Hoe ‘de grote 5 religies’ verspreid zijn?

Geplaatst op 14 juli 2015 door

Een week geleden werd deze video door Business Insider gepubliceerd. Het toont globaal (letterlijk) aan hoe ‘de 5 grote religies’ de afgelopen 4000 jaar over de Aarde verspreid zijn. Het is op zich leuk om een idee te krijgen, maar er zitten talloze grove fouten in die ik als historicus, die veel religiegeschiedenis heeft bestudeerd, toch even moet aanwijzen.

Ten eerste de premissen in de titel: de 5 grote religies. Dit zijn volgens de makers het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het christendom en de islam. Je kunt betwisten of het boeddhisme een religie is vanwege het ontbreken van een godheid, maar het heeft zo zijn dogmatische kanten, sektarisme, heilige dan wel bovennatuurlijke elementen etc. dus uit pragmatisme kan ik daarin meegaan. Veel problematischer is het jodendom: dat heeft wereldwijd maar zo’n 14 miljoen aanhangers (en dan heb ik het niet over alle etnische “hoofdletter J” Joden die het alleen maar zijn ‘omdat hun moeder het ook was’ maar er verder totaal niet in geloven, ergo seculiere/atheïstische of andersgelovige Joden, alleen over de religieus praktiserende joden). Dat het de oorsprong is van het christendom en de islam die wél groot zijn en dat ze vóór de Holocaust (die ook Joden en niet slechts joden het leven kostte) veel talrijker waren, doet niets aan af hun huidige aantal; ik kan ook een hoop andere religies bedenken die vroeger ook veel groter waren. Afhankelijk van rekenwijze zijn er momenteel zo’n 4 andere religies met meer aanhangers dan het jodendom, dus horen ze eigenlijk niet in de top 5 thuis. Dat ze toch worden meegenomen in de grote 5, verraadt een westers/abrahamitisch vooroordeel van de makers.

De tweede premisse is taalkundig verstopt: de persoonsvorm ‘spread’ is namelijk actief en impliceert daarom dat religies zichzelf verspreiden in plaats van dat ze verspreid *worden* door bepaalde groepen mensen. De impliciete aanname die er wordt gedaan door een actieve persoonsvorm is dat er daadwerkelijk bovennatuurlijke openbaringen zijn geschied die de oprichters instrueerden om de religie te verspreiden; wetenschappelijk gezien is dat natuurlijk onzin en geen objectieve manier van geschiedschrijving. Ik vertaal het dan ook expres als ‘verspreid zijn’ en niet als ‘zichzelf verspreidden’. Ik ben dan weer wel zeer te spreken over de jaarnotatie BCE/CE die religieneutraliteit beoogt i.p.v. het bij ons nog gebruikelijke v.Chr./n.Chr.

Wat er visueel aan schort:

0:20 ‘Abraham is born in Ur’ is waarschijnlijk onjuist omdat een dergelijke figuur waarschijnlijk nooit heeft bestaan, maar verzonnen is als mythische stamvader van de Israëlieten/Hebreeën.

0:25 ”Israelits conquer Canaan (c. 1200 BCE)” is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onjuist omdat de Exodus nooit gebeurd is (er zijn geen hele Israëlitische volksstammen (ca. 1 miljoen) slaaf geweest in Egypte om vervolgens de boel leeg te roven en te verlaten (nog los van de vraag of de Rode Zee speciaal voor hen is opengegaan); daarvoor ontbreekt het noodzakelijke historische en archeologische bewijsmateriaal en er is veel bewijs tegen, o.a. dat de slaven in Egypte gewoon Egyptenaren waren) en de totale uitroeiing van de aldaar levende volkeren en de systematische verwoesting van hun steden niet archeologisch is aangetoond waar dat wel had gemoeten als het verhaal op feiten berustte. De Israëlieten waren waarschijnlijk gewoon een losse verzameling Semitische stammen die allang in Kanaän woonden en net zoals de Feniciërs, de Assyriërs etc. aanvankelijk polytheïstisch waren, maar naar verloop van tijd door oorlog politiek verenigd werden en daarna eenzelfde religieuze traditie gingen volgen (met de nodige politieke en religieuze schisma’s) die pas rond c. 622 puur monotheïstisch werd. Je kunt je afvragen of je het voordien eigenlijk wel ‘jodendom’ (Judaism) kunt noemen, omdat dit verwijst naar hoe het in het zuidelijke koninkrijk Juda monotheïstisch gemaakt werd ca. 622; het noorden (Israël) was nog polytheïstisch tot het in 722 door Assyrië werd veroverd. Voor wie hier meer over wil weten, kan ik sterk de volgende video aanraden die ik in 2013 zelf in het Nederlands heb ondertiteld:

0:38 “Buddha is born” het is ‘de buddha’, het is een titel van Siddhartha Gautama. Dat hij hier of daar geboren is lijkt me niet zo boeiend, wanneer hij zijn religie gaat zitten preken wel.

