Ongelovigen bashen

Geplaatst op 23 december 2016 door

We kennen een vorm van menselijk gedrag dat van alle eeuwen is. Een vorm van  gewelddadige gedrag jegens anderen in de naam van een imaginaire heerser. Je liegt een religie bij elkaar, noemt dat heilig en om je geloof (je machtspositie) in stand te houden bedreig je alle mensen die je leugens niet geloven.

Het komt veel vaker voor dan de meesten van ons zich realiseren, het schofferen en bedreigen van ongelovigen. Van heel klein en geniepig tot openlijke bedreigingen (soms zelfs met de dood). In extreme situaties wordt ongelovig zijn bestraft met ophangen, stenigen of onthoofden. En het komt zowel in de christelijke, de islamitische als de joodse wereld voor. Alle religies over heel de wereld gebruiken dit middel om mensen te onderdrukken. Een ieder van ons (die niet wegkijkt) kent de verhalen en beelden van mensen die om hun seculiere-, atheïstische- of vrijdenkershouding worden vervolgd of gestraft of gedood.

Het IHEU Rapport Freedom of Thought 2016 geeft een verontrustend beeld van de wereldwijde ontwikkeling op dit vlak. Het rapport is een absolute aanrader voor een vrijdenker, maar ook voor gelovigen die religieus correct en politici die politiek correct hun ogen sluiten voor het religieuze geweld. Overal ter wereld wordt het begrip godslastering ingezet om ongelovigen onder druk te zetten en worden mensen op beschuldiging van blasfemie veroordeeld (en soms gedood). En dat terwijl godslastering een volkomen leeg begrip is, je kunt een god die niet bestaat niet lasteren. Zoek het IHEU rapport eens op en lees en huiver. Onlangs was er bij Omroep Human een documentaire te zien met de titel Ongelovig: vrijdenkers op de vlucht. Het ging over ongelovige asielzoekers uit islamitische landen die in ons land, en dan met name in de AZC’s maar ook daarbuiten, bedreigt worden door islamieten die geen geloofsverlaters accepteren. Een heel interessante documentaire die je zal verontrusten. Op het Internet zeker nog te vinden.

De basis voor het ongelovigen bashen vinden we in de heilige boeken. In bijna alle heilige boeken. De bijbel, de koran en de talmoed zijn er bij voorbeeld duidelijk over, ongelovigen mag, nee moet, je aanspreken op hun ongeloof. Je mag ze schofferen en bedreigen en soms moet je ze doden. Maar ook in de ontelbare religieuze boeken die in de loop der eeuwen bij de diverse religies zijn verschenen kunnen ze er wat van. En natuurlijk wordt er vanaf de kansel, in het religieuze onderwijs en in het religieuze onderricht (ook aan de jeugd) niet zachtzinnig omgegaan met de belangen van ongelovigen. 

Iedereen kent het dagelijkse bashen wel. Wie niet gelooft is al snel een zondaar, een heiden, een ketter, een antichrist, een ongelovige, een kafir, etc. Gelovigen zijn altijd in voor wat schelden maar ook voor wat zendings- en bekeringswerk. Iets wat ik op zich al een belediging vind want waar halen ze het recht vandaan om me voor te liegen over niet bestaande goden en wat daar aan onzin bij hoort. En hoe vaak hoor je dan niet dat gods toorn de ongelovigen te grazen zal nemen en dat ze in de hel zullen eindigen. En dan te bedenken dat die hel helemaal niet bestaat. Ongelovigen bashen is dreigen om niets met iets dat niet bestaat. Dat zouden we toch strafrechtelijk aan moeten pakken?

Ik geef hier wat gewone teksten die je in de bijbel tegen komt en die illustreren op welk een gluiperige wijze ongelovigen worden weggezet als foute mensen. In 1 Timotheüs 1 worden ongelovigen over één kam geschoren met moordenaars, doodslagers, leugenaars en meinedigen. Vers 9: En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers. Vers 10: Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;

In Titus 1 vers 15 lezen we: Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. In Openbaringen 21 vers 8: Maar den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. Kijk ook eens naar Lucas 19 en Exodus 21. Of Leviticus 24 vers 16. Daar is het nog gewelddadiger.

