Mag je vrijdenken als vluchteling?

Geplaatst op 18 februari 2018 door

De Atheïstisch Seculiere Partij organiseert samen met De Vrije Gedachte elke derde woensdagavond van de maand de Vrijdenkersborrel in Amsterdam mede voor steden en plaatsen uit de regio in het Dovenontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade 89 in Amsterdam.

Mag je vrijdenken als vluchteling?

Het is inmiddels 69 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) hebben aangenomen. Voor de zesde keer op rij heeft de ‘International Humanist and Ethical Union (IHEU)’ in december ’17 het ‘The Freedom of Thought Report’ uitgebracht. Het rapport van de Internationale Humanistische Ethische Unie gaat in op de discriminatie en vervolging van niet-gelovigen, humanisten en atheïsten in de wereld. In welke landen staat de ‘vrije gedachte’ onder druk en welke gevolgen heeft dit voor de godsvrije mensen in die landen.

Op de komende maandelijkse Vrijdenkersmeeting van 21 februari om 20.00 uur kunt u dit uit de eerste hand horen van de gevluchte Afghaanse ongelovige Edriss Popal die hierover zijn verhaal zal vertellen. Omdat hij nog weinig Nederlands spreekt, is de voertaal op deze avond Engels.

Lees hier voor meer informatie.Reageer