Rationeel Onderwijs

Geplaatst op 8 februari 2018 door

Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 12 februari 2018 spreekt Hans de Vries over Rationeel Onderwijs.

Tijdens zijn schrijf/onderzoeksproject ‘openbaar onderwijs voor iedereen’ stuitte Hans de Vries op het concept van Rationeel Onderwijs. Al in 1892 schreef de redactie van De Dageraad (voorganger van vereniging De Vrije Gedachte) een pamflet over het ‘Alzijdige onderwijs’ van Paul Robin (1837-1912). In 1910 streefde de sectie Holland van de Internationale Bond van Rationalistische Opvoeding ernaar om op basis van de pedagogische ideeën van Francisco Ferrer (1859-1909) zijn opvattingen over de ‘Moderne School’ vorm te geven. In ‘Raising Freethinkers’ worden gelijkwaardige opvoedingsprincipes uitgewerkt door van Dale McGowan (2009). Hans de Vries zal de verschillende principes verweven tot een pleidooi voor religieus neutraal onderwijs. De moeite waard voor iedereen die interesse heeft in opvoeding en educatie van kinderen tot kritisch onafhankelijk denken en bewust zelfstandig handelende individuen.

Klik hier voor meer informatie.
133 reacties “Rationeel Onderwijs”


 1. Hans Velderman schreef:

  Overheid is de instantie die beschikt. Wordt nooit democratisch gekozen! Politiek is het fenomeen dat invloed tracht te krijgen op de draak! overheid.
  Mochten er onder u enige simpele geesten veronderstellen dat overheid en/of politiek 1 en hetzelfde is?
  Vergeet het maar! Ooit Kafka gelezen? Ooit Machiavelli gelezen? De ultieme vraag; hebt u het ook begrepen?
  Seculier onderwijs? Waarschijnlijk nooit over nagedacht! Slechts pure emotie, haat, teleurstelling en simpele domheid.

 2. Hans Velderman schreef:

  Onder dwang, tem je de draak, de
  overheid. Niet of nooit langs democratische weg.
  Italië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal en later Argentinië, Venezuela, Cuba, N. Korea en China. Allemaal voorbeelden van hoe het kan gaan.
  Erger nog hoe het gaat! En? Ze zijn er! Kijk en luister! Nu nog als grapjassen?
  Zegt een partijlid advocaat en maatje van dhr T.B. Als je door de gevangenissen loopt, hoor je veel verschillende talen!
  Volgens mij hadden we al gevangenissen voordat allochtonen door het CDA en de VVD als werkkracht naar ons land kwamen. Ook autochtone handophouders kenden we. Dieven, moordenaars,
  als de dominee, Holleeder, goeie mie, pistolen Paultje, etc. waren gewone criminele autochtonen.
  Deze politieke randfiguren die ons trachten te misleiden. Zij gaan ons vertellen en opleggen wat
  rationeel onderwijs inhoudt.

 3. thomas bakker schreef:

  #89, Joop H.,
  “een link naar een ruim 3 uur durende video is leuk en aardig, maar wat zijn nou je argumenten eigenlijk?”
  Vind je 3 uur argumenten nog niet genoeg dan? (En dan zat het afserveren van de “grey alien” uit je eigen gelinkte, 1 uur 24 min. “lezing” – een pot met lotusplant dus – er nog niet eens bij).
  Of heb je niet gekeken?
  Of weet je niet wat argumenten zij?
  Doe er mee wat je wilt, Joop. Voor mij ben je alleen interessant als “useful idiot”, dus zolang je je belachelijk maakt met je Onanukki, ter ondersteuning van enige punt hier – nml. dat er meer, of in ieder geval niet minder, malloten buiten dan binnen religieuze kaders te vinden zijn.

 4. Titus de Wolff schreef:

  @48 Meneer Bakker kunt u voor ons de Brandpuntreportage opzoeken die zo’n 45 jaar geleden gemaakt is over de “verzorging” van gehandicapte kinderen in Israël, toen Nederlandse vrouwen zich daarvoor wilden inzetten?
  @49 Ik probeer dat steeds aan u uit te leggen.
  Geloven dat god verantwoordelijk is, is aan een gedrag doen dat jij niet verantwoordelijk bent, maar aan de geboden doet.
  En wat God is? In het begin was er het woord. Dus, iemand ( de bedenker)zei: “het woord is God”. Dus: ik zeg dat er voortaan één god is. Dus: het hele gebeuren van alles wat er gebeurt, is voortaan niet meer het gebeuren, maar dat is god. En daarmee eindigde de verantwoordelijkheid van de mens.
  Ik stel voor dat ik het maar eens aan jou moet uitleggen bij een gesprek.

