Heer der Heirscharen

Geplaatst op 13 februari 2017 door

Zo wordt de god van het Oude Testament in de bijbel vaak aangeduid. Hij had een voorkeur voor één volk, waaraan hij een eigen land beloofde. Hij presenteert zich als soort oppergeneraal, een Abu Bakr Al Bagdadi avant la lettre. Heidense volken laat hij uitroeien, overspeligen en homoseksuelen worden gestenigd. Niettemin is er geen enkele historische of archeologische aanwijzing voor Exodus of Zondvloed.

Richard Dawkins omschrijft deze O.T.-god scherp en nietsontziend in zijn boek ‘God als misvatting’ (p.39):

‘De God van het Oude Testament is zo’n beetje het onaangenaamste personage dat de litteratuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en is er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.’  Voormalig predikant Dan Barker voorzag dit citaat, tot in alle onderdelen, van ondersteunende bijbelteksten (God, the most unplaesant character in all fiction).

Een verkorte versie van Dawkins tirade presenteerde ik in het debat (Den Haag 2 februari) met professor K.Spronk, hoogleraar Oude Testament in Kampen. In zijn boek ‘Over God’ wordt o.a. betoogd, dat Jezus eigenlijk dezelfde god is als die van het Oude Testament. Herhaaldelijk staat er bij de evangelisten: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’;  ‘Ik en de Vader zijn één’.

Alom bekend is dat Allah ook geen watje is; wie hem dwarsboomt is zijn leven niet zeker. De ellende in het Midden-Oosten en de terroristische aanslagen in Europa hebben evident te maken met de pretenties van de verschillende merken Islam. Dit alles rechtvaardigt m.i. nog niet om religiekritiek te beperken tot de Islam, ofschoon die variant van bijgeloof momenteel de meeste ellende veroorzaakt.

Het feit dat evolutie allang geen theorie meer is, zou iedereen aan het denken moeten zetten. Een politieke partij die Nederland wil de-islamiseren zou consequent moeten zijn en ook andere religies de wacht aan dienen te zeggen. Wanneer worden christelijke gelovigen rationeel en gaan ze het licht zien? Mijn conclusie bij het debat was, dat de mensheid een geweldige stap zou zetten richting vrede als religie afgezworen werd, zonder te beweren dat religie de enige bron van ellende is.

Hoe dan ook ik denk dat er alle reden is binnenkort vooral niet op de PVV (pro joods-christelijk) te stemmen maar ook op geen enkele partij die religie in het vaandel draagt.
83 reacties “Heer der Heirscharen”


 1. joop dorrepaal schreef:

  In #38 schrijft M.poort:

  “Zou het mooi gevonden hebben als u ook zoveel vragen richting de evolutie had. Een theorie die vaak niet neutraal wordt onderzocht ! Er zijn gigantische hoeveelheden argeologische vondsten gedaan die de bijbel ondersteunen ,en er zijn vele bewijzen die een mogelijke schepping reëel maken. Daarin tegen is er geen 1 bewijs gevonden dat we evolueren van minder complex naar complex .Alleen een theorie! Komt zelde tot nooit voor dat ze die opbouw in de aardlagen vinden, zou al genoeg moeten zeggen .Zie vaak voorbij komen dat evolutie ×op× bewezen wordt .zo werdt hier gezegt ”

  Daar wil ik het volgende over opmerken:

  Naast dat ze aan een god geloven, lijkt het een onder gelovigen wijd verbreid geloof te zijn dat evolutie inhoudt dat er ooit een oer-apin was die een mensje en (maar misschien was dat haar zuster) ook een aapje (het huidige model) baarde. Maar op dat soort wonderen trakteert de evolutie ons niet; anders noemden we het wel revolutie.

  Evolutie is gewoon een consequentie van de pure fysische wetten die in het universum gelden. Geen enkele levensvorm is in staat een exacte kopie te reproduceren. U meneer of mevrouw M.poort bent niet een exacte kopie van uw vader rsp. uw moeder. Hoe sterk u ook op een van uw ouders moge lijken, u wijkt op ontzettend veel punten af. En daardoor reageert u in principe anders op de omstandigheden, u bent er beter of minder goed tegenop gewassen. Het idee van gelijke kansen is dus absurd. Dat gaat zo van generatie op generatie. Het houdt ook in dat in volgende generaties de nakomelingen hoe langer hoe meer “uit elkaar gaan lopen”. Dat verklaart ook dat wij van de apen verschillen. Het is dan ook een verkeerd gebruik om van “soorten” te spreken.
  Welke tak in de voortplanting overleeft en welke uitsterft hangt helemaal af van welke bruikbare eigenschappen rsp. daarvoor “ontstaan” zijn of welke verdwenen zijn. Gewoon een kwestie van toeval… Evolutie is wetmatig dan ook het simpelste proces; iedere andere vorm is complexer en daardoor onwaarschijnlijker…

