Hoort wie klopt daar?

Geplaatst op 3 oktober 2016 door

Zwarte Piet mag wat mij betreft verdwijnen. De ombudsvrouw Margrite Kalverboer bekritiseert deze achterhaalde figuur. Zij schrijft: ‘In dit rapport stel ik vast dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm kan bijdragen aan discriminatie en pesten en daarom in strijd is met het Kinderrechtenverdrag (van de VN)’.  Meteen komen populisten in actie met hun befaamde  dreigmails  om ons nationale erfgoed te verdedigen. Gekleurde kinderen hebben er last van en voelen in de sinterklaasperiode het discriminerende karakter van deze bedenkelijke Piet, zo stelt de ombudsvrouw.

Populisten zijn er als de kippen bij om voor de Hollandse traditie op te komen. De  witgekuifde leider reageert in zijn eigen stijl: ‘Pleur op Kinderombudsman met je Zwarte Piet onzin. Alsof er geen echte problemen zijn in Nederland’.  Natuurlijk zijn er echte problemen. Daar is discriminatie er nu juist een van. Populisten en nationalisten hebben de neiging voortdurend de zwarte piet alleen toe te spelen aan de Islam. Israël wordt verdedigd en geen kwaad woord over die dominante joods-christelijke cultuur. Veel publicisten doen laconiek en relativerend over de christelijke kerken. Reden daartoe lijkt dat pastoors, dominees en doorsnee gelovigen geen dreiging vormen voor ongelovigen. Maar eerlijk is eerlijk; de burgermeester van Rotterdam en doorsnee islamieten vormen ook  geen gevaar voor godloochenaars. Dat zou aanleiding kunnen zijn de Islam met rust te laten. Dat doen we terecht niet. Elke godsdienst is een aperte leugen met rampzalige gevolgen. Het lijkt niet fair om slechts één godsdienst altijd de zwarte piet toe te spelen. Terecht nemen we afstand van christelijke tradities nu we ook steeds kritischer gaan denken over bij voorbeeld feestdagen als hemelvaart en pinksteren? Ik vermoed dat populisten en eenzijdige islamcritici bij moslims juist radicalisme oproepen en aanwakkeren. Ik vind dat wij als vrijdenkers de zwarte piet consequent en alleen moeten toespelen aan het geloof in welk bovennatuurlijk wezen dan ook, of die nu Jahweh, Allah of Jezus heten. In datzelfde kader mogen we achter de van oorsprong christelijke traditie van Sinterklaas een vetgedrukt vraagteken zetten.

Is het niet mogelijk een alternatief kinderfeest te bedenken met smurfen, of met een Bert en Ernie? Dan zijn ouders ook meteen af van dat rare gedoe van wel of niet in sinterklaas  gelovende kinderen. Ik doe nog gewoon een schietgebedje: van Klaas en Piet, verlos ons, heer.

Wat een verrassing te merken dat leuke smurfen of Bert en Ernie op de deur kloppen.
26 reacties “Hoort wie klopt daar?”


 1. Jakob Bolk schreef:

  Anton Mullink:

  Het is een traditionele kinderfeest die niets met fascisme te maken heeft. Heel Nederland lijkt wel in de ban van het racisme te zijn, van negerzoenen tot jodenkoeken moesten anders benoemt worden, omwille van een bevolkingsgroep die zich gediscrimineerd voelt.

  Laat de Ombudsvrouw zich liever buigen over de kindbruidjes die met tientallen per jaar worden ingevlogen. Kinderen verminken door besnijdenissen vindt deze bevolkingsgroep ook heel normaal, en heel Nederland pikt het…..uit angst voor een opstand.

  En die opstand gaat er komen…vroeg of laat !

 2. Jakob Bolk schreef:

  Herstel:Het is een traditionele kinderfeest die niets met racisme te maken heeft !

 3. ben warner schreef:

  Voor mij hoeft Sinterklaas niet. ik heb het niet zo met heiligmannen. Maar als deze folklore als racistisch wordt bestempeld en mensonterend, dan ben ik het met de heer Bolk eens, omdat er inderdaad waarachtig nog talloze andere veel ernstiger misstanden zijn zich die nota bene het hele jaar door afspelen.