 5. thomas bakker schreef:

  @104
  Aha, een reportage over misstanden in de gehandicaptenzorg uit de tijd dat Israëls voornaamste zorg nog was om zélf te overleven. (2018 – 45 = 1973). Niet echt actueel of overtuigend, vind u wel. Misschien eens even googelen op hedendaagse gehandicaptenzorg in Israël of orthodox jodendom?
  Niet alles koek en ei, maar voor het “euthanaseren” van gehandicapten in historisch perspectief, kunt u zich misschien toch beter verdiepen in de geschiedenis van, niet echt als joodsvriendelijk bekend staand, Nazi Duitsland of, om het up-to-date te brengen, het onder vrijdenkers hogelijk gewaardeerde gedachtegoed van atheïstisch en utilitaristisch filosoof Peter Singer.

 6. joop dorrepaal schreef:

  betr. #104:

  Meneer de Wolff,

  Nu stort u weer een heel verhaal over mij uit terwijl ik u alleen maar verzocht had mij te vertellen wat “verantwoordelijk” volgens u betekent.
  Wat dat laatste aangaat: heeft u niet in de gaten dat u in een definitie (recursiviteit daargelaten) het te definiëren begrip niet kunt beschrijven aan de hand van dat begrip?

  Dus is het nu aan mij het u uit te leggen:

  Verantwoordelijk zijn voor iets – een gebeuren – of daar de verantwoordelijkheid voor hebben, betekent dat men aanvaard heeft de sanctie te moet ondergaan die verbonden is aan de situatie dat dat gebeuren eventueel niet plaats gevonden mocht hebben. (Gebeuren dient “logisch” te worden opgevat: gebeuren kan dus ook zijn dat een ander gebeuren juist niet plaats vindt.)

  In het algemeen is men verantwoordelijk voor een taak; die taak moet verricht worden en daar is ook een tijdstip aan verbonden. Op dat tijdstip dient men verantwoording af te leggen: men wordt ter verantwoording geroepen door de entiteit waarvan u die taak aanvaard heeft en die zal beslissen van welke sanctie (positief dan wel negatief) er sprake moet zijn.

  Enige tijd terug heb ik op deze site uitgelegd dat om de verantwoordelijkheid voor een taak op zijn schouders te kunnen nemen, men ook het pakket aan bijbehorende bevoegdheden moet verkrijgen; zonder dat loopt het fout. We hebben dus te maken met een taartpunt die drie lagen bevat: taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheid. En die punt dient netjes “recht” gesneden te zijn: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen juist op elkaar te zijn afgesteld.

  Ik heb het woord “aanvaarden” gebruikt omdat ik primair uitgegaan ben van een situatie dat men de taak vrijwillig (whatever it may be) op zijn schouders genomen heeft en niet dat die daar zonder enige inspraak op gelegd is. In veel gevallen is dat laatste wel het geval, namelijk als er sprake is van een bevelsstructuur. En in zo’n geval moet je maar afwachten of de taartpunt die je op je bordje gekwakt krijgt recht gesneden is. Doorgaans is daar het refrein: “kop dicht en opvreten…!” Dat laatste is ook het geval bij de moraal.

  Maar, laat het tot u doordringen: zodra het woord “verantwoordelijk” valt moeten we gaan zoeken naar de taak en de bevoegdheden die daarbij horen. En uiteraard de entiteit van wie de taak aanvaard is, dan wel die hem opgelegd, bevolen heeft. Zolang we dat plaatje niet compleet krijgen is het begrip “verantwoordelijk” voor deze situatie zinloos.

  Dus als u schrijft: ” Geloven dat god verantwoordelijk is”, kan de zoektocht beginnen (ik laat voorlopig maar even rusten wat de begrippen “god” en “geloven” ieder voor zich in zouden kunnen houden).
  Dus om het even concreet te formuleren:
  1. welke taak heeft/had god;
  2. welke bevoegdheden heeft had/ hij;
  3. wie/wat was de entiteit a) van wie hij de taak aanvaardde dan wel b) die hem die taak opdroeg.

  Het woord is aan u.

 7. Hans Velderman schreef:

  Even terug naar waar het item “rationeel onderwijs” over gaat.
  Wat is rationeel onderwijs?
  Waarin onderscheid rationeel onderwijs zich in het huidige onderwijs?
  Wie bepalen wat rationeel- of ander niet rarioneel onderwijs is?
  Onder welke omstandigheden (politiek, religieus) beantwoorden we dit soort vragen? Binnen een democratisch bestel?
  Echte democratie bestaat niet, het is misschien een verlangen.
  Westerse democratie is een goddeloze dominante financiële en economische macht/dreiging!
  Seculier onderwijs?!?!?!?!