  De evolutie is helemaal niet iets speciaals, het is gewoon het chaotische verloop onder invloed van de natuurwetten. U zèlf bent het bewijs en met u 7(?) miljard andere mensen (als we ons even tot slechts die soort beperken); laat het goed tot u doordringen: u zèlf bent de volgende stap in de evolutie en – als u ze heeft – u kinderen zijn weer de volgende; ieder van hen overigens volgens zijn eigen tak. En of het er wat mee wordt of niet is gewoon puur toeval: er worden kinderen met het syndroom van Down geboren, maar in de wieg wordt bij tijd en wijle ook een “genie-tje in de dop” neergelegd. Verwacht dan ook geen archeologische verrassingen: als u gaat graven – vooropgesteld dat er van iedere generatie nog resten te vinden zijn – zult u aaneengesloten alleen maar “gewone” mensen vinden, maar er komt een punt waarop u zich moet afvragen: “is dit nog wel een mens of was het nog iets dat op een aap leek?” (Dat we archeologisch sprongen zien is alleen maar het gevolg van het feit dat er van enorm veel generaties geen materiaal overgebleven is.)
  Maar knoop goed in uw oor: “U bent die volgende stap in de evolutie, U bent zelf het bewijs”.

 2. MvLoen schreef:

  @29 “De incest die u benoemd, is in leviticus pas strafbaar gesteld. ”

  Het gaat niet om het strafbaar stellen, maar om de genetische gevolgen.
  De natuur heeft daar zo zijn methoden voor om dat zeer onaantrekkelijk te maken.

  @48 “Hoe kan het dat Maria als maagd zwanger werd”

  U was er bij?
  Het was gewoon “de melkboer” en Maria maakte een smoesje tegen Jozef. En die sukkel trapte er nog in ook en ging dat ook nog eens aan de grote klok hangen.
  Kijk, als Jezus nou uit Jozef was geboren, DAT zou pas een wonder zijn geweest!

 3. M.poort schreef:

  Joop dorrepaal #
  (Knoop dat goed in u oor)
  Ja mooi verhaal jammer dat de feiten tegen spreken. Ohw wat is dit nu, lees stukje dat er allemaal fossielen zeedieren op gebergten worden gevonden als de andes – arrarat -en himalaya
  http://dieren.blog.nl/natuur-en-wetenschap/2015/12/30/fossiel-van-prehistorische-schildpad-gevonden-in-andesgebergte

  Nou, we gaan weer wat strooien met getallen van miljoenen jaren en dan is alles weer goed. Gelukkig
  Want dat kunnen we ondermeer uit de aardlagen meten , ohw was dat ! Er zijn opeens rechtop staande gefossiliseerde bomen die opduiken in die lagen ,die kunnen niet miljoenen jaar oud zijn toch? https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/bomen-zijn-relaxed/ en er duiken steeds meer (door mensen gemaakte ) gereedschappen op ,in aardlagen van meer dan 100miljoen jaren oud. http://logos.nl/miljoenen-jaren-oude-gebruiksvoorwerpen/ snel in de kelderkast ermee en handen voor ons ogen!! Zo en het is weg.
  We hebben gelukkig nog de Grand Canyon, dat moet toch echt wel miljoenen jaren geduurd hebben , ohw nee was dat deze canyon is in 6 dagen tevoorschijn gekomen na problemen met veel water!
  http://creation.mobi/a-canyon-in-six-days

  Ja sorry hoor ik kan me hier niet aan vasthouden en kan nog wel eventjes zo doorgaan. Het getuigt dat hier groot geloof voor nodig is om in de evolutie als waarheid te zien! Jongens succes ermee.

 4. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #3+50

  Beste M.poort,

  U stelt me teleur, nergens bent u ingegaan op wat ik beweer. Maar misschien is dat wat ik naar voren bracht in #1+50 niet tot u doorgedrongen. De strekking van mijn verhaal is dat, welk uitgangspunt je ook neemt – schepping of een willekeurig punt in die door u vermaledijde evolutie – je altijd doorgaat volgens de principes van de evolutie. Veel van uw geloofsgenoten – ongeacht hun denominatie – onderschrijven dat ook. Zij stellen dat God ooit dat vuurtje aangeblazen heeft, maar dat het levensproces verder via de biologische regels (dus in de grond van de zaak gewoon de fysische wetten) verloopt. Elk individueel geval van reproductie leidt tot verandering van de betreffende levensvorm. Toegegeven, er zijn lieden die het scheppingsverhaal letterlijk nemen. Maar de consequentie van deze opvatting is dat ze er dan nog eens minstens 1000 bijbels bij moeten schrijven om al de wonderen op te sommen die nodig waren om die letterlijke gang van zaken mogelijk te maken. Met uw gehakketak op de archeologie schiet u weinig op; bovendien herhaalt u daar alleen maar de argumenten van de creationisten. En daarmee haalt u mijn verhaal niet onderuit.
  Wees eens origineel, bedenk zelf wat en weerleg daarmee mijn verhaal.

