De on-Vrije School

Geplaatst op 24 juli 2015 door

Op 21 juli berichtte NRC dat De Vrije School groeit terwijl het aantal leerlingen in het basisonderwijs juist afneemt. Ouders gaan af op de leuke, creatieve dingen die ze verbinden met het predicaat ‘Vrije’. Dat slaat echter op de wettelijke vrijheid voor ouders om scholen van hun eigen geloof te stichten. De antroposofische Vrije School is namelijk net zo religieus als de School met den Bijbel. Alleen is daar niet Jezus van Nazareth de Messias maar Rudolf Steiner (1861-1925). Iedere ouder die De Vrije School voor zijn kind overweegt, zou gewoon eens een stukje van de veelschrijver Steiner moeten lezen. Ze staan bol van sterrenwichelarij, magie, racisme (negers zijn de kindheid der mensheid) en pseudowetenschap, niets bijzonders in het geestelijke klimaat van rond 1900, toen allerlei heilsleren opgang maakten: Soefisme, Christian Science, spiritisme en Theosofie (waarmee Steiner brak om zijn eigen religieuze winkel te beginnen). Maar een vrij denkend ieman van 2015 huivert bij zoveel baarlijke nonsens. Naast al de ‘leuke dingen’ worden leerlingen op De Vrije School verplicht tot bizarre rituelen zoals ’s morgens deeg kneden of uitroepen: ‘Ik ben een kind van de aarde’. Stap maar eens een Vrije School binnen: trap niet op het magische pentagram in de vloer. Dan weet een verstandig mens genoeg: dit is geen school, maar een kerk.
23 reacties “De on-Vrije School”


 1. Ramon De Jonghe schreef:

  Niet zo vreemd dat het meer een kerk is i.p.v een echte school. Volgens de grondlegger van de antroposofische school, Herr Steiner, moest het lerarenberoep omgevormd worden ‘tot een waarachtig priesterberoep’ (GA310, p.36). Steiner zegt in GA308, p.31) dat ‘we het aardse leven moeten geven wat uit de goddelijk-geestelijke wereld in het kind ons is toegekomen […] Als we deze verhoudingen overdenken, dan ontwaakt in ons het priesterlijke opvoedingsgevoel’ (GA308, p.31)
  Nog volgens Steiner hebben de leraren ‘ de goddelijke plannen met de wereld te verwerkelijken […], de intenties van de goden uit te voeren (GA298, p.28)

  Ik begrijp de redenering dat ouders die de antroposofische school overwegen eerst eens iets van Rudolf Steiner zouden moeten lezen, maar ik denk dat dat op zich eveneens problematisch is. Antroposofen geven heel veel van Steiner opnieuw uit en zijn daarin geslepen genoeg om in vertalingen begrippen aan te passen. In Steiners ‘Heilpedagogischer Kurs’, het standaardwerk voor de heilpedagogie (antroposofische orthopedagogie) heeft Steiner het bijvoorbeeld voortdurend over ‘minderwaardige kinderen’ als hij over gehandicapten spreekt. Hedendaagse antroposofen gebruiken nu de begrippen ‘gehandicapte kinderen’ of ‘seelenpflege bedürftige Kinder’. Klinkt misschien beter, maar antroposofen lezen voornamelijk Steiners originele versie en dompelen zich zo onder in zijn denigrerende gedachten.

  De Duitse historicus Helmut Zander levert op het vlak van (literatuur)onderzoek naar het oeuvre van Steiner fantastisch werk, waardoor veel van de achtergronden van de antroposofie en haar werkvelden (zoals vrijeschool) haarfijn in beeld zijn gebracht.

  Wat de ‘groei’ van de antroposofische (vrije)school betreft, valt het me op dat dit een steeds weerkerend nieuwsitem is dat door de antroposofen zelf wordt verspreid. Zelfs wanneer het leerlingenaantal daalt, verspreiden ze het nieuws dat het stijgt. Het zijn antroposofen en volgens Steiner mogen die de buitenwereld voor de gek houden.