 8. Titus de Wolff schreef:

  @105 als ik als nazi of racist word weggezet dan moet ik de keuze toch maken om te stoppen. Ik ben dat niet. Voor mij zijn alle mensen gelijk. Het werd in die reportage precies uitgelegd hoe het was.
  @106
  Welke taak heeft god? Om alle verantwoordelijkheid te hebben. Er is het gebeuren, dan ben je daarin een verantwoordelijk wezen. Doe je alsof dat een god is, dan vervalt jouw verantwoordelijkheid. Je laat het ingrijpen over aan god.
  Welke bevoegdheden heeft hij? Ja, het is eigenlijk geen hij, het is eigenlijk: het verantwoordelijke. Voor iemand die aan dat geloof doet, is het/hij dan volledig bevoegd. God doet zijn dingen en ik doe mijn.
  3 wie/wat was de entiteit? Nee, van niets, dat is gewoon zo bedacht. Het is er niet, maar men doet het.

 9. joop dorrepaal schreef:

  betr. # 108:

  Meneer de Wolff,

  Een van ons beiden lijkt er geen barst van te begrijpen.

  Een taak hebben betekent de verplichting hebben een gebeuren tot stand te brengen. Het hebben van verantwoordelijkheid kan geen gebeuren zijn. Je kunt geen verantwoordelijkheid als taak aan iemand opleggen. Je legt hem een taak op en daar vloeit verantwoordelijkheid uit voort.

  Chronologisch gaat het als volgt:
  1. Een machthebber wil dat er een gebeuren plaats vindt;
  2. Hij wil de uitvoering daarvan niet zelf ter hand nemen;
  3. Hij zoekt iemand die bereid is “de taak op zijn schouders te nemen” en op bepaalde voorwaarden het voor hem te gaan doen: dat wordt de uitvoerder (ik laat de bevelssituatie maar even rusten);
  4. De uitvoerder krijgt daartoe een aantal bevoegdheden;
  5. De uitvoerder gaat – met zijn bevoegdheden – aan de slag om het gebeuren te bewerkstelligen;
  6. Op het afgesproken tijdstip zou het gebeuren plaats gevonden moeten hebben;
  7. De machthebber ontbiedt dan de uitvoerder;
  8. De uitvoerder moet nu verantwoording afleggen.

  Ziet u nu dat verantwoordelijkheid niet zomaar los in de lucht kan hangen en altijd onlosmakelijk verbonden is aan een taak…? Het is het onderwerp van het gesprek dat na het gebeuren plaats vindt tussen de machthebber en de uitvoerder.

  Of wilt u de verantwoordelijkheid loskoppelen van het gebeuren en een soort zondebok aanwijzen die – zonder dat hij er ook maar iets mee te maken had – van alles de schuld krijgt (zaten de Grieken met hun god Pan misschien al een beetje in de richting).
  Of staat u een constructie voor ogen zoals die waar bij ons een minister aftreedt omdat zijn voorganger een kapitale blunder begaan heeft?

 10. Hans Velderman schreef:

  (9) meneer Dorrepaal, u vergeet 1 belangrijk aspect! U vergat het item delegeren van verantwoordelijkheden.
  In de ogen van machthebbers, ooit en tot nu toe, gelijk gevoeld als amputatie van het ego!
  Ik wil niemand verontrusten maar de “machtigen” die ik persoonlijk ken, zeiden;”ik ben voor alles verantwoordelijk”! Een systeem waarin lagere goden in ons buurland zich ooit op beriepen.
  Verantwoordelijk is elke persoon die iets uitvoert, doet, al dan niet in opdracht!
  De machthebber claimt, als het om beloningen gaat zijn verantwoordelijkheid. Loopt het even iets anders, gaat er iets mis?
  Dan blijkt de zoektocht naar de schuldige steeds opnieuw in de onderste lagen van organisaties te liggen.
  Is als een goedkope comedy op tv.
  Geldt ook voor ons landje! Medelanders doden in samenwerking met bevriende landen, dagelijks, elk uur van de dag. U en ik zijn verantwoordelijk! Als u claimt humanist te zijn? Hoe en voor wie?

 11. Hans Velderman schreef:

  Rationeel onderwijs?

 12. Hans Velderman schreef:

  Domme massa! Schapengedrag! Wegkijken! 99,99% van mensen zijn onderdanig. Aan wie? God? De machtige heerser die regeert in naam van eoa god?
  Verantwoordelijk voor dit alles bent u! Bij welke kudde denkt u verantwoordelijkheid af te schuiven. Nee, jij, bent en blijft verantwoordelijk! Mensen roepen; maar God wil dit! Of mijn ideologie zegt dat!
  Vraag is, wat zeg je zelf? Wat is jouw mening? Welke vragen heb je? Etc.

 13. thomas bakker schreef:

  @108
  “als ik als nazi of racist word weggezet dan moet ik de keuze toch maken om te stoppen.”
  Als antisemiet, maar laat je dat niet afhouden van je voornemen!
  Nu de rest nog.
  Wat een oeverloze prietpraat.