  Wat ik wel nog even kwijt wil is dat gelovigen vaak zo naarstig op zoek zijn naar godsbewijzen (ze zullen dat nooit toegeven, maar het is al te doorzichtig). Op de middelbare school had ik een biologieleraar die de afwijkende plaatsing van het cambium bij de vogellijm (mistletoe) als het ultieme bewijs zag dat de evolutietheorie niet klopte en dat hier de hand Gods bezig was geweest. Ik ben er nog over aan de tand gevoeld op het eindexamen. Toen al was me duidelijk dat de man diep twijfelde en aan dit feitje houvast zocht. Het heeft hem niet mogen baten, het is tragisch met hem afgelopen…

 5. M.poort schreef:

  Beste Joop dorrepaal #

  U was teleur gesteld zag ik , sorry daarvoor .
  U heeft een punt als gaat om wat ik noem micro-evolutie , daarin liggen schepping / evolutie op 1 lijn .(Micro-evolutie is variatie op kleine schaal. Je zou kunnen spreken van evolutie binnen een soort. Ze ontstaat doordat er vanuit een grondsoort een ondersoort ontstaat, met een stukje van het oorspronkelijke dna (en hier werkt ook vaak genetische verarming en aantasting aan mee, en recombinatie van de genen). De ‘aangepaste’ soort is altijd opgebouwd uit het DNA van de moedersoort (ook de recessieve genen) en bevat nooit nieuwe informatie. De verandering wordt onoverkomelijk begrensd door de grenzen van de grondsoort (genus). Micro-evolutie komt veelvuldig voor – praktisch alle variatie op aarde en in de aardlagen zijn voorbeelden van micro-evolutie. Micro-evolutie kun je het best variatie noemen.
  Voorbeeld: Je hebt tekkels, Sint-Bernhards, herders en pekineesjes, die zijn ontstaan vanuit het grondtype hond door recombinatie en stamvadereffect.)
  Dat is de bewezen kant van, laten we zeggen de hele evolutie! Maar het 1 (micro evolutie) bewijst niet het andere gedeelte van de evolutie.

  Gaat mij om de wat ik noem de (macro) evolutie waar u in door gaat , van aap naar mens bijv. (Met macro-evolutie wordt het aanpassen van de ene grondsoort in de andere grondsoort bedoeld – buiten de grenzen van het dna dus. Macro-evolutie omvat altijd verandering die nieuwe informatie oplevert (simpel-tot-complex)

  Micro-evolutie is bewezen en aangetoond. Macro-evolutie bestaat niet en is nog nooit aangetoond. Ze is genetisch niet mogelijk, want ze vereist een volledige deletie van alle genen en een volkomen herprogrammering van nieuwe informatie. Mutaties kunnen in zoiets niet voorzien. De feiten zijn dan ook dat alle variatie die ooit is aangetoond in te delen is onder micro-evolutie. En zelfs in de aardlagen ontbreekt elk spoor van macro-evolutie.

  Als u wilt dat de rest van uw evolutie ook weerlegd wordt verwijs ik u toch weer naar deze site http://www.verzwegenwetenschap.nl .Daar wordt dat haarfijn gedaan. Het is niet zo zeer dat ik hier gelijk wil krijgen of iets wil weerleggen, gaat mij er om dat u en de rest de waarheid achter de “evolutie ” kent.

  #Wat ik wel nog even kwijt wil is dat gelovigen vaak zo naarstig op zoek zijn naar godsbewijzen (ze zullen dat nooit toegeven, maar het is al te doorzichtig).

  Dat geloof ik ook wel dat daar wel eens mensen van zijn ( Kom ze zelf weinig tegen mag u van me aannemen terwijl ze toch voor het oprapen liggen) , magoed dit kunnen we ook omdraaien.
  Zijn genoeg mensen te vinden die evolutie zonder er maar 1 keer in te verdiepen voor waar aannemen. (Als het maar geen God is met de daar bij horende wetjes!)

 6. M.poort schreef:

  Of mensen die ondanks dat ze het zelf wel weten dat evolutie geen bewijzen levert en misschien wel niet waar is ,toch maar blijven vasthouden aan die theorie, omdat ze niet willen leven met het eventuele god idee.;)

 7. ben warner schreef:

  De evolutietheorie is duizendvoudig aangetoond in allerlei fossiele lichaamsrestanten van voorgaande diersoorten. Bij mensen, bij vogels van slangen en bij vissen van landdieren.
  Zeedierenskeletten e.d. in het hooggebergte wijzen erop dat bergen in een gegeven periode door de plaattectoniek zijn opgestuwd tot op de dag van vandaag.
  Het sterkste bewiijs voor de evolutie is het gegeven, dat god als inmiddels tot buiten de kosmos voorkomend verschijnsel verklaard in zijn uur 0 van de schepping geen flauw idee had hoe een mens eruit moest zien. Die bestond immers nog niet. ‘Naar zijn gelijkenis’….hoe zag hij er zelf dan uit.En nu niet aankomen met ‘dat is overdrachtelijk of metaforisch’, dat staat nergens en Eva uit Adam is klonen avant la lettre, welk proces god helemaal niet nodig had gegeven zijn schepping van Adam en de mogelijkheid van meet af aan een hybrige mens te scheppen.
  Foetussen van mensen en dieren doorlopen in de eerste weken allerlei stadia die we bij voorgaande dierensoorten aantreffen. Vanwaar die afstammelingsvormen als dat niet op een evolutionair proces lijkt?!

