Gezellige dagen

Geplaatst op 22 december 2016 door

Kritiek op de Islam is in veel opzichten helemaal juist. Intolerante teksten in de Koran, onverdraagzaamheid ten aanzien van ongelovigen en homoseksuelen geven aanleiding tot terechte woede en kritiek. Ook is het waar dat de gewone moslim (vaak onwetend wat betreft de inhoud van de koran en de islamitische leer) net zo aardig is als welke christen dan ook. De meeste christenen weten evenmin wat voor gruwelijke en onzinnige teksten er in de bijbel staan. Een inwoner van Berlijn merkte na de aanslag op: ‘Zoals niet elke Duitser een nazi is zo is ook niet elke islamiet een potentiële terrorist’.

Voor mij blijft het een brandende vraag of die eeuwige islambashing wel zinvol is. Is het niet erg eenzijdig en opportunistisch? De omstandigheid dat christendom momenteel minder ellende veroorzaakt dan de Islam vind ik onvoldoende aanleiding alleen de Islam af te katten. Zou het niet veel efficiënter zijn consequent elke religie te blijven bekritiseren? De kern van Bijbel én Koran is eenvoudigweg baarlijke nonsens, omdat  het idee ‘god’ en ‘goddelijke openbaring’ rampzalige menselijke verzinsels zijn. Voortdurend blijven aantonen dat alle religieverhalen mythologie zijn lijkt mij de enige verzoenende manier om elkaar als mens te blijven waarderen en elkaar niet naar het leven te staan.

De Volkskrant van 22 december maakt het voor de zoveelste keer duidelijk dat de spanningen van het gekerstende westen met de moslimwereld niet uitsluitend een islamprobleem is, maar een RELIGIEprobleem. In Béziers plaatste de burgervader een kerststal in het gemeentehuis. Het kerststalletje zou  tot de kern van de cultuur behoren. Hoezo ‘laïcité’? De burgemeester van die stad citeerde generaal de Gaulle: ‘Frans zijn, dat is Europees, blank en katholiek zijn’. Veel Fransen zeggen: ‘Ik ga niet doen alsof alle religies gelijk zijn’. In Berlijn werd als pesterij een kerstboom geplaatst voor een moskee. Supermarktklanten maken ophef over het feit dat Albert Heijn de ‘kerststol’  verandert in een ‘feeststol’. Zalig, Gelukkig en Vrolijk Kerstmis mag best worden: GEZELLIGE DAGEN. Wordt het geen tijd om Sinterklaas, Sintmaarten, Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag in elfenfeestjes, trollenfestivals, winter-, herfst- en zomerevenementen om te dopen? Dit laatste woord is dan al weer bezwaarlijk en geeft aan hoe onze hele westerse wereld doordrenkt (verziekt) is van het christendom. Is ‘christelijk’ niet het codewoord voor ‘westers’? Vrees voor islamisering geeft kennelijk christelijke symbolen de wind in de zeilen. Francois Fillon, de favoriete presidentskandidaat van Frankrijk presenteert zich als traditionele katholiek en stelt dat het christendom het geweten van Frankrijk heeft gesmeed. Ook bij het Front National is het katholicisme een belangrijk ingrediënt.

Menig christelijk opponent zal tegenwerpen: het is toch ondenkbaar dat godsdienst ooit helemaal zal verdwijnen. Zo ondenkbaar is dat m.i. niet. Mondialisering en digitalisering kunnen wél wonderen doen. Hadden we 200 jaar geleden bedacht dat we de hele wereld over kunnen vliegen? Hadden we nog geen 50 jaar geleden ons de gigamogelijkheden van internet en het wereldwijdeweb kunnen voorstellen met zijn supersnelle en wereldwijde informatiestromen?
21 reacties “Gezellige dagen”


 1. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Die kerststal in Béziers, daar is heel wat over te doen. Een rechter heeft geoordeeld dat het stalletjes – als onderdeel van een kerstversiering – eigenlijk geen religieuze betekenis meer heeft. en dat het daarom niet meer in strijd is met het beginsel van de laïcité, zoals vastgelegd in de wet van 1905.
  Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. De kerstboom en de kerstman (een gecocacolaïseerde Sinterklaas) zie je wel allerwegen rond Kerstmis maar je kunt ze moeilijk als godsdienstige symbolen opvatten.