 4. Michiel Ghijsen schreef:

  De ombudsvrouw heeft een nogal bevooroordeeld oordeel gegeven over het fenomeen zwarte piet. Het lijkt mij een goed initiatief om te inventariseren bij een representatieve groep Nederlanders met een donkere huidskleur in hoeverre (1) zij Zwarte Piet als discriminerend en racistisch ervaren (2) zij discriminatie en racisme ervaren als gevolg van Zwarte Piet, (3) zij Zwarte Piet zouden willen zien verdwijnen en welke alternatieven zij zien. Als uit dergelijk onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de Nederlanders met een donkere huidskleur last ervaart mbt tot deze figuur en hem wil zien verdwijnen dan zou ik zeggen waarom geen aanpassing van de traditie? Er liggen voldoende alternatieven voor de hand, zoals roetpieten, allerlei gekleurde pieten of een zwarte Sinterklaas.

  We moeten af van de ‘theoretische’ discussie of Zwarte Piet een racistisch fenomeen is of niet. Die vraag is namelijk niet eenduidig te beantwoorden net zo min als de vraag of dat de Islam een gewelddadige godsdienst is of niet. Het willen blijven voeren van deze discussie brengt de oplossing niet dichterbij, dat realiseren zich bepaalde activisten onvoldoende.

 5. Jakob Bolk schreef:

  Dat gezeur steeds over racisme, ik wordt er niet goed van ! Als een Marokkaan van 18 jaar die in een gloednieuwe Mercedes van 2 ton rijdt staande wordt gehouden omdat zoiets verdacht is roept de hele allochtone gemeenschap al het woord racisme of discriminatie.
  Alle westerse vrouwen worden door die zelfde gemeenschap bestempelt als hoeren, en homo’s moeten worden bestraft voor hun daden.

  Blijf ze vooral steunen deze zielige “gasten”……tot dat u hier zelf in dit land te gast bent, en dat duurt geen eeuwen meer !!

 6. Toon Swinkels schreef:

  En wat als de diabetesvereniging nou eindeloos gaat zeuren over het suikerfeest?

 7. Toon Swinkels schreef:

  Sinterklaas kan natuurlijk overwegen andere helpers in dienst te nemen; wat dacht u van Chinezen of Vietnamezen? Over het algemeen zijn zij ook klein en lenig, waardoor ze makkelijk door de schoorsteen kunnen. Daarbij komt nog dat dan het Sinterklaasfeest niet langer de zwarte piet toegeschoven zal krijgen.

 8. Michiel Ghijsen schreef:

  Wat dhr. Bolk zegt klopt eenvoudigweg niet. Hij geeft aan:”Het is een traditionele kinderfeest die niets met racisme te maken heeft !” Ik raad hem aan om kennis te nemen van de historische ontwikkeling van Zwarte Piet om er zo achter te komen dat er wel degelijk koloniale en racistische trekjes zijn verweven in de figuur van Zwarte Piet en de liedjes waarin hij voorkomt. Dit is allemaal terug te vinden op de volgende plek:
  http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/202-nieuws-2013/144369-dossier-zwarte-piet.

  Dhr. Warner gooit er een flinke drogreden tegen aan, de zogenaamde ellendetroefkaart. Ik verwijs hem hier omtrent naar een leuke illustratie: http://www.renskedegreef.nl/tekencolumns/deellendetroefkaart.

  Ik wil graag nog iets toevoegen aan mij voorgaande post. Mocht blijken dat een substantieel deel van de donkere Nederlanders moeite heeft met Zwarte Piet zou dat voor mij als consequentie hebben dat we zijn figuur in overheidsgesubsidieerde en gefaciliteerde evenementen aanpassen. In kleine kring kan men uiteraard gewoon het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet blijven vieren.