 8. M.poort schreef:

  Ben warner# (Vanwaar die afstammelingsvormen als dat niet op een evolutionair proces lijkt)

  Google de namen alstublieft.

  Aapmensen waarop de wetenschap later terugkwam:
  Homo sapiens neanderthalensis (Neandertaler):
  150 jaar geleden werden er op basis van de skeletten van Neanderthalers nog reconstructies gedaan alsof het zwaar behaarde, primitieve aapmensen zouden zijn geweest. Tegenwoordig is er toegegeven dat het postuur van de gevonden skeletten haar grondslag vindt in ziekte (waarschijnlijk rachitis door vitamine-d-gebrek), en dat de Neanderthaler een volkomen ontwikkelde moderne mens was.
  Ramapithecus:
  Deze vondst werd ooit massaal gezien als de voorouder van de mens. Tegenwoordig is men erachter gekomen dat het een uitgestorven orang-oetan is.
  Eoanthropus (Piltdown man):
  Nadat deze aapmens 40 jaar lang wereldwijd werd verkondigd, gereconstrueerd en tentoongesteld als aapmens, kwam men erachter dat het een vervalsing was. Het bleek te gaan om een menselijke schedel met een orang-oetankaak. Op dat moment waren er echter al 500 doctorale studies over geschreven.
  Hesperopithecus (Nebraska man):
  Deze aapmens-reconstructie was gebaseerd op één tand van een varkenssoort die nu enkel nog in Paraguay leeft.

  Pithecanthropus:
  Werd vroeger als een aapmens bestempeld, maar is tegenwoordig hernoemd tot homo erectus (zie onder).

  Australopithecus africanus:
  Deze vondst werd ooit gepromoot als de missing link tussen aap en mens. Tegenwoordig erkent men dat hij helemaal niet tussen aap en mens in staat. Het is gewoon een apensoort.

  Sinanthropus (Peking man):
  Werd ooit aan het publiek gepresenteerd als aapmens, maar is nu hernoemd tot homo erectus (zie onder).

  Sahelanthropus tchadensis (Toumai schedel):
  Deze in 2002 gevonden schedel werd in de media bestempeld als ‘de meest significante vondst in de geschiedenis’, en als ‘de oudste menselijke voorouder’. Zelfs de ‘human evolution expert’ Dr. Chris Stringer roemde de menselijke trekken van de schedel. Tegenwoordig weet men dat het ging om een gorilla of chimpansee.

 9. M.poort schreef:

  Of Wikipedia, staat meestal heeeeel klein vermeld dat het weerlegd is.

 10. M.poort schreef:

  Eoanthropus (Piltdown man):
  Nadat deze aapmens 40 jaar lang wereldwijd werd verkondigd, gereconstrueerd en tentoongesteld als aapmens, kwam men erachter dat het een vervalsing was. Het bleek te gaan om een menselijke schedel met een orang-oetankaak. Op dat moment waren er echter al 500 doctorale studies over geschreven. SCHANDALIG

 11. Jakob Bolk schreef:

  M.Poort

  De mensheid, en met name de wetenschappers blijven altijd op zoek naar nieuwe inzichten cq bewijzen in de richting over het ontstaan van het heelal en het leven. Stap voor stap worden de puzzelstukjes op z’n plaats gelegd, soms met overtuigend bewijs en soms met hele goeie aannames. Of de oerknal ooit bewezen kan worden is afwachten. Om een Schepper voor de dag te toveren met overweldigend bewijs van bestaan lijkt mij vele malen moeilijker.

  (10) Leuk dat u het schandalig vindt. Maar mensen zoeken ook al jaren naar de overblijfselen van een Jezus en zijn familie, echter ook zonder resultaat. Hoeveel boeken zijn over het bestaan van deze wonderbaarlijke familie geschreven denkt u ? Dat er nog nooit iets is gevonden die het bestaan ervan heeft kunnen aantonen of te bewijzen zegt mij genoeg ! Ik zal niet spreken van schandalig….zielig is hier meer op zijn plaats !

 12. M.poort schreef:

  Goeiedag sorry hoor maar lees dan ook eerst de bijbel als je het allemaal zo goed weet en commentaar wil leveren ! Jezus is na 3 dagen uit de dood opgestaan en na 40 dagen terug naar de hemel gegaan !! Die ga je hier niet meer vinden nee. Fijn weekend

 13. Toon Swinkels schreef:

  Nou, daar kunnen Hans Kázàn en Hans Klok samen niet tegenop.

