Heer der Heirscharen

Geplaatst op 13 februari 2017 door

Zo wordt de god van het Oude Testament in de bijbel vaak aangeduid. Hij had een voorkeur voor één volk, waaraan hij een eigen land beloofde. Hij presenteert zich als soort oppergeneraal, een Abu Bakr Al Bagdadi avant la lettre. Heidense volken laat hij uitroeien, overspeligen en homoseksuelen worden gestenigd. Niettemin is er geen enkele historische of archeologische aanwijzing voor Exodus of Zondvloed.

Richard Dawkins omschrijft deze O.T.-god scherp en nietsontziend in zijn boek ‘God als misvatting’ (p.39):

‘De God van het Oude Testament is zo’n beetje het onaangenaamste personage dat de litteratuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en is er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.’  Voormalig predikant Dan Barker voorzag dit citaat, tot in alle onderdelen, van ondersteunende bijbelteksten (God, the most unplaesant character in all fiction).

Een verkorte versie van Dawkins tirade presenteerde ik in het debat (Den Haag 2 februari) met professor K.Spronk, hoogleraar Oude Testament in Kampen. In zijn boek ‘Over God’ wordt o.a. betoogd, dat Jezus eigenlijk dezelfde god is als die van het Oude Testament. Herhaaldelijk staat er bij de evangelisten: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’;  ‘Ik en de Vader zijn één’.

Alom bekend is dat Allah ook geen watje is; wie hem dwarsboomt is zijn leven niet zeker. De ellende in het Midden-Oosten en de terroristische aanslagen in Europa hebben evident te maken met de pretenties van de verschillende merken Islam. Dit alles rechtvaardigt m.i. nog niet om religiekritiek te beperken tot de Islam, ofschoon die variant van bijgeloof momenteel de meeste ellende veroorzaakt.

Het feit dat evolutie allang geen theorie meer is, zou iedereen aan het denken moeten zetten. Een politieke partij die Nederland wil de-islamiseren zou consequent moeten zijn en ook andere religies de wacht aan dienen te zeggen. Wanneer worden christelijke gelovigen rationeel en gaan ze het licht zien? Mijn conclusie bij het debat was, dat de mensheid een geweldige stap zou zetten richting vrede als religie afgezworen werd, zonder te beweren dat religie de enige bron van ellende is.

Hoe dan ook ik denk dat er alle reden is binnenkort vooral niet op de PVV (pro joods-christelijk) te stemmen maar ook op geen enkele partij die religie in het vaandel draagt.
83 reacties “Heer der Heirscharen”


 1. MvLoen schreef:

  Mag PvdD dan nog wel? Mw Thieme is van de Zevendedagsadventisten.
  VVD kan ook al niet. Teflon Mark is Nederlands Hervormd
  PvdA heeft een door god uitverkoren partijleider.
  50+ kan ook niet, Henk Krol geloofd in een god.
  SGP/CU/DENK kan al helemaal niet
  SP kan ook al niet. Roemer is Katholiek.
  En zo kan ik wel even door gaan.

  Dan maar Geen Peil of de Piraten ofzo.

 2. Toon Swinkels schreef:

  Nou, dan blijft er niet veel over.
  Jammer dat deze vrije jongens niet meer actief zijn in de politiek
  https://www.youtube.com/watch?v=K0lg9KchCqQ

 3. Jakob Bolk schreef:

  Anton,

  Ben het vaak met jou visie eens, nu ligt dat anders ! In tegenstelling tot de partijtop van de PvdA, VVD, D66 of een 50+ (de christelijke partijen laat ik buiten beschouwing) is Geert Wilders een atheïst !

  Dat de PVV de joods-christelijke cultuur verdedigd binnen de landsgrenzen heeft met de opmars van de islam in West-Europa te maken. Niets met religie an sich.
  Als er niets veranderd draagt over 40 / 50 jaar ieder meisje of vrouw in Nederland een hoofddoek. Bovendien zal bij iedereen op een steenworp het gejank uit de minaretten door het dorp schalken.

  Bovenstaande is een kwestie van tijd. Kinderen van openbare scholen gaan nu al trots moskeeën bezoeken om maar vooral zicht en inzicht te krijgen op dé religie van de vrede. Belachelijk !
  De islam heeft maar één doel voor ogen met Europa inclusief Nederland…..wacht u maar rustig af !

 4. MvLoen schreef:

  En Thiery Baudet kan ook al niet meer. Hij is een “agnostische gristen” (WTF?)
  Die zat gristelijke zieltjes te winnen bij Tijs van der Brink.

  http://www.npo.nl/de-tafel-van-tijs/14-02-2017/VPWON_1267321

 5. HvdBerg schreef:

  Dat meneer Dawkins god als een personage beschrijft kan hij met zijn kindelijke visie op godsdienst niet helpen, dat u hem dat nazegt kan ik niet begrijpen.
  Meneer Mullink het is geen zonde volwassen te worden en een kinderlijk geloof te verlaten.
  God als personage, help, op wat voor niveau wordt hier eigenlijk gedacht. Rare uitspraak trouwens van een atheïst, beweren dat god niet bestaat, maar hem wel alle ellende van de wereld in de schoenen schuiven.
  U heeft het over professor K.Spronk, hoogleraar Oude Testament in Kampen. Dat kan niet meneer Mullink, die is in 2012 gesloten. Verder heeft u wel een heel raadselachtig betoog dat Jezus en de god van het oude testament één zijn. Ik geloof er niks van. Weet u, letterlijk lezen is een fundamentalistische methode.
  Toch raar dat het bijna iedere Nederlander lukt zijn of haar eigen partij op te richten, terwijl de atheisten van de Partij van de Rede in geen velden of wegen zijn te bekennen.

