Het ongelijk van Wilders

Geplaatst op 8 maart 2017 door

Het is verkiezingstijd en de politieke partijen buitelen over elkaar heen met mooie verhalen, paradijselijke beloftes en zakken met geld voor iedereen. Alsof ineens de neoliberale economie is afgeschaft en vervangen door een economie van eerlijk delen. Alsof de grote rovers ineens roepen dat het bbp eerlijker verdeelt moet worden. Let wel, alsof! In werkelijkheid beloven ze echt geen eerlijker verdeling van het bbp. Ik vind het een brevet van onvermogen als je als politieke partij in deze weken zo kort voor de verkiezingen moet suggereren (want het is geen beloven) wat je eigenlijk al lang als beleid had moeten uitvoeren. Ik begrijp daarom de mensen die zich afkeren van deze democratie.

In de politieke strijd zit altijd een religieuze oorlog verscholen die op het scherpst van de snede wordt uitgevochten. Hoewel we formeel een scheiding van kerk en staat kennen bevechten sinds de invoering van de parlementaire democratie de religies (alle religies) hun plek in de politiek en het openbaar bestuur. Gebruik makend van een niet bestaande god/allah doen ze schijndemocratisch maar streven in werkelijkheid een theocratie na. De onderdrukking die een religie uitoefent is recht evenredig met de macht die ze hebben. Alerte democraten zien dat en zijn dus waakzaam.

Middelpunt van de religieuze strijd anno nu is het standpunt van de PVV met betrekking tot de islam. De islam Nederland uit, de koran verbieden en de moskeeën sluiten, PVV standpunten die door veel mensen als extreem worden ervaren en die tot verdeeldheid onder de kiezers leiden.
Eerst het verzet van Wilders tegen de islam als zodanig. Ik vind zijn opstelling bijzonder hypocriet. En wel hier om. De islam is weliswaar een import-religie van de laatste decennia waar we niet op zitten te wachten en waartegen verzet op zijn plaats is, onze eigen traditionele religies zijn ons ook al eeuwen tot last. Wilders koketteert met onze joods-christelijke traditie als de basis voor onze samenleving. Onze traditie? Ik voel niets bij de joods-christelijke traditie van ons land, sterker nog, ik vind dat deze traditie ons geen goeds brengt en we kunnen hem beter achter ons laten als onderdeel van een geschiedenis waar we van moeten leren en afstand van moeten nemen.

Terug naar Wilders. Als je twee of meer religies tegen elkaar opzet of uitspeelt haal je de onrust/oorlog in huis. De geschiedenis en de wereld van vandaag zit vol met voorbeelden, onderlinge religieuze twisten lijken de core business van de goddelijke stromingen.
We kunnen gerust stellen dat de islam in ons land (net als elders) een outreaching religie is die in woord, geschrift en activiteit wereldheerschappij nastreeft. Daar moeten we niet lichtzinnig aan voorbij gaan. En ons tegen verzetten.
Maar vele islamitische gelovigen, ook de gematigden, in ons land voelen zich aangevallen, worden bang en schieten in de verdediging. Een verdediging die zich o.a. uit in politieke activiteit door bij voorbeeld de politieke partij DENK. Maar ook vanaf de mimbar in de moskee. Door de islamitische voormannen wordt de angst onder moslims met beide handen aangegrepen om de positie van de islam te verdedigen en uit te dragen. Dat past in de visie op wereldheerschappij die de islam nastreeft. Een religieus geïndoctrineerd maar vooral ook bedreigd volk is gevoelig voor leugens over allah, de koran en geloven. Een aanval op hun geloof doet de rijen sluiten. Zeker als die aanval uitgelegd kan worden als een poging van anders- en ongelovigen om de heilige koran te schenden. En de koran is duidelijk over wat er met die anders- en ongelovigen moet gebeuren.

Christelijk gelovigen zien ook dat er een religie wordt aangevallen en krabben zich op het achterhoofd. Enerzijds is de aanval op de islam een welkome beweging, christenen en islamieten waren nooit vrienden. Anderzijds is een aanval op een religie als zodanig ook zo maar een aanval op het eigen christelijke geloof. En dat verklaart de ambivalente houding van het christendom en de christelijke politieke partijen in de discussie en de praktijk rond het vluchtelingenprobleem en de islam. Ze erkennen de islam als een collega religie en zijn daarmee doof en blind voor de werkelijkheid van dit uitheemse geloof.  Zoals ze ook blind en doof zijn voor de onzin en de leugens van het eigen geloof. Want in wezen streeft ook de christelijke religie wereldheerschappij na. Het rijk van god op aarde is een christelijk ideaal dat al eeuwen door zending, machtsmisbruik en onderdrukking wordt nagestreefd.