 14. joop dorrepaal schreef:

  betr. #100+10:
  Meneer Velderman,

  Nee, die had ik impliciet verondersteld. In een staande organisatie vindt altijd delegatie plaats, het meeste daarvan is structureel en in de “echelonnering” met bijbehorende taakverdeling geregeld. Maar een feit is dat iedere functionaris volledig verantwoordelijk is voor dat deel van de organisatie dat aan hem toevertrouwd is. Hij kan zich niet verschuilen achter iemand ergens “onder” hem die een blunder begaat. Dan had hij maar een betere kracht op die plek moeten zetten of hij had de taak niet aan hem moeten toevertrouwen. De verantwoordelijkheid loopt vanaf de plek waar de taak uitgevoerd wordt gewoon door omhoog; tot ze bijvoorbeeld bij die minister uitkomt. Natuurlijk rammelt dit systeem aan alle kanten en worden er smerige spelletjes gespeeld waarbij – zoals u reeds opmerkt – doorgaans een lagere in rang de zwarte piet krijgt toegespeeld.

  Daarnaast komt bijna met de regelmaat van de klok incidentele delegatie voor. Maar dat betreft doorgaans een kortlopende kwesties.

  En het “Befehl ist Befehl” waaraan u relateert, legt een ander probleem bloot: in een organisatie geldt niet alleen de gezagsstructuur, maar ook de algemeen geldende moraal. En die kunnen wel eens botsen; met alle problemen van dien…
  De mens is nu eenmaal moreel opgevoed; iedere door hem uitgevoerde daad wordt moreel gewogen. En als hij het zelf niet doet, doen de omstanders het wel. Ik heb al eens eerder gezegd dat een absolute moraal niet bestaat, het blijft behelpen. En dan komt er ook nog eens de “moraal van de organisatie” overheen… Hoe ver moet je gaan in het verfijnen van je geweten? Ik zit weer bij Vestdijk.

 15. Hans Velderman schreef:

  Meneer Dorrepaal,
  Er ontstaat nu een nieuw gezichtspunt wb rationeel onderwijs.
  Bijna iedereen kan op internet meerdere probeersels van pogingen, op toegepast onderwijs.
  Religieus, ideologisch, etc. terugzien en onderzoeken.
  Geen enkel, zonder uitzonderingen, geen enkel onderwijs, leidt tot vrije mensen en geen enkel onderwijs leidt tot uitverkorenen.
  Nogmaals, mensen apen na! Alles dat en wat we leren, leren we van degenen die er al zijn!
  Elke fout, domheid, lafheid, religie, atheïsme, politiek en ook moraal, hoe dom of fout het ook maar kan zijn, leren we aan!
  Seculier onderwijs?
  In ons buurland werd onderwezen dat (in plaats van God) het vaderland, bloed en aarde (waarin je voorouders liggen en deel van zijn) het belangrijkste is. Zoals onder Trump de usa nu?
  Hannah Arendt keek tijdens een proces naar een menselijk figuur en ontdekte;
  Een volledig geprogrammeerde op de mens lijkende figuur.
  Seculier onderwijs?

 16. M.poort schreef:

  # 114 Joop Dorrepaal

  (De mens is nu eenmaal moreel opgevoed; iedere door hem uitgevoerde daad wordt moreel gewogen. En als hij het zelf niet doet, doen de omstanders het wel. Ik heb al eens eerder gezegd dat een absolute moraal niet bestaat, het blijft behelpen.)

  Meneer Dorrepaal, u zegt dat een absolute moraal niet bestaat.

  Als u beweerd dat het absolute moraal niet bestaat. (Dus het relativisme een warm hart toe draagt.) Kunt u geen onderscheid maken tussen bepaalde morele posities, zoals Adolf Hitler en Nelson Mandela. Of beweren dat God een kosmische misdaad zou hebben gepleegd.

  Als u nu aan zou nemen dat we nu eenmaal moreel zouden zijn opgevoed. Dan bestaat er een absolute moraal, want voordat iemand iets ‘slecht’ kan noemen, moet een persoon weten wat ‘goed’ is. Doch voordat iemand iets ‘goed’ kan noemen, moet hij een moreel kader hebben om onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht. Doch voordat iemand over een moreel kader beschikt op basis waarvan hij onderscheid kan maken tussen goed en slecht, moet hij uitgaan van absolute morele waarden wat als fundament zou dienen.

  Mensen bepalen niet wat absolute goed of kwaad is, maar ontdekken dit.

  Maar misschien kunt u dit iets verduidelijken voor mij.

  Mvg

 17. joop dorrepaal schreef:

  betr. #100+15:
  Meneer Velderman,

  Naarmate een kind opgroeit, vormt zich bij hem het volgende rijtje: elfjes, feeën, de boze heks, Sinterklaas, de ooievaar…

  Er zijn mensen die menen dat deze reeks uitgebreid moet worden, anderen daarentegen willen dat er een dikke vette punt achter moet worden gezet.
  Dit meningsverschil zal nog wel even voortduren.

  Maar een feit is dat er een tijd geweest is waarin degene die het product van twee getallen wist te berekenen, van zwarte kunst beticht werd en groot gevaar liep zijn leven op de brandstapel te beëindigen. En toch wordt thans ieder kind in het basisonderwijs de vaardigheid van het vermenigvuldigen bijgebracht.
  Van veel dingen doet het er niet veel toe of je ze nu wel of niet vurig wilt; als de tijd er rijp voor is komen ze er gewoon.