 6. HvdBerg schreef:

  “religies de wacht aan dienen te zeggen”, kijk eens het verlichte standpunt van de heer Mullink.
  Meneer Mullink, met uw inzet en het programma van de Partij van de Rede leven we binnen de kortste keren in een atheïstische dictatuur.

 7. Anton Mullink schreef:

  Heer vd Berg, u kent uw theologie niet. God bestaat zelfs uit drie personen: vader, zoon en geest, die liefde is!
  En ja, prof. Spronk doceert momenteel aan de theologische hogeschool in Utrecht.

 8. thomas bakker schreef:

  n.a.v. 4:&7:
  “Wilders heeft zichzelf nooit atheïst genoemd wel zei hij ooit agnost te zijn, waarmee hij alles openlaat.”
  U snapt de diepere grond van Jakob Bolks opmerking niet. Voor onze Jakob deugt Wilders, dus moet hij wel atheïst zijn, zoals voor u alles wat niet deugd wel een religieuze oorzaak moet hebben.
  O sancta simplicitas!

 9. ben warner schreef:

  Veel zeggend is deze bovenstaande discussie weer.
  Allereerst geldt, dat niemand die reeks adjectiva waarmee de heer Mullink de Bijbelse God beschrijft weerlegt. Dat kan ook niet. De inhoud van de Bijbel is direct genomen en geinterpreteerd een onomstotelijk bewijs. Het is een feit. En alle tegenwerpingen zijn van de moderne soort ‘alternatieve feiten.’ Ja, we moeten het niet letterlijk nemen maar interpreteren, alsof daar één woord over in die bijbel of andere geschriften staat. geef mij die leeswijzer, maar dan ook in het Aramees of Hebreeuws graag.
  Ten tweede: Dawkins een naief persoon noemen getuigt van een onbeholpen verachting. Hij is hoe je het ook went of keert een wetenschapper die anderen ruimte geeft om te geloven, maar die tegelijk snoeiduidelijk aangeeft waar het geloof mank gaat.
  Ten derde: God is in mijn ogen niet een wezen (wat dan ook) dat een stam stuurt en opdraagt. Die Jahweh is de god van een stam (een hele kleine eenheid in de wereld van toen en nu, ook terugkijkend) die zich een dergelijke potentaat schiep om daarmee een eigen superioriteit te vestigen. Dit vinden we overigens in menige andere vertakking of oorspronkelijke godsdienst terug. Het gaat altijd om de superioriteit van de eigen stam. Dat moet toch iedereen bekend voorkomen. Het argument hiervoor? Geen diep gelovig volk twijfelt aan de eigen ideeën of ethiek of aannames. Dat heet blinde orthodoxie. Sterker nog ook over geheel andere opvattingen zijn volkeren geneigd het eigen gelijk voorop te zetten. Altijd zijn alle anderen fout, duivelskinderen of misbaksels. Die overeenkomst zou elke weldenkende gelovige zwaar aan het denken moeten zetten en eens moeten doen duiken in de psychologie zowel als massapsychologie. Niet mij beschuldigen van orthodoxie aan de andere kant. Dat is een bekende truc. Ik heb geen orthodoxie. Ik ben lerende, altijd en daarom nooit kan orthoxie een component zijn van mijn denken en opvattingen. Als anderen mij wijzen op inconsequenties ben ik de eerste om mij te schamen en opnieuw in de boeken te duiken of mijn eigen gedachtelijn kritisch na te lopen.
  Atheistische dictatuur (@8) is mij ondenkbaar, omdat dictatuur een eeuwig gelijk veronderstelt en mijn aanvangshouding is nu juist dat dit niet bestaat. Het is een loze aantijging.
  Dat in de NL politiek heel veel geloofsnuances voorkomen is of een weerslag van de samenstelling van het Nederlandse volk of een regelrechte blijk van het feit, dat men niet duidelijk stelling durft te nemen tegen de godsdienst op het gevaar af een tigtal kiezers te verliezen.
  Tot slot: Waarom er geen Nederlandse atheistische politieke partij is?
  Allereerst omdat Nederland afgezien van diepgelovigen nog zwaar twijfelt, voor puur atheïsme niet uitkomt, omdat dit op de zaak of in de school en overal onmiddellijk tot negatieve repercussies leidt. Dus openlijk aanhanger worden van het atheïsme, ho maar! Al die zogenaamde agnosten en twijfelaars zijn in mijn ogen mensen die van twee walletjes eten. Of je gelooft of je neemt 100 procent afstand dan wel twijfelt enigszins, maar dan moet je des te meer aandringen op keihard bewijs en dat onafgelaten en elke dag en bij elke religieuze bewering. Kom daar eens om.