1:02 Wanneer Mohammed in Mekka geboren werd lijkt me niet zo boeiend, wanneer hij (vooral vanuit Medina) zijn religie gaat zitten preken en vooral met geweld verspreiden des te meer.

Ca. 1:06 de verbreiding van het christendom vóór de verbreiding van de islam wordt sterk onderschat: praktisch heel Noord-Afrika en de Levant waren tegen die tijd al christelijk. Ook is het onzin dat zodra een groepje van wellicht 10.000 Arabieren Noord-Afrika en Iberië verovert, plots iedereen moslim is; dat duurde enkele eeuwen (wat dat betreft wordt de bekering van Europa tot het christendom een stuk realistischer weergegeven van 0:52 tot 1:00); bovendien is bekend dat Iberië zeker niet geheel tot de islam bekeerde, de makers lijken politieke en religieuze grenzen nogal te verwarren . Dat het christendom rond de 8e eeuw een opmars maakte in Ethiopië is ook uiterst betwistbaar.

De verbreiding van joden in Europa vanaf de 11e eeuw is opmerkelijk goed weergegeven. Of er ook zoveel joden aan de noordoever van de Kaspische Zee woonden in de middeleeuwen heb ik geen weet van, dat is voor mij allemaal nieuw.

Tot slot kan men de opkomst van het atheïsme sinds de 18e en vooral 19e eeuw, vooral in het westen maar ook in (voormalig) communistische landen, eigenlijk niet negeren. De dominantie van de wereldreligies is in verschillende landen inmiddels sterk aangetast. Op z’n minst moeten landen als Nederland, Zweden en Tsjechië niet meer zo fel paars zijn anno 2015 omdat christenen daar nu de minderheid vormen.

Ik kan aanraden om deze video van een aantal jaar geleden te bekijken ter vergelijking; zeer waarschijnlijk heeft men zich bij het maken van deze nieuwe zich daarop gebaseerd (vergelijk de kleuren en de gebeurtenissen die ze gebruiken als ‘mijlpalen’). Deze video maakt veel van dezelfde fouten, maar het is wel prettig dat bijvoorbeeld koloniale christelijke missies, de kruistochten en de Reconquista met name worden genoemd als de reden voor de verbreiding van het christendom in sommige perioden: het was niet omdat men in die gebieden zo gezellig zat te wachten op het goeie nieuws, maar omdat dit top down werd opgelegd met zachte tot harde dwang, al dan niet met geweld en intimidatie (lees: ‘anders ga je naar de hel!’).

 
31 reacties “Hoe ‘de grote 5 religies’ verspreid zijn?”


 1. Hans Velderman schreef:

  Dit lijkt mij een goed verhaal.

 2. Max schreef:

  Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld.Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde…De Kruistochten kwamen er pas, nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam, ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar, die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika, het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de Islam, zowel naar het noorden, oosten en westen,waar de bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de Islam, of als dhimmi/niet-moslims/ te leven onder de moslims, met alle discriminerende regels die hen werden opgelegd.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag….Duidelijk?

 3. Jakob Bolk schreef:

  Dat Jezus zo zorgzaam en geweldloos was heeft hij in ieder geval niet van zijn “almachtige” vader geërfd. Om mensen die niet geloven, maar wel geweldloos en zorgzaam leven naar de hel sturen getuigd bepaalt niet van een liefdevolle en vreedzame oplossing. Ik zou mij schamen als god zijnde !

 4. Toon Swinkels schreef:

  Jezus geweldloos?
  Flikkerde hij niet eigenhandig de handelaren uit de tempel?
  Maar zelfs dat lijkt me niet direct een reden om iemand de doodstraf op te leggen. Of is hij dan misschien gekruisigd omdat hij illegale knoopsgaten had verkocht op de zwarte markt?
  Hij streefde wellicht naar een betere samenleving en had hij het goede voor met zijn volk. Uiteindelijk werd hij door dat eigen volk verraden. Zoals dat vaak gebeurd met mensen die het beste voor hebben met hun vaderland.
  Als hij nu zou leven zou ik me voor kunnen stellen dat hij samen met zijn apostelen op een motor rondrijdt en zich verzet tegen de gevestigde orde.
  Och ja, ik zat maar even wat te fantaseren….
  ’t is maar de vraag of ie echt heeft bestaan, die Jezus.