 14. M.poort schreef:

  Als hier zo op feiten en bewijzen wordt gehamerd, blijf dan ook bij de feiten. Evolutie gaat op deze punten die ik benoemd heb nooit bewezen worden, niet omdat ze nog bewezen moet gaan worden , nee omdat de wetenschap het tegen spreekt en er een schepper is! Durf dat in te zien. Besef wat dat betekent, het betekent namelijk het verschil tussen een leven dat zonder zin is… en een leven dat betekenis heeft en van grote waarde is!
  Wil het hier bij laten ,meer kan ik niet doen of zeggen. Probeer eens verder te kijken je zal versteld staan van de antwoorden! Bedankt voor de pittige gesprekken en gaat jullie goed. https://ontdekgod.nl/bewijzen-evolutietheorie/

 15. MvLoen schreef:

  Geen zin om het te vertalen en over te schrijven:

  De bijbel lezen? Welke bijbel?

  http://pbs.twimg.com/media/C6BvD6dWMAE7aEB.jpg

 16. M.poort schreef:

  Leuke aanname weer zonder enig bewijs ,verdiept u zich toch is een keer in bepaalde zaken zo als dit. Dan alleen maar eenzijdige info te verschaffen van mensen die zoiezo niks met geloof te maken willen hebben. Kijk bijv ook is eerst wat de christelijke site’s daarop te zeggen hebben ,maar denk dat daar het probleem ligt. U wilt het antwoord en eventuele bewijs niet horen.
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/verdraaid-Bijbel.

  html://www.leveningod.nl/christus/hoe-betrouwbaar-is-de-bijbel.html

 17. MvLoen schreef:

  @50+5 “Als u wilt dat de rest van uw evolutie ook weerlegd wordt verwijs ik u toch weer naar deze site http://www.verzwegenwetenschap.nl .”

  Voor de zoveelste keer: Daar wordt geen enkele vorm van wetenschap bedreven.
  Ken Ham (Answers in Genisis, de bron van die site) heeft het over de perfectie van het menselijk oog. (maar draagt wel een bril 🙂 ).
  Een beetje ontwerper zorgt er voor dat de bedrading niet in de weg zit voor het netvlies. Maar nee, uw “intelligente” ontwerper vond het wel handig om de bekabeling voorlangs te laten lopen en een gat in het netvlies te maken om de bekabeling door te voeren. (blinde vlek)
  Als een beetje ontwerper van camera’s met dit idee aankomt, kan hij zijn baan wel vergeten. Prutswerk!

  Terwijl het wél kan. Octopussen hebben keurig de bekabeling aan de achterkant zitten, zoals het hoort.

  Maar als u toch graag bewijzen wilt (#50+16): Waar is dan uw bewijs van die god?

  Of anders: Noen mij één aanwijzing dat het god (en dan natuurlijk niet Zeus of Wodan) moet zijn en niets anders.

 18. M.poort schreef:

  Mvloen# (Of anders: Noen mij één aanwijzing dat het god (en dan natuurlijk niet Zeus of Wodan) moet zijn en niets anders.)

  Aaahh van vriend dawkins;)

  Bijbel is uniek vergeleken met alle andere. Bijbel betekent eigenlijk bibliotheek en bestaat uit 66 boekdelen en is door 40 mannen geschreven in periode van 1500 jaar ,door verschillende individuen zonder dat ze elkaar tegen spreken. Dat maakt het woord van god om die reden betrouwbaar. Bijv. De Koran is alleen door profeet mohammed geschreven. En waarom hij niet de waarheid heeft gekregen kan ik ook nog wel even over door gaan ,maar daar zijn ook antwoorden op.

  Kan hier nog veel meer over zeggen ,maar waar het op neer komt de bijbel is uniek te opzichten van alle andere geloven ,kan ook niet anders wat het is van de enige waren God.

  http://www.naarhouse.nl/wie-is-jezus/jouw-vragen/is-de-bijbel-gods-woord/de-bijbel-is-uniek!.html
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/schrijvers-Bijbel.html

 19. MvLoen schreef:

  “Door verschillende individuen zonder dat ze elkaar tegen spreken.”

  ROFL!

  Hoe oud is Ahazia dan volgens uw boek?
  Hoeveel ruiters nam David af naast de duizend wagens?
  Stierf Judas door zichzelf te verwurgen of door een val?
  Waar en met wie haalt David de toonbroden?
  Hoeveel van elke soort gingen er in de ark?
  En zo kan ik nog wel even door gaan.

  Maar goed: U geeft dus géén antwoord op mijn vraag.
  U heeft dus geen enkele concrete aanwijzing voor een god?

 20. M.poort schreef:

  Ik denk dat u zich lekker moet vast blijven houden aan de evolutie die bewezen vals is. Of u dat nou in wilt zien of niet, daar kan ik niks aan veranderen. Ik heb antwoorden gegeven ,dichterbij dan dit komen we niet nee. We kunnen niet zeggen hier is god, daarom komt er ook altijd nog geloof bij kijken. Maar zijn sporen zijn overal in te vinden, daar kunnen we niet omheen. Je kan ze weg stoppen en ontkennen ,maar dat haalt de waarheid niet weg. En nogmaals zoek een antwoord in de bijbel als u daar een vraag over heeft. Neem aan dat u ook niet in een kapsalon vraagt wat de menu kaart van restaurant aan de overkant is die gewoon open is. Gaat me niet om mezelf om gelijk te krijgen ,gaat om u en uw keuzen. U hoeft niet de vraag neer te leggen, waarom heeft u zich niet bekend gemaakt? God maakt zich bekent via ondermeer de Bijbel ,dat u dat verwerpt en zo niet ziet kan ik niks aan doen. Nogmaals Jezus zei niet voor niks “zoek en gij zult vinden” als u uw antwoorden bij mensen zoekt die er niks mee hebben ,gaat u ze zeker niet vinden. En bij deze nog een keer , het gaat niet om mij, maar om uzelf!!!