 18. thomas bakker schreef:

  @117
  “Maar een feit is dat er een tijd geweest is waarin degene die het product van twee getallen wist te berekenen, van zwarte kunst beticht werd en groot gevaar liep zijn leven op de brandstapel te beëindigen.”
  Pardon???
  Bron???

 19. joop dorrepaal schreef:

  betr. # 100+16:

  Meneer Poort,

  Als u het nieuws volgt moet u zijn opgevallen dat er de laatste tijd een stroming gaande is waarin onze nationale helden van weleer niet meer bejubeld worden, maar juist verguisd. Namen van straten en scholen worden gewijzigd, standbeelden worden verwijderd. Hun daden die vroeger kennelijk tot voorbeeld strekten, doen nu het schaamrood op onze kaken verschijnen. Is dit op zich niet al voldoende om vast te stellen dat er geen absolute moraal bestaat?

  Verder is het eenvoudig als u het abstract beziet en niet ophangt aan een concreet geval. Vroeg of laat blijkt een goede daad de noodzakelijke (!) voorwaarde te zijn geweest voor iets kwaads, dat is onvermijdelijk. Als dat namelijk niet zo zou zijn, zou uit iets goeds alleen maar weer iets goeds kunnen voortkomen en dan zou de wereld inderdaad een paradijs zijn gebleven.

  Maar uit goed komt onvermijdelijk t.z.t kwaad voort en omgekeerd komt uit kwaad t.z.t goed voort. Als u over deze laatste constatering even nadenkt zult u moeten beamen dat goed en kwaad zinloze begrippen zijn. Maar in het beperkte leven van alledag zijn ze redelijk bruikbaar gebleken; ze vragen alleen van tijd tot tijd enige aanpassing.

  En voor zover u daar nog geen kennis van genomen mocht hebben verwijs ik u naar:

  https://devrijegedachte.nl/vrije-wil-in-de-hemel/comment-page-2/#comment-128648

  Wellicht geeft dat nog enige verduidelijking.

  vg

 20. M.poort schreef:

  Heee, daar zijn ze weer!! De elfjes feeën en noem maar op. #117

  # 119
  Meneer Dorrepaal, als u de linkjes die ik poosje terug heb gestuurd, zou hebben bekeken. Dan zou u een beetje kunnen zien waar ik een beetje naar toe ga.

  (Namen van straten en scholen worden gewijzigd, standbeelden worden verwijderd. Hun daden die vroeger kennelijk tot voorbeeld strekten, doen nu het schaamrood op onze kaken verschijnen. Is dit op zich niet al voldoende om vast te stellen dat er geen absolute moraal bestaat?)

  Ten eerste, gelovige beweren dat er een Absolute moraal bestaat. Het geen u als voorbeeld aandraagt in #119, zijn wellicht verandert, moraal gezien in de jaren. Maar gelovigen willen ook helemaal niet zeggen dat bepaalde morele punten niet anders kunnen worden bekeken in de jaren. Nee wij beweren dat er Bepaalde morele voorbeelden zijn, die niet veranderen door cultuur generaties enzovoorts heen. Al zou het er maar 1 zijn.

  Een voorbeeld die Emanual Rutten aanhaalde in de link is:

  Het dood martelen van een peuter, is intuïtief fout.

  De gene die beweerd dat er geen absolute moraal bestaat, moet met een ijzersterk argument komen, om aan te geven dat dit moraal gezien niet fout zou zijn.

  U zou mij dan moeten uitleggen waarom dit niet verwerpelijk en slecht zou zijn meneer Dorrepaal.

  (Vroeg of laat blijkt een goede daad de noodzakelijke (!) voorwaarde te zijn geweest voor iets kwaads, dat is onvermijdelijk. Als dat namelijk niet zo zou zijn, zou uit iets goeds alleen maar weer iets goeds kunnen voortkomen en dan zou de wereld inderdaad een paradijs zijn gebleven.)

  U zou nu kunnen zeggen dat die peuter misschien wel een nieuwe Hitler had geworden, maar dat kunnen we simpel weg nooit zeker weten meneer Dorrepaal. Dus blijft het moreel verwerpelijk.

  Los van dat, beweren christenen ook niet, dat er geen kwaad kan ontstaan uit goede morele handelingen. Dus dit zegt ook niet zoveel op dit argument van u.

  Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

  Mvg

 21. M.poort schreef:

  Voordat u denkt, dat ik van de discussie niet meer kan slapen s’nachts. Ik heb in de avond/nacht gewerkt vandaar dat ik nu zo laat dit bericht stuur. 😉

 22. Bert Voorneveld schreef:

  #120 M.poort
  Dit is, zoals zo vaak in discussies tussen gelovigen en ongelovigen, vooral een kwestie van semantiek. Wat is uw definitie van “absolute moraal”?

