Democratie (of parlementaire democratie) is weinig meer dan een ordinaire afweging van de belangen van politieke beroepspolitici en hun achterban.
  Idealen vervormen tot grijpgedrag en tot een totale minachting van de kiezer. De kiezer is er om te worden voorgelogen en uitgebeend.
  Voor de onmachtigen is er religie en bidden. Zo ontstaan religies bijna allemaal in gemeenschappen die bidden als enig wapen hebben!
  Weet niet of het helpt maar volgens mij wordt er te weinig gebeden en te weinig kralen slippen tussen verweerde uitgemergelde vingers door.

 6. Hans Velderman schreef:

  Bieden seculiere overtuigingen een uitweg? Ook dit geloof in een goddeloos staatsbestel werd helaas door eenzelfde psychopatische nieuwe elite uitgeblust. Marxisme werd communisme, communisme werd rote armee en rode kmer. Nog meer dood, verderf en een door en door verrotte ideologie.
  Bidden lijkt mij noodzakelijk!

 7. Jakob schreef:

  Meneer Velderman,

  U schrijft in (5): Weet niet of het helpt maar volgens mij wordt er te weinig gebeden en te weinig kralen slippen tussen verweerde uitgemergelde vingers door.
  Vervolgens schrijft u in (6) dat bidden u noodzakelijk lij

  U bent er dus van overtuigt dat bidden helpt. Prima, dan vraag ik u of het bidden ook resultaat kan bieden voor:

  1. hongersnood
  2. ongeneeslijke ziektes
  3. oorlog en geweld
  4. rijkdom

  Ik heb selectief gekozen voor deze vier items, hiervoor wordt denk ik het meeste gebeden. Ik zie de positieve resultaten van het bidden niet als ik de cijfers van sterfte door kanker voorbij zie komen. Ook de oorlogen en armoede nemen toe ondanks het bidden van miljoenen slachtoffers ! Ongetwijfeld zullen de boeren en burgers in het droge Afrika ook wel eens bidden voor een regenbui….maar die valt er vroeg of laat wel, ook zonder bidden !

  Bidden helpt niet, alleen voor mensen die hun gemoedstoestand op peil willen houden. En daar is het dan ook wel mee gezegd !

 8. Jakob schreef:

  Moet zijn: Vervolgens schrijft u in (6) dat bidden u noodzakelijk lijkt !

 9. Hans Velderman schreef:

  Beste Jacob, (7)

  Wat u aandraagt als argumenten, lijkt volkomen waar te zijn. Indien u echter, hetgene dat u in uw argumentatie aandraagt naast mijn woorden legt, zult u zien dat er weinig verschil is daarin. Echter een wereldwijd verschil in de interpretatie van het “waarom bidden noodzakelijk is” voor de onderdrukte, machteloze medemens.
  Ik neem u uw emoties niet kwalijk, maar als u even datgene wat ik scheef in u liet doordringen, had u ongetwijfeld bemerkt dat uw 1,2,3,4, al beantwoord zijn.
  Ik help u op weg! Mensen die hulpeloos zijn, afhankelijk, door het Westen met minimale middelen (gewetensnood) in leven worden gehouden. Politiek door het Westen worden gemanipuleerd. Ook door Nederlandse medelanders domweg worden platgebombardeerd.
  Wat denkt u blijft er voor die onaanraakbare massa mensen anders over?
  Zoals soldaten roepen,in hun doodsstrijd , om hun moeder, zo bidt de massa!
  Voor sommigen zijn zij mensen. Voor politici een lastig probleem als ze dichtbij komen.
  Vervolgens schuiven ze de problemen van zulke massa’s onaanraakbaren door naar vogelaarswijken. De sociaal afgeschreven mensen samenstouwen.
  Wat is het alternatief? Opstand? Bidden?

 10. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  Ik heb uw bijdrage in (5) goed gelezen. U geeft krachtige antwoorden op vragen die u u zelf stelt, om ze dan vervolgens weer af te zwakken.
  Soldaten bidden in nood, zieken bidden om kracht, en boeren met verdorde land bidden om regen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

  U stelt: Je bid, omdat je gelooft dat je hulp krijgt. Heden ten dage kun je hulp krijgen als je geld en macht bezit of de juiste mensen kent. U geeft echter geen antwoord waarom gebeden niet worden verhoord !

  Dat rijkdom machtiger is dan alle goden samen duidelijk. De vraag aan u is echter, waarom heeft uw god de teugels uit handen gegeven aan de financiële machthebbers. Hij had kunnen en moeten ingrijpen om zijn onderdanige slachtoffers van honger en geweld te beschermen.

  En meneer Velderman, uw god laat verstek gaan, hij beschermd zijn kinderen niet die maar bidden en bidden om hulp….integendeel, hij beschermd het kapitaal, en dat al ruim 2000 jaar lang !

  Conclusie: bidden is een placebo-effect. Het Wilhelmus zingen zal net zo effectief zijn !

