Redactie

18 december 2014 door

De Vrijdenker – Een prikkelend maandblad

De Vrije Gedachte brengt tien maal per jaar het blad De Vrijdenker uit. In dit blad worden actuele thema’s behandeld die verband houden met of gebaseerd zijn op het vrijdenken. De redactie houdt zich aanbevolen voor artikelen en gedichten die in het maandblad kunnen worden opgenomen. Als u de vruchten van uw creativiteit wilt voorleggen voor publicatie, mail deze dan naar redactie@devrijegedachte.nl. De redactie zal u dan zo spoedig mogelijk laten weten of uw bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing in De Vrijdenker.

Klik hier voor de inhoudsopgave van alle jaargangen. Alle artikelen geschreven na 1 januari 2010 en ouder dan 3 maanden treft u hier integraal aan als PDF. Weest u zo vriendelijk vooraf toestemming te vragen aan de redactie indien u op enigerlei wijze gebruik wenst te maken van deze artikelen. Mocht u alsnog willen beschikken over teksten van vóór 1 januari 2010, dient u dan een verzoek in bij redactie@devrijegedachte.nl.

Ook verkrijgbaar in de vrije verkoop
Op de volgende plaatsen kunt u De Vrijdenker in de vrije verkoop bemachtigen:
– Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam.

Uw redactie

– René van Elst (hoofd-, eind-, en opmaakredacteur)

– Jan Bontje

– Els Geuzebroek

– Maarten Gorter

– Anton van Hooff

– Thomas Spickmann

Uw kopij
Heeft u een goede hand van schrijven en gaat het vrijdenken u aan het hart? Heeft u ideeën en opvattingen waarvan u meent dat anderen er hun voordeel mee zouden kunnen doen? Graag zien wij uw pennenvruchten tegemoet. Uw inzendingen mogen rekenen op een gedegen beoordeling door de redactie die u per email zal berichten of uw artikel, recensie of gedicht in aanmerking komt voor plaatsing in ons maandblad.

Stuur uw inzendingen naar: redactie@devrijegedachte.nl

Oudere jaargangen kunnen worden opgevraagd bij de redactie.