  Aan de andere kant vindt het voorbeeld van Béziers maar weinig navolging. Frankrijk is met Nederland en het VK een van de meest ongodsdienstige landen ter wereld. In de plaats waar ik woon is er pal tegenover de r.-k. kerk een soort perk waar ’s zomers kermis is, en waar rond deze tijd een enorme levensgrote kerststal wordt ingericht. Op ‘gemeentegrond’, al is het niet in het gemeentehuis.

 2. Jakob Bolk schreef:

  Ik denk niet dat religie in het algemeen zal verdwijnen. De christelijke godsdienst neemt mondiaal wel af, maar die plaatsen worden weer ingevuld door het moslimgeloof. Per saldo valt er dus geen winst te halen.

 3. Gerhard Elferink schreef:

  Onlangs kreeg ik een folder, getiteld: ‘Licht in de duisternis’ in de bus, waarin naast allerlei reformatorisch-christelijke lariekoek mij ook een gratis Bijbel werd aangeboden. Afzender was het Bijbelcentrum.
  Ik heb hen o.a. het volgende geantwoord:

  ‘Bedankt voor het aanbod per folder van een gratis bijbel, maar ik heb er al een. Het is wel een katholieke. Zal dus wel niet helemaal uw goedkeuring kunnen wegdragen.

  In voornoemde folder ‘Licht in de duisternis’ schrijft u dat Kerstmis iets te maken heeft met licht en de geboorte van Jezus van Nazareth, de latere Jezus Christus. Dat eerste klopt, het tweede niet.
  Zoals u ongetwijfeld wel weet is Kerstmis de gekerstende versie van het aloude Midwinter- of Zonnewendefeest.
  Dat feest heeft inderdaad alles met licht te maken maar niets met de geboorte van welke mens of ‘god’ dan ook.
  Bij de winterse zonnewende (ná 21 december, de kortste dag) gaat de zon, vanaf de aarde gezien, niet verder richting de zuidpool, maar keert weer om (wenden) richting de evenaar. Wordt a.h.w. opnieuw geboren. Vandaar ook de relatie met geboorte bij het kerstfeest.
  De winterse zonnewende was voor onze verre voorouders een moment van grote vreugde en reden voor een feest. Stel je eens voor dat de zon helemaal achter de kim verdween en niet weer terugkwam. Dan was het immers met al het leven op aarde gedaan!
  Het winterse zonnewendefeest heeft dus inderdaad alles met licht te maken, maar dan wel het zonlicht.

  Nadat het christendom in de 5e eeuw v.o.j. de dominante godsdienst in het Romeinse Rijk was geworden, heeft het alle ‘heidense’ feesten successievelijk van een christelijke betekenis voorzien.
  Het Midwinterfeest werd Kerstmis (de geboorte van Christus, de brenger van het licht, de christelijke versie van de Griekse god Apollo); het Lentefeest werd Pasen (de ‘verrijzenis’ van Christus); het Zomerfeest werd Pinksteren (de inwerking van de H. Geest). En zo zijn er nog wel een paar gekerstende oeroude feesten en gebruiken op te noemen.

  In die zin wens ik u allen een prettig Midwinterfeest en een voorspoedig 2017 toe!’

 4. Jan Willem Nienhuys schreef:

  voj = voor onze jaartelling

 5. joop dorrepaal schreef:

  In het journaal van gisteren kregen we de stand voorgeschoteld van de verhouding tussen gelovigen en niet-gelovigen in ons land. De laatste categorie is inmiddels in de meerderheid…
  In een flits werd ook iets onthuld over de strategie van de protestantse kerken dat mij te denken gaf: ze willen ook gaan denken!

 6. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @Bolk
  Bij ‘religie’ denken we veelal aan iets dat op mondiale schaal georganiseerd is, met gestandardiseerde geloofsinhoud en dito praktijken. Die grote organisaties gebruiken diverse middelen om zichzelf in stand te houden of hun aantrekkingskracht te vergroten.

  Het is niet ondenkbaar dat die grote clubs ‘verkalken’ en hun aantrekkingskracht verliezen. Maar ondertussen springen er voortdurend nieuwe geloofjes op zoals alternatieve geneeswijzen, complottheorieën en van realiteitszin ontdane politieke doctrines.