 11. Hans Velderman schreef:

  (10) meneer Bolk, Uw laatste zin, bevat enige waarheid! Bidden heeft een placebo-effect, voor gelovigen en evenzeer voor ongelovige en gelovige mammaroepers. Of het Wilhelmus eenzelfde effect bereikt nu of evenzeer effectief kan zijn? Dit laatste betwijfel ik.
  Misschien nog voor het deel van ons volk? die zich inzet (met gevaar voor eigen leven) om de belangen van sommigen investeerders en belangengroepen te verdedigen. Of en misschien alleen nog op sportevenementen. Nostalgische gevoelens komen dan bovendrijven bij sommige medelanders. Tranen wellen op omdat volkomen onbekenden een met duizenden euro’s gesponsorde prestatie leveren.
  Dit laatste is met het rozenhoedje of rozenkransbidden ook de bedoeling. Nostalgie! Mooi, niks mis mee, leuk voor toeristen. En zeer effectief!

 12. Hans Velderman schreef:

  Meneer Bolk (10) Ik bedoel dus bidden helpt! En hoezo beschermt mijn God kinderen niet? Kent u mijn God?

 13. Toon Swinkels schreef:

  Het bidden werd vroeger er in gestampt, om het vervolgens zonder na te hoeven denken op te dreunen. Men zou ook de tafeltjes van 1 tot 10 af kunnen raffelen. Of inderdaad een liedje zingen zoals het Wilhelmus, of deze: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.” Maakt niet uit, een pot nat.

 14. Jakob Bolk schreef:

  Of ik uw god ken ? Nee, ik ken geen enkele god, omdat ik eenvoudig weg niet in een god geloof. In (7) heb ik een aantal punten opgesomd waaruit blijkt dat bidden een onzinnige bezigheid is. Uw god beschermd niet tegen oorlog en geweld, evenmin tegen armoede of enge ziektes. Als u wel in die beschermende factor geloofd van een onzichtbare opperwezen is dat uw recht. De wereldbeelden steunen uw overtuiging hierin niet !

  Maar goed, uit uw vraagstelling maak ik op dat u uw god dus wel kent. Dat heb ik twee prangende vragen aan u:

  1. Hoe ziet uw god er uit ?

  2. Weet uw god ook hoe de andere goden (collega’s) er uit zien ?

  M.vr.gr

 15. Hans Velderman schreef:

  Meneer Bolk,
  Vreemde vraag van u! Hoe mijn God er uit ziet? Waarom wilt u weten hoe iemand er uit ziet die volgens u niet bestaat? Moet u toch eens bij uzelf te rade gaan wat het betekent zo’n vraag te stellen.
  Kan zijn dat u twijfelt? Nieuwsgierigheid kan het niet zijn lijkt mij. Kan zijn dat u mij in de val wilt lokken? Dat laatste mag maar dan kunt u beter een weloverwogen vraag stellen.

 16. Hans Velderman schreef:

  Meneer Swinkels(13) inderdaad bidden werd er vroeger ingestampt. Is met alles in ons hoofd. Alle woorden, alle kennis en inderdaad bidden ook.

 17. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  Het is nog vroeg in de morgen, dus ik heb uw bijdrage in (15) wel drie keer gelezen. Het verbaast u dat ik u die vraag stel ??…waarom verbaast het u dan ?

  U weet dat ik niet in een god geloof, althans als u mijn reacties zorgvuldig leest. Vervolgens vraagt u mij in bijdrage (12) of ik uw god ken ?
  Wellicht ligt het aan mij, maar ik vraag mij ten diepste af wie van ons hier het spoor bijster is !

  U stelt retorische vragen meneer Velderman, niks mis mee. Maar af en toe een antwoord geven op mijn vraag zou deze discussie verhelderen. maar dat doet u niet ! Wat u trouwens bedoeld met “mij in de val lokken” ontgaat mij even.

  En waarom geeft u geen antwoord op mijn vraag hoe uw god er uit ziet volgens u ? U hoeft het mij niet te vragen als ongelovige !

 18. ben warner schreef:

  Beste heren, iemand vertelt mijn dat hij een boek heeft gelezen dat hem veel wijsheid heeft gebracht. Ik kan dit boek nergens vinden en heb het dus ook niet gelezen. Maar ik vraag aan die lezer of hij mij kan vertellen waarover dat boek gaat en wat er zoal in staat. Zijn antwoord, dat ik dan blijkbaar geloof dat het boek wel bestaat, is onzinnig. Het enige dat ik geloof is de persoon die zegt het boek te hebben en ook gelezen te hebben. Maar zolang deze over de inhoud niets zegt of mij het boek echt toont, geloof ik de bewerng van die persoon niet en ga ik twijfelen of hij wel de waarheid spreekt. Lles voor boek God en de vergeliijking wordt duidelik.
  Dat er een Bijbel is, geloof ik niet. Ik weet het. Ook dat deze door mensen is geschreven, dat de inhoud streng geselecteerd is en dat er nog talloze andere vergelijkbare verhalen of geschriften zijn, Wat in die verhalen staat over de alwetendheid en de almacht en genadevolheid ennog zo wat als eigenschappen van die Godheid lees ik, maar vergelijk ook die beweringen met de feiten in de werkelijkheid. Dan ik kom ik onnoemelijk veel leed tegen. De beweringen over die Godheid en die werkelijkheid staan linrecht tegenover elkaar. Ik ga niet twijfelen aan die werkelijkheid, wel aan die beweringen. Zo werkt het. Dus meneer Velderman die vraag aan u is zeer terecht.