  ‘We must worm our way through…[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’

  Rudolf Steiner, Conferences with Teachers of the Waldorf School vol.1, SFS Publications 1986

 2. Anton van Hooff schreef:

  Bedankt voor deze substantiële onderbouwing.

 3. Anton van Hooff schreef:

  Ik zie dat Ramon de Jonghe door de antroposofen als een criticaster wordt beschouwd; een betere aanbeveling kan een criticus zich niet wensen. Zijn webstek ontmaskert de baarlijke nonsens die de Steineristen prediken. Kijk maar op:

  http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/author/antroposofie/

 4. Hans Velderman schreef:

  Vrij zijn, vrij denken en vrije wil! Onzin!!! U bent gemaakt en alles in uw hersenen is ingeprent en komt van anderen. Ergo; vrije school, vrije gedachte, vrij zijn, een vrije wil of noemt u maar enige leuke flauwekul op, het houdt de schaapjes in de kudde of de uittreders in een nieuwe kudde. Dit laatste is een poging van meneer Steiner, die feitelijk niets anders probeerde dan de vereniging “De vrije gedachte” nu!
  Helaas kunt u niet aan de realiteit ontsnappen. Wat u ook verzint of probeert en wie u ook tot vriend of vijand verklaart, u blijft zelfs na uw dood in deze wereld. Ontsnappen? Uit deze gevangenis? Onmogelijk. Wel voor grapjassen in sprookjes natuurlijk.

 5. Wiebe Filippus schreef:

  Inderdaad, ieder rationeel mens die een stukje Steiner leest kan niet anders concluderen dat het allemaal hopeloos gedateerde lulkoek is. Dat er door Steiner indertijd dingen zijn geschreven die heden ten dage niet meer door de beugel kunnen is ook geen nieuws. Wie in Google de zoektermen “Steiner + Racisme” invoert krijgt heel veel relevante resultaten.

  Het stukje van Anton van Hooff brengt op dat punt niets nieuws, het is allemaal al duizenden keren gezegd en geconstateerd.

  Toch zijn vrijescholen zijn meestal geen eenvormige sektarische clubs van Steiner-godsdienstwaanzinnige ouders, herkenbaar aan hun klederdracht, vegetarische kruidenbuiltjes die hun kinderen niet laten vaccineren. Zeker, dat soort volk zit er ook tussen, en dat leidt vaak tot verhitte discussies tussen rekkelijken en preciezen.

  Maar de volgende vragen zijn denk ik interessanter:

  Maar hoe valt dan het succes van de Vrije Scholen in Nederland te verklaren? Waarom groeien deze scholen, tegen de demografische trend in? Is het omdat die scholen witter zijn? Omdat het opleidingsniveau van de ouders er hoger is? Omdat het ouders aantrekt die meer gemeenschapszin hebben en dat in die school kwijt kunnen? Omdat de resultaten beter zijn? Omdat de kinderen er gelukkiger zijn? Of is het een negatieve keuze, ingegeven door ontevredenheid met ‘regulier’ onderwijs?

 6. Hans Velderman schreef:

  Aardig commentaar meneer Filippus, toch plaats ik er enige kanttekeningen bij. Hoe weet u dat vrijeschool kinderen hoger opgeleide ouders hebben? U impliceert dat vrije scholen witter zijn? En? Waaruit blijkt dat kinderen op deze scholen gelukkiger zijn?

 7. Wiebe Filippus schreef:

  Een misverstand: ik beweer niet dat vrijescholen witter zijn (hoewel de school van mijn kind dat duidelijk was), ik beweer niet dat het opleidingsniveau van de ouders hoger was (hoewel dat op de school van mijn kind wel opviel), en ik beweer niet dat de kinderen op vrijescholen gelukkiger zijn (howel mijn jonste dat wel was). Ik vraag me enkel af wat toch die groei van de vrijescholen veroorzaakt, tégen de demografische trend in.