 5. Max schreef:

  Toon Swinkels:ben jij echt ziek….

 6. Toon Swinkels schreef:

  Nee, die jezus werd aan het kruis genageld omdat ie postzegels verzamelde!

 7. Doortje Oerlemans schreef:

  Max, je schrijft:
  Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld.Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg.

  Daar maak je een denkfout…
  “Terrorisme heeft helemaal niets te maken met Mohammed, net zomin als de kruistochten iets te maken hadden met Jezus.
  Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom. Alle religies zijn gewelddadig geweest, ook het christendom…
  Er was geen antisemitisme in de islam, voordat het geïmporteerd werd uit het christendom. Dat antisemitisme hebben ze van ons overgenomen.
  De missionarissen hebben het verspreid en daarna kwam de staat Israël. In de moderne natiestaat is ook het judaïsme gewelddadig geworden.”

  Als eerste, hoe het in Noord Europa gekomen is, door de Romeinen. Werd ook niet lief gevraagd
  Denk dan ook aan de onderdrukkingen van Christenen -uit naam van Jezus-
  Heksenjacht (gewoon anders denkenden) Ketters (gewoon anders denkenden)
  Oorspronkelijke bevolking in Amerika, Australie, door Europeanen uit naam van Jezus. Indië, reconquista (die Moren moesten weg) en nog veel meer dat ik vergeet.
  Ook de Christelijke geloven onderling (net als in de Islam) Denk Ierland protestanten tegen katholieken…

  Allemaal uit naam van Jezus.

  Jezus was goed!
  Al geloof ik persoonlijk, dat hij een gewoon man was, die geloofde dat liefde de weg is, Net zoals Martin Luther King, Moeder Theresa, Mahatma Ghandi en nog meer.

  Het zijn de volgelingen, die des te meer moorden gepleegd hebben, zich verschuilend achter: Onderwerp je jezelf aan God (lees: onze God en Jezus)? Die het niet deden hadden een probleem… Onthoofdingen etc.

  Bijna iedere grote geloofsovertuiging gebruikt geweld en onderdrukking om geloof op te dringen. Een enkel ‘geloof’

 8. Doortje Oerlemans schreef:

  Een enkel geloof, onthoudt zich aan opdringen met geweld. Echter zal zich wel verdedigen Boeddhisme in China bijvoorbeeld en heeft daar de verdedigingstechnieken aangeleerd. Zullen daar -zij het ongewild- ook doden door gevallen zijn? Vast wel. Maar zover je Boeddhisme onder geloof mag rekenen, is het wel het meest vredelievende geloof. Juist omdat het geloof niet een God maar waarden aanhangt. Al het levven heeft recht op leven.

 9. Max schreef:

  Toon Swinkels en Doortje Oerlemans:meschien kunnen jullie beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen ……Toon Swinkels:Van de Romeinen mochten de Christenen hun geloof niet uitoefenen. Vooral de aanstichter Jezus moest worden gestraft, hij werd daarom ook gekruisigd. ..Doortje Oerlemans:verdiep je eens in de materie, voor je roeptoetert, sneuneus… “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet….Jezus en Mohammed zijn in feite volledig verschillend aan elkaar; zo verschillend als dag en nacht. …Ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken…

 10. Toon Swinkels schreef:

  @ Beste Max #9,
  Als jij wat van jouw religie zou snappen en weten zou je er al lang en breed afstand van hebben gedaan.

 11. M.poort schreef:

  #Toon swinkels.
  Uw stuurde poosje terug:
  We weten alleen dat we niks weten. En dat is het hoogste niveau wat een menselijke geest kan bereiken.” Leo Tolstoy

  Precies dat slaat echt op uw zie ik, uw weet niks. Houd uw dan ook bij die slogan, uw denkt wel te weten wat het allemaal niet is ondertussen zonder enige kennis.

  Hier wordt vaak beweerd dat religie alleen maar geweld met zich mee brengt, daar wil ik het volgende over zeggen en even naar de feiten kijken.

