Steun De Vrije Gedachte

22 december 2009 door

Vindt u ook dat de vereniging op de kaart van levensbeschouwelijk Nederland thuishoort? Wilt u ook dat de vereniging nieuwe activiteiten organiseert? Steun dan de vereniging!

U kunt de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte steunen door:

  • mee te doe bij activiteiten en uw mening te geven
  • als vrijwilliger te helpen bij de organisatie van activiteite
  • door een regiokring te starten
  • ingezonden brieven te sturen aan kranten en uzelf daarin expliciet als vrijdenker te presenteren
  • geld te schenken aan de vereniging of een legaat na te laten. U kunt hierover vrijblijvend een informatief gesprek voeren en u daarvoor aanmelden via ons mailadres info@devrijegedachte.nl
  • andere belangstellenden te attenderen op de activiteiten van de vereniging
  • te reageren op artikelen of televisie uitzendingen van De Vrije Gedachte
  • lid te worden van De Vrije Gedachte, zie “Wordt lid” elders op deze website
  • abonnee te worden van het maandblad De Vrijdenker

Heeft u vragen of idee? Het bestuur hoort ze graag! Of wilt u praten over nalaten of schenken? Neem contact op via info@devrijegedachte.nl.

De vereniging De Vrije Gedachte kan uw financiële steun goed gebruiken. Maak uw donatie over naar bankrekening: NL15 INGB 0000274551 t.n.v. De Vrije Gedachte.