De bijbel staat er vol mee, het ongelovigen bashen is mede een doel van het boek. Want de ongelovigen zijn een bedreiging voor het geloof dat zich baseert op leugens. Zelf nadenken en het niet klakkeloos aannemen van de vele dogma’s verzwakt de positie van de religie.

Maar ook in de koran is het bashen van ongelovigen niet van de lucht. In Soera 8 vers 12 lezen we: Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. In Soera 9 (het gaat over berouw) wordt gezegd dat allah de ongelovigen zal vernederen. Ze dienen vervolgd en gedood te worden, tenzij ze zich tot de islam bekeren. En zo zijn er vele andere passages.

Ook het jodendom laat zich niet onbetuigd. We lezen in de talmoed, Abodah Zara, 4b: Een ketterse ongelovige mag u met uw eigen handen doden. En in Bammidber raba c 21 & Jalkut 772: Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.

Lees de heilige boeken eens echt en laat tot je doordringen op welk een arrogante en bloeddorstige wijze andersdenkenden en ongelovigen door gelovigen worden beledigd en bedreigd. En kijk ook eens om je heen en ontdek hoe in het gewone leven van alle dag door religies (en dan bedoel ik door religieuze organisaties) en door gelovigen (en dan bedoel ik gewone gelovige mensen) wordt gesproken over ongelovigen. Of met medelijden (ze hebben het geloof nog niet gevonden) of afkeurenswaardig (het zijn heidenen, ketters, ongelovigen) of veroordelend (ze komen in de hel en zullen branden in het vagevuur) of moordlustig (ophangen, stenigen, onthoofden). Alsof ongelovigen een minder soort mensen is dat je naar heilige hartenlust kunt schofferen, bedreigen of afslachten. Dat dat laatste ook vandaag de dag gewoon gebeurt en via filmpjes op het Internet gewoon te zien is moeten we niet als een uitwas beschouwen. Iets wat systematisch eeuw na eeuw gebeurt is geen uitwas maar bewust religieus beleid. We moeten ons beseffen dat het bashen en vermoorden van ongelovigen door de eeuwen heen heel gewoon is geweest en ook vandaag de dag in potentie nog heel gewoon latent aanwezig is. Zodra religies macht hebben worden ongelovigen aangepakt.

Zolang religies in hun heilige boeken deze vorm van ongelovigen bashen handhaven zal het niet uit het geloof en de cultuur die zich daarop baseert verdwijnen. Dat dit maatschappelijke, politieke en juridische consequenties moet hebben is in mijn ogen onontkoombaar. We moeten elke keer als religies ongelovigen bashen helder zijn, het publiekelijk aan de orde stellen en het niet tolereren. De politiek moet zich onomwonden uitspreken over deze kwestie en gerichte maatregelen nemen en ook juridisch moet alles uit de kast worden gehaald om hier een einde aan te maken. Er is geen enkele kans op wereldvrede zolang het bashen van ongelovigen kan voortduren. Zolang we religieuze intolerantie tolereren zijn we de verraders van de vrije wereld en de vijanden van de toekomst van onze kinderen.  
26 reacties “Ongelovigen bashen”


 1. HvdBerg schreef:

  Meneer Aalten, is het niet beter dat alle mensen van goede wil de handen ineenslaan en samen op gaan staan tegen mensenrechtenschendingen. Uit welke hoek ze ook komen en wat hun motivatie ook is.

 2. Wim Aalten schreef:

  Dat lijkt mij een uitstekend idee. Maar dat neemt niet weg dat ik speciale aandacht vraag om een eind te maken aan het bashen van ongelovigen.
  Het bashen van ongelovigen is een specifieke vorm van mensenrechtenschending door religieuze organisaties en gelovigen die wat mij betreft een specifieke aanpak verdient.