  U schrijft:

  “Een voorbeeld die Emanual Rutten aanhaalde in de link is:
  Het dood martelen van een peuter, is intuïtief fout.
  De gene die beweerd dat er geen absolute moraal bestaat, moet met een ijzersterk argument komen, om aan te geven dat dit moraal gezien niet fout zou zijn.
  U zou mij dan moeten uitleggen waarom dit niet verwerpelijk en slecht zou zijn meneer Dorrepaal.”

  Maar dat laatste hoeft Dorrepaal helemaal niet.

  Stel dat voor het bestaan van een “absolute moraal” vereist is dat er minimaal één morele regel is aan te wijzen die altijd en overal, in alle bestaanbare omstandigheden geldig is.
  Stel dat iedereen intuïtief vindt dat het doodmartelen van een peuter altijd fout is.
  Dan bewijst dat niet het bestaan van een “absolute moraal”, maar hoogstens ons onvermogen om een casus te bedenken waarin de regel niet geldig zou hoeven zijn.

  De bewijslast ligt bij degeen (u dus) die stelt dat er een “absolute moraal” bestaat.
  Die steller moet immers van minstens één regel aantonen dat het onmogelijk is (niet ondenkbaar, maar onmogelijk) dat er omstandigheden kunnen voorkomen waarin de regel niet hoeft te gelden.
  Dat bewijs (van een negatief) lijkt mij niet te leveren.

  In de achtergrond speelt natuurlijk mee, dat gelovigen, na te hebben ‘vastgesteld’ dat er zoiets bestaat als een “absolute moraal”, hun eigen heilige boek aanwijzen als de bron van de beweerde “absolute moraal”. Die claim is niet alleen onbewezen, maar zelfs evident onjuist.
  Een van de vele voorbeelden daarvan: in het debat over de doodstraf hebben door de jaren heen zowel voor- als tegenstanders zich beroepen op een en dezelfde bijbel als bron van hun (“absolute”?) moraal. Iedere gelovige die zich op zijn heilige boek beroept bij het bepalen van zijn morele standpunten doet op zijn best aan cherry-picking.

 23. M.poort schreef:

  # 122 Bert Voorneveld

  Ik snap uw punt. Maar ik heb als goed is ook niet beweerd dat dit een ‘absolute moraal’ zou bewijzen. Maar het is (op z’n minst) Redelijk om te geloven dat er een ‘absolute moraal’ zou zijn.

  Het laat ook zien dat dit het vele malen redelijker maakt om te geloven dat er zoiets is, dan geloven dat er geen ‘absolute moraal’ zou zijn.

  Wat meneer Rutten dan aanhaalt is: wat dan deze waarheidsmaker zou zijn?

  Als je je dan realiseert dat Ruimte Tijd en Materie dit niet voort kan brengen en waar kan maken. Dan heb je onmiddellijk een argument te pakken voor het bestaan van God.

  Mvg

 24. M.poort schreef:

  Toevoeging # 123

  Dit maakt dan ook geen Godsbewijs, maar een redelijk argument voor het bestaan van God. 🙂

  Groet

 25. Bert Voorneveld schreef:

  Of we het nu gods”bewijzen” noemen, of “argumenten” voor het bestaan van (een) god, in wezen blijkt het allemaal op hetzelfde neer te komen. Doorgaans wordt een beroep gedaan op ons gebrek aan kennis (de god van de gaten) of op ons gebrek aan voorstellingsvermogen.
  Ik heb ze allemaal gehoord. “Als jij denkt dat God niet bestaat, leg jij dan maar eens uit …..etc”
  Zo is het ook met de discussie over een zogenaamde “absolute moraal”. We kennen een enorme en zeer gevarieerde verzameling morele regels, formele zowel als informele. Van zeer onbeduidend (mag ik bij rood licht oversteken als ik zie dat er geen verkeer is) tot zeer ingrijpend (onder welke omstandigheden mag ik iemand dood maken).
  Alleen over een beperkt aantal zeer uitzonderlijke situaties (peuter doodmartelen mag niet) lijken wij heden ten dage consensus te hebben. Dat dit niet altijd zo geweest is en dat het hier dus geen voorbeeld betreft van een “absolute” morele regel, blijkt uit de bijbel.
  Psalm 137:9 zegt (ik neem de Statenvertaling, want die schuwt geen gruwelijkheden):
  “Welgelukzalig zal hij zijn, die uwe kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.”

  Opvallend bij alle theoretisch-filosofische gods”bewijzen” of -“argumenten” is dat ze eigenlijk nooit verder komen dan een soort van bewijs (bij gebrek aan tegenbewijs) voor deïsme.
  De gigantische gedachtensprong die gelovigen vervolgens maken om van deze vage onbepaalde deïstische entiteit uit te komen bij hun specifieke theïstische (persoonlijke) god blijft onbewezen.