  Er zijn naar schatting zo’n 1763 oorlogen geweest gedurende de geschiedenis, waarvan slechts 123 oorlogen een religieuze oorzaak kennen. Oftewel, ongeveer 7% van de oorlogen die door de eeuwen heen zijn uitgevochten, zijn ontstaan vanuit religieuze motieven.
  Laten we hiervan even 3 vanuit het christendom er bij pakken: (laten we even voorop stellen dat elke doden er 1 te veel is)

  Kruistochten » 300 duizend slachtoffers
  Heksenjachten » 60 duizend slachtoffers
  Ketterijbestrijding » 10 duizend slachtoffers

  Tegenover deze aantallen staan de oorlogen die gevoerd zijn in naam van het atheïsme. Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden religie uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden. Ook hiervan de cijfers:

  Mao Zedong » 58 miljoen slachtoffers
  Jozef Stalin » 30 miljoen slachtoffers
  Pol Pot » 1,4 miljoen slachtoffers

  Laat ik het dan nog geen eens hebben over hitler, die was zeker geen christen. Hij misbruikte het geloof daarin tegen wel.

  De aanname dat religie oorzaak is voor geweld en oorlog klopt niet. Het is namelijk bijna nooit de enige reden. Vaak wordt de naam van God misbruikt om meer macht te krijgen. We moeten erkennen dat de mens in staat is tot de meest verschrikkelijke dingen. Christenen zijn geen haar beter.

  En dan nog geef me 1 bijbel tekst waar in wordt opgeroepen tot geweld voor christenen die NU leven.
  Die zijn er niet kan ik u vertellen!

  mvg

 12. Toon Swinkels schreef:

  @Beste M.Poort #11,
  Dat citaat van Tolstoy slaat op iedereen, dus niet alleen op mij maar ook op u.

 13. M.poort schreef:

  Toon swinkels #12

  Daar hadden ik al zo’n vermoeden van. Maar kan deze mooie gedachten niet met met u delen.

  Misschien dat dit heel erg aansloeg in 1850, maar we weten tegenwoordig genoeg om te zeggen: dat de evolutie niet bestaat en er genoeg bewijzen zijn voor betrouwbaarheid van de bijbel die telkens weer wordt bevestigd, en het bestaan van een creator via de schepping ondermeer etc. Probleem is dat mensen dit allemaal niet willen erkennen en niet willen inzien.

  Al zou ik beweren dat er een schip is gevonden die 4 km hoog in de bergen ligt , gedateerd uit meer dan 4000 jaar voor Christus. Zou u dan geloven? Nee, ik denk van het niet.

  Het enigste wat ik uit alles op kan maken is dat mensen zoiezo niet willen geloven.

  Mvg

 14. Toon Swinkels schreef:

  Misschien dat de bijbel erg aansloeg in 1850, maar tegenwoordig weten we genoeg om te kunnen zeggen dat god niet bestaat en de bijbel een boek vol onzin en wreedheden is.
  Probleem is dat gelovigen dit allemaal niet willen erkennen en niet willen inzien.

 15. M.poort schreef:

  Toon swinkels #14

  Heb ik hier met een 16 jarige te maken ofzo? Wil niet zeggen dat u niet slim over komt, maar wel erg onvolwassen in uw reacties.

  Mensen met argumenten belachelijk maken, # 4 #6 #10 #14. Zonder zelf een fatsoenlijke tegen argument te hebben.

  Mag ik bijvoorbeeld 1 argument die bewijst dat een eventuele God niet bestaat?
  Kijk dan gelijk zelf even of de vraag dan al niet weerlegt is ondertussen. Aub

 16. Jakob Bolk schreef:

  Ik ga niet voor Swinkels antwoorden, maar erg aannemelijk is het niet dat er een god bestaat.
  Ach ik begrijp het al, u wilt weer verwijzen naar een boek dat geschreven is door mensen met veel fantasie.

  God kan niet bestaan, natuurkundig niet, en gezien de enorme tegenstrijdigheden in de bijbel al helemaal niet.
  U persisteert in uw opvatting dat er wel een god moet bestaan….maar dat is een misvatting ! Eeuwenlang verzonnen mensen al goden voor dingen die niet verklaarbaar waren. Dankzij de wetenschap kunnen we dingen verklaren waarbij god geen hoofdrol meer speelt !

 17. Toon Swinkels schreef:

  @ Beste M.Poort #15,
  U draait de bewijslast om; u zegt: bewijs maar dat god niet bestaat.