 19. Hans Velderman schreef:

  (17) meneer Bolk, In (10) alinea 3 en 4 somt u een aantal zaken op waarbij u stelt dat mijn god (dus de god van Hans Velderman ) het laat afweten. Lijkt mij meneer Bolk dat u om zo’ n conclusie te kunnen trekken, logischerwijs minimaal moet weten wie mijn god is die het laat afweten.
  Hoewel u reeds, zoals u zelf aangeeft, het stukje meerdere keren gelezen te hebben, raad ik u aan het nog een paar maal te proberen.
  Verder ben ik van mening dat het door dhr. V. Hoof geschreven stukje over Poolse bidrituelen en Turkse dreiging gaat en niet over u en mij.
  M.vr.gr.

 20. Jakob Bolk schreef:

  Het gaat zeker niet over u en mij, maar als u een discussie levendig wilt houden zult u niet alleen maar vragen moeten stellen meneer Velderman, maar ook antwoorden moeten geven. Dat laatste schort er nog weleens aan bij u. Ik kan niet weten als ongelovige wie u god is. Wel kan ik oordelen over een god, als deze bestaat, dat het een slechte god is. Een god die er nogal luchtig over denkt als zijn schaapjes verhongeren, of sterven door ernstige ziekte of geweld. Als ik god was zou ik ingrijpen, en mij niet verbergen achter een mistgordijn die al meer dan 2 duizend jaar niet wil optrekken.

  De essentie van het verhaal van Anton van Hooff is over het nut en de noodzaak van het bidden. Die is er niet, als bidden zou helpen dan zou de wereld er anders uitzien. Als god zou bestaan was het maar een peulenschilletje voor hem om alle delen van de wereld vruchtbaar te maken, zodat honger verleden tijd was. Hetzelfde geldt voor ongeneeslijke ziektes, het moet voor een almachtige een fluitje van een cent zijn om zeker biddende mensen te genezen, toch ?
  Helaas meneer Velderman, uw god laat het op alle fronten afweten, de menigte aanbidders wordt maar weer zoet gehouden met belofte over een beter leven als ze dood zijn.

  Dat u wilt geloven meneer Velderman is een zaak waar ik mij niet mee bemoei. Maar kom niet aan met de stelling: bidden helpt, want dan heb ik de neiging om uw dwanggedachten te kwalificeren als zijnde neurotisch.

  God werd door de mens verzonnen om een grote menigte in het gareel te houden. Bidden werd verzonnen om hoop en angst uit te smeren tot de dood.

 21. Hans Velderman schreef:

  (18 en 20) Meneer Warner en Bolk, logica en wiskunde zijn de meest simpele en onomstrede wijze om tot een conclusie te komen. 1 plus 1 is en blijft 2. Welke 1 de andere 1 tot 2 maakt, is niet van belang, de conclusie is of juist of onjuist. In het genoemde geval volkomen juist.
  In uw beiden retoriek, beschuldigt u een niet bestaande god van nalatigheid, onverschilligheid, moord en doodslag! Verder stelt u beiden dat dit, de hiervoor bedoelde mijn god is! Alsof ik in een niet bestaande god zou kunnen geloven?
  Om uw familie of kennissen en vrienden te kunnen beschuldigen van een of meerdere zaken, is het , althans volgens mij logisch dat ik weet wie u bent en weet wie uw familie, kennissen en vrienden zijn. Verder is het van belang dat ik ze erken als bestaande mensen logischerwijze. Iemand die niet bestaat kan ik niet beschuldigen! Hij/ zij bestaat immers niet.
  Ik begreep dit al op de lagere school. En naar ik aanneem ben ik niet de enige.
  Onder de mensen die op deze site reageren, is er minimaal 1 die ik bewonder.
  Heb ik niet zo vaak last van; veren in iemands achterste steken. Voor dhr. Dorrepaal maak ik echter een uitzondering.
  Met u beiden echter heb ik moeite omdat 1 en 1 ook gewoon als 11 kan worden aangenomen.
  M. vr. gr.

 22. Jakob Bolk schreef:

  U bent moeilijk te volgen meneer Velderman. 1 en 1 is 11, en 1 plus 1 is twee. Voor beschuldigingen is het van belang om de desbetreffende personen te kennen volgens u ? Onzin Velderman, een rechter kent ook zijn personen ook niet die voorgeleid worden !