 10. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, u toont zich nu wel erg bescheiden. U pretendeert op zijn minst de waarheid te kennen op religieus gebied. Het is aan de intelligentie van de lezer om te begrijpen wat hij leest. Bij het lezen van de bijbel beginnen atheïsten zich plotseling nogal stompzinnig te gedragen. Maar het dient natuurlijk ook een hoger doel, namelijk de strijd tegen de religie. Nee zegt hij dan, het gaat me niet om de goedgelovige gelovige maar om de geïnstitutionaliseerde religie. Ondertussen schiet hij zijn pijlen af op de gelovige, want instituties hebben nou eenmaal geen oren. Bent u er trouwens zeker van de de leden van de Partij van de Rede uit angst geen partij hebben opgericht? Als ik hun visie voor Nederland lees, dan is er over hun intenties geen enkele twijfel, ze willen een atheïstische dictatuur vestigen en schamen zich daar niet voor. En die grote meneer Dawkins van u vond het immoreel om kinderen met het syndroom van Down geboren te laten worden. Zijn visie op religie is kinderlijk op het belachelijke af. Dat hij wetenschapper is zegt niks, de kampartsen van Hitler Duitsland waren het ook.

 11. HvdBerg schreef:

  Meneer Mullink, u meent mijn theologie te kennen. Kan niet waar zijn of u bent helderziend.
  Bij drie in één is er nog geen sprake van één, wel kan er sprake zijn van één in drie.
  U wilt onderscheid maken tussen gewone goedbedoelende gelovigen (van welke religie dan ook) en de institutionele religies. Raadselachtig onderscheid, want u heeft het over christendom en islam. Blijkbaar niet over christenen en islamieten.

 12. ben warner schreef:

  @12 Ik pretendeer niet de waarheid te kennen. Ik geef nu net in mijn reactie aan, dat ik onaflatend opensta voor nieuwe bewijzen of theses.
  ‘Het is aan de intelligentie van de lezer te begrijpen wat hij leest.” Dit is een zin naar mijn hart. Echter, ik heb nog niet vaak (misschien wel nooit) een kerkvoorganger dit ook horen zeggen. met andere woorden ‘u bent vrij in uw interpeatie, beste kerkganger.’ Het tegendeel is waar. Het kanseladagium is; “dit is de waarheid en als u twijfelt, bent u afvallig en dat moet niet te lang duren of wij verketteren u.”
  Meneer Vd Berg, ik acht u hoog. U komt mij voor als een weldenkend mens en als iemand die het beste met anderen voor heeft. Maar in menige kern van godsdiensten zou u met die houding en deze marge in denken als afvallige worden bewschouwd. Sterker nog, in uw vele reacties lees ik een lijn van logica en keuzevrijheid in levensvisie. Hiermee kunt u zeer wel voor uzelf als gelovige een levensfilosofie of visie hebben gekozen. De kern van de atheistische mening is nu juist dat een dergelijke vrije zienswijze absoluut niet wordt getolereerd. U bent dan gelovig maar in een volstrekt eigen variant, waarmee u zich in feite zeer kwetsbaar opstelt. Geen atheïst die u hierom zal kapittelen (althans geen normaal reagerende), maar in orthodoxe kringen bent u een gevaar binnen de kerk. En in sommige IS-kringen bent u, gelovig of niet, slachtrijp. Het is die bizarre, meedogenloze kant die vele atheïsten aan de kaak stellen en niet acceptabel vinden. Wij staan dus aan uw kant.

 13. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, u zegt: “dit is de waarheid en als u twijfelt, bent u afvallig en dat moet niet te lang duren of wij verketteren u.” Ik weet niet waar u dit ooit hebt gehoord, er zullen misschien dit soort enge dingen ergens worden gezegd, ik heb het nog nooit gehoord. Nu niet en vroeger niet. Ik denk dat u niet een erg objectief beeld heeft van de gemiddelde kerk, de gemiddelde voorganger en de gemiddelde kerkganger. De pas gevoerde reclamecampagne van de PKN heeft een aantal teksten waaronder: Geloven doe je in de kerk? Nadenken ook. En: Geloven doe je in de kerk? Twijfelen ook. Nog nooit is mij vanaf de kansel verteld wat ik moet geloven. De enige plek waar mij wordt voorgehouden wat ik moet geloven om niet bij het domme, liegende, kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke, haatdragende, bloeddorstige, vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, boosaardige deel van het volk terecht te komen is hier bij de vrije gedachte en andere atheïstische activisten. Schelden mag wat mij betreft, maar het mist elke nuance.

 14. Toon Swinkels schreef:

  Je bent pedofilie vergeten.

 15. M.poort schreef:

  Sorry maar wat ik mij hier erg afvraag is het volgende: alle religies worden hier altijd zo lekker kritisch bekeken, wat opzich geen probleem is ofzo, maar hoop ook dat jullie dat ook wel eens bij jullie evolutietheorie /geloof doen. Er wordt hier gedaan of dat al in kannen en kruiken zit wat zeker niet het geval is , integendeel! Wordt er tegen mij wel eens gezegt dat ik maar 1 kant op kijk.

  Darwin schreef in On the origin of species in 1859:

  “Als iemand het bestaan zou kunnen aantonen van een complex orgaan dat zich onmogelijk ontwikkeld zou kunnen hebben via talrijke opeenvolgende kleine wijzigingen, dan zou mijn theorie volledig instorten.” http://www.verzwegenwetenschap.nl/

 16. Toon Swinkels schreef:

  @M.Poort #17,
  Correct, de evolutietheorie is slechts een theorie; er is geen bewijs dat Darwin gelijk had.

