Houd kind thuis bij klassenfoto


groepsfoto offerfeest

Geplaatst op 11 juli 2017 door

De Haagse rechter heeft € 500 leedvergoeding toegekend aan de moeder die haar kind op het islamitische offerfeest thuishield, waardoor het arme schaap niet op de klassenfoto kwam die toevallig op die dag werd gemaakt – ze had € 10.000 geëist. De rechtsgrond is artikel 11e van de Leerplichtwet die leerling van de plicht tot schoolbezoek vrijstelt indien ‘de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken.’ Het gezag wordt door deze bepaling in de onmogelijke positie gebracht te moeten uitmaken wat de plichten zijn die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Dat moet een overheid niet willen. Gewoon de bepaling schrappen, zoals in de herziene editie van onze brochure ‘Houd het geloof erbuiten’ zal worden bepleit. Ondertussen kunnen vrijdenkers op grond van hun levensovertuiging voor hun kinderen schoolvrij eisen op dag dat Darwins De oorsprong der soorten uitkwam, de sterfdag van Anton Constandse of 26 oktober, de oprichtingsdatum van De Vrije Gedachte (sinds 1856), de oudste nog bestaande vrijdenkersvereniging ter wereld en natuurlijk op de dag dat de klassenfoto wordt gemaakt. Er is dan vast wel een plicht die voortvloeit uit de levensovertuiging, zodat er schadevergoeding kan worden geëist.
14 reacties “Houd kind thuis bij klassenfoto”


 1. ben warner schreef:

  Als je om een andere reden dan ziekte of een begrafenis van oma een gegeven dag van school bent op eigen verzoek dan mis je bijvoorbeeld zoiets als de klassefoto. Dan spreken van discriminatie is weer een etiket plakken op een gebeurtenis die dit in geen enkel opzicht is. Een schadevergoeding eisen is al helemaal uit den boze. De rechter in dit geval redeneert vanuit tegengestelde richting. Zij desavoueert zichzelf hiermee.
  Het geeft alleen wel aan, dat Nederland heel geleidelijk door knieën gaat en er van een duidelijke scheiding van kerk (geloof) en staat geen sprake is. U leest goed: ik bepleit een scheiding van godsdienst en staat.

 2. Jakob Bolk schreef:

  Nederland gaat al decennialang door de knieën vanwege het dwaze geloof. Allochtonen / asielzoekers hebben racisme en discriminatie voor op hun tong liggen. Dergelijke slogans doen het goed bij het kabinet. Onze culturele en traditionele activiteiten worden afgeschaft, omwille van groep die hier alleen maar voor de welvaart naar toe komt. Nederlanders zijn in hun ogen allemaal racisten. Vreemd, alles halen ze uit de kast om naar Nederland komen. Hordes (gratis) advocaten moeten eraan te pas komen om een verblijfsvergunning veilig te stellen.
  Nu komen er zelfs asielzoekerscentra voor criminelen die zich veelvuldig misdragen in onze samenleving. Voor eigen bevolking heet het bajes !

  Het gaat hopeloos mis in dit land. Of denkt u misschien dat u als Nederlander ook 500 euro schadevergoeding had gekregen ??????

 3. Toon Swinkels schreef:

  Het offerfeest is bij mijn weten geen Nederlandse feestdag, wat inhoudt dat de leerling mogelijk ongeoorloofd afwezig was. In plaats van een boete op te leggen besloot de rechter een beloning toe te kennen. Tja….

 4. Ger de Böck schreef:

  Zo langzaam aan wordt ik een beetje moe van al het gekissebis over het geloof. Wanneer gaan we eens beseffen dat iemands geloof alleen maar zijn geloof is. We zullen het in dit land samen geweldloos in woorden en daden moeten doen. Zo lang iemand binnen de ruimte van de wet leeft is er niets aan de hand. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat iedereen maar gesubsidieerd gaat worden als hij iets gelooft. Dat word dan toch wel wat duur voor de Nederlandse staat. Dat moet wel worden opgebracht door de burgers, en die zijn daar niet blij mee. Religie en staat gescheiden houden s.v.p. Geloven mag je overal in. Ik geloof dat het volgende week mooi weer is. U toch ook.
  M.v.g. Vanger.

