Democratie en religie

Geplaatst op 8 augustus 2016 door

Herhaaldelijk duikt in de publiciteit op dat de Islam onverenigbaar is met democratie. Dat blijkt op het ogenblik wel in Turkije. Of je nu door de hond (Erdogan) of de kat (Gülen) gebeten wordt, allebei hebben ze een democratie van twijfelachtig kaliber op het oog. Beiden mikken op een islamitische theocratie. Gülen is mogelijk een tikje liberaler (alhoewel ik niet al zijn boeken gelezen heb!) dan Erdogan, maar toch…Het blijft een politieke islam. De openbaring aan Mohammed is in die politieke richting allesbepalend.

Gelukkig heeft maar een kleine minderheid van de moslims weet van de feitelijke inhoud van die openbaring. Hoeveel moslims kennen hun heilige boek? Als ze alle teksten gelezen hadden zouden ze er wel afstand van genomen hebben. Maar hebben christenen de bijbel gelezen? De meesten kennen slechts een paar sympathieke teksten. Ze pikken wat kersen van de onfrisse taart. Christenen twijfelen niet aan de betekenis van de openbaringen in de bijbel. Voor christenen is de menswording van god een onaantastbaar feit. Wat te doen als dit net zo twijfelachtig is als de openbaringen in de Koran zijn? Hoe houden christelijke politici geloof en politiek gescheiden? Vooral populistische politici (Wilders,  Le Pen c.s.) denken vanuit hun christelijke achtergrond. Deze is er een van: ónze god is de ware en sterkste. Aan het christendom is de beschaving te danken. Gelukkig breekt steeds meer het inzicht door dat niet God de mens schiep, maar dat de mens zelf zijn god heeft geschapen.

Populisten willen Europa ‘de-islamiseren’, maar zou het niet eerlijker zijn alle zeilen bij te zetten voor een ‘de-religi(e)-sering’? Zijn christelijke politici wel in staat een goede analyse maken van de huidige spanningen met de islam? Wat betekenen de profeet Christus en Mohammed nog voor islamitische of christelijke burgemeesters? Wat betekenen voor de katholieke eurocommissarisen Timmermans, Juncker en de roomse running mate van Clinton de kerngedachten van het katholisme nog?

Democratie lijkt strijdig met religie of dat nu de islam dan wel een of andere variant van het christendom is.
17 reacties “Democratie en religie”


 1. Hans Velderman schreef:

  Ik vraag me af beste meneer Mullink of u ooit de Bijbel las? En, in het verlengde daarvan de Koran.
  Basis in beide boeken is de ontstaansgeschiedenis van de volkeren in het MO. Met enig voorbehoud, kun je stellen, dat het bij Abraham in het algemeen maar vooral bij Mozes concreet als Gods volk begon.
  Mozes leidde het volk uit Egypte. Niemand, geen enkele slaaf, horige of inwoner van Egypte had ooit gevraagd; Mozes leid ons uit Egypte. Een populist eigenlijk die het volk (Hebreeuwse slaven) opnaaide om te vertrekken.
  Van democratie was nog geen sprake! Het zooitje onderdrukten die gehoor gaven aan Mozes verlieten hun land waar ze generaties lang leefden. Ze hadden geen enkel idee over God of democratie.
  Mozes was de populist die de simpelen meesleurde in de tocht naar een beter leven!
  Helaas Mozes was niet democratisch gekozen tot leider. De oudsten vd meelopers overlegden met Mozes. Pure democratie. Dus onenigheid en afgoderij ontstond.
  Maar hoe wordt je leider met instemming van het volk in de democratie?
  Mozes vertelde dat hij de berg zou beklimmen en met God overleg zou voeren en alle anderen die hem volgden, gedood zouden worden door zijn God.
  Na democratisch overleg met de oudsten zei Mozes, oké ga mee de berg op en we leggen het voor aan God.
  De oudsten zeiden laf en bang: nee dan gaan we er aan! ‘Praat jij maar met God en alles wat Hij zegt zullen wij doen! Einde aan de democratie!
  Zien we nu wereldwijd gebeuren! De laffe democraten laten het afweten en de dictators winnen.
  Democratie? Als sardientjes opgevreten!!!!