  Ondertussen gaat de uitholling van de klassieke religie gewoon door. Laatst was er een uitzending op de Vlaamse tv waar je Vermeersch en André-Joseph Léonard een tijdjes lang samen zag optrekken.

  Vermeersch sprak er zijn verwondering over uit dat eerstecommunicantjes (op wier feestjes hij naturulijk geregeld komt) geen van allen het doctrinaiore correcte antwoord gaven op de vraag of de hostie ‘echt god’ was. Terwijl dat toch iets was waarover in vervlogen tijden christenen elkaar de scheld insloegen. Zijn onuitgesproken conclusie was dat voor verreweg de meeste rooms-katholieken het geheel van hun geloof slechts bestond uit onbegrepen rituelen. Ik vermoed dat Gerhard in vergelijking met doorsnee christenen ook veel weet van het geloof. Ik weet niet van recent onderzoek, maar het zo me niets verbazen als meer dan tweederde van de als rooms-katholiek ingeschrevenen niet weet wat er met Pinksteren gevierd wordt. “Hemelvaartsdag” zal wel bekend zijn, maar alleen omdat de naam zo duidelijk is. Of een meerderheid nog weet hoe het zit met Pasen (volgens de officiële geloofsleer), betwijfel ik.

 7. HvdBerg schreef:

  Prima idee meneer Mullink, en dan benoemen we u gelijk tot supertrol.
  U heeft wel een plaatje van een kerstman bij uw artikel geplaatst, ik heb met hem gepraat en hij noemt zich atheïst. Holy shit.
  Trouwens gisteren in de krant:
  Een Russische mevrouw vertelde dat er in de Sovjet-Unie een agressief atheïsme heerste, haar moeder kocht een kruisje en verstopte dat uit angst zelfs voor haar man.
  Vandaag in de krant:
  De Chinees overheid heeft meer dan 3000 moskeeën afgebroken en religieuze lessen verboden.
  Ideale situatie vindt u niet meneer Mullink? Stem Partij voor de rede en hier ontstaat eenzelfde atheïstisch paradijsje.

  Meneer Dorrepaal, het verschil was inderdaad 1 ziel, sorry 1 lichaam.

  Meneer Nienhuys, wel of geen voj, er veranderd daarmee natuurlijk niks, de Franse revolutie deed het beter, begon gewoon bij nul en haalde zelfs de dertien. Gaat u daar nou actie voor voeren.

  O ja, meneer Elferink, met uw pleidooi voor heidense feesten staat u in een goede traditie, de nazi’s hielden zich daar ook mee bezig.

 8. Gerhard Elferink schreef:

  @4 Volkomen gelijk, Jan Willem. Een slordigheidje mijnerzijds.
  De ‘5e eeuw’ zonder toevoeging is voldoende. V.o.j. is er zogezegd ongemerkt ingeslopen.

  @7 En, meneer/mevrouw HvdBerg, wel eens van het begrip ‘te kwader trouw’ gehoord?

 9. Joop Herwig schreef:

  N.a.v. #2: “Ik denk niet dat religie in het algemeen zal verdwijnen.”
  Er zijn inmiddels al aardig wat aanwijzingen voor om ernstig te twijfelen aan het ooit bestaan hebben van Jezus Christus (JC), zoals bijvoorbeeld hier wordt beweerd:
  http://www.ninefornews.nl/5-redenen-om-aan-te-nemen-dat-jezus-nooit-heeft-bestaan/

  Ik kon geen conclusies op deze site ontdekken omtrent de waarheid of onzin omtrent JC.
  Wellicht kan iemand daar iets over vertellen die eind 2015 Anton van Hooff’s lezing “Heeft Jezus bestaan?” heeft bijgewoond. Of wellicht kan Anton daar zelf iets over toelichten?

  Stél nu, dat onomstotelijk wordt bewezen dat JC nooit bestaan heeft… Dan zou het een feit zijn geworden. Zou het wegvallen van dat behoorlijk essentiële dogma dan het einde betekenen van het christendom? En zou dat meteen een einde inluiden voor de islam, omdat ook in de Koran JC wordt genoemd, naar het schijnt zelf vaker dan Mohammed. Of zouden de 3 Abrahamitische religies dan spontaan fuseren tot 1 multinational? Georganiseerde religie blijkt tenslotte in een grote behoefte te voorzien.