 26. M.poort schreef:

  #125

  (Doorgaans wordt een beroep gedaan op ons gebrek aan kennis (de god van de gaten) of op ons gebrek aan voorstellingsvermogen.)

  Ach ja, meneer Voorneveld. Ik vind het helemaal prima.

  Het is vele malen redelijker om te geloven dat er een God bestaat (op zo’n beetje alle vakdisciplines), dan beweren dat Alles wel door een natuurproces zou zijn ontstaan. Want dat is bewezen onmogelijk.

  U houd zich (waarschijnlijk) vast aan zo iets wat bewezen onmogelijk is, maar ik houd me vast aan iets waar ik misschien niet alle antwoorden op zou gaan krijgen.

  Keuzes! Ik vind alleen de keuze ‘er is geen God’ een hele slechte. Want wat is het alternatief?

  Mvg

 27. Hans Velderman schreef:

  (17) Beste meneer Dorrepaal, Elfjes feeen kabouters? Ook muziek, gedichten, poëzie, 1 en 1, is 2. Alle mensen die beschikken over hun 5 zintuigen, nemen zin en onzin in het brein op.
  Je kunt, al wil je het, niet tegenhouden.
  Doe een experiment met uzelf. Sluit u af van alle info. Gaat gegarandeerd uw brein malen met de info die er inzit.
  Ben het oneens met uw stelling; als de tijd rijp is.
  1 en 1 is 2. Die kennis bleek dodelijk in sommige zg moderne goddeloze regimes.
  Rusland, China en Cambodja (rode Kmer).
  Als de tijd rijp is, is een meer religieus idee, van ingrijpen, goddelijke almacht, etc.

 28. joop dorrepaal schreef:

  betr. #100 + 20:

  Meneer Poort,

  U (of Rutten) schrijft: ” Het dood martelen van een peuter, is intuïtief fout.”
  Van Dale zegt: intuïtie: door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen voorstelling; onmiddellijke, niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van de waarheid.

  Die opmerking kunt u dus niet verabsoluteren, want intuïtie is bij geen twee mensen gelijk.

  Die onmiddellijke innerlijke aanschouwing is volledig afhankelijk van de geschiedenis die ieder in zijn leven heeft meegemaakt en die in dat deel van onze hersens zit waarover we geen controle hebben, systeem 1 (irrationeel) dus.

  Ja, zo l-a-n-g-z-a-m-e-r-h-a-n-d is iedereen het er wel min of meer over eens dat kleuters niet doodgemarteld mogen worden. Maar dat is nog niet zo lang het geval. Zoek eens wat op internet onder de trefwoorden “mensenoffer en kinderoffer”. Die fenomenen werden door de mensen die ze praktiseerden als “goed” bestempeld…

  De moraal, ik zeg het nog maar eens, is het verzinsel van de mens en afhankelijk van de omstandigheden waarin hij leeft. Overigens niet eens zo’n onnuttig verzinsel.

 29. thomas bakker schreef:

  @117
  “Maar een feit is dat er een tijd geweest is waarin degene die het product van twee getallen wist te berekenen, van zwarte kunst beticht werd en groot gevaar liep zijn leven op de brandstapel te beëindigen.”
  Och Joop toch, doe me nou ff de bron voor die bewering.
  Of een beetje meer achtergrond, of wat andere, aanvullende voorbeelden.

 30. joop dorrepaal schreef:

  betr. #129:

  Meneer Bakker,

  Het zou best eens kunnen zijn dat u een punt heeft. Ik heb het altijd als een vaststaand feit beschouwd; ooit zal ik het wel van een leerkracht hebben vernomen of in een of ander geschrift hebben gelezen. Zelf verzonnen heb ik het in ieder geval niet. Gezien het feit dat er meer verhalen de ronde doen over mensen die iets konden of wisten waar het slecht mee afgelopen is en waarvan ik zonder meer aangenomen heb dat ze waar zijn, heb ik ook nooit getwijfeld aan de historische juistheid van dit “feit”. Maar terwijl de ene mens zich ernstig bekommert om de juistheid van een historische weergave, is de ander meer geïnteresseerd in andere aspecten van de dingen om zich heen. Bijvoorbeeld dat kennen en kunnen maar al te vaak een bedreiging voor de macht zijn.

  Ik kan u dus geen exacte bron noemen en ben best bereid van u aan te nemen dat degene van wie ik het ooit vernam – wie dat was weet ik, en dat moet u ook maar van mij aanemen, echt niet meer, hij moet al jaren onder de zoden liggen – het bij het verkeerde eind had. Of in het kader van het een en ander zomaar wat stond te fabelen.

