Op de stoel van Jan Terlouw

Geplaatst op 4 december 2016 door

Indrukwekkend was het verhaal van Jan Terlouw. Vooral zijn overtuigingskracht en emotionaliteit droegen bij aan de impact die zijn verhaal in brede kringen had. Niettemin zijn er verscheidene publicisten die vraagtekens zetten vooral bij zijn verhaal over het gebrek aan vertrouwen. Ik heb ook wel bedenkingen bij zijn vermanende woorden richting politici om toch vooral integer en zich bewust te zijn van hun dienstbaarheid aan de maatschappij. Volgens mij werken ze zich uit de naad en zijn ze zich terdege bewust van hun dienstbaarheid (met uitzondering van figuren als Roos en Baudet).

Veronderstel dat mij de stoel van Terlouw was aangeboden en dat ik zendtijd kreeg om mijn verhaal te doen.

Laat ik het proberen:

Veel mensen zijn in verwarring; politieke tegenstellingen vliegen de pan uit. Wat is de oorzaak? God is de grootste boosdoener, althans het geloof in deze zelf verzonnen figuur. Laten we nu eindelijk het stenen tijdperk respectievelijk de middeleeuwen achter ons laten. Jahweh, die een volk uitkiest als zijn volk, kunnen we toch moeilijk serieus nemen. Dit is grootschalige discriminatie. Als je niet tot dat volk behoort ben je voor eeuwig verdoemd. Abraham is bereid zijn zoon dood te steken omdat hij een stem gehoord had; meer psychoten hebben daar last van. Is het niet stupide dat joden, christenen- en islamieten deze crimineel als een grote held beschouwen? En dan die malle Jezus met zijn megalomane pretenties, die doodgemarteld werd; dat liet zijn lieve vader toch maar mooi gebeuren. Het marteltuig dient nu als sieraad in huiskamers en staat op vele torens. Jezus werd gekruisigd voor de zondige mensheid, die door Adam en Eva de schuld van de erfzonde meedroeg. Inmiddels wordt alom erkend dat dit eerste mensenpaar een metafoor is. En niet te vergeten: Mohammed die een rechtstreeks lijntje met zijn Allah zou hebben, die hem van alles influisterde waar de honden geen brood van lusten.

De wetenschap heeft inmiddels alle scheppingsverhalen naar het rijk der fabelen verwezen. Ook veel gelovigen erkennen de evolutie. Als het scheppingsverhaal een metafoor is, waarom de rest van de bijbel dan niet? Verrijzenis, leven na de dood: vrome nonsens. Verrijzenis, hemelvaart van Jezus en de rit van Mohammed op een gevleugeld paard naar Jeruzalem? Vergeet het maar. Heilige boeken zijn allerminst heilig; de gewelddadigheid en ongerijmdheden van die boeken zijn alom bekend.

Kortom mensen, vergeet de religie van het land waar je toevallig geboren werd en gebruik je gezonde verstand. Bewonder de gecompliceerde wereld en onderzoek hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Kennis en kunst in woord en beeld verhelderen meer dan welke mythe ook.

Vooral het zogenaamde christelijke westen zou belangrijke stappen kunnen zetten door te erkennen dat de universele menselijke waarden geen resultaat zijn van het christendom. Vaak zijn ze tot stand gekomen na veel tegenwerking vanuit christelijke hoek. Ook de goede dingen die door gelovigen verricht worden zijn goed ondanks religie. Niet toevallig zijn populistische partijen vooral populair in katholieke provincies en Volendam.

Laten we de vrijheid van godsdienst uit de grondwet schrappen. Die vrijheid is al gewaarborgd in de vrijheid van mening, zoals elders door collega-blogger Wim Aalten terecht betoogd. Godsdienst is slechts een mening, helaas niet zo’n slimme. Er is immers geen enkele evidentie voor de belangrijkste claims van de religies.

Nederland zou in dit opzicht nu een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Maak van kerken, moskeeën en synagogen boekhandels, theaters, concertgebouwen of speelpaleizen voor kinderen. Doe er alles aan dat de grootste splijtzwam tussen mensen verdwijnt. Gooi elke religie overboord, dat opent de grenzen voor anderen. Geniet van het leven nu, er is geen ander. Angst en verdeeldheid zal zo verdwijnen. Een wereld zonder onzin van religie biedt toekomst voor hartverwarmende solidariteit. Dit gun ik iedereen, vooral ook de jeugd van de toekomst.
17 reacties “Op de stoel van Jan Terlouw”


 1. ben warner schreef:

  Het symbool van vertrouwen van Terlouw gaf hij in superbe eenvoud weer met dat beeld van het brievenbustouwtje. Ik herken het uit mijn jeugd. Ik kom het tegenwoordig niet meer tegen. Wel dubbele sloten en alarmsystemen. Ik bedenk mij dan, dat sommige religies (tao, confucianisme) al 2500 of langer oud zijn, sommige godsdiensten al 2500, 2000 en 1400 jaar (de monotheistische), maar die konden het touwtje niet behouden of waar maken. Nogmaal, wij hadden dat symbool thuis en verloren het. Bij ons kwam ook bellend iedereen binnen, zich welkom wetend. Ik weet alleen, dat voor mij sommige deuren ook na bellen niet opengingen. Ik was daar niet gewenst als jochie van niet-gelovige ouders.