  N.a.v. #3:
  Idem als hierboven. Alle bestaande religies hebben verhalen geleend van oudere gebruiken, geloofjes en bijgeloven en er vervolgens zelf het nodige bijverzonnen om zoveel mogelijk onderdanige belastingbetalende zieltjes te winnen. Fijne winterzonnewende gewenst!

  N.a.v. #6: “nieuwe geloofjes”.
  Ja, wat dacht u van de Scientology “Kerk”. Heeft u die indoctrinatie-machine aan het werk gezien gisteravond op tv in de documentaire van Louis Theroux? Die lui zijn nog rücksichtsloser dan de Jehovah’s Getuigen. In beide gevallen draait het om geld verdienen. Maar ja, wat is er nieuw? Is dat niet van origine de core-business van georganiseerde religie? Geld is tenslotte macht.

 10. HvdBerg schreef:

  Meneer Herwig, gelooft u echt dat de heer Anton van Hooff bij machte is het wel of niet bestaan van JC aan te tonen?

  Meneer Elferink, zeker ken ik dat begrip en het artikel van Anton Mullink betekend niet veel goeds voor mijn soort.
  Trouwens wanneer u het over de vijfde eeuw voor onze jaartelling heeft, is het denk ik handiger op toch voor of na Christus te gebruiken, weten we tenminste welke jaartelling u aanhangt. Dat weten we zonder die toevoeging niet, want er bestaan zoals u vast weet meerdere jaartellingen in de wereld. En onze kan dan ook die andere zijn.

 11. thomas bakker schreef:

  #9
  “Er zijn inmiddels al aardig wat aanwijzingen voor om ernstig te twijfelen aan het ooit bestaan hebben van Jezus Christus (JC) … Wellicht kan iemand daar iets over vertellen die eind 2015 Anton van Hooff’s lezing “Heeft Jezus bestaan?” heeft bijgewoond. Of wellicht kan Anton daar zelf iets over toelichten?”

  Ja Joop, heb je je weer laten leiden door je onwetenschappelijke instelling. Anton, die wel weer zijn mond zal houden, heeft geen twijfel over het bestaan van Jezus en hij zou jou, als Sitchin&Von Däniken gelovige én Jezusontkenner, volledig afbranden als hij zich verwaardigde van zijn troon af te komen. Zie b.v. zijn artikel over Carotta in Skepter: http://skepsis.nl/carotta/
  Zie ook het artikel van Jona Lendering in de laatste Skepter of, on line, diens serie over hetzelfde onderwerp: http://historiek.net/jezus-mythen-en-voorlichting-1/46563/

 12. Joop Herwig schreef:

  Alle “ooggetuigen” van het bestaan van JC leefden op zijn vroegst vele, vele jaren ná JC, zoals de allervroegste: Flavius Josephus, 60 jaar ná JC (!!!) Alle bijbelse evangelisten leefden en schreven daarná pas over JC. Als dat op zich voor iemand nog niet genoeg is om te concluderen dat JC niets meer is dan een mythe, leest u dan – bijvoorbeeld – wat David Fitzgerald daarover heeft geschreven, of gesproken, zoals hier: https://www.youtube.com/watch?v=6uxvH02nGCY

  Het geloof in mythen is voor velen een praktische methode om te ontsnappen aan de ondraaglijkheid van het bestaan. Anderen grijpen naar geestverruimende middelen, meditatie, gaan 40 dagen solitair (en vooral zonder voedsel) de woestijn in, of gaan 1.000 kilometer fietsen om een vergelijkbare gelukzaligheid of een “godservaring” te ondergaan, puur ten gevolge van de aanmaak van dopamine, endorfine, lichaamseigen cannabis-verbindingen en andere breinstimulerende en hallucinerende middelen, neurotransmitters en andere “prethormonen”. Dat is in het programma van Paul Witteman gisteravond op uitstekende wetenschappelijke wijze uitgelegd.

  Maar iedereen moet vooral blijven geloven in een waarheid naar keuze. Het is een vrij land. Iedereen heeft recht om zich op geheel eigen wijze voor de gek te houden. Fijne winterzonnewende!

