Laïcisme als basis voor seculier Nederland

Geplaatst op 29 juni 2018 door

Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 12 juli 2018 geeft Maarten Gorter (redactielid van De Vrijdenker) op basis van de historie een toekomstperspectief voor Nederland:

Het Franse ‘Laïcité’ als basis voor een seculier Nederlands Laïcisme  

Het “laïcité-principe” heeft zijn wortels in de Franse Revolutie, het begin van de scheiding van kerk en staat. De Franse liberalen en socialisten hebben bij de invulling van de republiek in de loop van de 19de eeuw gekozen voor een seculiere invulling van de maatschappij. Op verschillende terreinen werd door de Franse politiek het secularisme doorgevoerd in de maatschappelijke instituties. Het Franse onderwijs is aan het einde van de 19de eeuw hervormd. Maarten Gorter haalt aan: “Het openbaar onderwijs werd gratis en verplicht, het werd opengesteld voor meisjes, de religieuze neutraliteit werd gegarandeerd en kinderen kregen de republikeinse waarden aangeleerd.” In de wisselende regeringssamenstellingen in het begin van de 20ste eeuw is de seculiere laïcistische staatsinvulling verder vormgegeven. In zijn voordracht zal hij hierop nader ingaan. In Frankrijk mondde dit in de jaren vijftig uit in het opnemen van het laïcisme in de Franse grondwet. Het betoog zal verder ingaan op de mogelijkheden om de scheiding van staat en kerk door te voeren in het Nederlands staatsbestel.

Heb je vragen over het seculier laïcisme en wil je mee discussiëren over de mogelijkheden om dit in de Nederlandse samenleving vorm te geven kom dan naar de Tafel van de Rede op donderdagavond 12 juli 2018 om half acht in de Fermerie te Deventer.

Klik hier voor meer informatie.Reageer