 2. Hans Velderman schreef:

  Beste meneer Mullink, God als het meest onplezierige karakter in fictie. Het zijn altijd mensen die beweren God te kennen. Er zijn zelfs mensen die beweren mij te kennen en vreemd genoeg herken ik mezelf in deze beschrijvingen zelden of nooit.
  Beschrijvingen en beweringen komen van mensen die een persoonlijke interpretatie hebben over iets, iemand of een situatie.
  Slavernij was geaccepteerd bij de Hebreeen schrijft u. Inderdaad en ooit waren ze zelf slaaf zoals wereldwijd tot op de huidige dag van vandaag slavernij het geval is.
  Maar uw verhaal gaat over democratie en religie.
  U tracht aan te tonen dat onder religieuze politieke systemen democratie ondenkbaar is.
  Beste meneer Mullink, democratie is onder elk systeem seculier, ideologisch of religieus ondenkbaar.
  Mensen regeren en macht in handen van mensen is als drugs in een kinderhoofd.
  Onze parlementaire democratie (beroepspolitici) is een spel tussen machthebbers: de rijken, machtigen en beroepspolitici.
  Het plebs is er om de macht te bestendigen en via leugens (verkiezingsbeloften ) wordt het volk gemanipuleerd.
  Dat was zo, is zo en blijft voorlopig zo.

 3. Joop Herwig schreef:

  Ik las de tekst van #3 en dacht eerst “Zo, Anton, dat heb je goed gezegd”. Maar toen zag ik dat Hans Velderman de auteur van die buitengewoon goede tekst is.
  Mijn complimenten, Hans. Uitstekende en lekker korte analyse. Top!

 4. Joop Herwig schreef:

  Vervolg op #4 ….met uitzondering van je eerste zin, want die geef ik WEL ten faveure van Anton. Ook ik vind dat “god” plat gezegd een schoft is! Lees het Oude testament. Eerlijk is eerlijk! 😉

 5. ben warner schreef:

  Het Oude Testament staat bol van genocide. Elke stam anders dan de Judaïsche wordt wel in een van de verhalen massaal een kop kleiner gemaakt in opdracht van de Judea-God. Er was ook niet één land of natie, maar een regio met talloze stamgebieden en elkaar bevechtende partijen. Daar komt nog bij dat Hij zelf ook dodelijk ingreep en tot tweemaal toe opnieuw begon. Lekker heerschap. Voor de uittocht is geen ekele bewijs gevonden en als het al plaatsvond (dikke als) trokken daar Egyptenaren weg, want wat ben je als je er al 400 jaar woont en latere genraties in die tijd geen flauw benul hadden, ongeletterd als zij waren, van een afkomst en woonplaats 13 generaties eerder.

  Wat democratie betreft: dat is een moderne poging iedereen in het volk een stem te geven en de hegemonie van een kleine, machtige kliek van rijken, machtigen of kerkleiders af te wijzen. Democratie laat zo bezien geen ruimte voor leiders, die optreden namens een geloof dat andersdenkenden tot vijanden verklaard. Ook niet voor leiders van politieke partijen die anders dan op logische en ethische keuzes een programma en een aanpak voorstaan. Dat het alsmaar op veel plaatsen niet lukt, wijst op de menselijke zwakte om alsmaar in vijandbeelden, territoria en superioriteiten te denken. De democratie heeft nog een lange weg te gaan, als deze staatsvorm het al lukt om bepaalde aspecten aan de menselijke natuur weg te werken. Om het kort door de bocht te zeggen: democratie zit niet in ons DNA, maar moet daar nog komen. Oef!

 6. HvdBerg schreef:

  Wilders heeft zich laten uitschrijven bij de katholieke kerk, moet u toch blij mee zijn.
  Ik kan geen enkele christelijke gedachte bij hem ontdekken. Zijn eenmansclub lijkt veel meer op de ASP, waarvan sommigen zich vrijdenkers noemen. Een obscuur partijtje met zeer ondemocratische standpunten.