 5. Aart Tuynman schreef:

  Zoals gebruikelijk gaat de aandacht weer uit naar de islam, en vergeet men voor welke geloofsgemeenschap Artikel 11e Leerplichtwet ooit gemaakt is.

  Niet voor de christenen, want onze maatschappij is al zo ingericht dat er op christelijke feestdagen geen onderwijs gegeven wordt. Nu hebben de katholieken weliswaar meer feestdagen dan de gereformeerden, maar de katholieken hebben er nooit een probleem van gemaakt dat er op die dagen gewoon gewerkt en onderwijs gegeven wordt. Ik heb nog nooit gehoord van een geval waarin een katholiek ouderpaar hun kind op Allerheiligen thuishield.

  Het wetsartikel is ook niet gemaakt voor de moslims, want het bestond ongetwijfeld al toen er in Nederland nog nauwelijks moslims woonden. Bovendien heeft de islam helemaal geen regels die het een moslim verbieden om op hun feestdagen te werken of onderwijs te volgen. Een moslim wil op die dagen natuurlijk gezellig met de familie Suikerfeest of Offerfeest vieren, maar het is in de islam geen zonde om op zo’n dag te werken.

  Het ziet er naar uit dat het wetsartikel dan toch ooit speciaal voor het zichzelf benoemde uitverkoren volk is gemaakt. Het zichzelf benoemde uitverkoren volk heeft nogal wat feestdagen waarvoor, net als voor hun sabbat, allerlei beperkingen gelden waardoor het volgens hun geloof een zonde is om op die dagen te werken of onderwijs te volgen.

  Afschaffing van Artikel 11e Leerplichtwet zou met zich meebrengen dat een zichzelf benoemde uitverkorene die zijn kind op een zichzelf benoemde uitverkoren feestdag thuishoudt, in overtreding is. Omdat het zichzelf benoemde uitverkoren volk in onze maatschappij nu eenmaal heilig verklaard is, zal dat dus niet gebeuren.

 6. Toon Swinkels schreef:

  Zolang religie belangrijker is als de wet, die voor iedereen zou moeten gelden, zal er inderdaad weinig gebeuren. Moeilijk om zo nog vertrouwen te kunnen hebben in het begrip ‘democratie’ en ‘rechtsstaat.’

 7. Toon Swinkels schreef:

  Net als in de vorige oorlog staan politie, justitie en overheid weer aan de verkeerde kant.

 8. Jakob Bolk schreef:

  Toon,

  Binnenkort komen we er wel achter wat onze politici in huis gehaald hebben. Met bijna 200 nationaliteiten en religies in huis vraag je om problemen. Het tij is nu niet meer te keren, daarvoor is het te laat. Nederland komt in handen van de islam, en onze bewindslieden zijn er o zo trots op….maar ooit komt er een moment deze trots omslaat in angst en berouw. En let op mijn woorden, het is gewoon een kwestie van tijd dat de bom barst !

 9. Toon Swinkels schreef:

  Ja, zo gaat dat.
  Sinds 1994 is in Nederland een identificatieplicht en vanaf 2005 bestaat er een uitgebreide identificatieplicht. Voor die tijd was het lastig bespreekbaar mede doordat dit herinnerde aan het ‘persoonsbewijs’, dat op aandringen van de Duitse bezetter werd ingevoerd in oktober 1940.

  Daar tegen over staat dat het verbod op landloperij in 2000 uit het wetboek werd geschrapt. Door de plotselinge en onverwachte migrantenstroom van hoofdzakelijk mohammedanen lijkt het alsof dit deel was (en is) van het ‘Umvolkung’ plan. Migranten mogen illegaal, zich bedienend van meerdere identiteiten, door Europa zwerven en in het land van bestemming ongehinderd asiel aanvragen.

  Voor personen met uitsluitend een Nederlandse nationaliteit gelden er andere regels:

  https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/betalen-als-je-je-niet-kunt-identificeren

  De Nederlandse wet verbiedt discriminatie, maar staat door eigen regelgeving discriminatie toe.

 10. Toon Swinkels schreef:

  George Orwell in zijn boek ‘Animal farm’:
  http://quotes.lifehack.org/quote/george-orwell/all-animals-are-equal-but-some-animals/
  De meeste lezers kennen ongetwijfeld ook zijn werk ‘1984’.
  Beide boeken werden verfilmd.

