Het oudste licht ooit in kaart gebracht

Geplaatst op 22 maart 2013 door

Foto: NASAHet heelal blijft boeien. Gisteren op het journaal te zien, nu een klein artikel op Nu.nl. In januari hadden Leidse wetenschappers het oudste licht uit de ruimte gezien. Wetenschappers hebben donderdag een zeer gedetailleerde kaart onthuld van het oudste licht uit het heelal. De kaart toont de afgekoelde kosmische straling die zich na de oerknal door de ruimte verspreidde.
24 reacties “Het oudste licht ooit in kaart gebracht”


 1. Hans Velderman schreef:

  De oerknal? Het oudste licht ooit in kaart gebracht? Het heelal dat zich vormde na de oerknal. Waarin vormde het heelal zich? Was er al ruimte om zich uit te breiden of niet? Waarin breidde het zich uit als ruimte voor de oerknal niet bestond? Hoezo het oudste licht? Ik lees dat de afgekoelde straling (waarschijnlijk bedoelen ze het licht?), zich na de oerknal verspreidde. Knap om het zo te stellen. Waarnemingen terugvoeren op nog niet bewezen theorieën. Waar hebben we dit vaker gehoord.

 2. Jan Bontje schreef:

  Het getoonde licht is het tot nu toe oudst bekende licht in ons heelal. Inderdaad: in o-n-s heelal. Want we vermoeden maar weten niet zeker of er buiten ons heelal nog meerdere (letterlijk tal-loze) heelals zijn. Waarschijnlijk wel.

  Licht = straling = deeltjes = straling…

  Je suggereert dat de wetenschappers die zich met de oorsprong en evolutie van het (= ons) heelal bezighouden, onzin verkopen. Knap om het zo te stellen…

 3. Hans Velderman schreef:

  Ik stel als nieuwsgierige vragen. Concluderen laat ik aan de knappe koppen.

 4. Rein Ragolo schreef:

  Mogelijk dat dit de oudste lichtbron is die we tot op heden kennen. Maar het verste lichtpuntje in het heelal ( wiens lichtstraling zich dus met de lichtsnelheid naar ons toe snelt)en dat we kunnen zien produceert het oudste licht. Het kan overigens wel zijn dat deze lichtbron al is gedoofd.
  Maar dat zullen we in ons leven wel nooit te weten komen.

 5. kjwouters schreef:

  Inderdaad. Waarin dijt onze kosmos uit? We weten daar niets van. Veronderstellen maar wat, zoals gebruikelijk. Ook over het ons bekende heelal weten we vrijwel niets. Slechts 5%, menen de echte knappe koppen. Ook over onze planeet zelf is zeer weinig bekend. Volgens alle bekende mythologieën is de aarde ooit begonnen als een pure waterplaneet. Maar waar komt al dit water vandaan, als wij menen te weten, dat miljarden jaren geleden de planeten een gevolg zijn van een afkoelingsproces , van gruwelijk hete materie, zoals op dit moment nog ca. 40 kilometer onder de meeste voeten.Niemand weet hier een antwoord op. Of wel?

 6. Hans Velderman schreef:

  Bijna een jaar geleden alweer en dan lees je een artikel in de Volkskrant van één van onze geweldenaren in de natuurkunde; Vincent Icke. Mooi mens en een voorbeeld voor ons allen. Kunnen we als simpelen van geest niet aan tippen! Zelfs hij denkt dat ons melkwegstelsel zich in het midden van het universum bevindt. Variatie op de gelovige RKK. Immers Hubble (als grondlegger en aanhanger van de theorie) vertelde aan ons -na zijn waarnemingen-; alle zonnenstelsels verwijderen zich met een enorme snelheid vanuit en vanaf ons gezichtspunt. Ons gezichtspunt is de aarde en het melkwegstelsel waarin onze aarde zich bevindt.
  Grappig detail is: Er is niemand, ook geen Bigbanger die op enige miljarden lichtjaren kan aangeven in welk deel van het universum wij ons bevinden.
  Maar heel veel wetenschapsgelovigen lopen als schapen in het wetenschappelijke gareel. Is dat erg? Nee, schapen zijn er altijd, ze worden geslacht om anderen te voeden.