 7. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Het is langzamerhand duidelijk dat Mozes nooit bestaan heeft. Die hele uittocht uit Egypte en verovering van Kanaän is een verzinsel.

  De eerste vijf boeken van het Oude Testament zijn door tempelschrijvers in elkaar gezet na het einde van de zgn. Babylonische Ballingschap. Er is toen een glorieus verleden verzonnen. Toen die tempelschrijvers actief waren, hadden ze niet veel op met Egypte. Lees bijv. Jesaja 19. Merk trouwens op dat bij Jesaja en Jeremia nauwelijks sprake is van Mozes en het gedetailleerde uittochtverhaal. Die genocide en moordverhalen zijn weliswaar vreselijk, maar wel allemaal uit de duim gezogen door auteurs met een politiek-religieuze agenda.

  Ze hebben dus zo’n beetje het werkelijkheidsgehalte van de boeken van Asterix. Nu hebben de auteurs van die boeken zich wel enige moeite gegevens om sommige details van de samenleving uit die tijd wel correct weer te geven, maar dat er een dorp was met onoverwinnelijke Galliërs, dat is natuurlijk onzin.

  Of het Bijbelverhaal nu suggereert dat de Joden in Egypte niks van God wisten, of dat ze alleen maar Mozes aanvankelijk niet zo vertrouwden, daar kun je over discussiëren, maar alleen binnen het kader van het fictieve verhaal, net zoals je kunt discussiëren over de motieven van Othello en Hamlet en koning Arthur, of waarom Harry Potter zo’n probleem heeft met zijn zoon Albus. Maar het heeft niets met historische realiteit te maken.

 8. Hans Velderman schreef:

  Mozes nooit bestaan heeft????
  Voor Indonesiers over tig jaar de Nederlanders niet en voor ons Alva en consorten niet? Erger nog de Romeinen die hebben nooit bestaan? De Duitsers moeten iets langer wachten op hun nooit bestaan.
  Als het maar lang genoeg duurt, denkt u: Er was nooit iemand! U wel natuurlijk!

 9. Hans Velderman schreef:

  Ik heb veel simpathie voor devrijegedachte. Waarom? Omdat ik in de veronderstelling leef dat deze club mensen verenigt die zich niet alles voetstoots laten wijsmaken.
  Lopen er plots kuddes leden die elk verleden van anderen, waarin miljoenen mensen door de eeuwen heen werden uitgeroeid en met doorzettingsvermogen sommigen overleefden. Een volk dat de meest onvoorstelbare intellectuelen en kunstenaars voortbrachten. En, Zeer belangrijk, nu door deze cub het historisch gedachtengoed in twijfel wordt getrokken alsof je nergens vandaan komt!
  Zonder nakomelingen uit het volk van Mozes, liepen wij nog in de blote kont. Zonder nakomelingen uit hun geschiedenis waren we nu Duitse en Japanse slaven.
  Nee tuurlijk Caesar heeft nooit bestaan! Gek eigenlijk dat bijna geheel Keltisch West Europa haar cultuur verloor.
  Karel de Grote? Ga weg joh, heeft nooit bestaan we waren al RoomsKatholiek voor hij werd geboren die mafkees.
  U hebt gelijk er is nooit iets geweest, gebeurd. Alles is verzonnen! U ook misschien?

 10. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @Veldeman
  Dat er nooit iemand is geweest met een bepaalde naam is natuurlijk niet te bewijzen. Maar beschouw het volgende:
  1. De archeologie heeft geen enkel spoor kunnen ontdekken van een (her)kolonisering van Palestina rond 1000 v.C. en een gebeurtenis zoals verteld in Exodus zou toch wel in Egypte opgetekend moeten zijn.

  2. Zelfs van koning David is archeologisch ergens maar 1 inscriptie op een potscherf of putdeksel of zoiets gevonden met daarop de naam geschreven. Het is geen unieke naam. Het hoeft niet meer dan een stamhoofd geweest te zijn.