 17. M.poort schreef:

  Toon swinkels#18
  Goed om te lezen dat u daar zo over denkt , zie dat daar door vele toch nog wel anders over wordt gedacht. Wat ik u wil vragen ,ligt dan een mogelijke schepping niet open voor u? Snap dat dat niet zo simpel ligt misschien, maar omdat hier religie vaak als een sprookje wordt gezien, terwijl er bij vele dan vaak toch weer wordt vast gehouden aan een bewezen sprookje als evolutie .(op de belangrijkste punten) .Zie ook vaak dat vele voor alles wetenschap op religie willen toepassen, maar dat gaat in mijn ogen niet altijd op. Als je aanneemt dat er een schepper is, staat hij boven de wetenschap. En is dan ook op vele punten niet wetenschappelijk te beargumenteren. Vind dat bij een evolutietheorie daarentegen wel voor alles wetenschap moet worden toegepast. Zie toch ook dat voor een eventuele schepping genoeg wetenschappelijke bewijzen zijn te vinden .Maakt een bepaalde religie niet altijd gelijk bewezen waar , maar zeker ook niet onwaar.

 18. Toon Swinkels schreef:

  @M.Poort #19,
  Zoals ik al eens eerder schreef geloof ik niet in sprookjes, religie, belastingteruggave, en ook niet in het atheïsme.
  Er is niemand die de waarheid weet, er is niemand die je over de zin van het leven kan vertellen; velen zoeken echter de waarheid in boeken die door anderen zijn geschreven.
  Velen citeren hier dan ook regelmatig, maar wat interessanter zou zijn is wat ze er nou eigenlijk zelf van vinden.
  Ik ben niet zo van de citaten, maar deze wil ik je niet onthouden:

  “We weten alleen dat we niks weten. En dat is het hoogste niveau wat een menselijke geest kan bereiken.” Leo Tolstoy.

  Mvg

 19. Toon Swinkels schreef:

  En als we dan toch bezig zijn hier nog een:
  “Vrijdenkers zijn degenen die bereid zijn om hun verstand te gebruiken zonder vooroordelen en zonder angst om dingen die botsen met hun eigen gewoonten, privileges, of overtuigingen te begrijpen. Deze gemoedstoestand is niet gebruikelijk, maar het is essentieel voor het juiste denken … ”
  – Leo Tolstoy

 20. MvLoen schreef:

  www verzwegenwetenschap nl

  De (bijna letterlijke) vertaling van answers in genesis punt org. (Ken Ham)

  Mensen die dit als “argument” gebruiken, hebben geen notie wat wetenschap, of een wetenschappelijke theorie is.
  De heren Swinkels en Poort zijn blijkbaar overtuigd(!) dat de aarde 6000 jaar oud is en de Grand Canyon door de grote overstroming(Noach) veroorzaakt is en dat de huidige bijna 7 miljard mensen door incest (2X) zijn veroorzaakt. (dat wordt door de AiG-fans geclaimd.)
  Dat heeft dus niets met wetenschap te maken.

  Wiki:
  Answers in Genesis (AiG) is a fundamentalist Christian apologetics parachurch organization. It advocates a literal or historical-grammatical interpretation of the Book of Genesis, with a particular focus on a pseudoscientific young Earth creationism which rejects any results of scientific investigation which do not conform to their literal interpretation of the Genesis creation narrative. The organization sees evolution as incompatible with scripture and believes anything other than the young earth view is a compromise on biblical inerrancy.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Answers_in_Genesis

 21. Toon Swinkels schreef:

  Beste MvLoen #22,
  Ik geloof nergens in, dus ook niet in hetgeen u veronderstelt.
  Dat wetenschap niet altijd juist is heeft Diederik Stapel bewezen, en hij was niet de enige die fraudeerde met wetenschappelijk onderzoek en rapporten schreef ten gunste van opdrachtgevers.
  Als u nu denkt dat ik niets van wetenschap moet hebben heeft u het mis.
  In feite is er niets mooier dan wetenschappelijk onderzoek dat ten dienste van mens, maatschappij en samenleving wordt gedaan, mits dit onderzoek eerlijk en neutraal geschiedt.
  Ik ben geen ongelovige Thomas, maar probeer de zaken kritisch te bekijken en te onderzoeken. Ik kan daar dan een mening over hebben, en daar hoeft niemand het verder mee eens te zijn.
  Zonder wetenschap en techniek zouden we nu niet op deze manier met elkaar kunnen communiceren.

  Mvg

 22. MvLoen schreef:

  @23 de heer Swinkels:
  U schrijft in #18:
  “Correct, de evolutietheorie is slechts een theorie; er is geen bewijs dat Darwin gelijk had.”

  Hiermee geeft u aan niets van de wetenschappelijke theorie te begrijpen.
  Q.E.D.

 23. Toon Swinkels schreef:

  @MvLoen #24,
  Nee, u verdraait de zaak. Ik geef aan dat ik het niet eens ben met de theorie van Darwin.
  Dat we een diersoort zijn (en kleren dragen) en ons aan kunnen passen aan situaties en omgeving is duidelijk, maar dat wil niet zeggen dat Darwin gelijk had met zijn hypothese.

 24. MvLoen schreef:

  Darwins theorie was (is) zeker niet compleet. Dingen als DNA etc moesten nog ontdekt worden. Alleen was hij de eerste (die het publiceerde).
  Maar zijn principe van evolutie is/wordt keer op keer bevestigd.