  Één ding weet ik wèl heel zeker: het is niet de aantrekkingskracht van de teksten van Steiner, want die zullen weinigen gelezen hebben.

 8. Hans Velderman schreef:

  Inderdaad meneer Filippus, ik heb ze ook niet gelezen. Kan me er ook niet toe aanzetten om ze te lezen, eerlijk gezegd. Moet je eigenlijk wel doen als je commentaar levert. Het spijt me.
  Maar als men het over vrij, vrijheid, vrije wil, vrije democratie en noem nog maar enige aanlokkelijke vrije !!!?…. op. Ja, dan kan ik als toeschouwer (gevangen in het heden) van het wereldtoneel mezelf de vraag stellen; waar komt het idee van vrij zijn vandaan?
  Ook van meneer R. Steiner was het een poging, een hulpkreet. Vrijheid blijkt een illusie te zijn, een droom of hersenspinsel. Vrij zijn en impliciet dus ook een vrije gedachte is slechts als een natte droom. Als je het smorgens ontdekt, schaam je jezelf dood. Als u ontdekt dat vrij slechts een emotioneel onbereikbaar verlangen is? Misschien hebben we dan eenzelfde puberale schaamte.

 9. Hans Velderman schreef:

  Waar ik me weer over verwonder, is dat mensen hard uithalen naar organisaties (waar ze zelf deel van uitmaakten) en erger nog d.m.v. hun kinderen er onderdeel van te laten zijn. O.a. De vrije school.
  Meneer Filippus heeft zich erin verdiept? Hij heeft de geschriften van dhr.R.Steiner wel gelezen.
  Mijn vraag is nogal simpel; las u deze geschriften voor of nadat u uw kinderen aan deze school toevertrouwde?
  En meneer Filippus, waarom reageert u op de site van hen doe niet in God geloven?

 10. Wiebe Filippus schreef:

  Voor Hans Velderman

  Het werk van Steiner is vrijwel onleesbaar, zeker in de originele Duitse tekst. Ik heb een poging gewaagd, maar merkte al snel dat het baarlijke nonsens is. Ik was er niet rouwig om.

  De vrijeschool is niet de vrije school. De vrijeschool heet niet zo omdat het over vrijheid gaat, maar omdat ze vrij van overheidsbemoeienis wil zijn. Dat is althans de mening van velen.

  Ik denk niet dat we eenzelfde schaamte delen over welke droom dan ook. Ik schaam me bijvoorbeeld helemaal niet dat ik als orthodox atheïst mijn kind naar een Vrijeschool heb laten gaan. Ik heb zelf helemaal niets met antroposofie, maar wel met kleinschalig onderwijs, gegeven door mensen met hart voor de zaak. De antroposofie is een doe-het-zelf-geloof zonder centrale leiding, met alleen een vage concensus over een paar dingen. De meerderheid van de ouders die hun kinderen erheen sturen zijn geen wereldvreemde types. Er is meer betrokkenheid, het is knusser, er worden feesten gevierd. Het onderwijs doet meer aan creativiteit, en dat paste bij ons kind.