  Toch ben ik benieuwd wat Joop Dorrepaal op uw vleiende antwoord zal zeggen.

 23. Hans Velderman schreef:

  (22) Rechters oordelen volgens mij. Zij worden geacht (zoals elke Nederlander ) de wet te kennen. Zij de rechters wegen zaken af. Volgens mij, zijn het afwegingen over en tussen ware gebeurtenissen. Veronderstellingen doen niet ter zake! Elke beschuldiging moet bewezen worden geacht. Het gaat over bestaande ware gebeurtenissen en over bestaande levende wezens! Waarheidsvinding is daarbij een essentieel onderdeel.
  Waarom bent u meer benieuwd naar wat de heer Dorrepaal zal zeggen als naar het antwoord op de vraag of bidden helpt?

 24. Jakob Bolk schreef:

  Dat bidden niet helpt heb ik u uitgebreid uit de doeken gedaan. Waarom ik benieuwd ben naar Joop Dorrepaal zijn reactie ? Welnu meneer Velderman, u laat doorschemeren dat jullie het onderling nogal eens zijn ! Niks mis mee, maar wilt u mij en Ben Warner hiermee diskwalificeren als tegenstander waar u niet mee wilt duelleren op deze site ?

 25. Toon Swinkels schreef:

  @Hans Velderman #23,
  Rechters vellen een oordeel. Dat staat los van rechtspraak. Dat staat los van gerechtigheid.
  “Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen” is een loze kreet; het is voor eenieder ondoenlijk om de wetgeving, die dagelijks kan veranderen, te kennen. De praktijk laat dat maar al te vaak zien. Ook rechters gaan wel meer dan eens de boot in met hun oordeel.
  Als je een advocaat in de arm neemt moet je niet denken dat hij je gaat verdedigen; hetgeen hij doet is zwakke plekken zoeken bij de tegenpartij. En niks anders.
  Er worden wel vaker mensen veroordeeld zonder dat schuld is aangetoond.

 26. Titus de Wolff schreef:

  Het is niet zo dat god niet of wel bestaat.
  Wat wel bestaat is het gebeuren. Het gebeuren dat gebeurt.
  Abraham heeft bedacht om te gaan doen alsof het gebeuren god is. Daarmee is dan het gebeuren het verantwoordelijke. En de mens is vrij van verantwoordelijkheid. De mens heeft regels om aan te doen.
  Als je dus gelovig in god bent doe je alsof je zonder verantwoordelijkheid bent. Het bidden is gewoon een slimmigheidje van Abraham om mensen op het verkeerde been te zetten. Het is gewoon een van de regels. Om het echter te laten lijken.

 27. Hans Velderman schreef:

  (24) meneer Bolk. Uw laatste zin begrijp ik niet. Waar zijn we dan de laatste tijd mee bezig?

 28. Jakob Bolk schreef:

  Klopt meneer Velderman, maar niets is zo veranderlijk als een mens. Zonder meningsverschillen wordt een site als deze ook wel erg saai !

  M.vr.gr

 29. Hans Velderman schreef:

  (28) Mee eens meneer Bolk. Bij niets is zo veranderlijk als een mens bedoelt u hetgeen hij vindt en denkt? Elke seconde in ons leven slaan we informatie op en gelukkig werkt dit door in meningsvorming.
  Verder lijkt het mij duidelijk dat alle dingen aan een constante verandering onderhevig zijn. Rotsen slijten en worden kiezel en vervolgens zand en uiteindelijk klei en leem.
  Evolutie noemen we dit proces. Eenzelfde proces speelt zich ook in ons hoofd af. Elke seconde evolueert ons denken.
  Nog even terug naar de vraag of bidden helpt. Er waren reacties die veronderstelden dat bidden slechts een placebo-effect zou hebben. Ik beaamde dit deels, bidden heeft inderdaad een placebo-effect.
  U kunt de verschillende onderzoeken die er zijn nalezen op het placebo-effect van medicijnen.
  Voor veel medicijnen blijkt de werking bijna uitsluitend het placebo-effect te zijn en bij elk ander medicijn dat werkt, speelt het een rol.
  Conclusie moet dus zijn!!!! Bidden helpt.

 30. joop dorrepaal schreef:

  Om te beginnen: met het feit dat ik bij tijd en wijle door deze en gene verketterd word, valt door mij te leven. Maar ik geef er de voorkeur aan dat mijn heiligverklaring tot na mijn dood uitgesteld wordt.

  En wat bidden betreft: ook al ben ik er van overtuigd dat er niet zoiets als een god bestaat, toch ben ik van mening dat het helpt. Ik zal uitleggen waarom.

