Nog steeds vast aan de kerk

Geplaatst op 16 april 2018 door

Als eerstejaarsstudent kreeg ik onverwacht bezoek van een geestelijke. Hij had van de overheid doorgekregen dat ik me in zijn parochie had gevestigd. Ik vond het toen (1962) al gortig dat het Rijk bijhield waar kerkleden zich ophielden. Nu meende ik dat de overheid die ‘verplichting’ allang had afgekocht door aan de kerken een miljoenensubsidie te geven om een eigen ledenadministratie op te zetten, maar nu blijkt (Algemeen Dagblad 15-4-2018) dat zij de verhuisberichten van de 5 miljoen Nederlanders die officieel nog tot een kerkgenootschap behoren, gewoon met de kerken deelt. De organisatie Privacy First vindt dat de overheid meteen moet stoppen met deze schending van de persoonlijke sfeer. Maar de overheid moet gewoon stoppen met deze bevoorrechting van religie. Deze onrechtmatige begunstiging kan worden toegevoegd aan de 15 gevallen in de DVG-brochure DVG-brochure ‘Houd het geloof erbuiten’ van 2014 (herdruk 2018).
De vorige regering en het parlement hadden eindelijk besloten dat er een einde moest komen aan die misstand, maar in het nieuwe kabinet laten VVD en D66 laten zich door de Christen Unie gijzelen; er moet een overgangsregeling worden ontworpen. Met andere woorden: er verandert niets..
8 reacties “Nog steeds vast aan de kerk”


 1. Aart Tuynman schreef:

  Het feit dat de kerken en de christelijke partijen zo graag de gegevensuitwisseling tussen de overheid en de kerken (middels de SILA) willen behouden, is eigenlijk een teken van zwakte. In Nederland moet iedere organisatie zijn eigen ledenadministratie bijhouden, geen enkele krijgt daarbij dergelijke hulp van de overheid. Bijna ieder organisatie slaagt er kennelijk in om hun ledenadministratie op orde te houden.

  Alleen de kerken niet, die leunen nog steeds op de overheid. Als mensen die officieel lid zijn van een kerk bij een verhuizing hun nieuwe adres niet aan de kerk doorgeven, dan betekent dat gewoon dat ze de kerk niet meer belangrijk vinden en geen band met die kerk meer voelen. Het wordt hoog tijd dat de kerken en christelijke politieke partijen dat gewoon een keer gaan inzien.

 2. Hans Velderman schreef:

  Helaas meneer van Hooff, een kerk, club, vereniging, u laat uw persoonlijke gegevens achter.
  Erger nog! Politieke partijen die hun oorsprong zijn vergeten, claimen u als plantje, een zielloos
  wezen, geschikt om organen te doneren in de kudde! Waarom? Om de domme kudde in stand te houden!
  Gecontroleerde massa door de machthebbers!
  Een volk als sardientjes opofferen om de haaien in de gelegenheid te stellen zich vol te vreten.
  Bankiers, politici?
  Oja registratie? Sleepwet? Burgerlijke stand? Bron om te selecteren en uit te roeien.
  U bent gepromoveerd. Moet je toch in staat zijn logisch te denken.
  Uw trauma religie vreet u op en u overziet helaas niet dat er zich in het brein van mensen meer manifesteerd.
  Heersen, rijk leven ten koste van de massa. En ja beste Anton daar hoort registratie bij.
  Elimineren van andersdenkenden mag even niet meer.
  Wel in andere landen, sorry, daar gooien we geristreerde religieuze groeperingen met door pensioenfondsen betaalde bommen eenvoudig weg!
  Neem nog en borrel en luister naar de oefeningen in ons luchtruim van mensen die geïndoctrineerd zijn en denken dat ze het goede doen!
  Slaap maar lekker verder dr van Hooff.
  Ook uw telefoon wordt afgeluisterd .
  En maar lachen om die Chinezen en Russen, hahahahaha

 3. Aart Tuynman schreef:

  Mijns inziens is het grootste probleem aan de verstrekking van persoonsgegevens aan de SILA iet eens zozeer dat het een schending is van de scheiding tussen kerk en staat, maar dat het ook gebeurt met gegevens van mensen die dat helemaal niet willen, en op een of andere manier toch bij hun registratie toch een zogenaamde SILA-stip hebben, zonder dat ze dat weten.

  Er zijn best wel veel mensen die op een of andere manier geregistreerd staan als lid van een kerk, omdat ze bij hun geboorte door hun ouders gedoopt zijn, maar verder niets meer aan het geloof doen en geen enkele binding meer met de kerk hebben. Zonder dat ze zich ervan bewust zijn, hebben ze een SILA-stip bij hun registratie. Ze komen er pas achter als ze bijvoorbeeld verhuisd zijn en er ineens een brief van de kerk (vaak met acceptgiro) op de deurmat ligt. Dan vragen ze zich af hoe de kerk ineens aan hun nieuwe adres komt, want dat wordt in die brief natuurlijk niet uitgelegd. Veel mensen weten dan nog steeds niet dat ze bij de gemeente met SILA-stip geregistreerd staan, en de mensen die dat wel weten, nemen vaak niet de moeite om naar de dienst burgerzaken van de gemeente te gaan met het verzoek om die SILA-stip te verwijderen, want rondom een verhuizing, huwelijk of geboorte van een kind heb je meestal andere zorgen aan je hoofd.