 25. Toon Swinkels schreef:

  @MvLoen #26,
  “Maar zijn principe van evolutie is/wordt keer op keer bevestigd.”
  Dat klopt, maar met zijn gehele theorie ben ik het niet eens.
  Hier wil ik verder niet over gaan uitweiden.

  Mvg

 26. Toon Swinkels schreef:

  Ik bedoel natuurlijk: met zijn theorie in ’t geheel……
  En, zoals u zelf al aangeeft, Darwin’s theorie was niet compleet; hij publiceerde deze in 1859.

 27. M. Poort schreef:

  22 mv loen#
  (Poort zijn blijkbaar overtuigd(!) dat de aarde 6000 jaar oud is en de Grand Canyon door de grote overstroming(Noach) veroorzaakt is en dat de huidige bijna 7 miljard mensen door incest (2X) zijn veroorzaakt.)
  Is ook wat voor te zeggen , dat de aarde 6000 jaar oud is +-, is wetenschappelijk niet logisch nee.Maar geloof dat het ook op volwassenen manier geschapen is ( alsof het er al miljoenen jaren was) Net als adam en eva, werden ook niet als baby geboren, maar op een volwassen leeftijd. Het leek als of ze +- 23 waren maar in werkelijkheid 1dag oud .De incest die u benoemd, is in leviticus pas strafbaar gesteld. Na adam en eva en na noach. Zijn ook speculaties dat er meer mensen zijn geschapen na adam en eva , zij waren de eerste ,staat niet bij en de laatste , magoed is niet echt bijbels te onderbouwen dat laatste. Zijn ook genoeg dingen beschreven waar de bijbel antwoord op heeft en of niet konden weten . Zoals bijv ontstaan alle talen. Wetenschap heeft er geen goed antwoord op en is ook niet uit te leggen waarom er zo veel gigantische verschillen in talen zijn. (evolutionair gezien)

 28. ben warner schreef:

  Je hebt theorieën en wetenschappelijke theorieën. De eerste behelzen gedachteconstructies of iddeeën over hoe dingen in elkaar steken. De tweede leggen daarvoor ook verifieerbaar bewijs op tafel. Deze bewijzen gaan niet verder dan we op dit moment rationeel kunnen waarnemen en logisch kunnen beargumenteren. in die zin heeft niemand de waarheid in pacht, maar het is volstrekt duidelijk dat onze kennis door de eeuwen heen is toegenomen.
  Verschillende talen @29?. Taalkundigen hebben aangetoond dat talen een diepliggende gelijke constructie dan wel structuur vertonen. Vergelijk ze met kleren. Kleren zijn behoudens huiden weefsels, maar de vormen en kleuren zijn oneindig gevarieerd. Weefsels izjn feitelijke, stoffelijke structuren, die uitelijkheden noemen we mode. Innerlijk zijn veel zaken gelijk: dat wil zeggen gevasserd op atomen en moleculen en inmiddels nog kleiner spul, maar uiterlijk zijn er oneindig veel vormen en composities mogelijk.
  De hele Bijbel kan bestaan uit legendes, metaforen en onze interpretaties, maar alle teksten zijn in één opzicht gelijk. Zij passen niet in de logica en hedendaagse feiten zoals we die kennen. Men ondervangt dit door de schepper als almachtig en alwetend te verklaren. Dat nu is grappig. Zij die de wetenschap aanhangen wordt voorgeohuden dat de hele waarheid/werkelijkheid niet kan worden gekend en dat de mens allesbehalve alwetend is of almachtig.Dat betekent dat we niet weten wat alwetendheid omvat en evenmin wat almacht is. Dan kun je deze woorden of eigenschappen ook niet toepassen en aan een wat dan ook voor wezen toekennen. Zeggen dat die eigenschappen of vermogens boven onze kennis uitgaan maakt het nog zonderlinger.

 29. Jakob Bolk schreef:

  (30) Dat de bijbel uitsluitend uit metaforen en fantasierijke interpretaties bestaat is niet moeilijk te ontdekken en te begrijpen. Gelovigen spreken elkaar onderling tegen over de interpretatie van deze indianenverhalen. Vreemd eigenlijk, ik zou als schepper en almachtige die onduidelijkheid wegnemen door in alle gebeden eerst duidelijk te maken hoe ik het had bedoeld ! Het scheelt vele oorlogen.

 30. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #31:

  Vreemd? Het kan nog sterker worden uitgedrukt:

  als god een beetje een vent/wijf zou zijn, die inderdaad duidelijk WIL maken wat de bedoeling is, zou hij/zij wel gebruik maken van de mogelijkheden van de communicatie-technologie van zijn schepselen. Dus:
  – aanvankelijk het direct door hem gesproken woord (waarom dat overigens afgedankt wordt is mij niet duidelijk, misschien kan iemand van de deelnemers dat even uitleggen: waarom is niet op gezette tijden een donderende stem uit de hemel te horen?);
  – dan wellicht het plaatje;
  – dan het telepathisch overgebrachte geschreven woord;
  – en dan…? Een zee van gemiste kansen: bedenk maar wat: iedere dag een column waarvan de kopij op miraculeuze wijze op een vast tijdstip bij de krantenredactie in de bus valt; het cassettebandje voor de radio-omroep en ga zo maar door;
  – en anno nu uiteraard elke avond voor iedereen toch minstens een mailtje of een sms-je.