 3. Joop Herwig schreef:

  Meneer vdBerg, u schrijft in #1 “De handen ineenslaan tegen mensenrechtenschendingen”
  Onze discussie daarover onder “Gekooid door de Islam” heeft in ieder geval mijn voorstel daartoe:

  “Uitgebreide voorlichting aan ouders en onbevooroordeeld onderwijs aan kinderen is de enige juiste weg om de schending van mensenrechten – in het algemeen én op basis van religieuze dogma’s in het bijzonder – op termijn uit de samenleving te laten verdwijnen.”

  … niet tot consensus geleid omtrent de vraag hoe we schending van mensenrechten zouden kunnen voorkómen. Dus: doet u zélf eens een voorstel hoe we dat zouden kunnen bereiken.

 4. HvdBerg schreef:

  Kunt u mij vertellen, meneer Aalten, wat het verschil is tussen het bashen van ongelovigen en het bashen van gelovigen? Ik zelf zou graag tegen alle mensenrechtenschendingen strijden en zie niet zo goed waarom dat verschillend aangepakt zou moeten worden.

 5. joop dorrepaal schreef:

  Betreft bijdrage #1:
  Meneer vdBerg,
  Wat u voorstelt komt neer op symptoom bestrijding; het neemt het onderliggende probleem niet weg en dus wordt het dweilen met de kraan open.
  Consequent zou zijn dat iedere gelovige bij een dergelijk exces zijn lidmaatschap opzegt, daar wil je toch geen lid van zijn… Dan zou dus nu de islam geen belijder meer overhebben… Maar omdat niet iedereen het doet, blijven er altijd genoeg bereidwilligen over om het vonnis te voltrekken. En dus zet niemand – op een heel moedige enkeling na – die beslissende stap. Het is dus de verdomd effectieve sanctie die erop staat. Overigens is dit niet de enige reden om uit zo’n club te stappen of er in te blijven, maar het door Wim Aalten gesignaleerde probleem is namelijk een onvermijdelijk uitvloeisel van een essentieel onderdeel van het paradigma van een religie, van iedere religie.
  Zodra u de sancties op verlating schrapt, stort de het hele verhaal van de religie in elkaar; de tent zal dan leeglopen. Want voor de positieve dingen kun je ook wel elders terecht, bijvoorbeeld bij zo’n club die u kennelijk wilt oprichten tegen mensenrechtenschendingen.

 6. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. #5. Dat zeg ik: Meneer vdBerg, kom nou eens met een voorstel voor de uitgangspunten voor zo’n “op te richten club” waarmee u GRAAG [!] zou willen strijden tegen alle mensenrechtenschendingen”.
  We zijn allen zeer benieuwd.

 7. HvdBerg schreef:

  Meneer Dorrepaal, ik heb nergens sancties uitgevaardigd en de club waar ik toe behoor kent die ook niet. Wat die positieve dingen van u betreft, kan ik in elk geval niet bij de vrijdenkers terecht, want ik hou niet zo van bashen, van wie dan ook. Voor Bach kom ik toch bij de religie terecht, bij de vrije gedachte heb ik nog nooit mooie muziek horen klinken.

  Meneer Herwig, ik wordt hier niet uitgenodigd als medestrijder tegen mensenrechtenschendingen, u vindt dat ik ben geïndoctrineerd, meneer Aalten vindt dat ongelovigen anders behandeld moeten worden dan gelovigen en meneer Dorrepaal vindt dat ik slecht aan symptoombestrijding doe. Niet erg bemoedigend. U kunt wel steeds op hoge poten antwoorden gaan eisen, ik denk dat ik beter ander vrienden kan zoeken. Een van de clubs waarin ik me kan vinden en die ik steun is Amnesty een andere is Pax.