 11. Monique Willems schreef:

  Ik begrijp het gebrek aan look around ook echt niet bij sommige items.
  Staat in dit stuk iets over het ridicule ritueel van grond kleien… Neeee, denk ik dan. Dan het rituele poeha gedoe bij een oratie. Echt veel beter.
  In de volkskrant stond laatst een artikel over de waarden die zijn onderzocht in Denemarken die kennelijk het lijstje aanvoert van waar men het gelukkigst is. Daar hoef je geen religie aan te koppelen en geen goed/kwaad (behalve hun tegenhangers), en ik meen toch het eea bij de vrije school terug te zien. Veiligheid, vertrouwen, democratie, gelijkheid en nog wat.
  Verder weet ik niet zoveel van antroposofie, wel hun kleuren gebruik.
  Het interessante is dat bij sport het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent al is betrokken. (rood stimuleert aanmaak hormonen, goede imponeerkleur, maar ook agressie, dus bij psychiatrische zieken heb je mss alleen bij depressieven succes).
  Ook heeft prof. Dul aan de Erasmusuniversiteit kleuren en omgeving betrokken bij HRM- succes. Het beïnvloeden van medewerkers (positief). Zelf in ziekenhuizen experimenteert men wat, al was het maar omdat een prettige omgeving minder stress in de toch stressvolle situatie beter is. (plezier, genot genereert andere hormonen, die gunstig voor eigen vermogen tot heling zijn oftewel meer van die en minder cortisol is beter).
  Ook baby’s krijgen eerst een hemeltje en pasteltinten om wat prikkelarm en rustgevend de 1e stress kwijt te raken toch? En kids worden dol-enthousiast bij fel rood, geel, blauw etc. Daarom is snoep ook zo gekleurd. Is wetenschappelijk onderzocht en bevordert zeurterreur.

  Her en der worden m.i. krenten uit de pap gevist, en een trendsetter krijgt een naam, wordt tot held gemaakt, of wil held worden.
  Als de leerresultaten en het persoonlijke gevoel van de kids ook nog es OK zijn, dan maak je de keus toch?
  Mss moet je thuis de Steiner-invloed wat relativeren of toelichten om de blik op ontwikkelingen groot te houden

 12. Hans Velderman schreef:

  Beste mevr. Willems, u schrijft iets over Denemarken. Had u ook over andere Noord-Europese landen kunnen doen. U schrijft vervolgens; “Daar hoef je geen religie aan te koppelen”. U bedoelde dat Denemarken zo gelukkig is uit economische overwegingen, de geest van de hand boven de markt? Grappig genoeg zijn in de noordelijkste landen de overblijvers (zij die het kunnen navertellen) gelukkig. De overigen hebben er zelf een einde aan gemaakt. Hoe noordelijker, hoe meer zelfmoorden! Verder is het een feit dat er een doorgroei is naar oude fundamentele religies , de oude goden van hun voorvaderen en voormoeders. IJsland spant daarin de kroon. En? Opnieuw welvarend, als je er maar in geloofd.

 13. Monique Willems schreef:

  Beste heer Velderman, wat ik bedoel? Ik heb in ieder geval niet 1 bedoel!
  Zowel de Maslov pyramide als het behoefte model van M. Rosenberg refereert aan materiele behoefte. En zoals ik al eerder zei uit naam van Becht: erst das Fressen dan der Moral.
  En dan moet ik Deidre Mcklovsly herhalen, een econome prof. en nog veel meer met in wintergasten een uiteenzetting over de start van de overlegeconomie en het vrije marktdenken in de tijde vd 7 provincien, bewust gekopieerd door vrijwel alle angelsaksische landen. En het “succes’ met grenzen ervan. Te verkiezen als economisch besturingsmodel boven het centraal geleide systeem. Waarbij het programma de rekenkamer vd KRO in de uitzending wat kost een werkloze weer vertelt dat de groei in het oostblok rampzalig was, met ook verdeel en heers, en dat voor een economische groei in NL er ik meen 400.000 nodig zijn, anders volgt een loonexplosie.
  Een basiswelvaart is, om behoefte te vervullen, een voorwaarde. Hoe dat bereikt wordt? Muv een aantal zaken het liefst in een vrije markt, omdat initiatieven, fouten, leren en weer doorgaan m.i. kwaliteiten zijn die behoorlijk profijtelijk bleken. Dat er grenzen aan zijn, staat voor mij ook buiten kijf, al uitgelegd met de 60000 euro aan max. als jaarinkomen, en bij meer wordt je geen gram gelukkiger. (prethormoon).