 21. MvLoen schreef:

  “Ik denk dat u zich lekker moet vast blijven houden aan de evolutie die bewezen vals is.”

  Die bewijzen zijn er niet.
  Zouden die er namelijk wél zijn, zou de evolutietheorie verworpen worden. (en degene die de bewijzen levert levenslang beroemd zijn en een Nobelprijs in de pocket hebben)

  “God maakt zich bekent via ondermeer de Bijbel ,dat u dat verwerpt en zo niet ziet kan ik niks aan doen.”

  Ik heb de bijbel bestudeerd. En helaas moet ik constateren dat de god die daar beschreven staat een behoorlijke sadistische en narcistische klootzak is die zich, in ieder geval de laatste 2000 jaar, heeft verborgen voor alles en iedereen.

  Maar ik blijf vol verwachting wachten op de antwoorden op mijn eerder gestelde vragen over uw “bewijsboek” van god.

 22. M.poort schreef:

  Mvloen #22

  (Maar ik blijf vol verwachting wachten op de antwoorden op mijn eerder gestelde vragen over uw “bewijsboek” van god.)

  Is goed hoor wil ik best doen, als u mij 1 keihard bewijs kunt leveren voor macro-evolutie.
  (Macro-evolutie wordt het aanpassen van de ene grondsoort in de andere grondsoort bedoeld – buiten de grenzen van het dna. DE KERN VAN DE GEHELE EVOLUTIE)

  (Zouden die er wel zijn, zou de Evolutietheorie verworpen worden (en degene die de bewijzen levert levenslang beroemd zijn en een Nobelprijs in de pocket hebben)

  Daar zijn er velen van kan ik u zeggen. Er zijn vele wetenschappers die de Evolutietheorie de rug toe keren en met bewijzen komen dat het niet mogelijk is, magoed zie dat jullie daar tactieken voor hebben om ze gelijk geen wetenschapper meer te noemen bijv.

  http://www.evolutie.eu/index.php/Algemeen/tien-tactieken.html

 23. M.poort schreef:

  Mvloen#
  Waaronder u in bericht 22

  (Mensen die dit als “argument” gebruiken, hebben geen notie wat wetenschap, of een wetenschappelijke theorie is.)

  Is dat de enigste redding nog ofzo van jullie?

 24. MvLoen schreef:

  “Is goed hoor wil ik best doen, als u mij 1 keihard bewijs kunt leveren voor macro-evolutie”

  http://www.expeditiebeagle.nl/darwin/macro-evolutie

  Maar als u de lap tekst niet wilt lezen:
  Neem de Tenrek en de Olifant.
  Die zijn genetisch familie van elkaar. De één past in de palm van je hand, de ander verbrijzelt je hand. De ene kwam “vast” te zitten op Madagaskar, de ander bleef achter op het continent.
  http://www.volkskrant.nl/archief/olifant-verwant-aan-goudmol~a621600/
  http://www.spektrum.de/news/ungewoehnliche-verwandte/349863 (Duits)

  En macro evolutie laat zich uitstekend zien bij onze naaste familieleden (vaak te zien in de dierentuin) de mensapen. Daar schelen we maar enkele procenten mee wat het DNA betreft.

  En nog wat (oude) video’s (2007) over creationistische blabla wat onderuitgehaald wordt door de échte wetenschap. Waar u uw geliefde ‘verzwegen wetenschap’-site oorspronkelijk vandaan komt.
  https://youtu.be/6a2plZwyyj4
  https://youtu.be/ijrsPfJ2S84
  https://youtu.be/2fsSKTl0uNc

 25. M.poort schreef:

  Sorry wil niet lullig doen ,maar ziet u niet dat alles gebaseerd is op hypotese en aannamen. En met dna kunnen we wel dichtbij elkaar liggen ,maar slaat voor de rest ook nergens op als ik zie dat we ook voor zo’n 50% van ons dna overeen komen met een Banaan! Er is gewoon geen enkel bewijs voor evolutie van aap naar mens bijv. Als het waar zou wezen ,dan hadden we daar nu gewoon net als ,voor de ‘micro evolutie’ bewijzen voor gehad. 50% van ‘evolutie’ wat bewezen is, valt onder micro-evolutie (aanpassingen binnen de grondsoort) die andere 50% ong. gaat over macro-evolutie en die is alleen gebaseerd op waarschijnlijkheid en die waarschijnlijkheid is weerlegt met bewijzen dat het onmogelijk is.