 9. Anton Mullink schreef:

  Mijnheer Ghijsen, U heeft m.i. helemaal gelijk dat de relativerende opmerkingen van dhr. Bolk en dhr. Warner kant noch wal raken. Als uw buurman vermoord wordt, wuift u dat toch niet weg door te zeggen; een kniesoor die daar op let. In Syrië vermoordt Assad massa’s mensen.
  Waar het in het Zwarte Piet debat ook om gaat is de dominantie van de zogenaamde christelijke cultuur en koloniale tradities. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn een symptoom van een probleem dat dieper gaat dan een onschuldig kinderfeest. Afschaffen van deze traditie lijkt me geen enkel probleem. Dan volgen andere tradities als Hemelvaart, Pinksteren, en Kerstmis op termijn van zelf. Natuurlijk mogen het Suikerfeest, het Slachtfeest en het Loofhuttenfeest ook verdwijnen, maar daar gaan anderen over. Zij mogen hun eigen boontjes doppen.

 10. joop dorrepaal schreef:

  m.b.t. bijdrage #9:

  Meneer Mullink,

  1. Toch eigenaardig, die asymmetrische houding van u. U trekt wel van leer tegen de zaken die een christelijke en/of koloniale komaf hebben, maar u heeft geen boodschap aan dingen die verbonden zijn met andere levensbeschouwingen. Wilt u daar uw vingers niet aan branden of speelt uw verleden u misschien parten? Ik wil u aanraden: stap daar eens overheen en ga het fenomeen religie integraal te lijf.

  2. Die hele slavernij was (wellicht moet ik schrijven: “is”; want in de Arabische wereld lijkt daar nog steeds sprake van te zijn) uiteraard – gezien onze HUIDIGE morele opvattingen – een abjecte zaak die door wijze waarop hij aangekaart is als een walgelijke fluim uitgespuwd is. Maar moet ik mij laten aanspreken op wat mijn voorvaderen uitgehaald hebben en daarbij tolereren dat die HUIDIGE normen daarbij als morele maatstaf gebezigd worden? Moet ik of onze generatie dan maar deemoedig door de knieën gaan en die fluim oplikken?
  Is, zo hij het al deed, mijn “bet – van de zoveelste orde- overgrootvader” die slaven daar zelf gaan vangen? Of werden ze hem misschien aangeboden en was het “niet meer dan” een lucratief handeltje voor hem? En door wie werden ze dan aangeboden en wie zou daar met die huidige morele maatstaf in de hand daar dan op aangesproken moeten worden? Wie waren er – lang voor de ontdekkingstochten van Stanley en Livingstone – in de binnenlanden van dat werelddeel actief als slavenjagers en -handelaars?

  3. Mijns inziens is – gemeten naar de huidige verhoudingen – Zwarte Piet gewoon een “medewerker” van Sinterklaas en zelfs een gewaardeerde als je laatstgenoemde er naar vraagt. Net zoals er in de meeste bedrijven ook “gekleurde” medewerkers rondlopen. Zolang ze daar niet allemaal directeur zijn, of misschien wel zolang ze daar überhaupt werkzaam zijn, moeten we dan ook niet spreken van slavernij, in ieder geval zou ook daardoor de herinnering aan die baas-slaaf verhouding toch levend gehouden worden?
  Wie een multi-culti samenleving wil, zal toch over het verleden heen moeten stappen. Deze discussie is het zoveelste bewijs dat het niet erg lukt. Een prettig vooruitzicht…

  4. Mijn kinderen heb ik wel atheïstisch, maar niet zonder Sinterklaas en Zwarte Piet kunnen opvoeden. Het is me niet gelukt.