  Om nu het fenomeen zelfmoord aan te halen als een statisch fenomeen met een lading irt geluk of ongeluk vind ik niet bijster gelukkig. Het is te cultuurafhankelijk en natives in Amerika konden ermee leven om de stam niet te belaten met een immobiel kwetsbaar iemand (maar is tegenwoordig ook anders), en de aboriginals her en der vinden dat je sowieso recht hebt op je leven en eigen dood op ieder moment. (als ze al het woord recht kennen). Dan hebben we nog japan waar de trots aan regels is verbonden en de hari kiri ook, maar mag dus. En last but not least, OT, NT en Koran hebben er een ethisch probleem van lopen maken door dat achterlijke 10 verboden die Mozes met gebrek aan kennis van het neurolingitsiche geheel toch wel tot gebieden van leven had gemaakt, en waarin de hele mikmak nu vast zit. Bij Toutanis en Idifix, er zijn goden of iets dergelijks, gebrekkig management en de aardkloot is work in progress.

  Wellicht dat odin, iduna en freia over suicide er anders over dachten en dat daarom de scandinaviers er niet zo’n moeite mee hadden. En omdat ik niets weet van hun, maar wel wil met compassie schrijven over depressie en zelfmoord, zult u, meneer Velderman met iets beters moeten komen om de vrije school en vrije markt een azijnbeurt te geven.
  Serotonine wordt 2 uur na zonsopgang aangemaakt en voeding is nodig dan. Beide waren mss niet veel voorradig in Scandinavie. Zoals ik ook al eerder uiteenzette, de puinhoop van religies is dat ze het ding goed doen, ipv het goede ding. Dus al vroeg leren om probleemoplossende kennis en vaardigheden, met vragen stellen etc eigen te maken, wordt nagelaten. Bij tegenslag, onveiligheid, tornen aan de basis-voorzieningen die in de maslove pyramide zijn verwoord, en dat van Rosenberg, krijgt men stress. Van cortisol krijg je blikvernauwing, en het vecht/vlucht reptielsysteem gaat meer opspelen, adrenaline erbij, de cortex die meer doemscenario’s voor de toekomst (die geen waarzegger kent) fantaseert, rumineert en het biologische proces gaat van kwaad naar erger. Één vd oplossingen is zelfmoord, om te ontsnappen aan al wat mogelijk is. Voor eenieder in het westen, alwaar het taboe rust op en de gedachte al niet kan luchten, en waar de ggz en maatschappij nog extra stressoren ipv maslov bijdragers zijn, is het een eenzame route. Toch prima verder, maar verdriet voor nabestaanden, mss schuldgevoel, etc en het zal waarschijnlijk op enig moment verminderen omdat kennis van gelukkig worden, zijn en blijven, humeurmangement gemeengoed worden. (zoals eea bij de vrije school mss practisch wordt toegepast-ook omdat de ouders ook vaak rijker zijn, een betere leefstijl, sport, muziek etc hebben en er geen hel, demoon, satan, of plekje in de hemel is).

  Omdat alles organisch is. De statistieken van het gebruik van separeercellen zin NL zijn ook al substantieel afgenomen, dit heeft oorzaken, ook gelegen in k&V.
  Meneer Velderman, het is prima om met elkaar het geheel in te brengen, maar doe dan het geheel. Die korte flarden van u zijn zo kort, u doet anderen en mss uzelf te kort.
  Ik weet overigens niet wat u bedoelt met ‘als je er maar in gelooft’. Welke dingen zijn de is de er? En is eea niet gewoon wetenschappelijk bewezen dus objectiever te meten?

 14. Hans Velderman schreef:

  Mevr.Willems, volgens mij gaat het item over de (on)vrije school. Vrije scholen bestaan volgens mij niet en ergo onvrije ook niet. U bent in de wereld geworpen en door ouders, opvoeders en anderen die u dwongen, gestuurd naar wat u nu bent. Maslov waar u, mee begint en eindigt, is een grapjas die met zijn piramide de menselijke behoeftespiraal aantoonde.
  Zegt niets over vrij of onvrij. Oke mensen verlangen naar vrijheid, zij hopen, hebben lief, verwachten, vereren, geloven en meer van dat soort hormoongestuurde flauwekul.
  Feit is, dat u hier en nu aanwezig bent. Veroorzaakt door uw (voor) ouders. En! U zult ooit sterven. Tussen uw gedwongen hierzijn en uw sterven kunt u (zeer misschien en onwaarschijnlijk) enige invloed op en in uw hierzijn uitoefenen.
  Vrij en alle aan dit woord gerelateerde termen beste mevrouw zijn slechts ideeen in ons hoofd. Volkomen los van enige werkelijkheid.