  Ik moest hier met ‘bewijzen last’ komen als ik het over de bijbel zou hebben ,die heb ik geleverd tot bepaalde hoogte. Maar dat geldt net zo goed voor de gene die deze Evolutietheorie aanhangen. En nogmaals micro bewijst geen macro-evolutie!

  Wees gewoon kritisch, ook op wat je zelf denkt dat waar is. Geloof niet zo maar wat mensen zeggen of beweren, geldt ook voor geloof jah. Ik heb dat zelf ook niet gedaan, had zelf bijv ook niks met geloof. Vond bepaalde dingen in de bijbel ook niet geloofwaardig en dacht van de groeten dat ken niet ,maar het is Waar! En dat hoeft je niet meteen te geloven van me ,maar kijk zelf overal met een neutrale kritisch blik naar.

  Waarom een creator uitsluiten al bij voorbaat in de wetenschap, als er zoveel om te doen is in deze wereld? Neutraal wezen lijkt mij veel meer op z’n plaats.

  Even nog waar u het over had , dat God ‘sadistisch en narcistisch’ zou zijn. (Ik ben het daar niet mee eens ,wil ik eerst even gemeld hebben.) Maar ik heb bepaalde vragen ook gehad, waarom god bepaalde dingen toelaat kwa leed en klote dingen in de wereld en heb daar ook geen antwoord op gevonden nog dan alleen dat God ons liefheeft wat hij 100 de keren zegt in zijn Woord. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven voor ons!
  Ik vraag me nog steeds wel is af kon het niet allemaal anders ,magoed dat bewijst niks dan alleen maar dat je het niet met hem eens bent misschien .God wil een relatie met je aan gaan, en daarin mag je ook best wel eens boos of kwaad op hem wezen, maar ga ook naar hem toe als het goed gaat met je.
  Magoed en als u dat vind over bepaalde teksten in de bijbel die zo’n soort impact op u hebben, waarom hebben die 100de teksten die zeggen dat God van ons houdt geen impact op u!

  Mijn vraag is alleen ,bekijk alles neutraal.

  Evolutie klinkt misschien wel logisch, maar is het wetenschappelijk totaal niet. Er zijn meer bewijzen voor de mogelijkheid van een schepping , terwijl dat juist niet logisch klinkt. Raar maar waar.

 26. M.poort schreef:

  Wil hier best nog wel wat dingen zeggen, maar heb alleen niet zoveel zin in een welles nietes. Ik hoop gewoon dat mensen neutraal kritisch blijven kijken naar alles ,doe ik zelf ook richting de bijbel bijv en dan vind ik meestal ‘ niet altijd ‘ maar meestal wel een antwoord op.
  Mvg

 27. Jakob Bolk schreef:

  (27) Een leuke redenatie. U wilt neutraal kritisch kijken vraagstukken maar vooral met de bijbel in de hand ! Als u de bijbel als neutraal beschouwd dan bent u in de war.
  Maar goed, u bent onlosmakelijk verbonden met de bijbel en de verhalen die erin staan. Voor u is het een antwoordenboek en voor mij een losgeslagen sprookjesboek.

  Op de valreep nog een vraag aan u als bijbeldeskundige: waarom heeft niemand in de tijd toen Jezus geleefd moet hebben er verslag van gemaakt ? Geen enkele historicus, filosoof, schriftgeleerde of volgeling heeft hem ooit gekend of genoemd ! Geen ooggetuigen-verklaringen, geen verhalen op schrift over zijn wonderbaarlijke genezingen, niets ! Uiterst vreemd en ongeloofwaardig, en dat voor een persoon die wijd en zijd beroemd moest zijn door de vele “wonderen”die hij verrichtte…..vindt u ook niet ?

 28. Jakob Bolk schreef:

  (27) Een leuke redenatie. U wilt neutraal kritisch kijken naar vraagstukken, maar dan vooral met de bijbel in de hand !

 29. MvLoen schreef:

  @26
  U heeft dus geen notie wat DNA allemaal kan vertellen.
  Een DNA onderzoek op een PD of familierelatie onderzoek gelooft u dan ook niet?

  Maar goed; ik heb mijn best gedaan, maar uw gebrek aan kennis is geen reden om de bewijzen die er zijn te negeren.

  Blijven nog steeds mijn vragen open staan betreffende uw geloofsboek waar u expert in schijnt te zijn:
  – Hoe oud is Ahazia dan volgens uw boek?
  – Hoeveel ruiters nam David af naast de duizend wagens?
  – Stierf Judas door zichzelf te verwurgen of door een val?
  – Waar en met wie haalt David de toonbroden?
  – Hoeveel van elke soort gingen er in de ark?