  Dus zou ik volgens u kunnen stellen: “Aan het eind van de regenboog staat een pot vol goud. Bewijs mij maar dat dat niet zo is!”

 18. M.poort schreef:

  Jakob bolk #16

  (Dankzij de wetenschap kunnen we dingen verklaren waarbij god geen hoofdrol meer speelt !)

  Tuurlijk wetenschap is een groot begrip, maar wat voor voorbeelden bedoelt u, op het ontstaan van? Het is vaak allemaal gebaseerd op theorieën en aannamen.

  (Eeuwenlang verzonnen mensen al goden voor dingen die niet verklaarbaar waren)

  Daar ben ik het met u eens, maar moeten we dan gelijk verklaren en maar weer ” aannemen ” dat alle geloven dan gelijk onzin zijn?

  (God kan niet bestaan, natuurkundig niet)

  Heeft u daar dan wat voorbeelden van?

  (u wilt weer verwijzen naar een boek dat geschreven is door mensen met veel fantasie)

  Zoveel fantasie dat ze elkaar niet tegen spreken! Magoed had ik al uitgelegd. Als het allemaal pure fantasie is, hoe verklaart u dan bijv. het gedeelte waar geschreven wordt dat de aarde rond is? Jesaja 40:22a “Hij is het, Die daar zit boven het rond der aarde…” St77

  Met in het achterhoofd dat deze tekst bewezen van voor Christus is. En er pas in 1800 zoveel ofzoiets, wettenschappelijk pas werd vast gesteld dat aarde rond is.
  En zo nog meer voorbeelden op deze site.
  http://www.creationism.org/dutch/BibleSci_nl.htm

  Zijn dat dan ook soms allemaal toevalligheden net als bij de evolutie?

  Mvg

 19. M.poort schreef:

  Toon swinkels #17

  U beweerde zelf dat u weet dat God niet bestaat. Neem aan dat u daar dan bewijzen voor heeft? Maar laat maar.

  #14 (Misschien dat de bijbel erg aansloeg in 1850, maar tegenwoordig weten we genoeg om te kunnen zeggen dat god niet bestaat)

 20. Toon Swinkels schreef:

  Er is geen bewijs dat er een god bestaat. Net zo min als die pot met goud aan het eind van de regenboog.

 21. joop dorrepaal schreef:

  beste M.poort,

  kan God suïcide plegen?

 22. Toon Swinkels schreef:

  @Joop Dorrepaal #21,
  Touché

 23. Toon Swinkels schreef:

  @Jakob Bolk #16,
  Juist dàt bedoel ik met de vergelijking van de pot met goud aan het eind van de regenboog.

 24. M.poort schreef:

  Zo dan! Touche zelfs.

  Nou rustig maar hoor, het is al lang en breed weerlegd.
  Lees dit maar eventjes goed door en laat het goed op je inwerken. Als het überhaupt iemand het interesseert, want heb sterk het vermoeden dat er hier misschien bijna niemand is die het eventuele antwoord wil horen en alleen maar tegen (met name) het christendom wil schoppen.

  http://www.gerritveldman.nl/gods-almacht-en-de-dingen-die-hij-niet-kan/

  En meneer swinkels, ik heb nooit beweerd dat ik een regelrecht bewijs heb voor God. Maar wel betrouwbaarheid bijbel en op te maken uit schepping enzovoort ,maar ga niet al die dingen nogmaals sturen dan verwijs ik u naar vorige gesprekken.

  Mvg

 25. M.poort schreef:

  Maar effe tussendoor, gaat er hier bij niemand een klein lampje branden? Als de bijbel en geloven in God, allemaal pure onzin en fantasie is. Hoe kan ik hier dan zo’n grote bakkes hebben?

  Jullie zouden de vloer met mij aan moeten vegen. En jullie hadden daar voor bewijzen gehad! En de evolutie had 1000de bewijzen geleverd voor bijv macro evolutie ,in plaats van alleen maar waarschijnlijkheid en aannames.

  Jullie kunnen misschien wat christenen onder de tafel babbelen, die bijv. hier niet geïnteresseerd in zijn of niet sterk in zijn geloof zijn of zo ver niet kunnen gaan.

 26. M.poort schreef:

  En niet zo ver in verdiepen. Maar als er christenen langs komen die wel dieper gaan verliezen jullie het. Niet omdat christenen/creationisten slimmer zijn , Nee. Maar omdat wij in de waarheid geloven.