En er is meer. In deze bange tijden waarin gelovigen (van alle richtingen) hun eigen geloof onder druk zien staan en bang zijn voor een aanval op hun geloofwaardigheid doen van de weeromstuit alle religies een verwoede poging het eigen geloof weer op te peppen en leidend te maken in een samenleving in verwarring. Je ziet dan ook een waar religieus reveil en offensief op diverse fronten, bij alle religies. Ook in de media, die daar kritiekloos aan mee werken.

De fout die Wilders met zijn PVV maakt is dat hij één religie op de korrel neemt en verzuimt de eigen religie kritisch te beoordelen. Pas als we in onze democratie en in ons bestuur hardop durven zeggen dat alle religies een fout zijn in de moderne samenleving is er zicht op vooruitgang. Pas als we in het openbaar bestuur maatregelen durven nemen die (de invloed van) religies terug dringen en mensen doen inzien dat we beter zonder kunnen, pas dan is er een kans dat de samenleving op dat vlak eerlijker en vreedzamer wordt. Maar er zijn geen politici die dat durven, daarvoor is het lonken naar het electoraat te belangrijk en de macht van de religies te groot. En Wilders doorbreekt die macht niet door alleen de islam aan te pakken. Wilders gebruikt het eigen geloof om een ander geloof te bevechten.

Resultaat: religieuze onrust, iets waarvan we in de geschiedenis genoeg ellende hebben gezien en waar we niet op zitten te wachten. Het is beter elke religie te ontmaskeren en zonder religie de toekomst in te kijken. Wat Wilders doet is religieuze onrust aanwakkeren in plaats van te kiezen voor het wegnemen van de oorzaak van religieuze onrust, de religies. In die zin is Wilders dus éénzijdig en heeft hij ongelijk. Het probleem is niet alleen de islam, het probleem zijn de religies.
13 reacties “Het ongelijk van Wilders”


 1. ben warner schreef:

  Als Wilders ook andere religies dan de Islam op de korrel zou nemen, vindt hji slechts een kleine groep atheïsten aan zijn zijde en wat echte seculieren, want Nederland is nog in overwegende mate gelovig en niet-kerkgangers vinden dat niet iets om te willen elimineren. De vrijheid van godsdienst staat per slot van rekening in de Grondwet. Wat daar niet in voorkomt is de vrijheid van godsdienst verschoond te blijven, hetgeen zou neerkomen op een verbod op uitoefening binnen de wijzen van omgang en evangelisatie.
  Zo wordt ik al vanaf mijn kindertijd voorgehouden dat ik, als ik niet zou geloven, eeuwig in de hel zal branden. Als dat geen bedreigende taal is, weet ik het niet meer. Bovendien is het discriminatie van de ergste soort: geen geloof, dan branden in de hel. Hiertegen heb ik nooit het OM of welke rechter ooit horen protesteren: continue bedreiging en bankmakerij. Daarbij vergeleken is minder, minder, terug naar eigen land een aai over de bol. En die in vergelijking nauwelijks iets voorstellende mening leidde wel tot een veroordleling.
  Ik ben voor een pluriforme samenleving. het lijkt mij fantastisch die variatie in kleding, eten, gewoontes en ga zo maar door. Wel afspreken welke taal de dagelijk gangbare taal is. Anders wordt het lastig converseren, maar voor de rest een maximum aan diversiteit. Zodra echter die eigen visie of mening wordt opgedrongen, laat staan verordonneerd moet de Grondwet in werking treden en daarmee de rechtsstaat op het artikel dat staat voor de vrijheid om niet van opgedrongen levenswijzen gediend te zijn. Elke vrijheidsgraad in het ene betekent hoe dan ook een verbod op iets anders. Als we de vrijheden eens uitdrukten in logisch consequente verboden zou heel veel duidelijker worden. Wie doet een poging?

 2. Wim Aalten schreef:

  Interessante gedachtengang Ben. Ik ben benieuwd waar dit toe kan leiden.