  Waarom is de mensheid door hem/haar opgezadeld met die treiterende en onoplosbare breinbrekers i.d.v.v. die heilige boeken?
  Het is toch voor een almachtige een klein kunstje om duidelijk te maken wat hij van de mensheid wil. Of heeft hij het te druk met andere zaken? Welke dan wel, geef hier maar eens antwoord op?

  Wil hij niet, kan hij niet, of bestaat hij gewoon niet?

 31. M.poort schreef:

  Joop dorrepaal #32
  (Waarom is de mensheid door hem/haar opgezadeld met die treiterende en onoplosbare breinbrekers i.d.v.v. die heilige boeken?
  Het is toch voor een almachtige een klein kunstje om duidelijk te maken wat hij van de mensheid wil. Of heeft hij het te druk met andere zaken? Welke dan wel, geef hier maar eens antwoord op?
  Wil hij niet, kan hij niet, of bestaat hij gewoon niet?)

  Hij doet het niet ( in grote lijnen ) Is denk meer op z’n plaats

  1Bijbel vergelijkt God vaak met een Vader, soms ook met een Moeder, en het punt daarvan is, dat Hij alles voor je over heeft, ook al is dat lastig voor hemzelf – net zoals gezonde ouders hier op aarde. En gewone ouders verzwijgen veel voor hun kinderen. Over financiële zorgen zeggen ze niets, over een ruzie met iemand – niets, over hun seksleven – ik hoop het niet! Dat doen ze om allerlei redenen. Allerlei informatie kan een kind helemaal niet aan, daar raakt het gestrest van, begrijpt het sowieso verkeerd, het is niet veilig in z’n handen.”

  “Omdat God het verschil allergrootste is, moet Hij ook het meest verzwijgen – daarom kan Hij niet duidelijker zijn, daarom is het zo stil. Hij doet dat om ons te beschermen, zoals ook ouders niet alles kunnen vertellen aan hun kinderen. Uiteindelijk zal de zonsverduistering over zijn, waar we nu al zo lang in leven, en zal God de hele aarde vervullen.”
  ( Dit is knip plak werk , is wel duidelijk denk), maar vond het wel passen voor nu.

 32. M.poort schreef:

  2Waarom Jezus onduidelijk was

  Het antwoord van Jezus is heel boeiend. Hij haalt een tekst van Jesaja aan, waarin mensen niet willen horen en daarom doof zijn en niet willen zien en vervolgens ook blind blijven. En de reden is dat ze anders maar ‘bekeerd zouden worden en genezen’. En dat is wel het laatste dat ze willen. Verandering, alles liever dan dat!

  Jezus praat dus in metaforen om mensen wel iets te geven, maar geen hapklare brokken. Het zijn raadsels, waar je met wat moeite wel uit kunt komen, en zeker als je met een groep erover doorpraat, maar je snapt het niet meteen. Alleen als je doorzet.

  Zo maakt Jezus dus een soort scheiding tussen twee groepen mensen: mensen die erin willen duiken, en wie alleen even komen snuffelen. Alleen wie iets wil leren, leert ook iets. Als hij in hapklare brokken had gesproken, had iedereen het meteen begrepen. Maar dat is zoiets als parels voor de zwijnen werpen.

  De Bijbel is voor doorzetters
  Dat geldt ook voor de hele Bijbel. Die is met een beetje moeite voor iedereen wel te volgen – niet alle details, maar wel het belangrijkste. Maar dus wel met een beetje moeite. Als de Bijbel een superheldere hapklare handleiding was geweest, hoefde je er niks voor te willen. Maar nu krijgen alleen de doorzetters toegang tot de geheimen.

  En dat is wel zo logisch. De Bijbel bevat immers geen interessante weetjes – het gaat erom je leven te veranderen. En dat moet je willen. Logisch dat je ook moet doorzetten voordat je bij het geheim bent.

  Wat ook bij 2 benoemd wordt is ook van essentieel belang! Als je het niet wil geloven , ga je het ook niet geloven .Dat is wat Jezus daar zegt .

 33. joop dorrepaal schreef:

  M.poort #33:

  het is linksom of rechtsom:

  of wij zijn maar onwetende (domme) kinderen en dan wordt de bodem onder de (religieuze) moraliteit weg geschopt. Die arme drommels kun je immers niets verwijten, ze weten niet beter;

  of we worden/zijn dom gehouden, maar voor die domheid (lees: zonde) moeten we wel boeten…

  Wat is dit voor een raar verhaal?

 34. joop dorrepaal schreef:

  M.poort #33:

  Overigens: dat “Hij doet het niet ( in grote lijnen ) Is denk meer op z’n plaats” is ook wel een aardige.
  Als je iets doet, wil je dat ook, tenzij er een macht is die je dwingt het te doen ( met de bajonet in de rug zogezegd) of dat je het gewoon bij toeval doet (per ongeluk een glas wijn omstoten op dat mooie tafellaken van de vrouw van je baas).
  Kortom: je doet het a) uit vrije wil, b) omdat je gedwongen wordt door een macht die sterker is dan jij, of c) het toeval is je de baas. Maar dan zijn de smaken wel uitverkocht.
  U kunt kiezen…

