Participatieve politiek door Thom Holterman

Geplaatst op 29 januari 2018 door

Maandelijks op de tweede donderdagavond van de maand organiseren De Vrije Gedachte en de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) de vrijdenkersmeeting Tafel van de Rede Deventer. Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 8 februari 2018 presenteren we een interview met libertair rechtswetenschapper Thom Holterman over het onderwerp:

Participatieve politiek

Lokaal gemeentelijk/stedelijk niveau biedt de mogelijkheid om vorm te geven aan meer participatieve politiek. Aan het einde van de jaren zeventig promoveerde Thom Holterman op het onderwerp de “paradox van een anarchistische staatsopvatting”. Vanuit het libertair rechtswetenschappelijke perspectief belicht hij de verschillende mogelijkheden van andere democratische vormen. In het interview gaat hij in op verschillende vormen van zelfbestuur en directe democratie. Hoe kunnen confederale structuren bijdragen aan een andere invulling van het publieke bestuur van gemeenten en regio’s? Hannah Arendt heeft de mogelijkheden van de radenstructuren weergegeven. De wortels van het ‘municipalisme’ van de sociaal-ecologist Murray Bookchin worden geschetst. Volgens Milton Kotler bieden vormen van directe democratie mogelijkheden om als tegenmacht op te treden tegen de staat c.q. de centrale overheden. De discussie zal gaan over de weg die we als bevolking moeten bewandelen om de praktijk van lokale controle ons eigen te maken.

Ook benieuwd naar de route die we kunnen bewandelen om te komen tot lokale directe democratie? Schuif gezellig aan en discussieer mee bij de vrijdenkersmeeting Tafel van de Rede.

Lees hier voor meer informatie.
1 reactie “Participatieve politiek door Thom Holterman”


  1. Hans Velderman schreef:

    Is vandaag! Aan de tafel van de rede! Participatieve Politiek. Sommigen en vooral humanisten schuwen, sommigen verafschuwen deel te nemen aan politiek!
    Deelnemen aan een machtspositie die feitelijk wordt verafschuwd?
    Leuke avond.
Reageer