Islam-debat

Geplaatst op 17 oktober 2016 door

Machteld Zee, auteur van ‘Heilige identiteiten, op weg naar een shariastaat?’ lijkt de inspiratiebron te zijn voor een nieuwe vlaag van kritiek op de Islam. Alle kranten berichtten er afgelopen dagen over.

Terecht is zij kritisch over de shariarechtbanken, die een onzinnige aanvulling zijn op de gewone rechtspraak. Zij schaart zich bij het gezelschap van een aantal Leidse academici die in hun denken sterk beïnvloed zijn door de vorig jaar overleden orthodox-katholieke hoogleraar Hans Jansen. Hij was arabist, kenner van de Koran en ideoloog van de PVV. Misschien is de kloof tussen zogenaamde ‘islamofoben’ en ‘wegkijkers’ minder diep dan wordt gesuggereerd.

Ofschoon de Islamkritiek vooral de extreme Islam betreft, wordt door de Islam-critici de hele Islam als verwerpelijk voorgesteld. Mensen die geen kritiek leveren op de Islam zijn in de ogen van mevrouw Zee ‘nuttige idioten’. Ze suggereert daarmee dat iedereen die de Islam gedoogt ertoe bedraagt dat de fundamentalistische Islam zich uitbreidt.

Veel kritiek deel ik, maar tegelijkertijd vind ik de kritiek eenzijdig. Waarom de kritiek niet verbreden tot de irrationaliteit van elke religie. Terecht constateert zij dat er een spanning is tussen het vrije westerse denken en de fundamentalistische Islam. Maar die is er ook bij  orthodoxe christenen en joden. Discriminatie van vrouwen en homo’s komt in elke religie voor. Heidense volken worden in het Oude Testament op bevel van God vermoord. Diezelfde God beveelt kinderen van een heidens volk tegen de rotsen te gooien (Ps.137,9).

Jezus neemt daar in het Nieuwe Testament geen afstand van. Geen jota of stipje mag volgens hem van dat Oude Testament afgeschaft worden. ‘Ik ben het zwaard komen brengen’ is zijn vreedzame boodschap.

Daarnaast is het m.i. belangrijk ons te realiseren dat de Islam voortbouwt op het Joodse en Christelijke geloof. Islamieten vereren dezelfde profeten. Hun geloofsverhalen, o.a. het scheppingsverhaal, zijn op dezelfde oeroude mythen gebaseerd.

Als Islamkritiek zich niet verbreedt tot religiekritiek blijft ze m.i. contraproductief.
6 reacties “Islam-debat”


 1. HvdBerg schreef:

  Meneer Mullink, als ik bovenstaand stukje lees, dan heeft u bij die opleiding tot priester niet erg opgelet. U heeft het over de irrationaliteit van elke religie, waarschijnlijk kent u ze niet allemaal, maar waarom stelt u zich eigenlijk op als een fundamentalistisch anti gelovige en heeft het alleen over de fundamentalistische gelovigen. Zij passen natuurlijk het beste in uw verhaal, maar verreweg het grootste deel van de mensheid is er niet op uit de ander om zeep te helpen of een ander met zijn levensovertuiging lastig te vallen. U, daarentegen heeft een onuitputtelijke energie uw ‘waarheid’ aan anderen op te dienen. Ja, de wereld heeft last van islamitisch fundamentalisme, maar om dat op de hele groep moslims te projecteren is irrationeel.
  En dat van Jezus met het zwaard? Dat wordt door u hier buiten iedere context neergezet als de waarheid. De tekst is van Matteüs, maar als je de evangelisten naast elkaar legt, dan komt er echt een andere persoon uit dan u hier voorstelt. Ik neem aan dat u wel eens heb gehoord van contextueel lezen. Maar wat u hier doet is de ‘fundamentalisten methode’.

 2. MvLoen schreef:

  @HvdBerg #1
  “U heeft het over de irrationaliteit van elke religie, waarschijnlijk kent u ze niet allemaal, maar waarom stelt u zich eigenlijk op als een fundamentalistisch anti gelovige en heeft het alleen over de fundamentalistische gelovigen.”

  Noem dan eens een geloof zonder irrationeel element?
  Behalve dan de Onzichtbare Roze Eenhoorn, want die bestaat gewoon.

 3. ben warner schreef:

  Veel christelijke gelovigen zien Jezus als de verkondiger van het geloof met een geheel andere toon dan in het oude testament, want met de harde uitspraken en voorschriften van de oorlogsgod Jahweh kunnen zij niet uit de voeten. Welaan, Jezus kan nooit de profeet geweest zijn van een nieuw geloof. Of hij was profeet van het bestaande geloof en deelde dus de visie van Jahweh of hij was een ketter.

 4. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, u bent selectief bezig, terwijl ik hier al zo vaak heb gepleit voor contextueel lezen. Weet u, in de Bijbel kon men zelfs Jahweh nog op andere gedachten brengen. De Bijbel is veel rijker aan beelden dan u denkt. En weet u, ik vind het bijna een bijbels wonder, dat u betrokken bent bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Anderen op deze website vestigen graag garages en supermarkten in leegstaande kerken, of erger nog, ze willen ze afbreken. Dus alle lof voor uw inzet voor de stichting.

 5. Aart Tuynman schreef:

  Ik ben toch ook behoorlijk kritisch over de islam, maar ik vind shariarechtbanken helemaal geen onzinninge aanvulling op de burgerlijke rechtspraak. Verreweg de meeste zaken die voor de shariarechtbank worden gebracht, komt van vrouwen die willen scheiden en niet alleen een burgerlijke maar ook een islamitische scheiding willen, zodat ze ook voor de islam gescheiden zijn.
  Ik ben een groot voorstander van scheiding van staat en godsdienst. Naar mijn mening hoort een burgerlijke rechter geen enkele competentie te hebben om uitspraken te doen over religieuze huwelijken, zoals een shariarechtbank geen enkele competentie heeft inzake burgerlijke huwelijken. Helaas zijn er wel een aantal zaken geweest waarin de burgerlijke rechter deze verboden grens over is gegaan en zich wel deze competentie toegeëigend heeft.
  Zolang er in onze maatschappij moslims wonen die islamitische huwelijken aangaan, zijn er ook gewoon shariarechtbanken nodig die dergelijke islamitische huwelijken kunnen ontbinden.

 6. Jaundalynn schreef:

  Good to find an expert who knows what he’s talinkg about!
Reageer