 11. Toon Swinkels schreef:

  De slavernij is meer dan 150 jaar geleden afgeschaft en is wereldwijd verboden. Er zijn landen die daar de maling aan hebben en het lekker toch nog doen. Vaak hebben deze landen een islamitisch karakter (sorry, ik kan het niet anders vertellen).
  Het Sinterklaasfeest wordt waarschijnlijk sinds diezelfde tijd gevierd, en het in verband brengen met racisme en slavernij is derhalve van den zotte. Sinterklaas is afgeleid van de bisschop van Myra ca. 280 – 342 (of 352), en was dus een Turkse heiligman. Was hij een christen? Zo ja, dan mag je het in verband brengen met het christendom (maar ik vrees dat dàt niet bekend is).
  Diegenen die nu tegen het Sinterklaasfeest zijn en roepen dat het racisme is en met de slavernij te maken heeft, hebben zelf nooit katoen hoeven plukken en hebben slavernij ook niet aan den lijve ondervonden. Sterker nog; vaak worden ze hier zelfs bevoorrecht. Joop Dorrepaal zei het al zo mooi: “Wie een multi-culti samenleving wil, zal toch over het verleden heen moeten stappen. Deze discussie is het zoveelste bewijs dat het niet erg lukt. Een prettig vooruitzicht…”
  Helemaal mee eens.

 12. Jakob Bolk schreef:

  Heren Ghijsen en Mullink.

  Ook ik ben tegen iedere vorm van discriminatie en racisme, net als de heren Dorrepaal en Warner. Waar het op neer komt is het feit dat Mullink en Ghijsen de barmhartige samaritaan willen spelen door op te komen voor een bevolkingsgroep die helemaal niets met de Nederlandse cultuur en tradities te maken willen hebben. Integendeel: met wil hun eigen middeleeuwse rituelen als het onverdoofd slachten of invoeren van de sharia aan ons opdringen, wij hebben dit maar te accepteren. Over het trouwen met minderjarige kinderen heb ik al genoeg geschreven, maar ook hier geldt het principe van “het is hun cultuur” ! Voor de eigen bevolking is incest of seksuele handelingen met minderjarige kinderen strafbaar, voor de allochtone bevolking is het een eer !

  Als iemand roept “minder minder” dan wordt deze persoon strafrechtelijk vervolgd voor ophitsing en discriminatie, terwijl diverse moskeeën zich schuldig maken aan het verwerpen van de Nederlandse rechtstaat. De haat predikende imams willen het liefst homo’s en in bikini dragende vrouwen uitroeien, maar kennelijk zien de heren Mullink en Ghijsen dit niet als discriminatie of opruiing !

  Ik woon op een steenafstand van het dorp Ter – Apel, een dorp vol met kankerhoeren en ongelovige honden. Ze roepen het iedere dag die tegenstanders van Zwarte Piet, zelfs naar vrouwen uit het bejaarde circuit…..en u maar meelopen in de menigte om een kinderfeestje te verbieden waar een zwarte knecht lollig doet tegen kinderen die nog niet eens het woord racisme uit kunnen spreken.

  Maak u druk om belangrijkere zaken.

 13. Anton Mullink schreef:

  Mijnheer Dorrepaal, als u me goed gevolgd had, had u geweten dat ik niet anders doe dan integrale religiekritiek te leveren. Ook in mijn boek (‘Ongelofelijk’) doe ik dat, simpelweg omdat er geen enkele god bestaat.
  Ik haat elke religie vooral de christelijke. Die is het meest dominant en heeft in de loop van de geschiedenis de meeste ellende veroorzaakt. Zelfs sommige xenofobe intelligente professoren in Leiden lijken alsmaar christelijke religies te vergoelijken en eindeloos en uitsluitend de Islam te bekritiseren. Als u mijn boek gelezen had, had u geweten dat ik elke godsdienst de grootste lariekoek vind. Gelovigen belazeren zichzelf. Bekijk ook de Youtubevideos van Jerry Coyne (zoals: https://www.youtube.com/watch?v=MUJMzGrPX7M ). Ik denk dat wij westerlingen (kijk naar die christelijke Amerikanen en hun presidentskandidaten) moeten beginnen ons eigen christelijk verleden pootje te lichten zonder ook maar een greintje waardering te hebben voor welke andere religie dan ook.
  En wat Sinterklaas betreft ik heb vroeger ook met mijn kinderen gezellig Sinterklaas gevierd. Toen (begin jaren 80) speelde die discussie nog helemaal niet. Ik was me toen het dubieuze karakter van die traditie helemaal niet bewust.