  We kunnen niet om het feit heen dat er – met name door godgelovigen – veel gebeden wordt. Als we ons even beperken tot deze categorie kunnen we op wetenschappelijke gronden vaststellen dat het letterlijk genomen niet helpt. De aangeroepen hogere macht laat zich niet verleiden de verlangde truc uit te voeren.
  Je zou daar zelfs een experiment voor kunnen uitvoeren. Ooit – in de jaren 60 – is er een poging gewaagd om m.b.v. het bord van Galton (als u het niet kent: Google o.i.d.) vast te stellen of er zoiets als telekinese bestaat. Op het televisiescherm was het bord te zien en de kijkers thuis werd verzocht om m.b.v. “gedachtenkracht” de loop van de kogeltjes naar een bepaalde kant te sturen zodat de verdeling asymmetrisch zou worden. Er was geen effect te bespeuren.
  Je zou hetzelfde experiment kunnen doen met godgelovigen en ze vragen tot god te bidden om de uitslag significant te beïnvloeden. Maar ik denk dat je weinig medewerking i.d.v.v. gelovige proefpersonen zou krijgen die bereid zouden zijn hun god op deze wijze eens danig aan de tand te voelen. Dat gaat dus niet werken.

  Nu zou je kunnen zeggen dat je dit experiment niet eens hoeft te doen omdat er al rijkelijk testmateriaal aanwezig is. Als bidden helpt, zou je kunnen stellen, moeten er statistisch meer mensen genezen van een bepaalde aandoening wanneer er voor hen gebeden wordt dan wanneer dat nagelaten wordt. Nu is mij niet bekend of daar ooit onderzoek naar gedaan is en of – indien er sprake van significantie is – dat louter en alleen aan de verhoorde gebeden zou moeten worden toegeschreven. Er bestaat namelijk ook zoiets als de houding, de psychologische gesteldheid, van de patiënt die mogelijk een rol speelt bij het genezingsproces. Een kwestie van “state of mind” dus.

  De zaak lijkt mij namelijk zuiver psychologisch. Mijn vader die zijn handen vouwde en een gebedje o.i.d. prevelde wanneer ik op de motor stapte en wegreed, bereikte daar niet mee dat de handen van de Heer zich beschermend om mij heen vouwden, maar dat zijn innerlijke ongerustheid voor hem iets dragelijker werd. Ik op mijn beurt, wanneer ik met die motor in een hachelijke situatie terecht kwam, “bad achteruit”, m.a.w. ik bezigde een zware krachtterm die, dat moge op het eerste gezicht vreemd lijken, er mede debet aan was dat ik me uit de situatie wist te redden. Want bidden – of dat nu vooruit of achteruit is – is meestal een relaxatie: het heft een deel van een psychische spanning op waardoor een blokkade opgeheven wordt en een volgende actie ondernomen kan worden. Van invloed van hogere machten is bij mijn weten (sic) geen sprake. Maar de gelovige zal daar anders tegenaan kijken. De voorbeelden dat bidden en vloeken ons verder helpen zijn legio, misschien is het wel een evolutionaire verworvenheid.

  Een van de meest sprekende voorbeelden vind ik nog altijd de aanslag op de Twin-Towers: ik ben er van overtuigd dat het niet Allah was die op het moment van de botsing de stuurknuppel in de handen hield, maar die diepgelovige terrorist, biddend…

 31. Hans Velderman schreef:

  (30) Heiligverklaringen overkomen slechts gelovigen die na hun overlijden een bewezen wonder hebben verricht. Als u doelt op de veren welke in uw achterste zijn gestoken? Ooit waren het kippenveren van een speciaal hiervoor gekochte soepkip. Nu echter waren het ganzenveren aangescherpt en bestemd om mee te schrijven.
  Als aanmoediging?

 32. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  Wonderen ?…bestaan wonderen wel volgens u ?

  Meestal zijn “wonderen” wel wetenschappelijk te verklaren. Wonderen waar u op doelt bestaan namelijk niet, noem het geluk !

 33. Toon Swinkels schreef:

  @Jakob Bolk #32,
  Inderdaad, ‘wonderen’ zijn meestal wel te verklaren.

  Zo overkwam het de pastoor en de kapelaan die op een stralende zomerdag een wandeling langs de rivier maakten.
  Toen ze een kleine inham passeerden zagen ze dat daar een jacht voor anker was gegaan. Op het dek van het schip zagen ze wel 10 naakte mooie jonge vrouwen die van de zon aan het genieten waren. Met verbaasde blikken aanschouwde het tweetal dit bijzonder fraaie tafereel.
  De kapelaan bemerkte dat dit bij hem een lichamelijke reactie teweegbracht. Hij wist even niet zo gauw hier mee om te gaan en zei toen maar: “Mijn god, mijn god, een wonder is geschied; mijn pik wordt hard maar het vriest niet.”
  De pastoor keek de kapelaan aan en richtte zijn blik toen weer op de boot en zei: “Mijn god, mijn god, een wonder is geschied; een schip vol scheuren maar het zinkt niet!”