 8. joop dorrepaal schreef:

  Betreft bijdrage #7:

  Meneer vdBerg,

  B1. ”ik heb nergens sancties uitgevaardigd”;
  D1. U persoonlijk zal zich daarvan wellicht onthouden, maar ik denk dat u dan een uitzondering bent. De sancties op overtredingen binnen het geloof worden voor een groot deel reeds hier op het ondermaanse door de medegelovigen uitgevoerd. Zo zit het morele systeem in elkaar, zelfs ieder moreel systeem. Formeel wordt de sanctie ten uitvoer gebracht door de daartoe bevoegde laag in de stratificatie (1. de profaan juridische: tijdens het leven, 2. de sacraal eschatologische: na de dood, 3. de fatsoenlijke: tijdens het leven, 4. de neutrale, hier is geen sanctie). Deze stratificatie is tijdens de evolutie van het morele systeem ontstaan, de moraal heeft namelijk ook tot doel om het “voor eigen rechter spelen” tegen te gaan. Dat is echter slechts ten dele gelukt. Voor een overtreding die in de profaan juridische laag afgehandeld wordt, wordt ook nog een rekening gepresenteerd in de fatsoenslaag; denk maar eens aan de moeilijke terugkeer van een veroordeelde pedofiel. Maar ook de voor een ander vergrijp gestraften krijgen na een veroordeling en boetedoening nog een nasleep te verduren die vaak hun hele leven blijft bestaan. Zo iemand kan maar beter verkassen naar een omgeving waar zijn verleden niet bekend is. Ook iemand die een ”eschatologische overtreding” begaat moet met dit mechanisme rekening houden. Als hij – zoals in de islam – al niet vrezen moet voor zijn leven (op basis van duidelijke richtlijnen in het betreffende heilige boek) zal hij toch merken dat hij “eruit” ligt. En dat is ook heel begrijpelijk: hij heeft een etiket opgeplakt gekregen en vormt moreel gezien toch een wandelende besmettingsbron. Jij en je naasten kunnen hem dus maar beter mijden, ook al is dit soms maar voor een tijdje en niettegenstaande vergevingsgezindheid en verzoening. Bij afvalligheid is dit overigens een onmogelijkheid. Dus naast de eschatologische afrekening wacht hem ook nog het sociale isolement. De religie heeft dit mechanisme ook hard nodig; het moet een te sterk afkalven van de kudde voorkomen. Maar het is gewoon een principe dat bij ieder moreel systeem hoort: ongeacht de laag waarin de werkelijke sanctie thuishoort is de bijkomende sanctie het isolement, de verwijdering uit de kudde van de “overtreder”. Bij een religieuze moraal kan het wellicht scherper “uitpakken”, maar ook bij de profane versie is het mechanisme aanwezig. Er bestaat niet voor niets zoiets als een reclassering: deels een correctie op het morele regelsysteem…

  B2. “en de club waar ik toe behoor kent die ook niet.”
  D2. Gezien het bovenstaande heb ik daar mijn twijfels over.

 9. Toon Swinkels schreef:

  Over hoe te sanctioneren kan met het boekwerk ‘Malleus Maleficarum’ naslaan.

 10. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Als je de BIjbel geheel als fictie zou beschouwen zou het allemaal zo erg niet zijn. Per slot van rekening zitten tal van fictieproducten vol met moord en doodslag. Maar sommige gelovigen nemen sommige delen van die fictie heel erg serieus, en je weet nooit (bij een gelovige) welk deel ze serieus opvatten.

  Ik was een uitgenodigd om te spreken op een (de) Christelijke Hogeschool in Ede. Ik liet merken dat ik de genocidale passages in Deuteromium afkeurde. De tegenwerping was die “Moabieten” (het kunnen ook wel Filistijnen of Amalekieten zijn geweest) héél slecht waren. Alsof ze het over de orks van Sauron hadden – die in de film dan ook als erge engerds worden afgebeeld, zo erg dat je je niet kunt voorstellen dat het ooit allemaal kleuters waren die zich in een zandbak in de zon vermaakten en tikkertje speelden met meisjesorks.