  Maar het lijkt me dat u nogal geobsedeerd bent te weten of er historisch materiaal is aangaande de kunst van het vermenigvuldigen. Uiteraard is daar wel wat over te vinden, o.a. over het vermenigvuldigen met Romeinse cijfers (zonder uiteraard het zijspoor van de positionele notatie te bewandelen). Daar is wel een methode voor, maar die is in mijn beleving bijna net zo omslachtig als de methode om de derdemachtswortel uit een getal te trekken.
  Maar misschien spruit uw obsessie slechts voort uit de lust mij op een onjuistheid te betrappen. Welnu, ik ben wel bereid de onjuistheid van mijn bewering te erkennen, of dat nu juist is of niet. U kunt met een glimlach inslapen.

 31. joop dorrepaal schreef:

  betr. #100+27:

  Meneer Velderman,

  Mijn rijtje was bedoeld om een bepaald type irrationaliteit aan te geven die het kind gaandeweg ook als zodanig gaat kwalificeren. Als ik het op volwassenen had betrokken, had ik het kunnen uitbreiden met Wodan, Horus, Zeus…
  Je zou er bij stil kunnen staan welke rol die imaginaire grootheden eigenlijk vervullen.

  In het kinder-rijtje “elfjes, feeën, de boze heks, Sinterklaas, de ooievaar…” zie ik de sprookjesfiguren optreden in de verhalen waar het kind met het spanningsveld tussen goed en kwaad wordt geconfronteerd, maar er zelf geen rol in vervult. Sinterklaas is echter andere koek: de goedheiligman figureert als machthebber in het morele paradigma. Hij immers deelt de beloning of de straf uit. Het kind zelf wordt nu direct in het spel betrokken en dan krijgt de spanning een extra dimensie. Een spanning die overigens maar kort aangehouden kan worden; Sinterklaas vertrekt gelukkig na een korte tijd weer naar Spanje. Het mag niet te lang duren, want dan zouden alle kinderen echt zwaar overspannen raken.

  De ooievaar is er meer voor de ouderen dan voor het kind; het is een makkelijke smoes om een in meerder opzichten door velen als moeilijk en met schaamte omgeven beschouwd verhaal niet te hoeven vertellen.

  Verder kunnen al deze verzinsels er toe bijdragen dat het kind naarmate het rationeler wordt, een dosis argwaan opbouwt jegens de verhalen die de ouderen hem vertellen.
  Maar in een later stadium, als het kind zo ver opgegroeid is dat verondersteld wordt dat het tegen een psychisch stootje kan, wordt het rijtje met een of meer van de hiervoor genoemde figuren uitgebreid: een Sinterklaas die niet naar Spanje terugkeert en permanent aanwezig is. Dat is even veel heftiger.

  Ook in gedichten, maar zeker in muziek zit meer rationaliteit dan menigeen vermoedt. Neem nu bijvoorbeeld een fuga. Ooit tijdens mijn studie heb ik overwogen als computer-werkstuk een programma te schrijven dat zou moeten componeren. Daartoe heb ik me uiteraard in de muziektheorie moeten verdiepen. Die blijkt dus heel wat regeltjes te bevatten; maar daar is het dan ook een theorie voor… De klus bleek te omvangrijk en de toenmalige computer was veel te klein voor die job.

  En die “rijpe” tijd kan u opvatten als een tautologie: het gebeurt als het gebeurt. De zaak verloopt causaal, dus wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, gebeurt het “gewoon”. Daar is wat mij betreft geen bovennatuurlijke macht voor nodig, de natuurwetten volstaan.

  En wat die rationaliteit van het toekomstig onderwijs betreft: ik acht het niet eens zo onwaarschijnlijk dat de kinderen in dit land over enkele tientallen jaren de koran uit het hoofd moeten leren.

 32. thomas bakker schreef:

  Nee maar, Joop, een mea culpa, wat een verrassing. Dank daarvoor. Dat zie ik er bij onze andere Joop nog niet zo snel van komen. En ja, natuurlijk sproot mijn “obsessie” niet voort uit mijn interesse voor de kunst van het vermenigvuldigen maar uit mijn lust jou – en iedere andere goed- en lichtgelovige “vrijdenker – op een onjuistheid te betrappen, zeker als die onjuistheid zo veelzeggend is als deze. De misvatting komt nml. niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een van de meest extreme en absurde uitwassen van de, op zich al absurde Draper-White- of conflict-thesis (https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_thesis).

 33. Hans Velderman schreef:

  (31) de Koran opdreunen? Meneer
  Dorrepaal. Zoals 1 en 1 is 2? Er zijn politici die evenals u dit veronderstellen! Een oud- minister van Justitie. Een gelovige minister die de einder van elk democratisch inzicht gelijkstelde met “de meeste stemmen gelden”?
  Van Oldenbarnevelt, gebroeders , de Witt!
  De meeste stemmen gelden!? Democratie? Of het oordeel van het gepeupel?
  Wie bepaalt wat rationeel onderwijs is?
  Dhr. Donner zat en zit vastgebakken in wat in zijn hoofd is gestampt.
  Rationeel onderwijs? Het kweken van zielepoten?
  Immers 1 en 1 is gelijk aan 2! Of ?
Reageer