 7. Hans Velderman schreef:

  In de “Wereld draait door” werd meneer V.Icke gevraagd om uit te leggen wat het universum voor hem betekent en vooral de laatste ontdekkingen. Met schaamrood op mijn kaken hoorde ik mijn held vertellen dat de ruimte uitzet (niet dat ik er aan twijfel vanuit mijn plek in het heelal). Hubble en Icke of omgekeerd evenredig, met Icke’s slaafse volgzame (in)zicht!; Daaruit blijkt dat de Big Bang theorie waar is, of minimaal waar blijkt te zijn!!!, gezien vanuit de aarde. Want vanuit ons gezichtspunt met en daarna bijna letterlijk zijn woorden: alle licht naar boven, beneden, links, rechts, vooruit en achteruit en variaties in deze en alle richtingen infrarood kleuren.
  Mensen in de middeleeuwen met een intellectueler inzicht stranden en belanden toen uiteindelijk op de brandstapel. Hoezo? vanuit onze gezichtspositie? Waar bevindt de aarde en de melkweg zich dan in het heelal?
  Ja, in het middelpunt. Alle pausen en anderen die er net zo over dachten hebben uiteindelijk gelijk! Nou ja volgens onze huidige geweldige wetenschappers! Oja en mijn held meneer Icke!!!!?

 8. Jan van der Gaag schreef:

  Ons gezichtspunt is de Aarde, maar dat betekent niet dat ons gezichtspunt zich ‘in het midden’ van het heelal bevindt.
  Ons gezichtspunt is de Aarde, maar het heelal ziet er vanuit elk punt grofweg hetzelfde uit. Er is niets speciaals aan ons plekje. Althans, daar zijn geen aanwijzingen voor.

  Het oudste licht was niet het gevolg van een explosie met ons plekje in het middelpunt. Als dat zo was, dan zouden we van de achtergrondstraling vrijwel niets zien, omdat die straling dan van ons vandaan zou bewegen! In het midden van de storm is het stil, zogezegd. Toch zien we de achtergrondstraling (dus naar ons toekomen) vanuit alle richtingen, waar we ook kijken. Dat is niet een beeld dat makkelijk verenigbaar is met een explosie IN een ruimte, wel met een explosie VAN ruimte, oftewel een uitdijing van de ruimte. De ruimte heeft geen middelpunt.

  Het zoeken naar ‘het midden van het heelal’ of ‘de plek waar de oerknal heeft plaatsgevonden’ zijn futiel.
  De oerknal is niet een plek maar een tijdstip.
  Het is dát tijdstip dat in het verleden ligt van alles in ons heelal. Vragen naar ‘waar’ de oerknal heeft plaatsgevonden, is zoiets als vragen naar ‘waar’ vorig jaar zich bevindt.

 9. Hans Velderman schreef:

  Meneer Van der Gaag, leuke reactie met uw; “maar het heelal ziet er vanuit elk punt grofweg hetzelfde uit”. Bent u er geweest, op die andere plekken? U hebt er geen idee van hoe een minderheid in de huidige kenniswereld van wis- en natuurkunde en hun verkooppraatjes van aanlokkelijke verre zonneneinders zich lijken te weren tegen een meerderheid van taal- geest- en andere wetenschappelijke meerderheden.
  De big-Bang, Darwin, en? andere grapjassen hebben het onderwijs veroverd! Zonder overtuigend bewijs! Maar helaas de meerderheid bepaalt! Wat de meerderheid zegt, lijkt waar te zijn. Twijfelt u? Nee natuurlijk niet! Ook uw vereniging is overtuigd van haar gelijk.
  Als schaap (in vereniging) moet u blij zijn met uw mededenkers. Gaat u maar lekker slapen.

 10. Jan van der Gaag schreef:

  Meneer Velderman, ik schreef ook: “Althans, daar zijn geen aanwijzingen voor.”
  Uiteraard ben ik niet overal geweest, maar uit wat wij van ons heelal kunnen zien, blijkt geen speciale plaats voor ons Melkwegstelsel. Oppervlakkig en naief gezien misschien wel, maar even doordenken en modelleren en van onze ‘speciale plek’ blijft niet veel over.
  (Helaas … want willen we niet allemaal speciaal zijn?)
  Wat niet wil zeggen dat die conclusie in de toekomst niet kan veranderen – door nieuwe waarnemingen of experimenten.