 2. HvdBerg schreef:

  Jazeker, Jan Terlouw heeft de kunst goed afgekeken van zijn vader de dominee.
  Maar mijn God, Wat komt meneer Mullink weer sterk uit de hoek. Natuurlijk, de religie dat is het kwaad. Meneer Mullink hoort tot de zachtmoedigen en wil slecht alle religie verbieden en de kerken confisqueren. Hij de nieuwe verlosser wil de wereld bevrijden van het kwaad. Volgens meneer Warner die ook geloofd in het nieuwe heil van het ongeloof kan het touwtje dan weer snel uit de brievenbus. Gezegend de mens die niet gelooft.

 3. thomas bakker schreef:

  “Maak van kerken, moskeeën en synagogen boekhandels, theaters, concertgebouwen of speelpaleizen voor kinderen.”
  Jammer dat ik hier geen foto’s kan plaatsen. Heb nog hele “fraaie” Russische voorbeelden uit bet begin van de jaren 90, meest sportzalen trouwens.
  @Anton van Hooff
  @JW Nienhuys
  Wat vinden jullie nu van zo’n gestoorde, gevaarlijke gek.
  Wat doen jullie in godsnaam op deze site.
  Zijn jullie toch veel te intelligent voor.

 4. Jakob Bolk schreef:

  Wat heeft intelligentie met het uitdragen van een mening te maken. Wat J.W Nienhuys en Anton van Hooff hier op deze doen is alom bekend en door velen gerespecteerd.

  Wat heeft u trouwens op deze site te zoeken ? – Ga een Bijbelstudie volgen !

 5. Jakob Bolk schreef:

  Wat heeft intelligentie met het uitdragen van een mening te maken ?. Wat J.W Nienhuys en Anton van Hooff hier op deze site doen is alom bekend en door velen gerespecteerd.

  Wat heeft u trouwens op deze site te zoeken ? – Ga een Bijbelstudie volgen !

 6. thomas bakker schreef:

  #4,5
  “Wat heeft intelligentie met het uitdragen van een mening te maken ?”
  Alles, Jakob.
  Je bedoelde trouwens waardering i.p.v. aandacht onder dat andere recente stuk; had je een hoop wartaal bespaard.
  Ga toch lekker astroTV kijken. Dit is niet jouw ding hier en als atheïstisch PVV’er verstoor je ook nog eens Antons toekomstideaal:
  “Angst en verdeeldheid zal zo verdwijnen. Een wereld zonder onzin van religie biedt toekomst voor hartverwarmende solidariteit.”
  Met jou gaat die er zeker niet komen.
  Overigens schrap ik het adjectief gevaarlijk uit mijn kwalificatie van Anton. Hij is alleen maar een wereldvreemde onnozelaar.

 7. Jakob Bolk schreef:

  Ik ben het niet altijd eens met Anton Mullink, dat geef ik toe ! Maar zijn visie op religie deel ik met hem. Ik ben wel een atheïst maar stem geen PVV. Maar ik maak ook geen deel uit van uw club, wereldverbeteraars zoals u die met knuffels en welkomstliederen jonge kerels gaan toezingen ! Ik heb geen respect voor playboys die met hun iPhone op zak hun vrouw en kinderen in “oorlogsgebied” achterlaten en hier alleen maar naar toekomen om van onze welvaart te profiteren. Ik geef dat ruiterlijk toe.

  U bent een voorbeeldige volgeling zoals uw wetboek de bijbel dat van u eist…..op u zou Astro TV meer indruk maken !

 8. thomas bakker schreef:

  Ja, ja, die kennen we: Ik ben géén PVV’er, mááár ……..

 9. Anton Mullink schreef:

  Heer vd Berg, dank u wel voor het compliment, dat ik sterk uit de hoek kom. Dat was ook mijn bedoeling. Verder is mijn verhaal geen kwestie van dwingen, maar een appèl à la Terlouw.
  Als u nu eens dezelfde criteria waarmee u de Islam, de Jehova-getuigenkerk, de Amish, de kromme dogma’s van Scientologie afwijst, zou toepassen op uw eigen geloof, zou u dan nog enige reden vinden om uw geloof te blijven aanhangen? Daarnaast geven de onderling onverenigbare verschillen in de christelijke varianten van geloof aanleiding om eens goed achter uw oren te krabben.
  Verder zou een herbestemming van de godshuizen nog maar het begin zijn van de echte ontkerstening van het westen, dat nog steeds doordrenkt is van het christendom.
  Hoe dat in het communistische Rusland zit, weet ik niet. In elk geval laat Poetin zich maar wat graag zien in gezelschap van de patriarch van de Russisch orthodoxe kerk.
  Miljarden uitgeven aan defensie lijkt in een bepaald opzicht symptoombestrijding. Zou het niet zinnig zijn een aantal van die miljarden aan ontwikkelingshulp en educatie te besteden?
  En mijnheer Bakker, mijn complimenten. U bent lekker bijbels bezig door mij knettergek te noemen. In de bijbel wordt iedereen die god loochent gek genoemd.