 13. HvdBerg schreef:

  Meneer Herwig, Gezegende Kerstdagen.
  Wat betreft uw dateringen: Over het algemeen dateert men de Romeinenbrief van Paulus rond 55 of 58. Dat is iets meer dan twintig jaar na de dood van Jezus. Net als er ontkenners zijn, dat de amerikanen op de maan zijn geweest, zijn er natuurlijk ook ontkenners van het bestaan van Jezus. Dat is een kleine minderheid met ideologische motieven.
  Ben trouwens wel nieuwsgierig hoe uw uw winterzonnewende vorm heeft gegeven, want als u dat nu nog moet doen bent u wel drie dagen te laat.

 14. Joop Herwig schreef:

  3 dagen te laat?! En Kerstmis is volgens diezelfde kalender wél op tijd?
  Kijkt u tijdens de kerstdagen eens naar “Zeitgeist – The Movie”. en verruim uw geest…
  https://www.youtube.com/watch?v=OrHeg77LF4Y

 15. HvdBerg schreef:

  Meneer Herwig, kerst wordt al heel lang op 25 en 26 december gevierd, het is maar dat u het weet. Ik heb al gezegd dat de nazi’s kerst wilden vervangen door een voorchristelijk feest, het door u genoemde feest. Trouwens bij de zonnewende hingen de Germanen mensenoffers aan de bomen, gaat u daar nu ook doen, of geeft u uw eigen invulling aan het zonnewendefeest.

 16. Toon Swinkels schreef:

  Ik wens alle gelovigen Fijne Kerstdagen en
  alle ongelovigen Fijne Feestdagen!!

 17. thomas bakker schreef:

  @12 Joop Herwig:
  Mensen als Fitzgerald en, meer nog, Price, zijn voor het atheïsme wat creationisten voor het theïsme zijn. Niet voor niets zijn zowel creationisme als Jezusmythicisme als stromingen met wetenschappelijke pretenties vooral een Amerikaans fenomeen. Daarbuiten worden zij niet of nauwelijks serieus genomen, althans in wetenschappelijke kringen. Dat zij wel een gewillig oor vinden bij geloofs-bashers en vergelijkbare types met een ideologische en/of politieke agenda is een andere zaak. Dat jij, Joop, als man die zelfs in Onanukki en aanverwante fabeltjes gelooft, je ook hier zo gemakkelijk om de tuin laat leiden, verbaast niet.

 18. ben warner schreef:

  Beste mensen, aanvaardt nu dat 2000 jaar geleden heel veel niet geweten werd of kon worden beredeneerd wat we heden ten dage wel weten. Het grootste voorbeeld is het bestaan, de omvang en de inhoud van de kosmos. Er zijn triljoenen hemellichamen. Voor de joodse stam van toen was het heelal niet groter dan wat izj dachten te kunnen zien. De aanwezigheid van ontelbaar (ontelbaar en bijkans onvoorstelbaar dus) bollen en sterren moet toch te denken geven ten aanzien wat men zich in die tijden als voorstelling en realiteit aannam. Het volgende voorbeeld is de enorme technologie waarvan wij de instrumenten ter beschikking hebben van het vastsellen van feiten of ziekte-oorzaken om eens een heel concrete kennissector te noemn. Met de voortschrijdende kenis verandert onze visie. Op vrijwel alle terreinen van menselijke kennis. Dus ook op het gebied van de voorstelling van zaken. Mythes, sprookjes, toewijzingen, hoe fantastisch ook (telleterlijk nemen gaarne) zijn onderdeel van verleden zienswijzen en aannames. Het geloof is daar een onderdeel van dat is gebleven. Dat zegt iets over de menselijke geest en soms behoeftes in termen van houvast en angst. Deze tijd zal zijn eigen mythes scheppen.

 19. HvdBerg schreef:

  “Deze tijd zal zijn eigen mythes scheppen.”
  Inderdaad meneer Warner, mythes worden hier ook dagelijks geschapen.
  Is niks tegen te doen als mensen zich niet willen laten bijpraten.

 20. Max schreef:

  De mensheid is al lang heeft geen problemen met religies,maar alleen tot de islam…die meer een idelogie is….

 21. Etta schreef:

  Essays like this are so important to brnaieodng people’s horizons.
Reageer