 35. M.poort schreef:

  Het bij 33 # is bijbels te onderbouwen. De vader wil ons behoeden voor bepaalde dingen en tis ook niet het belangrijkste. Belangrijkste is het geloven dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan. U had een vraag , misschien bevalt het antwoord u niet. Maar dat zegt alleen dat u het er niet mee eens bent . Wat zou u graag willen horen?Vraag mij ook zeer af, als u op al uw vragen antwoord kreeg of er dan ook enig geloof zal komen. Zou het mooi gevonden hebben als u ook zoveel vragen richting de evolutie had. Een theorie die vaak niet neutraal wordt onderzocht ! Er zijn gigantische hoeveelheden argeologische vondsten gedaan die de bijbel ondersteunen ,en er zijn vele bewijzen die een mogelijke schepping reëel maken. Daarin tegen is er geen 1 bewijs gevonden dat we evolueren van minder complex naar complex .Alleen een theorie! Komt zelde tot nooit voor dat ze die opbouw in de aardlagen vinden, zou al genoeg moeten zeggen .Zie vaak voorbij komen dat evolutie ×op× bewezen wordt .zo werdt hier gezegt (Evolutietheorie wordt dagelijks bewezen dat het werkt. O.a. in de zaadveredeling, bij het maken van nieuwe hondenrassen, koeien die meer dan 20 liter melk per dag geven enz.) Wie zegt dat dit soort dingen niet bij geloof kan toegepast worden ? Gaat mij om het feit van 1 enkele cel die 1000de zo niet meer levensvormen heeft gehad om bij ons mens te stranden. Het kern punt van evolutie! Die niet bewezen is, maar juist de bewijzen tegen zich krijgt. Hier door valt de hele theorie in elkaar en is het onzin om al die kleine dingen als iets van aanpassen aan je omgeving ,onder de gehele evolutie te laten vallen. Alsof dat bewijst dat we evolueren in de vorm wat de theorie zegt

 36. M.poort schreef:

  Misschien een ‘keer’ of ‘weer’ de handen vouwen en vragen naar eventuele verheldering , tis toch ook weer zondag;) grapje!! Wil hier niemand iets opleggen ,vind het ook gewoon interessant wat andere denken. Maar mag wel natuurlijk:)

 37. Jakob Bolk schreef:

  Het blijft toch een vreemde gang van zaken. Mensen moeten lijden omdat 2 personen duizenden jaren gelden een boom niet met rust konden laten ! Wat een hilarische onzin.

  (38) Moest ook Jezus voor onze zonden aan het kruis zegt u ?…je zou maar z’n vader hebben die zijn eigen zoon met spijker aan een kruis hangt ! En trouwens, heeft het geholpen die liquidatie van zijn zoon om de mens zondevrij te maken ?

  M.Poort schrijft: Er zijn gigantische hoeveelheden archeologische (en niet argeologische) vondsten gedaan die de bijbel ondersteunen ,en er zijn vele bewijzen die een mogelijke schepping reëel maken. Mijn vraag: Ooja is dat zo ?….interessant….noemt u eens een paar van die vondsten die in het voordeel van een schepping zijn. Kom echter niet aan met dat staat in de bijbel, want dan kan ik net zo goed een paragnost raadplegen. Die fantaseren er ook gretig op los !

 38. Jakob Bolk schreef:

  Moet zijn:spijkers

 39. M.poort schreef:

  Jacob Bolk#40 (En trouwens, heeft het geholpen die liquidatie van zijn zoon om de mens zondevrij te maken ?)

  Euh nee, door geloof in Jezus kunnen je zonde vergeven worden! Wordt niet gezegt dat je daarna zonder zonde gaat leven. Je zal zondig blijven .Jezus wil, als jij oprecht spijt heb van je zonden , je zonden vergeven! Magoed gaat nog wel wat dieper dan dat. Kan je in de bijbel vinden ,maar die wilt u volgens mij niet lezen maak ik uit u verhaal op.
  Wat betreft bewijzen die mogelijke schepping reëel maakt,:

  Plotselinge verschijning. In geen enkel gebied komen soorten ooit geleidelijk te voorschijn middels gestage transformatie van de voorouders, maar ze verschijnen altijd plotseling en ‘volledig gevormd’.” Komt meer overeen met schepping dan evolutie! Voor nog meer argumenten verwijs ik u naar deze site die ik al paar keer heb aangegeven http://verzwegenwetenschap.nl/h2.html
  De archeologische vondsten die de bijbel ondersteunen zijn ook genoeg site’s van te vinden dit is er 1 van http://www.franklinterhorst.nl/Archeologische%20vondsten%20bevestigen%20de%20Bijbel.htm , Dit geeft aan dat de bijbel betrouwbaar is! Beetje te makkelijk van vele om de bijbel weg te schuiven als een sprookje en puren fantasie .

 40. M.poort schreef:

  1 van velen en nog best recent!