 3. Jakob Bolk schreef:

  Binnen Noord-Europa en zeker binnen onze eigen landsgrenzen heeft de bevolking weinig te duchten van de joods christelijke cultuur. Zeker niet als het gaat om geweld. Anders ligt het bij de islam. Europa staat in brand en het wordt alleen nog maar erger. Waar hoor je die gematigde tak binnen de islam die tegen geweld zeggen te zijn ….en waar blijven de protesten vanuit eigen gelederen tegen bomaanslagen en andere terreurdaden gepleegd door hun broeders en zusters ? Ik zie ze niet, sterker nog, er wordt gejuicht op de scholen, automobilisten gaan toeterend door de straten in grote steden als Den Haag en Rotterdam als het aantal slachtoffers van de aanslag bevredigend is. Bij een couppoging in Turkije staan ze met duizenden op straat !
  Ieder jaar wordt dit land verrijkt met tienduizenden nieuwkomers met een moslimcultuur. Welkomstliederen worden er uit volle borst gezongen en zelfgemaakte koekjes worden gretig uitgedeeld aan de jonge kerels die hun vrouw en kinderen in “oorlogsgebied” achterlaten.

  Dan maar de islam verbieden zoals Wilders wil ? …nee, wel acuut radicale imams het land uitzetten, en meteen ook sympathiserende volgelingen die uit de pas lopen. Doen we dat niet, dan zal de prijs in bloed en verderf uitbetaald worden. Het is een kwestie van tijd.

  Ook voor christelijke terreur geldt hetzelfde, ik maak geen verschil in religie an sich !

 4. ben warner schreef:

  Jacob, het probleem blijkt elke keer maar weer, dat wie tolerant is, en ruimdenkend is en daarmee vrijheden verschaft aan abjecte ideeën of innames van standpunten, de tol betaalt. De opponenten, zeker als deze fanatiek en dogmatisch denken, benutten die ruimte onmiddellijk om te zeggen als je een streep trekt dat jij toch die vrijheid in je grondwet hebt staan. Als ik zeg, dat iedereen mij lief is, zal de geweldadige opponent erop wijzen, dat ik ook hem lief zal moeten vinden. Iedereen begrijpt dat deze vorm van altruïsme, onohoudbaar is als je door nietsontziende machthebbers wordt aangevallen. Ik kan het ook anders zeggen: de pacifist heeft geen zwaard, de polemist wel. Het toekeren van de andere wang leidt in deze wereld helaas maar al te vaak tot het onvrijwillig ontbloten van je nek. De pacifisten en andere goed bedoelenden hebben daar nog geen antwoord op gevonden. Ik heb bewondering voor de opstelling van die handreikende pacifisten, maar ik moet constateren, dat zonder uitzondering de geschiedenis laat zien, dat zij de eerste slachtoffers zijn. Wim, je schreef: ik ben benieuwd waartoe dit kan leiden. Ik zoek naar een weerstand die harder is dan dat zwaard, van graniet en desondanks menselijk, maar ik weet voooralsnog maar één ding: ergens zal ik de grens moeten trekken en de bloeddorst een halt moeten toeroepen zonder bloed te vergieten.

 5. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #4

  Eerder al heb ik – meerdere keren zelfs – erop gewezen dat er een moraal voor de vrede en een moraal voor de oorlog is. De laatste verwacht van mij dat ik een vijand mijn bajonet in zijn donder plant, de eerste verbied mij datzelfde met mijn buurman te doen. (Je verdient er rsp een MWO of toch minstens 15 jaar cel mee.)

  M.b.t. de islam voelt Wilders dat wel goed aan lijkt me. Maar het kan algemener gezegd worden: iedere religie is met een offensieve oorlog bezig, al prediken ze nog zo de vrede. Degene die zich aangevallen voelt zal – indien hij tenminste van plan is zich te handhaven – dus de oorlogsmoraal moeten bezigen, hoezeer het hem ook tegen de borst stuit.
  Zouden we voor alle ideologieën en religies een prioriteitenlijstje moeten opstellen waarmee we aangeven welk oorlogsfront het meeste aandacht vereist, dan ben ik ervan overtuigd dat de islam met ruime voorsprong op kop ligt.

  U schrijft: “Ik zoek naar een weerstand die harder is dan dat zwaard, van graniet en desondanks menselijk, maar ik weet voooralsnog maar één ding: ergens zal ik de grens moeten trekken en de bloeddorst een halt moeten toeroepen zonder bloed te vergieten.”
  Het lijkt me een zoektocht te worden naar de kwadratuur van de cirkel.
  Ik geef u de raad zich te verdiepen in het wezen van de “moraal”. En ik waarschuw u vooraf: dat kan een ontluisterende reis worden, maar wel verhelderend…

 6. joop dorrepaal schreef:

  Uit het slotdebat Wilders/Segers kan je de afsluiting van de laatste regelrecht vertalen in “ik zal de vrijheid van mijn tegenstander om mij de strot af te snijden niet in de weg gaan staan”.
  Hij ontkent de oorlogsmoraal en ziet niet in dat hij niet alleen het recht, maar zelfs de plicht heeft zijn bajonet met dodelijke precisie te gebruiken.