  Het systeem zou nog enigszins te verteren zijn als er duidelijke garanties zijn dat er geen gegevens doorgespeeld worden van mensen die dat niet willen. Die garanties zijn er op dit moment absoluut niet.

 4. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Interkerkelijke_Ledenadministratie
  staat nog wat meer uitleg.

  Onder meer dat men gewoon aan het desbetreffende kerkgenootschap
  kan meedelen geen lid meer te willen zijn.

 5. Hans Velderman schreef:

  U bent een grappige vereniging. Waarom? Omdat u als club niet zoekt naar waarheid en u verbaast over ideeen en inzichten van anderen. U als vereniging zoekt slechts naar bevestiging van eigen overtuiging. Een hoopvolle onderneming om andere ideeen en meningen mee af te grendelen!
  Niks geen wetenschap, niks geen open geest. Puur alleen gericht op “hetgene dat ik denk is waar” en alle anderen hebben een afwijking.
  Nu lees je, bijna dagelijks, idiote zg denkers beweren dat door mensen gemaakte intelligente robots slimmer zijn dan mensenbreinen?
  Bijna gelijk en omgekeerd evenredig aan mensen die beweren dat leven uit zichzelf is ontstaan!
  Je maakt iets. Kijkt en ziet dat datgene dat je maakte jou als maker ontkent.
  Hahahaha

 6. Hans Velderman schreef:

  Wordt hoog tijd om onze schepselen af te luisteren!
  Voor je het weet nemen ze de macht over! Lijkt me een ernstig vooruitzicht!
  Hopelijk zijn er nog mensenbreinen die enig idee hebben om aan slavernij door robots te ontkomen?
  Zoals wereldwijd mensen slaaf zijn aan zelfgemaakte afgodsbeeltjes.
  We zijn er bijna

 7. Aart Tuynman schreef:

  Je kan inderdaad gewoon aan het desbetreffende kerkgenootschap aangeven dat je geen lid meer wil zijn. Je kunt ook gewoon aan de dienst burgerzaken van de gemeente doorgeven dat je de SILA-stip bij je registratie verwijderd wil hebben. Dat kan allemaal en dat is allemaal in principe zo gebeurd.

  Het probleem is echter dat veel mensen niet weten hoe dat werkt. Als je een verhuizing doorgeeft aan de dienst burgerzaken van de gemeente, dan wordt er niet gevraagd of je een SILA-stip bij je registratie wil hebben. Mensen merken pas dat de kerk je nieuwe adres heeft als het al te laat is, dus als er ineens een brief van de kerk op de deurmat ligt. Daarin legt het kerkgenootschap niet uit hoe ze ineens aan je nieuwe adres komen. Ze leggen natuurlijk ook niet uit dat je je gewoon kunt afmelden als lid van de kerk. Ze leggen natuurlijk ook niet uit dat je bij de dienst burgerzaken van de gemeente de SILA-stip kunt laten verwijderen.

  Maar de kerk stuurt wel een acceptgiro in de hoop dat je geld overboekt. En ik heb een vermoeden dat een heleboel mensen op zo’n moment denken dat ze daar inderdaad toe verplicht zijn en geld overboeken, zoals er (het is echt waar!) ook ondernemers zijn die spookfacturen betalen voor goederen of diensten die ze nooit afgenomen hebben. Dat zijn praktijken die je ziet bij televisieprogramma’s als Opgelicht, maar daar bedienen kerkgenootschappen zich dus ook van.

 8. Hans Velderman schreef:

  Uiteindelijk zijn we niets opgeschoten als individu. De “ik ben” cultuur uit de 60’er jaren, wordt door en onder politieke druk teruggedrongen in het idee:
  “wij en zij” ! Terug in de kudde.
  Was de burgerlijke stand niet genoeg en de registratie van nieuwkomers in Nederland? Nee individuen lijken een gevaar te zijn.
  Gegevensuitwisseling door particuliere grootverdieners en overheden leiden er toe dat u als simpele burger geregistreerd wordt.
  Alle clubs, verenigingen, religieuze- en politieke partijen, cq machthebbers, wisselen uw gegevens uit!
  Deels uit het beheersen van de kudde, deels om geld te verdienen aan de ikken met als doel de eliminatie van de ikken.
  Nederland wil geen appels, geen peren. Wel appelsap of appelstroop en perenmoes.
Reageer