#ExMuslimBecause – BBC partijdig?

Geplaatst op 1 december 2015 door

Op 21 november 2015 lanceerde de Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB) de campagne #ExMuslimBecause, om op sociale media degenen die de islam hebben verlaten een hart onder de riem te steken en, als ze durfden, uit de kast te komen als ex-moslim en te zeggen waarom. De campagne is zeer succesvol en is ‘trending’ op Twitter: talloze foto’s verschijnen van voormalige moslims die in enkele woorden uitleggen hoe ze zichzelf ‘vrijgedacht’ hebben. De ene is grappig bedoeld, de andere bloedserieus.

Zohal Khan #ExMuslimBecause

Zohal Khan toont op Facebook  waarom ze de islam verliet.

Zoals te verwachten komt er van moslims (en regressief links) een weerwoord dat de campagne hatelijk en – hoe kan het ook anders – islamofoob is. Ook als je zelf moslim bent geweest, kritiek op de islam levert en opkomt voor degenen die erdoor worden onderdrukt zoals jij zelf, haat je blijkbaar alle moslims. Het BBC Radio-fragment van 28 november werd (naar mijn mening terecht) bekritiseerd door Chris Moos [niet Moss], omdat ca. 90% ervan werd gewijd aan wat moslims ervan vinden, waarin een hele reeks aan verkeerde voorstellingen van de campagne wordt gegeven, en slechts luttele seconden waren ingeruimd voor CEMB-voorzitter Maryam Namazie om uit te leggen wat het doel van #ExMuslimBecause eigenlijk is. Ik luisterde naar het fragment en was inderdaad verontwaardigd dat zelfs de mildste kritiek op de islam en een solidariteitsactie voor afvalligen nog steeds weggezet wordt als ‘haat’, dat de BBC nauwelijks de stem van de ex-moslims liet horen en leek mee te gaan in het idee dat ‘zo kort na de aanslagen in Parijs het er niet de tijd voor is’. (Ondertussen hebben jihadisten elders in de wereld elke dag alweer talloze aanslagen gepleegd en terroriseert Islamitische Staat vrolijk verder, maar in Europa hebben onze tere politiek correcte zieltjes blijkbaar aan een hele week niet genoeg).

Met dat in gedachte, ook omdat Namazie gisteren opnieuw recht van spreken over de islam werd ontzegd, zag ik dat de BBC vandaag een nieuw videoverslag had gemaakt over de #ExMuslimBecause-campagne. Het commentaar van de CEMB voorspelde weinig goeds: “Biased coverage of our ‪#‎ExMuslimBecause‬ campaign. It barely shows any tweets for the campaign, gives no time to debunk the ‘Hateful’ allegations. Gives a big share of time to people speaking against the campaign. And as it wasn’t enough, said that it was bad timing for us to speak up as ExMuslims.
Great piece of journalism from BBC.” Ik was dus behoorlijk geconditioneerd om het een slechte video te vinden, maar dat viel me eigenlijk erg mee. Nu wil ik jou, lezer, de tijd geven om zelf een oordeel te vellen voor ik het mijne geef.

Was dit echt zo ‘biased’? Weer ca. 90% alleen maar tegen de campagne? Daar leek het niet op. Ik heb het eens even op een rijtje gezet en berekend.

Arif

         Arif Rahman uit solidariteit met
          andere ex-moslims op Twitter.

0:00–0:05 neutraal
0:05–0:30 pro ex-moslims
0:30–0:33 anti ex-moslims
0:33–0:35 pro ex-moslims
0:35–0:42 anti ex-moslims
0:42–0:46 neutraal
0:46–1:34 pro ex-moslims
1:35–2:08 anti ex-moslims
2:08–2:15 pro ex-moslims
2:16–2:27 anti ex-moslims
2:27–2:43 pro ex-moslims
2:43–2:59 neutraal
—–
98 seconden pro ex-moslims
54 seconden anti ex-moslims
25 seconden neutraal

Conclusie: dat valt wel mee. Het lijkt bijna een goedmakertje t.o.v. van 3 dagen geleden, want als er deze keer één zijde meer aandacht krijgt, dan zijn het wel de ex-moslims. En dat lijkt terecht, want over hen gaat het toch. De BBC is zo eerlijk om toe te geven dat ‘A much small counter-hashtag emerged’. Ik vind het eerlijk dat degenen die tegen de campagne zijn überhaupt ook een stem krijgen, ook al zijn hun argumenten dat zij ‘hatelijk’ is complete onzin. In dit geval meen ik dat de kritiek van de CEMB op de BBC overdreven is en ben geneigd om ‘Great piece of journalism from BBC’ niet sarcastisch op te vatten.

Dat gezegd hebbende juich ik de campagne uiteraard van harte toe en zeg ik dat De Vrije Gedachte voor ex-moslims een veilig heenkomen kan bieden en de mogelijkheid om vrije gedachten te koesteren en uiten.
2 reacties “#ExMuslimBecause – BBC partijdig?”


  1. ben warner schreef:

    Het is toch wel enigszins verwonderlijk hoeveel moeite we in West-Europa hebben om de feiten van de islam-religie evenwichtig aan bod te laten komen. Dat Islamisten afvalligen beschimpen valt te verwachten. Maar media dienen hen die zich bevrijden van het geloofsjuk zonder verdere omhaal aan bod te laten komen. De Islam heeft goede kanten, gematigd bezwaarlijke kanten en funeste kanten. Net zoals andere religies en ideologieën. Regelmatig verneem ik van de zijde van deskundigen, dat ik mij moet indenken in andermans culturen en tradities. Dat doe ik. Maar het is mijn cultuur en traditie dat ik poog te kijken door de bril van universele waarden. En dan mis ik nog wel het een en ander in veel culturen. Er is geen andere conclusie mogelijk dan de constatering dat universele waarden blijkbaar minder universeel zijn dan het adjectief wil doen duiden. Het zou een goede zaak zijn als al die culturen, religies en levensvisies met weldenkende representanten bij elkaar kwamen en eens besloten welke waarden wel en niet universeel worden geacht. Dan weten we na afloop tenminste waar we staan. Veel landen ondertekenen de rechten van de mens-verklaring, maar is dit oprecht en houdt men zich daar ook aan. Tussen die intentie en uiting en de werkelijke cultuur ter plaatse zie ik grote kloven.

  2. Nasro schreef:

    De doc was er net weer op!Heb er van genoten. Toch oreanstelbavr dat iemand zich wil laten opsluiten van de buitenwereld en 25 a 35 jaar aan een boek wil werken.. crazy toch!?
Reageer