 11. Hans Velderman schreef:

  Je blijft een grappenmaker Anton. Iemand die
  Godsgeloof bestrijdt omdat hij vindt dat God niet bestaatt. Religieuze verplichtingen uit het openbare leven wil schrappen en daarvoor in de plaats de publikatiedag van Darwins “Oorsprong der Soorten” wil aanmerken. Een geweldige en ware theorie over aanpassing en/of evolutie. Maar een volkomen uit de duim gezogen en onbewezen theorie over het ontstaan van de soorten levensvormen op aarde. Geen enkel bewijs tot nu toe. Darwin zelf twijfelde al en schrijft in zijn werk ; waarom kunnen we geen enkel bewijs vinden voor mijn theorie?
  Toch zijn er miljarden Darwingelovigen die als schapenkuddes nooit enige kritiek hebben.
  Ook sommige geloofbestrijders blijken hierin makke kritiekloze schapen. Blijkt toch een menselijk karaktertrekje te zijn; het geloven!

 12. joop dorrepaal schreef:

  @#11:

  Geloven, bewijzen…

  Wat een bewijs in de wiskunde (of de logica) is, valt nog wel te “behappen”; de stelling van Pythagoras kan “bewezen” worden.

  In de fysica wordt het al vager: het bestaan van het higgs deeltje was op op basis van hypothesen en wat mathematisch gemanipuleer wel “aannemelijk” te maken, maar toch moest er een heleboel tijd (dus geld) in gestopt worden voordat we zoiets als “vertrouwen” hadden dat het ook in werkelijkheid waargenomen was. Bewijs lijkt dus in die tak van sport te bestaan uit hypothese gevolgd door experiment (met overigens alle onnauwkeurigheden van dien…).

  Ook in de chemie wordt die weg bewandeld.

  Maar hoe bewijst men iets in de biologie? In de economie? In de psychologie? In de sociologie? In de historie? In de filologie? In de filosofie? In de theologie?

  Wanneer is iets juridisch bewezen? (Of licht dit laatste voorbeeld een tipje van de sluier op door te stellen dat iets niet bewezen is, maar dat men het bewezen “acht”?)

  Heeft u enig idee hoe procedurele bewijsgang voor de theorie van Darwin er zou kunnen of wellicht moeten uitzien?

 13. joop dorrepaal schreef:

  @#12:

  lees svp “de/een” in de laatste zin tussen “hoe” en “procedurele”

 14. Hans Velderman schreef:

  Om te beginnen Meneer Dorrepaal, wie zijn we eigenlijk en wat weten we van een mogelijke werkelijkheid ? Alle levende organismen worden veroorzaakt door eerdere aan ons voorgaanden. Alles in ons brein komt van hen die er voor ons waren. Er is niets in en aan ons en alle andere levensvormen waarvan je kunt stellen “dat ben ik” alleen dan als unieke samenstelling van en door anderen. Deze stelling is bewijsbaar! Immers we zijn die we zijn in uiterlijk en innerlijk. Hormonen en de wijze van opvoeding veroorzaken variaties. In gedrag hersensamenstelling , etc. Hetgeen dat in ons brein is gestopt door ouders, vrienden, kranten en milieu maakt het mogenlijk dat we een voorstelling hebben van een in ons brein mogelijke werkelijkheid.
  Logica en wiskunde (ook een aangeleerde niet in de natuur voorkomend fenomeen) maakt het mensen mogelijk de werkelijkheid zoals het zich aan ons voordoet te ontdekken .
  Maar slechts dat deel als mens. En is het wat we ontdekken waar? Is het waar in onze wereld? Ook in een andere denkbare wereld?
  Wij hebben om iets als waar aan te merken procedures. Bewijsvoering moet en kan via dezelfde procedures en omstandigheden bij
  herhaling tot eenzelfde resultaat leiden.
  Tot op de dag van vandaag worden van gevonden fragmenten de mooiste schedels gevormd om Darwin tot een nieuwe moderne god te verheffen.
  Word ik niet vrolijk van en krijg tranen in de ogen van al die malle gelovigen.
Reageer