 7. Jakob Bolk schreef:

  (6) Is allemaal legitiem hoor, want het staat allemaal in de bijbel. En dan mag het !

 8. HvdBerg schreef:

  Valt me op dat vrijdenkers vooral wilderiaans zijn doorgedraaid!

 9. thomas bakker schreef:

  Behoorljk bizar, ja.

 10. M.poort schreef:

  Weet dat er hier misschien niet zoveel waarde aan gehecht wordt maar toch.

  Even een kijk naar hoe christenen er bijbels gezien naar zouden moeten kijken naar wat er allemaal gebeurt deze tijd.

  Alles kort samengevat,
  Moslims zijn bezig eindtijd in gang te zetten voor de terug komst madhi /12 de imam.

  Christenen geloven in de antichrist, die eerst zal komen voor de terug komst Jezus Christus . ( madhi = antichrist )

  Er zijn heel veel gelijkenissen met de komst van de Messias van de koran en de antichrist bijbel. Alleen ze spreken precies tegen over gesteld van elkaar. Voorbeeld: koran zegt dat de madhi of 12d imam, 7 jaar zal regeren en vrede zal brengen en iedereen zal bekeren zo niet dan met geweld!
  Bijbel zegt over de antichrist, die zal 7 jaar regeren en zeggen vrede te brengen ,maar zal in werkelijkheid alleen maar geweld met zich mee brengen. 1 van de voorbeelden.

  Een christen weet van binnen wat er een beetje te wachten staat, en ook vele weten het al. Jezus zegt in de bijbel dat vele om zijn naam,de dood vinden en onthoofd zullen worden.

  Koran spreekt over “houd in op de nekken” geldt voor christenen joden en niet gelovigen.

  Dit is een kleine greep hoe christenen er na (zouden moeten) kijken bijbels gezien. Sommige ontwijken dit onderwerp beetje, tis ook best nare kant wat er te wachten staat, maar de realiteit is al een feit in kleine mate misschien.

  Koran roept op tot geweld, ook voor moslims die nu leven.

  En ja bijbel heeft ook geweld teksten, met name oude testament, maar dat was/is geen vrij briefje voor hier en nu. En gold voor de situatie die er toen was. (Voordat ik die teksten weer naar me toe krijg geslingerd )

  Alles wat je nu ziet kwa geweld moslims , is dat ze zo proberen hun profeet terug te laten komen. ( worden ze ook voor geroepen “heilige oorlog”)

  1 hun profeet komt terug
  2 in die periode komt ook HUN Jezus terug ,maar niet als zoon van God maar gewoon als mens (profeet) .
  Wat de bijbel ook bevestigd “er zullen vele valse profeten komen die zeggen de Christus te zijn ,maar gelooft hem niet”.
  3 Moslims geloven ook in soort van ‘antichrist’ de dajjal betekent godszoon ,Moslims geloven dat Jezus Christus van de bijbel hun ‘antichrist’ is!!

  En christenen zullen en zien nu al de madhi als waarschijnlijke antichrist.

 11. M.poort schreef:

  Los van dat dit toch allemaal als onzin wordt gezien hier, is dit wel wat er allemaal speelt bij moslims / christenen . Denkt dat hier toch wel mensen zijn die dit wel beetje interessant moeten vinden aangezien het hier altijd over geloof gaat.

  Hier wordt het nog eens haarfijn uitgelegd voor zover dat kan.

  https://youtu.be/2sci_WFp8ec

  https://www.gotquestions.org/Nederlands/islamitische-antichrist.html

 12. Lorena schreef:

  Hey Trey, I am sooo glad to hear that you never dated Lauren and that you didn`t get her prtneagn. When I read bout both I was almost in tears. I Love You Boo and always will. Your Wifey!

 13. Chuck schreef:

  Nossa, como foi bom ver que existem pessoas que entendem o que eu passo. Minha sensibilidade é terrível, sofro e por mais que eu tente é inlrentrocávol. Ainda bem que nunca cheguei a vomitar, mas é bem difícil só de pensar que preciso ir ao dentista. Atualmente vou em uma dentista que tem bastante paciência e já sabe evitar os piores pontos.
Reageer