 27. joop dorrepaal schreef:

  Beste M.poort,

  Het was naar úw mening dat ik benieuwd was , niet naar die van gerritveldman; anders had ik me wel direct tot hem kunnen wenden.

  Wanneer een student op een mondeling tentamen door de professor gevraagd wordt het bewijs van een stelling te leveren is de verwijzing naar het boek waarin het te vinden is beslist niet voldoende. Het gaat er de prof namelijk om vast te stellen of de kandidaat zich de stof eigen gemaakt heeft, wat er in zijn hoofd zit.

  Zo gaat het er bij u om wat er zich m.b.t het geloof in God in uw hoofd afspeelt. Als u gaat verwijzen naar bibliotheken die gevuld zijn met louter deze materie, heeft een persoonlijke discussie weinig zin. Bovendien bekruipt mij dan het vermoeden dat uw geloof neerkomt op het zalige idee dat alles wel ergens opgeschreven zal staan…

  Maar zo werkt het natuurlijk niet, het gaat er toch – zeker bij zoiets als geloven – om wat er zich in uw hoofd afspeelt…

  Dus geeft u nu eens persoonlijk antwoord op mijn vraag, dan kunnen we de discussie voortzetten.

 28. M.poort schreef:

  Joop dorrepaal# 27

  Wat er in mijn hoofd door gaat is schaamte. Dat ik die vraag in mijn hoofd liet afspelen. Kan god zelfmoord plegen.

  Ik had die vraag nog nooit gesteld, omdat ik weet wat God voor mij betekend en geloof heilig in zijn woord.

  Tweede Ik weet ook niet alles.

  Derde ik blijf liever bij de bijbel, dan zelf mijn gevoel er oplos te laten. (gevoel is misleidend)

  Vierde wist van te voren dat dit niet in paar zinnen uit te leggen is. Kwam ook deels uit gemak.

  Maar goeie vraag trouwens als het uit u eigen kwam.Of niet?? 😉

 29. Toon Swinkels schreef:

  Toch vertrouw ik liever op mijn intuïtie en mijn ervaringen.
  Zal wel in de familie zitten.

  https://www.youtube.com/watch?v=zkVmWpb9k6I

 30. M.poort schreef:

  Beste joop dorrepaal

  U komt wijs over en dat bent u ook, wijzer en slimmer als ik zelf. U gaat heel diep op verschillende punten heb ik opgemerkt uit discussies van vorig jaar bijv. (Voordat ik hier effe langs kwam wippen)

  Ik kan u voor de rest niet en weet u geschiedenis niet, ik weet ook niet wat uw beweeg redenen zijn dat u zo in het leven staat.
  Maar weet wel, de energie die u nu stopt in het weerleggen van de bijbel en andere geloven en het onderzoeken van de evolutie bijv.

  Als u die energie nu in de bijbel zou steken en echt bereid wil zijn om God te leren kennen, zult u het vinden. Daar ben ik van overtuigt! (geldt voor iedereen natuurlijk)Maar de wil moet er wel wezen. Als u op een manier leest van waar kan ik het geloof ontkrachten en weerleggen, dan zal u ook zeker niet vinden.

  God komt naar ons via de bijbel en wil dat wij Hem leren kennen en opzoeken via de bijbel. Maar dan wel op een manier, dat wij hem ook Willen leren kennen. En niet op de manier wat ik hiervoor beweerde.

  Weet dat er hier mensen zijn die bewijzen willen ,regelrecht bewijs voor God is er niet. Maar er zijn wel vele sporen van hem te vinden in alles wat we om ons heen hebben.

  Nogmaals als u echt bereid bent en hem wil opzoeken, zal God zeker niet de deur dicht houden.

  Mvg

 31. Max schreef:

  Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…Islam en de Katholieke kerk niets te maken heeft met God/met religie…De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….Het Katholicisme is een valse religie.Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de oosterse en de westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Constantinopel, het huidige Istanboel, is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)….De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament/Bijbel). Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus.Maar,er bestaat één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5)…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus.De Katholieke Kerk is een criminele organisatie, die een grote helpende hand uitstak naar Hitler…In 1517 spijkerde Maarten Luther een pamflet op de kerkdeur. Daarop stond geschreven wat hij allemaal fout vond aan de rooms-katholieke kerk. Doordat de rooms-katholieke kerk zoveel macht had gekregen, ook in de politiek, was er veel fout gegaan. Luther vond dat de kerk zich moest bezinnen op haar oorsprong en zich moest hervormen. Want zo had Jezus het niet bedoeld…De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)….
Reageer