 10. thomas bakker schreef:

  @9
  Ik mag er graag zo nu en dan een hyperbooltje tussendoor gooien. Uw naïviteit grenst aan gekte, maar de volgende keer zal ik mij beperken tot de termen zielig en onnozel.
  U zelf spreekt overigens over “de ziekte die religie heet” en “zolang we slechts symptomen blijven bestrijden blijft de ziekte bestaan.”
  Wat maakt dat mij en wat had u zoal voor mij in gedachte(n)?

 11. Anton Mullink schreef:

  @10 Uw naam leent er zich overigens voor een ongelovige te zijn tenzij er enige evidentie is voor uw geloof. M.i. zijn gelovigen slachtoffer van indoctrinatie in de jeugdjaren of onterechte identificatie met de geloofsomgeving waarin u waarschijnlijk bent opgegroeid. Genezing is te vinden in consequent rationeel denken en bij verwondering en verbazing over mens, natuur en kosmos niet naar boven-of buitennatuurlijke oplossingen te zoeken. Blijf u verwonderen.

 12. HvdBerg schreef:

  Meneer Mullink, ik heb me al vaak achter de oren gekrabd, zowel wat betreft religieuze groeperingen, maar zeker ook wat betreft atheïsme. Wat mij betreft zoekt iedereen de club waar hij of zij zich het beste thuis voelt. U heeft het over de onderling onverenigbare verschillen in de christelijke varianten van geloof en dat zou mij aanleiding moeten geven mij eens goed achter de oren te krabben. Datzelfde zou dan ook voor u gelden. Er zijn nogal wat atheïsten die niet alleen gekke dingen hebben gezegd, maar ook hebben gedaan. U gaat nu natuurlijk roepen dat atheïsme geen geloof is, mee eens, maar het is wel een overtuiging. Net als het atheïsme zijn religies niet eenvormig. Is ook niet nodig, sommigen houden van levensliederen, ik meer van klassiek. Trouwens, wat heeft religie veel moois voortgebracht. Om slecht een paar namen te noemen. Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Bruckner, enz, enz. Michelangelo, Rembrandt, Mondriaan, enz, enz. Galilei, Newton, Darwin, Lemaître, enz, enz. Compleet mee oneens wat u met de kerken wilt gaan doen. Het zijn gebouwen waar mensen eeuwenlang lief en leed hebben gedeeld, daarvoor zijn ze gebouwd, daarvoor moeten ze bestemd blijven. U wilt toch niet zeggen dat u een cultuurbarbaar bent. Verder ben ik van mening dat de universele rechten wel degelijk een christelijke grondlaag hebben. Ik vind ruim voldoende redenen om bij de christelijke inspiratie te blijven, het platte atheïsme, met een houding van alles wat niet atheïstisch is te beschimpen, stuit mij erg tegen de borst. Uw visie op geloven is simplistisch. Uw wereldbeeld is zwart-wit, zelfs orthodox te noemen. En wat mij betreft verwacht u te veel heil van een atheïstische wereld, of kunt u mij alvast een atheïstisch paradijsje noemen.

 13. thomas bakker schreef:

  Inderdaad, verwondering, daar draait het om. Helaas bent u die ergens onderweg verloren, op uw weg te verworden tot een kille, verbitterde, dorre apparatsjik.
  Hier het mooiste kerstlied: https://www.youtube.com/watch?v=_pmgRbqpcig
  Erg protestants, slecht bekend onder (ex-)katholieken.

 14. Toon Swinkels schreef:

  Ik weet wel waar ik liever naar luister….
  https://www.youtube.com/watch?v=14jaYo0mqlM

 15. HvdBerg schreef:

  Meneer Swinkels, ik begrijp dat u iets zou willen opbiechten?

 16. thomas bakker schreef:

  Mwah, wel aardig, maar geef mij maar deze: https://www.youtube.com/watch?v=QYoKqfo5jck

  En als we het dan toch over Nick Cave hebben, hier een prachtige lezing: https://soundcloud.com/chooboorah/02-nick-cave-the-flesh-made-word
  beginnend met:
  “Jesus said, “Wherever two or more are gathered together, I am in their midst.” Jesus said this because wherever two or more are gathered together, there is communion, there is language, there is imagination, there is God. God is a product of a creative imagination, and God is that imagination taken flight.”
  en eindigend met:
  “My father asked me what I had done to assist humanity, and at twelve years old, I could not answer. I now know.
  Like Christ, I too come in the name of my father, to keep God alive.”

 17. Bryson schreef:

  Th’ats going to make things a lot easier from here on out.
Reageer