Geloof begint bij jou

Geplaatst op 22 oktober 2016 door

Op zaterdagochtend is er een reclamespotje op de radio. De Remonstrantse Broederschap roept de ontwakende mens in het oor “geloof begint bij jou”. Hier is over nagedacht, het is een gelikte PR campagne in het kader van de Remonstrantse zending en zieltjeswinning.

Deze “geloof begint bij jou” slogan is heel strategisch-psychologisch gekozen, zo geef je mensen de suggestie en het gevoel mee dat zij zelf voor hun geloof (moeten) kiezen. Dat het geloof er is dank zij jou. De werkelijkheid is wat ingewikkelder.

Elke religie, het christendom, de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom, het mormonisme, etc., liegt over het bestaan van een god (of een substituut). Ik noem dit heel bewust de religieuze leugen om helder te zijn. Als je altijd maar ja en amen zegt tegen mensen die beweren dat god bestaat bevestig je ze in hun fantasie, hun leugen. Dat kan niet goed zijn voor de ontwikkeling van de realiteitszin in deze wereld (dat zien we dagelijks om ons heen). Als je zegt dat de bewering dat er een god bestaat een leugen is wordt dat door veel gelovigen als respectloos veroordeeld. Een verdedigingsmechanisme dat er voor moet zorgen dat men niet gedwongen wordt aan te tonen dat hun god bestaat en er dus geen sprake is van een verzinsel, een leugen. Ik ben van mening dat als je al eeuwen niet kunt aantonen dat je god bestaat, je niet kunt volhouden dat ie wel bestaat. Blijf je beweren dat god bestaat dan ben je een leugenaar. Vaak wordt ook gezegd of gesuggereerd dat het heiligschennis is om het bestaan van god in twijfel te trekken. We moeten daarbij bedenken dat het woord heilig een door religies bedachte en vormgegeven kretologie is die religie onaantastbaar moet maken en die de religieuze status moet beschermen. Het woord heilig is echter inhoudsloos omdat het onderwerp van de heiligheid niet bestaat.

De religieuze leugen wordt dus verkocht als iets dat heilig en onaantastbaar is. Het wordt gebracht als een boven de mens, de wet en de wetenschap verheven waarheid, discussie is niet mogelijk. Vervolgens wordt de leugen al sinds eeuwen omgezet in een religieus systeem (met mystieke symbolen, onaantastbare heiligheden en dogma’s) dat wordt gebruikt om volgelingen te creëren, te werven, te indoctrineren, vast te houden en te onderdrukken. In mijn visie kan een maatschappelijke visie die gebaseerd is op leugens nooit tot een eerlijk maatschappelijk systeem leiden. We kennen de vele voorbeelden.  

Het begint bij de geboorte. Geen mens wordt religieus geboren maar zodra een kind geboren is wordt het ingelijfd bij de religie van de ouders (als die zelf ook religieus zijn). Of bij de religie van de sociale omgeving (als die sociale druk groot genoeg is). Dat gebeurt met een doop of een lichamelijke verminking (besnijdenis), etc., in ieder geval met iets dat indruk moet maken en als heilig buiten elke discussie wordt gesteld. Dat kan omdat de ouders, generaties lang, ook op dezelfde wijze zijn ingelijfd. Het vraagt inzicht en moed om je eigen indoctrinatie onder ogen te zien.  In de opvoeding en in het onderwijs worden de kinderen vervolgens geïndoctrineerd met de bekende religieuze leugens en dogma’s. Dat kan omdat hun ouders ook op dezelfde wijze zijn geïndoctrineerd.

En dan roept nu een religieuze stroming dat het geloof bij jou begint? Hoe durven ze. Het is bewust liegen om een bewust leugenachtig systeem in stand te houden. En als zodanig ook een misleiding van mensen. Het geloof begint niet bij jou, het geloof dwingt jou, belazerd jou en misbruikt jou om een fout maatschappelijk systeem in stand te houden. Dat geldt voor alle religies.

Het is natuurlijk niet zo dat ieder mens persoonlijk de leugens en de negatieve kanten van het geloof als zodanig ervaart. Heel veel gelovige mensen zijn goede mensen met een warm hart voor de samenleving. Maar dat zouden ze zonder hun geloof ook zijn. Waarden en normen zijn geen exclusieve religieuze aangelegenheid. 

Kijken we echter naar de maatschappelijke werkelijkheid zoals die al eeuwen door de verschillende religies wordt vormgegeven dan moeten we stellen dat religies een fout in de samenleving zijn. Te lang zijn er te veel misstanden (en dan zeg ik het netjes) veroorzaakt door de religies als zodanig en door de onderlinge verhoudingen tussen de religies. Ken je klassiekers, zie de geschiedenis en kijk om je heen.           

De slogan “geloof begint bij jou” is een misleidende onzin-slogan. Maar het geloof kan wel bij jou eindigen. Als je je los durft te maken van je religie, als je een vrij en verantwoordelijk mens durft te zijn, als je vrij durft te denken, als je je mening vrij durft te uiten draag je bij aan het terugdringen van de religieuze leugens en voorkom je op termijn het voortbestaan van een fout maatschappelijk systeem. Onze toekomst en ons nageslacht verdienen beter. 
52 reacties “Geloof begint bij jou”


 1. thomas bakker schreef:

  Op zijn eigen blog, waarvan ik de link hierboven heb gegeven, schreef Rik Min op 13/8/2015:

  “Juist Stalin, die wist in 1932 al – omdat dat open en bloot in Mein Kampf stond – dat hij de revolutie zou moeten verdedigen tegen de fascistische hordes. Hij heeft toen in 1937 een zuivering moeten doorvoeren. Helaas was dat nodig. Dat bleek ook wel. Uiteindelijk versloeg het Rode Leger het fascisme.”

  Om de Stalinistische zuiveringen van 1937 af te schilderen als een noodzakelijke actie op de Duitse dreiging tegen te gaan, lijkt mij wel de grofste politieke leugen denkbaar.
  Laten we de zaken nog eens even op een rijtje zetten:
  ………
  Het vervolg onder de Deventer “vrij”denkersborrel

 2. Wim Aalten schreef:

  Thomas Bakker heeft een punt als hij stelt dat tijdens het Stalin regime de rol van de Bond van Godlozen en zijn opvolger de Bond van Militante Atheïsten te bekritiseren is. Voor zover deze organisatie zich in dienst stelde van het Stalin regime was het een foute organisatie.
  Ook hier zien we dat een organisatie maar al te gemakkelijk gebruikt wordt/zich laat gebruiken door een ideologisch regime en het is de leiding en de leden van de Bond van Militante Atheïsten dan ook te verwijten dat ze zich hiervoor hebben laten gebruiken.
  Mijn kritiek is in die zin niet anders dan mijn kritiek op religies en gelovigen die zich laten gebruiken voor mensonvriendelijke en ondemocratische doeleinden.
  Als vrijdenker huldig ik het principe dat elke vorm van ogendienst aan religies en ideologieën af te keuren is. Slechts de rede, het humanitaire en het democratisch gehalte van een organisatie/een samenleving overtuigen mij als het gaat om de beoordeling van menselijk gedrag.
  Mijn punt dat gelovigen liegen als ze verkondigen dat god bestaat blijft daarmee gewoon overeind. Mijn punt dat religieuze leugens nooit een basis zullen zijn voor een vreedzame wereld, ook.
Reageer