  En de eerder gestelde vraag, geef één concreet voorbeeld voor het bestaan van god, staat ook nog steeds open. (uw antwoord “maar dat staat in de bijbel” of “U bent fan van Dawkins”, is geen antwoord. Dan bestaan draken, tovenaars en heksen ook, volgens de boeken van JK Rowling en bestaan kabouters ook als je het boek van Rien Poortvliet neemt)

  – “Even nog waar u het over had , dat God ‘sadistisch en narcistisch’ zou zijn. (Ik ben het daar niet mee eens ,wil ik eerst even gemeld hebben.) ”

  Dus dat een god uit jaloezie alle eerstgeborenen over de kling jaagt is een teken van liefde?
  De complete fauna om zeep helpt (op een paar soorten op een boot na) omdat hij berouw had en teleurgesteld was over zijn eigen creatie is niet narcistisch? (als almachtige had hij dat natuurlijk veel makkelijker met een knip van z’n magische vingers kunnen doen. *poef* Aarde leeg en opnieuw beginnen.)
  Iemand zijn zoon laten offeren en op het laatste moment roepen ‘haha, mag ook een lam zijn’ is niet sadistisch?
  Kinderen laten vermoorden (en niet eens door hemzelf, de slappeling, maar door 2 beren) wegens schelden op iemand zonder haar. (Als je dat zou doortrekken naar de tegenwoordige tijd, dan zou een zeer groot deel van Amsterdam ontvolkt worden 🙂 Maar ja, geen beren daar hé.)

  En zo kan ik nog wel even door gaan. (totaal aantal vermoorde personen door directe invloed van god overstijgt het miljoen)
  Maar omdat u dat allemaal geen enkel probleem vindt, houdt ik mijn hart vast.

 30. M.poort schreef:

  Poehh wat een vragen. Jammer dat er niet naar de linkjes wordt gekeken, had hoop vragen gescheeld.

  1Met neutraal kijken bedoel ik ,dat ik open sta en bereid ben om te kijken wat andere beweren en zeggen. Valt hier op ,de gene die deze theorie aanhangen dat vaak niet doen alsof de theorie bewezen is ofzo. Gebeurt onder gelovige ook jah, heb ik ook zoiets van waarom niet ,waar ben je bang voor. Voorheen keek ik ook neutraal jah , schepping of evolutie. Opgeven moment kies je een kant ja logisch.

  2 Er zijn wel bewijzen van bestaan Jezus ten eerste evangeliën zelf , maar als daar een kafje bijbel omheen komt is dat gelijk niet meer historisch en waar natuurlijk. Tweede zijn er ook buiten bijbelse bewijzen, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/33896-bewijzen-voor-het-bestaan-van-jezus-flavius-josephus.html
  Het zou ook trouwens niet heel vreemd zijn geweest als er niet veel bewijs zou zijn geweest van uit die tijd. Bijv van pontius pilatus was ook nooit enig bewijs van hem dan alleen de verhalen uit de bijbel. En werd afgedaan als onzin ,totdat ze in 1961 een kalksteen vonden met zijn naam er op gedateerd uit 26 -37 na Christus. (Geeft betrouwbaarheid bijbel aan) http://romeinen.info/pontius-pilatus-zwak-en-bang-of-wreed-en-respectloos/

  3 Euh dna, ja alles goed blijft toch welles nietes en u heeft gelijk prima.

  4 uw vragen betreft tegenspraak, ten eerste god spreekt z’n eigen niet tegen heeft hij gezegt ,dat heeft hij niet over de kopieën beweerd, maar kopieën blijken toch voor z’n 98 %geloof ik het zelfde te zijn gebleven in al die tijd ,blijkt uit de dode zee rollen ondermeer. Teksten die zijn veranderd tasten de kern en waar het echt omgaat niet aan. En natuurlijk heeft u die teksten gevonden uit de 10.000de zinnen. Vaak wat ook problemen met zich mee brengt is het vertalen, bijv.liefde heeft in het Grieks meerdere woorden voor. Daarom bij hoofdzaken de oude geschreven teksten aanhouden hebreeuws Grieks. http://www.allaboutthejourney.org/dutch/bijbelmanuscripten.htm

  5 Bestaan god heb ik volgens mij nooit beweerd, kan ik ook niet. Wel zijn Woord en de betrouwbaarheid daar van. Dat kan wel ondermeer met argeologische vondsten en schepping + zondvloed etcetera nogmaals bekijk de linkjes dan nog even. Dat u daar niks in ziet snap ik niet , hoe wilt u ze dan verklaren?

  6 over God, ik zie dat niet zo zwartwit nee, maar hij laat niet met zich spotten nee das duidelijk. U kunt het er niet mee eens zijn maar bewijst niks.

  Mvg

 31. M.poort schreef:

  https://gereformeerden.wordpress.com/god-en-geweld-in-het-oude-testament/

  Is ook genoeg over te zeggen, waarom dat soort dingen moesten gebeuren, hoop dat er nu wel wat linkjes worden gelezen. Scheelt mij hoop type

 32. M.poort schreef:

  Mvloen # 30
  Hoe moet ik dit dan zien in u ogen kwa het dna. Kan nergens zo snel verklaring vinden hoe ze daar tegen aan kijken evolutionair gezien

  We komen overeen met ons dna met zo’n
  98% met een chimpansee
  80% met een muis
  70% met komkommer
  50% met fruitvlieg en bananen

  http://mijn-kijk-op.infonu.nl/wetenschap/97430-evolutie-wat-vertelt-dna-ons.html
Reageer