 14. HvdBerg schreef:

  ‘Ik haat elke religie vooral de christelijke.’, zegt meneer Mullink.
  Toch aardige mensen die vrijdenkers, daar kun je nog eens vrienden mee worden.

 15. Anton Mullink schreef:

  Mijnheer van de Berg, u vergist zich schromelijk. Een godsdienst haten heeft niets te maken met respect voor personen en zegt ook niets over persoonlijke relaties. Omdat ik de dogma’s van het christendom zo absurd vind en de ellende die geloof veroorzaakt heeft zo groot is, heb ik redenen te over om zulke negatieve emoties te hebben t.a.v. religies als systemen. Ik heb familieleden en kennissen genoeg die een geloof aanhangen, mijn houding tav religie zegt nog niets over mijn relatie met hen als persoon. En het zegt ook niets over de persoon die ik zelf ben. Iedereen mag geloven wat hij/zij wil.

 16. Bert Voorneveld schreef:

  #15 Anton Mullink
  Prima verwoord, hoewel teveel eer om in te gaan op de zoveelste schimpscheut van HvdBerg. Een christen zou zeggen: paarlen voor de zwijnen.

  Het is nota bene een door-en-door christelijk principe: Haat de zonde (lees: het christendom) maar heb de zondaar (lees: de christen) lief.
  HvdBerg zou dat eigenlijk ook zonder uitleg moeten hebben begrepen.

 17. HvdBerg schreef:

  Ach wat lief meneer Voorneveld, u houdt van de christelijke mens.
  Toch lijkt het me op zijn minst een beetje gespleten. De mens liefhebben, maar zijn denkbeelden haten, u bent bijna een god. Het door u tot christelijk principe verklaarde: ‘haat de zonde, maar heb de zondaar lief’, is een uitspraak ontleend aan Augustinus over een specifieke situatie. Wat u doet is de diefstal veroordelen, maar de dief niet. De gevangenissen kunnen worden gesloten.
  Verder mag wat mij betreft zwarte piet dusdanig worden aangepast dat ieder kind in Nederland in veiligheid het feest kan vieren. kinderen hebben daar geen moeite mee. Het zijn de volwassenen die de hakken in het zand zetten. Zij kunnen dan tegelijk wel beweren dat ze niet aan discriminatie van een bevolkingsgroep doen, maar de degene die discrimineert zal altijd beweren dat hij dat niet doet. Het feit dat kinderen met een andere huidskleur vooral rond vijf december worden uitgescholden voor zwarte piet bewijst het tegendeel.
  Dat meneer Mullink het verbindt met zijn gehate christendom maakt de discussie niet erg overzichtelijk.

 18. Michiel Ghijsen schreef:

  Korte riposte op een aantal sprekers:

  Mullink: “Waar het in het Zwarte Piet debat ook om gaat is de dominantie van de zogenaamde christelijke cultuur en koloniale tradities. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn een symptoom van een probleem dat dieper gaat dan een onschuldig kinderfeest. Afschaffen van deze traditie lijkt me geen enkel probleem. Dan volgen andere tradities als Hemelvaart, Pinksteren, en Kerstmis op termijn van zelf. Natuurlijk mogen het Suikerfeest, het Slachtfeest en het Loofhuttenfeest ook verdwijnen, maar daar gaan anderen over. Zij mogen hun eigen boontjes doppen.

  (1) Ik begrijp niet goed waarom ik als atheïst wel zou gaan over christelijke feestdagen, maar niet over islamitische feestdagen, germaanse of joodse feestdagen.
  (2) Het geheel komt mij nogal Jakobijns voor, dat wil zeggen dat de Dhr. Mullink de indrukt wekt met dwangmiddelen tradities te willen afschaffen. Een gevaarlijke vorm van utopisme wat mij betreft.