  2. Ik adviseer om eens heel Jesaja en Jeremia door te lezen. Wat staat daar over Mozes en de uittocht?
  Jesaja gaat maar door en door over hoe erg het allemaal wel is en dat het later beter zal gaan, maar pas in hoofdstuk 63 kunnen er twee verzen af over Mozes (en die kunnen er best later tussengeplakt zijn).
  Jeremia 2:6-7 noemt Mozes niet eens en ook niet de moeizame verovering van Palestina. Bij 7:25 weer zoiets. Verder niets. Als Mozes zo belangrijk was, waarom worden hij en de omstandigheid van de volksverhuizing dan nauwelijks genoemd?

  Sla nu 2 Kronieken 34 op. Daar staat verhaald hoe Josia een religieuze hervorming invoerde die erop neer kwam dat hij geheel wedde op een god, namelijk JHWH. Geheel toevallig vond toen een priester een oud geschrift met daarin de wet van Mozes. (vers 14) Die was kennelijk op dat ogenblik iedereen vergeten. In het volgende hoofdstukje blijkt ook de ark weer terecht te zijn.

  Ongeveer hetzelfde verhaal in 2 Koningen 22. Deze verhalen zijn veel later pas opgeschreven, maar geven aanleiding tot de volgende schets van de echte Bijbelse geschiedenis.

  De heerser Josia van de landstreek rond Jeruzalem voerde het monotheïsme in
  met JHWH als enige god. Helaas werd enige tijd later Palestina onder de voet gelopen door de Babyloniërs en de bevolking gedeporteerd. Ze vroegen zich af hoe dat nou toch kon en verzonden het verhaal dat het een straf voor disloyaliteit.
  Later werd het volk weer teruggedeporteerd toen de Perzen de Babyloniërs overwonnen. Maar toen hadden de Joden kennis gemaakt met allerlei nieuwe religieuze ideeën. Terug in Palestina werd de tempel in Jeruzalem een belangrijk cultureel centrum in dienst van de politieke overheid (uiteindelijk natuurlijk de Perzen). Schrijvers in de tempel produceerden toen geleidelijk aan de fictieve geschiedenis van voor Josia. Daarvoor gebruikten ze allerlei al bekende verhaalelementen. Wie Leviticus leest, ziet daar allerhande gedetailleerde regels die onbegrijpelijk zijn als je dacht dat ze waren vastgelegd terwijl de Joden door de woestijn zwierven. Die regels zijn opgeschreven door priesters en dergelijk die dat nou het allerbelangrijkste vonden.

  Ik denk dat Anton Mullink dit allemaal op zijn opleiding geleerd heeft. Een halve eeuw geleden was het al helemaal geen nieuws meer voor mijn studiegenoten die theologie studeerden.

  Zie bijvoorbeeld
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2639098/1997/06/26/Aartsvader-Mozes-heeft-nooit-bestaan.dhtml

 11. Hans Velderman schreef:

  Meneer Nienhuys, Het lijkt erop dat het voor gemeenschappen belangrijk is helden te creëeren. De verliezende partij, de vijand mijdt het(als het in hun macht ligt) er aan deel te nemen.
  Bijv. In WO2, waren in de ogen vd gevestigde macht de Duitsers, onze verzetstrijders terroristen. Ook tijdens de 80 jarige oorlog werden mensen slechts emotioneel belazerd. P. Hein, zijn naam was klein, was een ordinaire zeerover.
  Ook nu worden mensen geëerd met hoge onderscheidingen, terwijl ze zichzelf op de borst kloppen hun omgeving high wordt.
  In Nijmegen is men fier op haar Romeinse bezettings en slaven verleden. De enige echte Nijmegenaar en verzetstrijder, krijgt slechts enige overschilderbare woorden op een wegrottende houten hekje.
  Lees de geschiedenisboekjes van onze Oosterburen over WO2 en die van ons.
  Je leeft in een rare fantasiewereld om te veronderstellen dat je leert aan je kinderen wat voor klootzakken je voorouders waren.
  Mozes (een Egyptische naam) heeft ooit bestaan!