  Zolang gelovigen hun zogenaamde heilige boeken min of meer serieus nemen, zijn ze niet te vertrouwen.

  Ook de gelovigen die vinden dat ze voor zichzelf wel kunnen uitmaken welk deel van de heilige boeken als moreel kompas kunnen dienen en welk niet, die zijn niet te vertrouwen. In een restaurant of boekhandel is het OK dat je uitkiest wat je aanstaat, maar iemand die op die manier voor zichzelf regels in elkaar flanst hoe zich te gedragen in een samenleving is onbetrouwbaar. Joost mag weten wat hij aan idioots afleidt uit zo’n boek dat vol onzin staat.

  Wie blindelings vertrouwt op een overduidelijk defecte of zwaar verouderde navigator is een gevaar voor zichzelf en voor anderen.

 11. HvdBerg schreef:

  Meneer Dorrepaal, ik ken voldoende mensen die eerst bij mijn club hoorden en nu niet meer, waarmee ik nog steeds op vriendschappelijke voet leef, om de bewering te kunnen doen.
  Ook ben ik er zeker van dat mijn club geen sancties kent voor mensen die de groep verlaten. Blijkbaar weet u meer dan ik, dan hoor ik graag waar uw aanmatigende mening op is gebaseerd.

  Meneer Nienhuys, niet een erg hoopvolle kerstgedachte, dat van dat vertrouwen bedoel ik. Ik weet ook niet wat voor idioots u allemaal denkt, behalve bovenstaande. Mag ik vragen wat uw navigator is, dan kan ik kijken of die te vertrouwen is.

  Meneer Swinkels, een vreselijk boek van een vreselijk mens. Populisten als Wilders zijn met hetzelfde bezig. Grote groepen demoniseren en buiten de samenleving plaatsen en ze nog volgelingen ook.

 12. Max schreef:

  In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.De stichter van het Christendom was principieel geweldloos. De stichter van de Islam heeft geweld gebruikt.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was…….

 13. ben warner schreef:

  @12 Alles goed en wel, maar waar tussen OT en NT wordt die omslag bij God duidelijk gemaakt? En waarom? Het is nogal een koersverandering. Je zou zelfs kunnen stellen dat Jezus in veel opzichten niet op zijn vader lijkt. Reden te meer om te veronderstellen dat hij een revolutionaire profeet was, van wie het orthodoxe jodendom niet veel moesten hebben. Het is daarbij opvallend dat de vier schrijvers van de evangeliën nergens die koersverandering benoemen dan wel uitleggen.

 14. MvLoen schreef:

  @12
  Toch raar dat een boek, dat van kaft tot kaft als leidraad wordt genomen, waarvan bijna 3 kwart tot ‘niet meer serieus te nemen’ wordt verklaart, nog steeds serieus wordt genomen.

 15. MvLoen schreef:

  @13
  “Je zou zelfs kunnen stellen dat Jezus in veel opzichten niet op zijn vader lijkt.”

  Psst, het was de melkboer. En die sukkel van een Jozef trapte er met open ogen in 🙂

 16. ben warner schreef:

  Bewust of onbewust hoe dan ook was Maria het slachtoffer van overspel.
  Zij kreeg of een compleet bevruchte eicel ingeplant (in vitro fertilisatie) of na haar eisprong drong er een goddelijke spermacel naar binnen.
  Het zal er maar eentje zijn geweest. je kan je toch niet voorstellen dat net als bij gewone mensen honderdduizenden spermacellen de race kansloos verloren ofwel eenzijdige abortus ondergingen als gevolg van de handeling van de almachtige en erbarmvolle. God kloonde al: Eva uit de rib van Adam/. Al met al liet hij zien hoe het kon en deed en het is dan ook vreemd dat veel gelovigen deze methoden geheel en al afwijzen nu wijzelf eindelijk zover zijn.