  Swinkels: “Het Sinterklaasfeest wordt waarschijnlijk sinds diezelfde tijd gevierd, en het in verband brengen met racisme en slavernij is derhalve van den zotte. Sinterklaas is afgeleid van de bisschop van Myra ca. 280 – 342 (of 352), en was dus een Turkse heiligman. Was hij een christen? Zo ja, dan mag je het in verband brengen met het christendom (maar ik vrees dat dàt niet bekend is).”

  -Dhr. Swinkels lijkt de kern van de kritiek op het sinterklaasfeest te missen. Dat gaat niet zozeer over het gehele feest als wel over de rol van zwarte piet als knecht van sinterklaas.

  Bolk: “Ook ik ben tegen iedere vorm van discriminatie en racisme, net als de heren Dorrepaal en Warner. Waar het op neer komt is het feit dat Mullink en Ghijsen de barmhartige samaritaan willen spelen door op te komen voor een bevolkingsgroep die helemaal niets met de Nederlandse cultuur en tradities te maken willen hebben. Integendeel: met wil hun eigen middeleeuwse rituelen als het onverdoofd slachten of invoeren van de sharia aan ons opdringen, wij hebben dit maar te accepteren. Over het trouwen met minderjarige kinderen heb ik al genoeg geschreven, maar ook hier geldt het principe van “het is hun cultuur” ! Voor de eigen bevolking is incest of seksuele handelingen met minderjarige kinderen strafbaar, voor de allochtone bevolking is het een eer !

  Als iemand roept “minder minder” dan wordt deze persoon strafrechtelijk vervolgd voor ophitsing en discriminatie, terwijl diverse moskeeën zich schuldig maken aan het verwerpen van de Nederlandse rechtstaat. De haat predikende imams willen het liefst homo’s en in bikini dragende vrouwen uitroeien, maar kennelijk zien de heren Mullink en Ghijsen dit niet als discriminatie of opruiing !

  Ik woon op een steenafstand van het dorp Ter – Apel, een dorp vol met kankerhoeren en ongelovige honden. Ze roepen het iedere dag die tegenstanders van Zwarte Piet, zelfs naar vrouwen uit het bejaarde circuit…..en u maar meelopen in de menigte om een kinderfeestje te verbieden waar een zwarte knecht lollig doet tegen kinderen die nog niet eens het woord racisme uit kunnen spreken.

  Maak u druk om belangrijkere zaken.”

  -Op dit stuk heeft inhoudelijk reageren vrij weinig zin. Met een drogreden in iedere alinea en idiote aantijgingen diskwalificeert dhr. Bolk zich als gesprekspartner.

 19. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Ghijsen.

  Om met uw laatste alinea te beginnen. Jammer dat u niet inhoudelijk wilt ingaan op dingen die ik aan de kaak stel en ook nog waar zijn. U behoort ook tot die knuffelaars die welkomstliederen zingen om maar vooral voor diegenen op te komen die de Nederlandse cultuur en tradities om zeep helpen.

  Als ik mij met deze mening bij u diskwalificeer als een serieuze gesprekspartner dan zij het zo !