 11. Hans Velderman schreef:

  Meneer V. der Gaag, een mooie en goed overdachte reactie! Slechts 1 ding in uw reactie. Ik wil niet speciaal zijn. Helaas lijkt dit vaak zo in reacties. Over een paar tijdseenheden ben ik vervallen tot hetgene waaruit ik ben opgebouwd en zo hoort het ook. Voor het uiteenvallen en verval probeer ik slechts anderen (ook mensen) over te halen hun hoofd te gebruiken, niks meer en ook niets minder dan dat.

 12. Hans Velderman schreef:

  Meneer T.G. Als iemand iets, een voorwerp (of idee) van zich afwerpt(negatief) of toewerpt (positief)-naar iets of iemand-. Neemt u even aan; dat naarmate de afstand naar het doel verder verwijdert is; de snelheid afneemt van de werper t.o.v. het doel, of anders gezegd datgene wat ik werp naar iets dat verder verwijdert is dan waar iemand is of anders denkt, neemt in kracht af. Lijkt logisch? Tenzij het beoogde doel (waar je iets naar werpt) ontvankelijk is en datgene dat geworpen is, aantrekt. Afhankelijk van de kracht en snelheid van het geworpene en het doel waarom het daar naartoe wordt geworpen. Als het het voorwerp het doel nadert, is dit niet slechts een natuurkundig verschijnsel maar een probleem m.b.t. het bevattingsvermogen ofwel het vermogen van de humane hersenen om andere ideeën aan te trekken.

 13. Hans Velderman schreef:

  T.G. De oerknal? Ik als baby in de wereld geworpen, in een wereld die er volgens mij, voor mijn geboorte niet bestond. Voordat ik in de wereld werd geworpen, ervaarde ik een (de) Oerknal. Door het samengaan (botsen) van twee minimale elementen (cellen) die ineen vloeiden! Zomaar -voor mij uit het niets-. Immers ik bestond niet en in mijn hersenen (die ook niet bestonden) was er niets dat er op wees dat er voor mijn oerknal “iets” was. Veroorzaakt door voorafgaande oerknallen, ontstond er een oerknal die een kernreactie opleverde en meerdere vrije elementen opleverden die wederom genoeg elementen opleveren om de kernreactie voort te zetten.
  Zwaartekracht? Zwaartekracht ofwel Aantrekkingskracht. Volgens mij zijn de veroorzakers kleine deeltjes, zeer kleine deeltjes, vergelijkbaar met Higgsdeeltjes. Zonder deze deeltjes valt alles uiteen. Anders gezegd; Zonder deze deeltjes bestaat er geen wereld. Wij zijn immers ontstaan door deze deeltjes en wij (volgens ons zijn wij de enigen) die deze wereld erkennen als wereld.
  Volgens mij zijn deze deeltjes hormonen. Hoe groter de massa van de hormonen, hoe groter de aantrekkingskracht en!!! Hoe groter de kans op een Big Bang!

 14. Hans Velderman schreef:

  Licht of licht? Meneer T.G. Licht en Zwaartekracht? Licht met gewicht, of licht zonder gewicht? Sorry, dit is onzin natuurlijk, de vraag alleen al. Tjonge-jonge, zo dom! Ook licht of lichtdeeltjes, ofwel fotonen (bestaan) en als iets bestaat, heeft het gewicht, of niet soms? Nou ja, zeden, gewoonte, cultuur, geloof, etc. zij bestaan ook geloof ik, in ieder geval in de hersenen van mensen. Of zou ik moeten zeggen door mensen wordt er gewicht aan toegevoegd? Zoals aan zwaartekracht, fotonen, etc. Moet wel eigenlijk, er zijn mensen die denken dat er zwarte gaten bestaan. En ze beweren dat fotonen niet aan de zwaartekracht van een zwart gat kunnen ontsnappen? Terwijl er grote denkers zijn die beweren dat een foton geen gewicht heeft. Ik kan ook grappen over zwarte gaten vertellen, maar ik wil niet gewichtig doen en vooral geen ruzie krijgen.

