ANBI informatie DVG

26 maart 2014 door

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (DVG)
RSIN-nummer: 816043218
KvK-nummer: 40531062
Rechtsvorm: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
SBI-code: 94919 – overige levensbeschouwelijke organisaties

Postadres:
De Vrije Gedachte
Postbus 398
3500 AJ Utrecht

Contactgegevens:
De Vrije Gedachte
Secretaris: Dik Kruithof
Telefoon: 06-48240283
E-mail: info@devrijegedachte.nl
Website: http://devrijegedachte.nl/

Bestuur:
Het bestuur van De Vrije Gedachte is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging en komt eens per maand bijeen om de voortgang in het werk van de vereniging te bespreken. Het bestuur van de vereniging De Vrije Gedachte bestaat thans uit:

  • Fabian van Langevelde – voorzitter
  • Dik Kruithof – secretaris
  • Jacques Honkoop – penningmeester

Beloningsbeleid:

DVG draait op vrijwilligers die onbezoldigd hun werk verrichten.

Doelstellingen De Vrije Gedachte:

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme ten doel. De vereniging draagt een ideëel karakter en heeft niet tot doel het maken van winst.

Beleidsplan 2013-2015

Financiële gegevens 2017