 15. Wiebe Filippus schreef:

  Ik krijg de indruk dat het gedeelte ‘vrije’ in Vrijeschool bij de vrijdenkers als een lap op een rode stier heeft gewerkt. Men komt er enkele tientallen jaren na de rest van de wereld gruwend achter dat de Vrijeschool zich baseert op een religie, de antroposofie.

  Wat is vrijheid in het onderwijs, en wat is het waard? Dankzij het fameuze artikel 23 kent Nederland een grote verscheidenheid aan onderwijsvormen. Het voordeel is dat ouders in veel gevallen een onderwijsvorm kunnen kiezen die bij hun overtuigingen past, of dit nu afwegingen van didactische of religieuze aard zijn. In vele buitenlanden waar alleen openbaar onderwijs door uit collectieve middelen wordt vergoed heeft men grote waardering voor de Nederlandse vrijheid van onderwijs. Hier hebben we ècht de vrije keus.

  Maar natuurlijk leidt die vrijheid van onderwijs ook tot onderwijsvormen die in de vrijdenkers een doorn in het oog zijn…..

  Wat is meer waard? Vrijheid van onderwijs? Of het onderwijs vrij van religie?

 16. Anton van Hooff schreef:

  Het argument ‘het buitenland benijdt ons’ maakt nooit indruk op mij. Welk buiteland dan?

 17. Wiebe Filippus schreef:

  Beste Anton,

  Het stellen van vragen is altijd makkelijker dan het geven van antwoorden.

  Ik heb in mijn bijdragen hierboven twee kernvragen gesteld:

  1.Maar hoe valt dan het succes van de Vrije Scholen in Nederland te verklaren?
  2.Wat is meer waard? Vrijheid van onderwijs? Of het onderwijs vrij van religie?

  En er geen antwoord op gekregen. Uiteraard is niemand tot antwoorden verplicht, maar het gevoel van enige dialoog ontbreekt wel.

  Overigens zijn de bedoelde buitenlanden in ieder geval de VS en Frankrijk.

 18. Hans Velderman schreef:

  Beste Wiebe, er is nooit een volledig en sluitend antwoord op vragen (voor iedere vraag) mogelijk. Zelfs in de wis-en natuurkunde niet. Verder betwijfel ik je stelling dat vragen stellen makkelijker is dan de vragen beantwoorden. Ik neem aan dat je bedoelt; gerichte vragen? En dat is al moeilijk genoeg. Een vraag in het verlengde van vrijheid, vrije school of vrijdenken.
  Bijvoorbeeld, de vraag; bestaat er een kracht die groter en machtiger is dan de mens en haar poging (door ons zeer gebrekkige brein) datgene dat ons voortbracht (de aarde) naar de knoppen te helpen?
  Natuurlijk roepen milieukundigen en uitgerangeerde politici:Het (ons) einde is nabij! Lijkt waar te zijn. Ooit was er een wereld zonder mensen en floreerde kennelijk goed tot een kracht groter dan de figuranten op onze aarde er een einde aan maakte. Na deze catastrofe waar mensen (zoogdieren en zaaddragende planten) geen deel van uitmaakten, ontstond er een wereld met ook mensen (volgens overlevering lijkend op die kracht) en zaaddragende planten kwamen in die wereld. De mensen lijken er hede ten dage misbruik van te maken en het heeft er alle schijn van.
  Helaas beste Wiebe, u kunt u opwinden, kwaad maken en teleurgesteld zijn en u druk maken over vrijheid en andere gerelateerde onzin.
  Vrijheid voor de neanderthalers? Vrijheid voor de Saurussen ? Vrijheid voor culturen en volkeren? Vrijheid in onderwijs?
  Gaat u maar lekker slapen.