 15. Hans Velderman schreef:

  Zelden lees je zulke onzin over Wis- Natuur, en andere kundes zoals Astronomie hier op deze site. Ik geef toe, ik weet er niets van, totaal niets en de deskundigen die ik lees (verspreid over de globe), weten evenveel, ook niets! Grapjurken roepen iets en vaak schrijven ze leuke ideeën van anderen over. Ook op deze site.
  Waar ik deskundigen in waardeer is, dat ze zoeken, onderzoeken en fantaseren (brainstormen) om verder te komen. Wat ik tegen deze deskundige goochelaars heb, is dat ze fantasieën verkopen als waarheden.
  Wat mij het meest aan het hart gaat, is dat er enkelen zijn die denken een idee te hebben hoe het universum in elkaar steekt. Ze roepen, beweren en zelfs met enige humor lijken ze niet te stoppen.
  De Vrije Gedachte? Oudejaarsconference misschien?

 16. Hans Velderman schreef:

  Soms meneer T.H. laat u zien dat u een grappenmaker bent. Soms is uw Nederlands geschreven woord bijna perfect en tussendoor poogt u, uzelf aan anderen voor te doen als een Nederlander die de taal niet geheel beheerst.
  Verder lijkt het erop dat -zelfs als u alles naschrijft- u toch een redelijke kennis van astronomie hebt.
  Waarom dit geheimzinnige? Waarom niet gewoon zeggen: lees eerst Newton, Kepler, Halley etc. Waarom beginnen met Einstein? Met Einstein beginnen is een boek achterstevoren lezen.
  Onze huidige wetenschappers lijken op eenzelfde niveau als de middeleeuwers. Namelijk het denken dat de aarde en onze melkweg het middelpunt is in het heelal en dat het universum plat is.

 17. Hans Velderman schreef:

  Aanvulling op 28: Plat universum? Ooit dacht men dat de aarde plat was. Nou ja dat zou zo maar kunnen, gezien vanuit het oogpunt van een mens. Nu is er een soort repeterende gedachte. Vanuit ons menselijke oogpunt gezien, is het universum plat. zou zo maar kunnen vanuit ons oogpunt (met alle technische middelen erbij) dat dit waar lijkt. Dat melkwegstelsels lijken te dansen, is evenzeer voor mensen vanuit hun oogpunt bijna waar.
  Er zijn beste T.H. mensen die nog steeds denken dat sterren stilstaan en alle planeten in een kringetje (volmaakte cirkel) om de zon draaien.
  Zij hebben waarschijnlijk geen kleinkinderen. Waarom? Als er een op bezoek komt en je bent er blij mee draai je wel eens een rondje en dan merk je door de middelpuntvliedendekracht dat je niet op dezelfde plek kunt blijven staan.
  Ook de zon is blij met de planeten en wachelend staat hij/zij blij te zijn met de paneten.

 18. Hans Velderman schreef:

  Meneer T.G. Er zijn zeer geleerde grapjurken die beweren dat licht (deeltjes of fotonen) afbuigen, ergens in het universum! Alsof je op een kermis staat en je gelijk wilt halen. Dezelfde grapjurken beweren dat fotonen geen gewicht (eigen massa) hebben. Men, de geleerde astronomen,(gericht en gedwongen om een prijs voor hun universiteit binnen te slepen), beweren zelfs dat zwarte gaten (kunnen wij en ook de knappe koppen niet zien), alles opslokken. Maar wat slok je op als zwart gat? Immers licht, alle fotonen zonder enige massa, worden in deze zwarte gaten opgeslokt. Kent u het verhaal van roodkapje, Hans en Grietje, de boze wolf of de heks?
  Wat doe je als knappe kop? De mensen met hersenen weten dat ze (op dit moment) aan het einde zijn van hun Latijn. In de praktijk betekent dit: einde subsidie, einde aanloop studenten, einde aanloop aandacht van de media.
  Maar neem nu zo,n knappe kop als prof.Dr.Dijkgraaf. Met balonnetjes kan hij als een clown precies uitleggen hoe het idee (geen enkel bewijs) de Big Bang in elkaar steekt.
  Een knappe kop, alsmaar tienen op school. Mijn computer ook allemaal tienen, geweldig! Maar hebt u ooit een of andere wereldschokkende ontdekking vernomen van prof. Dijkgraaf?
  Ik kende ze al van de lagere school al die knappe koppen. Grote vraag is: Waar blijven de briljante ideeën?