 12. Jan Willem Nienhuys schreef:

  @Veldeman

  De discussie ging over de vraag
  1. of Mozes heeft bestaan, m.a.w. een persoon die lang geleden gedaan wist te krijgen dat alle in Egypte verblijvende Joden mochten vertrekken en die de vertrekkende menigte heeft begeleid totdat ze in Palestina arriveerde.
  2. of die uittocht, al dan met de begeleidende wonderen heeft plaats gehad, en of het inderdaad klopt dat de Joden 40 jaar deden om 200 km van west naar oost af te leggen.

  De huidige wetenschap zegt op beide vragen: nee. Ik heb daar heb daar argumenten voor aangevoerd. Wat Piet Hein, de 80-jarige oorlog, de Romeinse en Duitse bezetting van Nederland daar nou mee te maken heeft, snap ik niet. Zo ongebruikelijk is het creëren van een fictief verleden via de productie van een literair werk nou ook weer niet. Ik noem de Aeneas van Vergilius, en de Arthur verhalen en het Oera Linda boek. En natuurlijk het boek van Mormon.

 13. Hans Velderman schreef:

  Beste meneer Nienhuys, Mozes is voor het Joodse volk een held. In de synagoge wordt het jaar rond het verhaal verteld. In ons land zijn dat P. Hein, W. Van Oranje ed.
  Als je beste meneer Nienhuys de zg wonderen van Mozes goed leest, hebben ze alle een natuurlijke oorsprong en logisch gevolg.
  Als vb; in Groningen hebben ze alle vossen doodgeschoten, daarna overkwam hen een muizenplaag. Wereldwijd verpesten wij het milieu en zien de meetbare stijging van het zeeniveau.
  Het mooie en bijzondere in het verhaal is nmm de juiste tijdstippen van het optreden van Mozes.
  Dus niet uw idee dat natuurlijke oorzaken wonderen zouden zijn. De Bijbel noemt het plagen!
  Of bv om in het MO te blijven, in Egypte bouwden toenmalige knappe koppen piramides. Hede ten dage noemen a technici dit een wereldwonder.
  Kijk ernaar, blijkt gewoon nadenken te zijn.

 14. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Of die verschijnselen die in Exodus 7-12 beschreven zijn enigszins lijken op natuurlijke verschijnselen die zich af en toe voordoen is niet ter zake.
  Ter zake is het feit dat er geen enkel historisch bewijs is van welke uittocht dan ook, en daarentegen veel aanwijzingen die ervoor pleiten dat rond de tijd van de Babylonische ballingschap het hele uittochtverhaal onbekend was.

  Ik zal het nog wat duidelijker uitleggen. Centraal punt in het uittochtverhaal is dat (volgens de Bijbel) God een overeenkomst die hij in feite al met Abraham gesloten had, hernieuwt. Die overeenkomst was: jullie krijgen het land, en als tegenprestatie moeten jullie je aan mijn voorschriften houden.

  Welnu, noch bij Jesaja, noch bij Jeremia, die beiden toch uitvoerig ingaan op het verkeerde gedrag van de Joden, vindt men duidelijke verwijzingen naar deze afspraak. Bovendien blijkt uit het verhaal over de hervorming van Josia dat men in die tijd helemaal niets wist van die afspraken.

  Ik kan geen goede voorbeelden bedenken van andere verzonnen geschiedenissen. De Donatie van Constantijn is misschien iets: Rond 750 dook er een document op waarin Constantijn aan paus Sylvester I rond 320 heel midden-Italië cadeau doet. De vestiging van de Pauselijke Staat gaat op deze vervalsing terug. In 1929 gaf de paus zijn claims uiteindelijk op in ruil voor gezag over de halve vierkante kilometer genaamd Vaticaan.

  Het boek van Mormon noemde ik al, maar dat had geen politieke implicaties. Daarentegen had het verzinsel genaamd Protocollen van de Wijzen van Zion enorme gevolgen. De meeste verzonnen verhalen zijn tamelijk vlug door de mand gevallen.