  Archeologen vinden stadspoort Gath
  De Bar-Ilan universiteit in Tel Aviv maakte op 4 augustus 2015 bekend dat Israëlische archeologen de gigantische toegangspoort hebben gevonden van de Bijbelse stad Gath van de Filistijnen, de thuisbasis van Goliath. De Filistijnse stad Gath, ook wel Tel Zafit genoemd was in de tiende en negende eeuw voor Christus een van de belangrijkste steden van de Filistijnen in de tijd van het ‘Verenigd Koninkrijk’ van Israël. De stad is gelegen in de heuvels van Judea, ongeveer halverwege tussen Jeruzalem en Ashkelon, in centraal Israël. Volgens de overleveringen stamt Goliath uit de plaats. Behalve de poort vonden de archeologen ook een stuk van de stadsmuur, een tempel en een ijzerwerkplaats. De stad Gath komt diverse keren voor in de Bijbel. In 1 Samuel bijvoorbeeld wordt de Ark naar deze stad overgebracht na de nodige ellende in Asdod te hebben veroorzaakt (1Samuël 5 1t/m12). Prof. Meir Ettinger van de afdeling Land van Israël Studies en Archeologie zegt dat de stadspoort een van de grootste is die ooit werden gevonden in Israël en een bewijs van de status en invloed van de stad Gath in die periode. De poort van de Filistijnse stad Gath was zo indrukwekkend, dat hij werd vermeld in 1 Samuël 21 in het verhaal van Davids ontsnapping voor koning Saul naar Achis, de koning van Gath. Ook werd de oudste Filistijnse inscriptie ooit ontdekt, die twee namen bevat die lijken op de naam Goliath. Daarnaast werd een groot assortiment van wapens blootgelegd, die gebruikt werden door de Filistijnen, evenals veel bewijzen van de verovering en de vernietiging van de stad door Hazaël, zoals vermeld in 2 Koningen 12:18.

 41. M.poort schreef:

  Jakob bolk#40
  (Kom echter niet aan met dat staat in de bijbel, want dan kan ik net zo goed een paragnost raadplegen. Die fantaseren er ook gretig op los)

  Mijn vraag is denkt u er nog zo over?

 42. Jakob Bolk schreef:

  Beste meneer of mevrouw Poort. Dank voor de links die u bijvoegde, u heeft er echt u best voor gedaan. Het zal u denk ik niet verbazen dat ik niet erg onder de indruk ben van de overtuigende schepping die u en een deel van sommige “wetenschappers” aandragen. Als u de bijbel, of beter gezegd de verhalen in de bijbel betrouwbaar vindt, dan moet u zich afvragen waarom er zoveel afscheidingen binnen de kerken zijn.

  Ik zal u niet overvoeren met voorbeelden, maar ik voel toch de aandrang u een paar erg ongeloofwaardige verhalen te analyseren. Om te beginnen: De zondvloed: waar kwam opeens dat vele water vandaag die zelfs de hoogste bergtoppen op aarde onder deden lopen ? Ook interessant waar overigens het water weer bleef toen de barbaarse maatregel werd opgeheven !
  Volgens vele gelovigen beweerd de bijbel dat de aarde maar slechts 6000 jaar oud is. Dus wetenschappers die fossielen van miljoenen jaren oud hebben gevonden hebben het mis dus ?
  Ik begrijp dat u uw geloof niet laat varen door bovengenoemde voorbeelden. Evenmin zal ik niet door uw links van mening veranderen.

  Ik ben een aanhanger van de wetenschap, en iedere tak van de wetenschap heeft zijn beperkingen. Het biedt mij echter meer houvast dan de verzonnen en onuitvoerbare verhalen uit de bijbel !

  M.vr.gr

 43. Jakob Bolk schreef:

  Typte weer te snel. Lees:Om te beginnen: De zondvloed: waar kwam opeens dat vele water vandaan die zelfs de hoogste bergtoppen op aarde onder deden lopen ?

 44. Toon Swinkels schreef:

  Het is anno 2017 onbegrijpelijk dat volwassen mensen eeuwenoude boeken die vol onzin en wreedheden staan als leidraad voor hun leven willen gebruiken.

 45. M.poort schreef:

  Hoe kan het dat Maria als maagd zwanger werd – hoe kan het dat God de zee in 2 stukken deed gaan. Is voor god geen probleem en God staat boven wetenschap.
  U vindt het vreemd dat ik iets geloof wat wetenschappelijk niet te verklaren is. Ziet u zelf niet dat iedereen en u zelf in iets gelooft dat wetenschappelijk niet te verklaren is , of u nu de ‘big bang’ theorie aan hangt die misschien wetenschappelijk te onderbouwen is , maar tegelijkertijd niet wetenschappelijk te verklaren is . Iets uit het niets! Of de andere theorie eeuwigheid , door het feit actie-reactie! Zelfde,wetenschappelijk te onderbouwen maar niet wetenschappelijk uit te leggen. Vreemder vind ik , je ergens aan vasthouden als aan een Evolutietheorie die niet te bewijzen is , maar juist de bewijzen tegen zich heeft op de manier die ik hier een paar keer heb aangehaald.

  Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.
  Mattheüs 7:7 HTB
  Ik heb gevonden, hoop dat u en alle andere het ook mogen vinden.
  Mvg

 46. Anton Mullink schreef:

  Jezus is een sprookje. Als hij echt is is hij een schandalige leugenaar.
  Zoek en je zult vinden. Zo vaak wat gezocht maar niet gevonden.
  En vraag en je zult het krijgen. Mooi niet dus. Christendom is net zo mallotig als de Islam; het meeste heeft de Islam trouwens gekopieerd van het christendom. De grootste ramp in de geschiedenis is religie.

 47. ben warner schreef:

  Er zijn meer dan tien overeenkomsten tussen Boeddha en Jezus, zoals de namen van de moeders, het aantal discipelen, een verrader, over water lopen en zo nog het een en ander. Probleem: Boeddha leefde 500 jaar eerder. De details rond Jezus zijn geplagieerde teksten of navertelde verhalen uit dat vroegere India.
  Onweerlegbaar.
Reageer