 19. Hans Velderman schreef:

  Was echt lachen eigenlijk “Lees het maar eens na hoe de ouderdom van de aarde word gemeten” u lacht u dood. Radiometrische meting. Lijkt geweldig op het eerste gezicht. Maar dan? U lacht u dood. Aanhangers van deze meting die de o.a. via deze methode de ouderdom van de aarde, sterrenstelsels en het heelal bepalen, gaan er blijkbaar van uit dat materialen die we nu kennen er waren sinds de oerknal. Ja dat is lachen alsof er voor die tijd niets was en de aarde zich niet binnenste buiten keert (keer op keer)? O, sorry, zij beweren dat er niets was en alle elementen zich sinds een relatief korte tijd hebben gevormd en voor deze vorming? Was er natuurlijk niks, niemandal, hahaha. En zo krijg je nieuwe gelovigen.

 20. Hans Velderman schreef:

  Het oudste licht, werd in sommige hoofden geflitst, niet als verlichting maar als aansteker (volgens mij). Kan zomaar verkeerd worden begrepen, door een roker en andere genotzoekers. Wat betekent licht voor u? Lichaamsgewicht? Voedsel? Peertjes of mini-tl buisjes met giftige gasjes? Sterren uit de filmscene? Het ontkennen van God, je vader en moeder? De Natuur die alles voortbracht?
  Het in kaart brengen van het oudste licht, zou volgens mij kunnen leiden tot het ontdekken van het eerste licht. Het ontvreemden van een idee en er mee op de loop gaan big boom?
  Nee, natuurlijk pikken we niks van iemand anders, wij, jij en ik en alle anderen weten alles al en pikken? Wij zijn als Alexander, Ceasar, Nero, Karel de grote, Napoleon en andere rioolfiguren. Hoezo?
  Tijdens hun geweldige zegetochten werd bijna elke man vanaf 12 tot 40 jaar in Europa geélimineerd door de vijand en eigen troepen. Hoezo? Ter meerdere eer en glorie van de machthebber.
  Het oudste licht en verlichting? Misdienaartjes doofden met een Bronzen kapje op een stok de kaarsjes. We staren nog steeds in de duisternis.

 21. Hans Velderman schreef:

  Even serieus, het oudste licht van miljarden jaren geleden is nu nog in kaart te brengen, volgens knappe koppen. Om dit te bewijzen bedacht ik een proef. Ik kocht een paar rollen landbouwplastic en tape en omwikkelde mijn hele huis. Elke gaatje, elk kiertje plakte ik dicht en deed het licht uit. Daarna zocht ik mijn hele huis door op zoek naar de plek waar het licht was gebleven. Nergens te vinden, niet op zolder, slaapkamers, badkamer, toilet, huiskamer, keuken en kelder.
  Ontgoocheld zat ik op de bank te treuren en besloot een glas witte wijn te nemen om mezelf op te vrolijken. Ik opende de koelkast en wat denkt u? Daar was het licht in de koelkast. Uit blijdschap dronk ik de hele fles leeg.

 22. Hans Velderman schreef:

  Ik wilde graag een punt maken in de discussie over de oerknal. Helaas, ik wil mijn punt niet laten escaleren naar een grotere discussie, waar sommigen na jaren het licht nog ontdekken aan de einder. Dan blijkt waarschijnlijk dat er enigen zijn die denken dat mijn punt een middelpunt zou kunnen zijn en anderen dat een discussie als het uitdijt plat van vorm blijkt te zijn.

 23. Hans Velderman schreef:

  Gijzelen? Volgens mij is dat onvrijwillig vasthouden onder bedreiging van geweld. Moet je slim voor zijn om op zo’n aso-wijze te reageren. Alsof een mening geven bedreigend zou zijn!
  Volgens mij mag en kan iedereen op deze site reageren. Indien het anderen niet bevalt, lijkt mij dit een zaak voor en van de vereniging.
  Het is aan de vereniging, haar leden en bestuur om deze vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Hoewel elk individueel lid haar/zijn mening mag en kan verkondigen, lijkt enig nadenken,vooraf aan het spuien ervan,verstandig.

 24. Wim Aalten schreef:

  Goed weekend Hans.
Reageer