 17. HvdBerg schreef:

  Heren Van Loen en Warner toch, dat er mensen zijn die op een stompzinnige manier met deze teksten omgaan is al erg genoeg, maar moet u zich daar nu zo nodig bijvoegen? Ik had wat meer kennis verwacht. Of u bent beiden aan het oefenen voor een oudejaarsconference in familiekring.

  Ik wens u een goede jaarwisseling.

 18. Wim Aalten schreef:

  Ik wens al mijn lezers een goede jaarwisseling en een “redelijk” 2017.

 19. Toon Swinkels schreef:

  Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2017 !!

 20. MvLoen schreef:

  @17
  “dat er mensen zijn die op een stompzinnige manier met deze teksten omgaan is al erg genoeg”

  Mijn teksten zijn het niet. Toch zijn er hele volksstammen die het voor zoete koek slikken.
  Of moet dit weer als ‘metafoor’ gezien worden zoals alle andere religieuze teksten die, al dan niet bewezen, fout zijn?
  Immers, als het hen wél uit komt wordt je bedolven met citaten uit de religieuze geschriften.

  Ondanks alles, een prettig 2017!

 21. Lotta schreef:

  Fortunately, there are more good instructors out there than bad ones. It isn't even hard to tell the difference. Just listen to what they say on their videos or read their websites. The ones who blow off safety in any way — those are the ones to avuo&.dqiot;Seemingly obsessive concern with safety is the mark of the firearms professional." (NRA Director Mike Baker, quote found in Mas Ayoob's Combat Handgunnery)

 22. ben warner schreef:

  @17
  Als we deze teksten als feiten lezen, is het helemaal geen oudejaarscabaret. Als we alles symbolisch of metaforisch moeten beschouwen, geldt dat voor alle teksten. Als we het een wel en het ander niet als symbolisch moeten beschouwen wie maakt dan de juiste keuze?
  Ik heb nog zo’n, naar mijn idee, nadenkertje: Als er geen gelovigen waren, waren er ook geen atheïsten.

 23. Joop Herwig schreef:

  Meneer HvdBerg,
  N.a.v.#7: Ik neem aan dat u sinds de kerstdagen heeft kunnen nadenken over een antwoord op mijn gewone – niet “steeds op hoge poten eisende” – vraag in #6. Een donatie aan bestaande clubjes is echt niet voldoende in uw “strijd tegen mensenrechtenschendingen vanuit christelijke inspiratie”. Of dacht u van wél? Overigens valt “bashen” (afzeiken) daar niét onder, maar gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Het helpt ook nog eens om een dikke huid en een gladde rug te kweken. U weet net zo goed als ik dat u hier niet opereert om “vrienden te maken”, daarvoor zit u op de verkeerde website. Volgens mij moeten we eerst iets anders doen om een “staakt het vuren” te bereiken: we zouden kunnen trachten om te zoeken naar een antwoord op het voorkómen van mensenrechtenschendingen. Uw reactie in #7 beschouw ik als een zwaktebod. Of wees gewoon eerlijk en zeg dat u het antwoord niet weet. Met mijn eerder gedane voorstel kon u niet akkoord gaan. Misschien heeft u daar inmiddels na contemplatie tijdens kerstreces een oplossend antwoord op.

 24. HvdBerg schreef:

  Meneer Herwig, u begint zich weer een keer groot te maken, maar ik ben u geen verantwoording schuldig. Ik weet het u bezit de waarheid, die pretentie heb ik niet.

 25. Joop Herwig schreef:

  Zwak hoor. Dan zijn we uitgeluld.

 26. HvdBerg schreef:

  Ja meneer Herwig, ik moet helaas toegeven, U bent de grootste.
  Maar ik ben grootgebracht met niet te oordelen. Die verrekte christelijke achtergrond ook. U heeft daar natuurlijk geen last van als bezitter van de waarheid en als heer van de kosmos.
Reageer