 34. Hans Velderman schreef:

  Stelt u zich het fenomeen van bidden even aan uzelf voor als gelovige. En voor de ongelovige, stelt u zich even voor,’ het bidden dat u niet doet.
  Wat doet u als ongelovige? Duimen? Op ongeverfd hout kloppen, naar het graf van opa’s en oma’s lopen, of naar de uitstrooiplek na de crematie?
  Of denkt u, hun dna is de oorzaak van mijn bestaan. U kunt ook denken; jammer dat ze er waren en mij hebben verwekt .
  Geloof in God en bidden is volgens mij je eigen oorsprong ofwel het feit dat je er bent eren.
  Immers buiten God is er niets! Elk deeltje maakt deel uit van God!
  Ontkennen van vaststaande feiten mag. Helaas ontsnappen is bij leven en ook na de dood niet mogelijk. Verstrooien? In de ruimte schieten? Helaas u blijft altijd aanwezig als deel van het universum.
  Blijf maar bidden!

 35. ben warner schreef:

  Bovenstaande discussie wordt per kerende reactie onzinniger. Voor 100 procent ongelovigen geldt, dat zij de facto niet over iets kunnen praten, laat staan, discussiëren, dat niet bestaat in hun ogen. Er zouden niet eens woorden voor kunnen zijn. Dat is het hopeloze van deze contramine. Wij moeten ons wel uitlaten in de bewoordingen van de goedgelovige. Strikt genomen heb ik voor uitingen van geloof als het om een opperwezen gaat met al zijn toegekende kenmerken geen woorden.. Ik kan over het niets niet spreken of iets zeggen anders dan dat het niets onbespreekbaar is. Er zijn geen benoembare kenmerken, geen waargenomen verschijnselen, zelfs geen deeltjes of golven. Het niets is onbenoembaar.

 36. Hans Velderman schreef:

  (35) meneer Warner, helaas moet ik constateren dat u en enige anderen voortdurend discussiëren over hetgene dat niet bestaat. Iets of iemand die niet bestaat, is immers niet te benoemen. Zelfs het woord niets, niks, niemandal, etc. is feitelijk meer dan niets. Toch denk ik dat u allen het over een bestaand fenomeen heeft. Kan me niet voorstellen dat u en uw medeleden een vereniging opricht of hebt opgericht om te bewijzen dat hetgeen je wilt bestrijden niet bestaat, er nooit is geweest en er nooit zal zijn. Waar heeft u het dan met zijn allen over?
  Nergens over?

 37. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  Gemakshalve ga ik er maar vanuit dat u mij ook in het rijtje schaart van Ben Warner. Waarom zou men niet kunnen discussiëren over dingen die niet bestaan ? Ik neem aan ook u eindeloos met uw geloofsgenoten kunt discussiëren over dingen waarvan u niet zeker weet of het waar is en of het überhaupt wel bestaat !

  Goedgelovigen en doorgaans labiele mensen kunnen eindeloos vertellen over hun ervaringen met ufo’s en aliens. Ook het waarnemen van buitenaardse energie in de graancirkels doet het altijd goed in deze kringen. Wie in deze onzin gelooft zal ook succesvol zijn in het vinden van aanwijzingen in het bestaan ervan.
  Nog een voorbeeld:Gedesoriënteerde cameraploegen lopen al jaren te zoeken naar een Bigfoot in Amerika. Overal wordt Bigfootje gezien, behalve als er camera’s in de buurt zijn. Vreemd dat de zoekers volhouden dat zoiets bestaat.

  Zo is het met religie ook. Nog nooit is er een greintje bewijs gevonden voor het bestaan van uw god of goden. Derhalve blijven wij uw aannames zonder enig bewijs aan kritische analyse onderwerpen. Daar lijkt mij niks mis mee !

 38. M.poort schreef:

  # Jacob

  (Zo is het met religie ook. Nog nooit is er een greintje bewijs gevonden voor het bestaan van uw god of goden. Derhalve blijven wij uw aannames zonder enig bewijs aan kritische analyse onderwerpen. Daar lijkt mij niks mis mee !)

  Daar is zeker niks mis mee meneer Bolk. Het mooie is ook, dat de Bijbel die kritische toets doorstaat. Of u dat nu wilt inzien of niet. Het probleem dat u dat niet inziet, komt omdat u (en de rest hier)niet eerlijk kijkt. Dat is een keuze. Dat moet u met uzelf maar uitvechten.

  Als ik een keihard bewijs vind voor de evolutie bijv. Dan zou ik zo eerlijk zijn tegen me zelf om te zeggen dat de Bijbel er flink naast zit. Ik zou geen enkele reden meer hebben om de Bijbelse schepping te geloven, als de wetenschap wat anders zou zeggen. Maar u weet, net als ik ondertussen, ook wel dat er geen macro-evolutie bestaat.

  U kan heel stoer blijven zeggen dat gelovige in een God, daar bewijzen voor moeten leveren. (Optie 1) Er zijn vele bewijzen Richting een Creator meneer Bolk.