  Over wonderen gaat deze discussie helemaal niet. De wonderen waren ook helemaal niet van Mozes. De episode van Numeri 20 verhaalt hoe Mozes gestraft wordt omdat hij niet voldoende duidelijk maakt dat God het wonder doet.

 15. ben warner schreef:

  Het is een algemeen gegeven, dat verhalen in de loop der tijd onvolledig worden doorgegeven, dan wel worden aangevuld met eigen verzinsles, dan wel worden herschreven. Voor wie bedenkt, dat dit in geval van de Bijbel ook nog eens gebeurde vanuit verschillende talen, zoals Aramees, Hebreeuws en Grieks, kan rustig veronderstellen dat er heel wat verloren is gegaan van welk oorsronkelijk verhaal dan ook. Dit fenomeen treffen we ook in andere delen van de wereld aan.
  Een stam vertrok uit Babylon en kwam aan in Egypte. men vebleef er 400 jaar. Dat zijn 13 generaties! men mag aannemen, dat deze mensen a) Egyptenaren werden en b) Egyptisch spraken of een vreemde mengelmoes. Terwijl de eerste generatie die aldaar arriveerde al geruime tijd in Perzïe had vertoefd, alwaar men ook geen Hebreeuws sprak.
  Stel u voor: een Friese stam wordt gedeporteerd in 1500 naar Polen, verblijft daar decennia en wordt vervolgens verbannen naar Italië in 1600, om daar 400 jaar te werken en wonen, om daarna gedurende 40 jaar terug te reizen naar Friesland en nog steeds zijn het Friezen en spreken zij dat dialect, hun stamtaal. Hun wel en wee wordt dan veel later opgeschreven op basis van verhalen, want geschriften zijn er nauwelijks en die Friezen zelf waren in overwegende mate analfabeet.

 16. Joop Herwig schreef:

  Anton Mullink zegt hier volkomen terecht: “…Het blijft een politieke Islam”. Uit de strekking van Anton’s verhaal is ook duidelijk dat hij van mening is dat precies hetzelfde geldt voor het Christendom.
  Aanvullend in mijn eigen woorden: …Niet alleen in ‘bananenrepublieken’, maar ook in de ‘ontwikkelde’ Westerse wereld.
  In mijn visie zijn die twee wereldbepalende religieuze stromingen met al hun toeters en bellen slechts machtsmiddelen. Zowel politieke als bedrijfsmatige machtsmiddelen. Beide indoctrinatiemethoden hebben slechts 1 doel: onderwerping van de massa aan de wil van enkelen. En als je vanaf je geboorte jarenlang bent voorgelogen dat er slechts 1 aller-aller-allerhoogste en almachtige machthebber is, twijfel je voor geen millimeter aan die ingeprente overtuiging. En daar maken (in ieder geval de sluwe) politieke leiders dankbaar misbruik van om een heel erg simpele reden: hun persoonlijke macht. En persoonlijke macht geeft aanzien en verschaft toegang tot privileges en geld. Veel geld. Het bedrijfsleven maakt op haar beurt weer dankbaar misbruik van die uitbuitende sluwe politieke leiders, door hun diensten en producten – vooral hun lucratieve wapentuig ! – te leveren aan die onderdrukkende politici met hun heilige boeken in de hand.

  Kortom: Democratie gaat uitstekend samen met religie. Zolang er maar aan verdiend kan worden. Wat de massa niet doorheeft: democratie is een illusie. Velen weten al dat religie ook is gebaseerd op een illusie.
  Quote: “…de mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven.” Unquote.
  Dat heeft voor Adolf Hitler gewerkt om het Duitse volk zo ver te krijgen om in zijn vernietigende waanzin mee te gaan. En precies diezelfde “Quote” geldt – naar mijn overtuiging – voor alle religies en alle vormen van maatschappelijke organisatie. En als je als individu niet oplet, wordt je daar ongewild het slachtoffer van.

  Combineer dus TWEE grote leugens en het volk ligt helemaal aan je voeten. Op die wijze slinks verpakt heeft het volk het IDEE om in vrijheid te leven, maar het gaat in werkelijkheid richting slavernij. Dat u het maar weet.
Reageer