Lachen mag van god (Annie M.G. Schmidt)

Geplaatst op 6 mei 2016 door

Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 9 mei 2016 spreekt dr. Martien Schreurs over humor en religie.

De laatste decennia zijn we er aan gewend geraakt dat de verhouding tussen het seculiere westen en de islam op scherp komt te staan wanneer er grappen over de profeet Mohammed of andere gezagsdragers worden gemaakt. Grappen over de machtige mannen als profeet Mohammed, ayatollah Khomeiny of president Erdogan geven aanleiding tot fatwa’s, aanslagen, rechtszaken, handelsembargo’s. Dat grappen zo vaak leiden tot escalatie geeft te denken. In deze lezing van Martien Schreurs worden aan de hand van cartoons en een filmfragment van Jan Bohmermann vragen gesteld over de rol die humor kan spelen in de communicatie tussen het seculiere westen en het islamitische oosten. De vraag is niet alleen hoe gelovigen weerbaar kunnen worden tegenover de grappen die over hun geloof gemaakt worden, maar het gaat in deze lezing ook om de vraag of wij beter op onze woorden moeten letten.

Klik hier voor meer informatie.
2 reacties “Lachen mag van god (Annie M.G. Schmidt)”


 1. Aart Tuynman schreef:

  Dit kan een interessante bijeenkomst worden, dus misschien kom ik ook wel.

  Ik hoop wel dat het thema genuanceerd en van verschillende kanten belicht wordt. In de inleiding hierboven wordt tussen de regels door de suggestie gewekt alsof het zogenaamd seculiere westen voor vrijheid van meningsuiting en allerlei andere vrijheden staat, dat die vrijheden niet bestaan in de islamitische wereld, en dat moslims over het algemeen overgevoelig zijn voor kritiek op en bespotting van de islam.

  Dit is namelijk een heel eenzijdig beeld.

  Het zogenaamde seculiere westen heeft ook een religie met bepaalde geloofsdogma’s waar niet aan getwijfeld mag worden, die niet bekritiseerd mag worden en die niet bespot mag worden. Dan heb ik het uiteraard niet over het christelijk geloof, want dat mag in bijna alle westerse landen inmiddels volop bekritiseerd, betwijfeld en bespot worden.
  Nee, het westen is sinds de afgelopen 70 jaar in de greep van wat men een seculiere religie zou kunnen noemen. Meerdere westerse landen hebben ook wetgeving aangenomen die het strafbaar stellen om deze religie te bekritiseren, betwijfelen of te bespotten, en er zijn in verschillende landen ook veroordelingen uitgesproken. Maar behalve dat zijn er ook mensen die zich kritisch hebben uitgelaten over deze religie, fysiek aangevallen geweest door fanatieke aanhangers van de religie.

 2. Els Geuzebroek schreef:

  Leuk onderwerp, geeft vanzelf aanleiding voor moppentappen. Humor en spot is altijd al gebruikt als middel om dictatoriale en totalitaire aanspraken belachelijk te maken, macht onschadelijk te maken door de absurditeit ervan bloot te leggen en boosheid erover te kanaliseren. Precies ook een reden voor dictatoriaal ingestelde leiders om humor te verbieden en te onderdrukken. Hun narcistische en megalomane persoonlijkheid wordt erdoor gekwetst, en daar wordt door zulke mensen met groot vertoon, intimidatie en geweld op gereageerd.

  Aan de mate waarop vrijheden worden ingeperkt en verboden kun je zo’n beetje inschatten wat het dictatoriale gehalte is van degene die het wil verbieden. Zelf maken verbieders vaak graag gebruik van leugen en bedrog, wat voor hen ook is een reden om vrije kritiek te verbieden.

  Natuurlijk moeten wij niet beter op onze woorden letten. Als opletten een reden was om iets niet te zeggen, zouden er al helemaal geen gevaarlijke religies en dictators bestaan. Maar zolang religies en dictators zich aan de vrije wereld opdringen en de vrijheid proberen terug te dringen, moeten mensen zich juist op alle manieren hiertegen verzetten. Iedereen kan zelf bepalen hoe. Hans Teeuwen doet dit bijvoorbeeld door in de grofst mogelijke woorden te laten zien dat schelden geen zeer doet en niemands vrijheid inperkt, in tegenstelling tot het geweld waar religieuze fanatici en dictators zich van bedienen.
Reageer