  Maar geef mij 1 goede rede, waarom u bijv. geen bewijzen hoeft te leveren, als u beweerd dat alles zonder een bestaan van een God ontstaan is????(Uit het niets dus, optie 2)

  U als atheïst, moet dan ook met bewijzenlast komen. Of u dat nou leuk vind of niet.

  Als u eerlijk tegen uzelf zou zijn, zou u zien dat optie 2 de Slechtste papieren bezit en optie 1 vele malen waarschijnlijker is. Ondanks dat daar op bepaalde punten ook nog vraagtekens staan. Of heeft u nog een optie 3???

  U (en de rest hier) zou er goed aan doen, u eigen niet meer als atheïst te bestempelen. Als u dat wel blijft doen, kom dan met een niet te weerleggen alternatief!

  Mvg

 39. Hans Velderman schreef:

  (37-38) Beste heren, Volgens mij is het item nog steeds de vraag of bidden helpt.
  We dwalen af! U roept beiden; God bestaat niet en heeft nooit bestaan. U roept terwijl u geen enkel idee heeft wat bedoeld wordt met het bestaan van enigige godheid in de context van de tijd.
  Volgens Flavius Josephus, een opstandeling tegen het RI heeft Jezus (de Christus ) wel degelijk bestaan!
  Christus wordt door alle christenen als zoon van God beschouwd. Volkomen in overeenstemming met de Grieks/Romeinse cultuur in die tijd.
  Helden werden in categorieën verdeeld. In halfgoden en goden.
  Vindt nu nog plaats (zie de verering van voetballers)!

 40. Hans Velderman schreef:

  Neem me aub niet kwalijk meneer Poort, maar ik maak weinig of geen onderscheid tussen emotionele gelovigen en hen die niet
  weten dat ze geen enkele kennis bezitten.
  Het gaat over waarheidsvinding! Nooit meegemaakt op deze site dat een verlichte geest een serieuze poging waagt .
  Ikzelf kom ergens vandaan. Verwonder me en ben bang dat ik in deze verwondering blijf steken.
  Geen geniale denkers, geen hersenen die open staan voor hernieuwde programmeringen.
  Helaas suffe geïndoctrineerde breinen!

 41. M.poort schreef:

  #Hans Velderman

  Het onderwerp gaat over bidden, dat is duidelijk. Deze en andere discussies zijn zinloos hier, omdat de mensen hier bij de kern/basis al de mist in gaan en beweren dat alles wel uit het niets zonder rede is ontstaan.

  Zolang mensen blijven geloven in optie 2 (Uit het niets) Is het onbegonnen om een discussie als deze te voeren.

  Je zal vroeg of laat in deze discussie altijd stranden bij het punt: wel of geen God.

  Er worden vragen gesteld: hoe ziet God eruit? Ook al zou u of ik daar een antwoord opgeven, meneer Bolk zal geen antwoord serieus nemen, omdat hij gelooft in weerlegde optie 2. Dus zoals u ook al zei, het is een vreemde vraag van meneer Bolk.

  Daarom blijven dit soort discussies zinloos ben ik hier achter gekomen. Het blijft mij ook erg verbazen dat ‘wijzen mannen’ blijven vast houden aan een kinderlijk te weerleggen theorie.

  Nogmaals als mensen (tegen beter weten in), blijven beweren dat er geen Creator/God is, zijn dit soort discussies meestal zinloos.

  U zegt het gaat over waarheidsvinding. Wat is dan uw waarheid over uw God? En waarom is de Bijbelse God geen waarheid voor u? Nogmaals een keer, valt u dan binnen het deïsme?

  mvg

 42. Jakob Bolk schreef:

  (38) M. Poort

  Ik heb god niet uitgevonden. Diegenen die roepen wij hebben het bewijs dat er een god bestaat moeten met die bewijslast komen, en niet andersom !
  We keren terug naar het bidden. Bidden helpt alleen als iemand in de kracht van het bidden geloofd. Diverse placebo-gecontroleerde onderzoeken hebben aangetoond dat bidden geen enkel effect heeft op dingen waarvoor de gelovige meent de hogere machten aan te moeten roepen.

  Het beeld dat bidden helpt is in uw brein opgeslagen. Een liedje neuriën van Andere Hazes zal net zo effectief zijn !

 43. Toon Swinkels schreef:

  @Jakob Bolk,
  Als ik dan een liedje mag neuriën dan zou ik eerder kiezen voor ‘Jezus redt’ van Robert Long 😉

 44. Jakob Bolk schreef:

  (43)

  Kan ook Toon, en het klinkt ook nog in de lijn der “verwachtingen” van sommigen.

  Je moet er maar opkomen, mijn waarderingscijfer is een 8

 45. Jan Willem Nienhuys schreef:

  M. Poort bedient zich van een wel heel bijzonder type ondeugdelijk argument:
  In een discussie die gaat over X versus niet-X plompverloren de opponent (die staande houdt dat X) vertellen dat hij heel goed weet – als hij eerlijk is – dat X niet waar is.