 19. Wiebe Filippus schreef:

  Beste Hans,

  Het antwoord op de vraag ” bestaat er een kracht die groter en machtiger is dan de mens en haar poging (door ons zeer gebrekkige brein) datgene dat ons voortbracht (de aarde) naar de knoppen te helpen?” is best te geven. Zo’n kracht in de vorm van een Opperwezen bestaat niet. Ook is het onwaarschijnlijk dat zich een natuurramp van zo’n kracht zou voordoen die de gehele mensheid zou vernietigen. Astronomen hebben overigens aangetoond dat sterrenstelsels zoals datgene waar de Aarde deel van uitmaakt uiteindelijk te gronde zullen gaan, zij het over een hele lange tijd, als ons de kiezen niet meer zullen jeuken.

  En inderdaad, nu ga ik lekker slapen.

  Groeten,

  Wiebe

 20. Ruben Venema schreef:

  Ik zit op het moment nog op school, de vrije school om precies te zijn, en zoals het hier beschreven wordt ervaar ik het helemaal niet. Nooit gedaan ook.

  Het zal best dat Rudolf Steiner uitspraken heeft gedaan die nu niet meer passen, maar die leer je ook niet. Niemand zal je vertellen dat ‘negers zijn de kindheid der mensheid’ zijn. Rudolf Steiner wordt hier ook vermeld als de messias van de vrije school. Ook dat is niet het geval, je leert wel eens wat van hem, maar vrij weinig en vaak genoemd wordt hij al helemaal niet. Dat zou wel anders zijn als hij wel als een messias gezien en uitgedragen werd.

  Ik heb op zowel een vrije basis als middelbare school gezeten en het heel erg naar mijn zin gehad. De sfeer was heel fijn en open. Je leert alles wat je op een ‘normale’ school ook zou leren, alleen is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Een mooi idee, als je het mij vraagt. En de school wordt niet door zichzelf afgebeeld als de hemel op aarde, als het perfecte schoolsysteem, maar gewoon als een optie, die zij als een goeie optie zien.

  Er zullen vast en zeker ook scholen bij zitten die het anders zien, wellicht Steiner strikter naleven en uitdragen, maar generaliseer niet en doe alsjeblieft wat beter onderzoek voordat je dit soort claims maakt.

  Groetjes,

  Ruben

 21. Marja de Vries schreef:

  Ik zou ook graag willen reageren, maar zal misschien herhalen wat al eerder gezegd is. Ik vind gewoon niet dat een kind als een soort experiment gezien moet worden in de tijd van zijn leven dat leren zo belangrijk is. Ik heb onze kinderen op de basisschool hier om de hoek gedaan, een Christelijke school, en daar waren ook ouders met slechte ervaringen met dit soort vrije scholen. Ik ben wel benieuwd naar positieve ervaringen natuurlijk….

 22. Caesar Lion Cachet schreef:

  LS…

  Ik zal het nu niet over mijn eigen ervaring hebben en over mijn tijd op de Vrije School in Den Haag. Daar ga ik binnenkort een verhaaltje over schrijven op Basic Publishing. Wat ik wel wil opmerken, is dan onze nieuwste ster in het Politieke Firmament: Thierry Baudet iets met Rudolf Steiner/Antroposofie heeft. Gezien zijn recente uitspraken. Voor of tegen is nog niet helemaal duidelijk maar dat heb je met politiek en satanisme (Rudolf Steiner)

 23. Caesar Lion Cachet schreef:

  PS…

  Ruben Venema schrijft helder met weinig spelfouten en zit nog op de Vrije School ? ( Of is het Papa Venema die hier een lans breekt voor het systeem) En reken maar dat onderzoek is gedaan, gezien de aard van de reacties…
Reageer