 20. Anton Mullink schreef:

  Mijn sinterklaasblog was eigenlijk bedoeld als aanjager voor een denkproces. Het is ingewikkeld om alle consequenties te trekken uit het feit dat god een mythisch verzinsel is. Mijn heldere uitgangspunt is, dat de wereld er een stuk humaner en gezelliger zou uitzien als iedereen inziet dat naturalisme de enige realistische visie is. Helaas leven er nog miljoenen vd Bergen. We zullen nog even geduld moeten hebben.
  Om Spinoza te parafraseren: er is niets anders dan ‘natuur’. Zelfs het woord atheïsme is door de geloofswereld bepaald. Ik noem me ook geen a-kabouter of a-elf omdat die wezens even onwaarschijnlijk zijn als elke god. Ik ben ook geen a-voetballer, a-gekleurde of a-pianospeler. Iedereen mag van mij naar de Mattheuspassie luisteren, de Nôtre Dame hoeft echt niet gesloopt te worden. Maar zolang er irrationele gelovigen zijn blijft het mij toch wat zwaar te moede, alhoewel ik toegeef dat het in de VS met al die bijgelovige politici (zoals Trump en zijn handlangers) nog wel een graadje erger is. Ook houden we geen dag van de week over als alle goden uit ons spraakgebruik verbannen worden. Zondag, god van de zon, Zaterdag, god Saturnus, maandag, de dag van de maangod. Donderdag is de dag van Donar, en Woensdag de dag van Wodan en Vrijdag komt van god Frija. Ook de maanden krijgen het dan moeilijk. Maart is van de god Mars, juni van Juno en op deze manier zullen er nog wel meer zijn. Zo kan ik doorgaan tot Sintjuttemis. Als we kerst nou gewoon handhaven naast Donar, dan weten we tenminste dat het allemaal mythe is. Zo zullen de moslims zelf wel wat bedenken voor hun eigen gezellige dagen. Ze hebben in elk geval hun hemelvaart van Mohammed, die zelf op een gevleugeld paard naar Jeruzalem vloog. Knap gedaan, Mo.
  Voorwaarde is wel dat iedereen inziet dat er echt niets anders is dan natuur. Vaarwel God, Allah, Jahweh, elfjes, kabouters en sinterklaas.

 21. Toon Swinkels schreef:

  Zwarte piet is een fictief figuur.
  Of hij nou een neger, een Duitser, een indiaan, een Chinees of een Marsmannetje is; hij is zwart als roet omdat ie door de schoorsteen klautert.

  @Anton Mullink #20,
  “-Voorwaarde is wel dat iedereen inziet dat er echt niets anders is dan natuur. Vaarwel God, Allah, Jahweh, elfjes, kabouters en sinterklaas.-”
  Elfjes, kabouters en sinterklaas zijn voor de kinderen. De zogenaamde heiligen en de goden mogen wat mij betreft naar de maan (of verder weg) geschoten worden.

 22. Toon Swinkels schreef:

  Nog even ter aanvulling op mijn vorige reactie:
  de mens is een diersoort die deel uitmaakt van de natuur op deze planeet.
  We zijn dieren met kleren aan, niet meer en niet minder.
  Als je jezelf wijs laat maken dat je bijzonderder bent als de rest op deze aardbol, en er een god is en een hemel, maar waarvoor geen enkel bewijs kan worden geleverd…..en je geloofd er zeker in, tja, moet je dan niet aan je eigen verstand gaan twijfelen?
  Mensen zijn vreemde wezens. Er zijn zelfs mensen die geloven in belastingteruggave, ha!

 23. Andreas Dijk schreef:

  Het mooie van goede tradities is dat zij evolueren en niet dogmatisch in een bepaalde tijdgeest blijven hangen. Het beeld van Zwarte Piet is in een verleden dat ver achter ons ligt gecreëerd. Veronderstellend dat de fictie dat Zwarte Piet zwart is vanwege het zich wurmen door schoorstenen, juist is is er geen enkele reden om het beeld aan te passen in roetpieten met voor destijds gangbare werkkleding.

 24. Andreas Dijk schreef:

  Correctie. Laatste deel laatste zin van mijn inbreng 23 moet zijn: is er geen enkele reden om het beeld niet aan te passen in roetpieten met voor destijds gangbare werkkleding.

 25. HvdBerg schreef:

  Meneer Mullink: ‘Helaas leven er nog miljoenen vd Bergen.’
  Hoe zou u dit willen oplossen?
  U schrijft een stukje over sinterklaas, en kijk eens hoe u kunt associëren, knap hoor!

  Al die mensen, die beweren dat zwarte piet zwart is geworden in de schoorsteen, of het nu helemaal zwart is of met roetvegen, moeten nog wel een oplossing vinden voor het feit dat zijn kleding wel erg schoon blijft.

 26. Toon Swinkels schreef:

  @HvdBerg #25,
  dat komt omdat een Hollywood director de regie in het verhaaltje heeft.
  Nooit geen Amerikaanse films en/of series gezien? 😉
Reageer