  Daarmee wordt de opponent als die doorgaat met X staande te houden oneerlijkheid in de schoenen geschoven.

  In de standaardlijst van drogredenen komt deze debatteertruc niet eens voor. Of hert zou de ‘ad hominem” moeten zijn, namelijk “jij liegt”.

  Dit is in dit geval nog gekoppeld aan een andere debatteertruc, hier het onderscheid tussen macro-evolutie en micro-evolutie. Dit is een typisch creationistisch argument. Iedereen weet dat vele kleintjes een grote maken. Dus als ik van Waalre naar Valkenswaard wandel is dat laten we zeggen een kilometer of vier. Bij elke stap kom ik een beetje dichterbij maar er geen enkele macrostap die me van de bebouwde kom van de ene plaats naar de bebouwde kom van de andere plaats brengt.

  De analogie is niet perfect want de stapjes van de evolutie zijn niet gericht. Het zijn (volgens de theorie) toevals-stapjes die door reële verschillen in overlevingskansen veroorzaakt door de omgeving een bepaalde kant (nl. die van grotere overlevingskansen uitgaan).

  De creationisten vertellen nooit wat zij met macro-evolutie bedoelen, en ze vertellen al helemaal niet waarom ze zo gebeten zijn op deze theorie (en niet op bijvoorbeeld de kwantummechanica of de theorie dat de aarde een planeet is die rond eigen as draait en in een baan om de zon gaat).

  Poort schuift met het gebruik van het woord “macro-evolutie” Bolk een creationistisch begrippenkader in de schoenen, en beweert zonder enig bewijs dat Bolk als hij eerlijk is zich bij Poort aansluit.

  Zo werken discussies niet heer Poort! Als je vindt dat er niet zoiets is als macro-evolutie, moet je eerst dat begrip zorgvuldig omschrijven, daarna uitleggen waarom gewone biologen menen dat er zoiets is, en pas dan zelf jouw weerlegging van dat veronderstelde verschijnsel presenteren.

 46. M.poort schreef:

  # Nienhuys

  Ben daar tijdje terug al uitgebreid op in gegaan meneer Nienhuys, ik val al in herhaling, wil dat niet op alle punten blijven doen.

  https://devrijegedachte.nl/heer-der-heirscharen/ (#55)

  En anders legt deze site het voor u haarfijn uit.

  http://www.verzwegenwetenschap.nl

  Mvg

 47. M.poort schreef:

  Creationisten zijn heel duidelijk in wat zij bedoelen, meneer Nienhuys.

 48. M.poort schreef:

  # Nienhuys

  Creationisten(christenen) hebben het nooit over kwantummechanica?? Dan heb ik een verrassing voor u! Klein stukje uitleg(niet van mij zelf natuurlijk) en een link.

  De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

  Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat.

  Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.

  Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al van wist vanaf het begin van de mensheid.

  Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie. Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment. Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden. Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht!Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

  Al deze door de wetenschap ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen van hetgeen door godsdiensten al vanaf het begin wordt verkondigd: “er is meer tussen hemel en aarde”

  http://www.leveningod.nl/wat-is-kwamtumfysica.html

  Mvg

 49. Hans Velderman schreef:

  (37) waarom graaft u flauwekul op? Met bigfoot, ufo’s en dergelijke. Blijf , als u daartoe in staat bent, bij de hedendaagse wetenschap.
  Na het (krijt = afgesloten geologisch tijdperk) ontstond de Flora en Fauna die we nu kennen. Geologisch gezien nogal plotseling. Zaaddragende planten, grassen, struiken, bomen. Zoogdieren, insecten, etc . Een wereld die nooit zo divers en in haar diversiteit ook begrensd was. Vermenging via natuurlijke voortplanting was onmogelijk. Toch geloven grapjassen, grapjurken en lolbroeken in het ontstaan der soorten zoals Darwin het opschreef. Hijzelf als intellectueel twijfelde! Niet de gelovige kudde hede ten dage.
  Verder is de theorie van de oerknal een plagiaat van het bijbelverhaal over het ontstaan van het universum. Met het weglaten van het woord God en de synoniemen van dat woord, geloven kuddes in zulke verhalen.
  Onbewezen theorieën en kuddes simpelen verkondigen zulke nieuwe geloofswaarheden!
  Komt u met bigfood en ufo’s?
  Waarin ligt het verschil?

 50. joop dorrepaal schreef:

  Beste M.Poort,

  Ik zou u aanraden voorzichtig te zijn in de keuze van uw adviseurs. U schrijft namelijk (uiteraard heeft uw adviseur dat gedaan):

  <>

  Dus ik mag van u aannemen dat de dag is niet ver meer is dat God wetenschappelijk verklaard kan worden…

  Ik zie er met spanning naar uit.
Reageer