De subjectiviteit van vrijheid

Geplaatst op 5 december 2018 door

Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 december 2018 in Café Van Beek spreekt filosoof en dichter Henk van der Waal over De subjectiviteit van vrijheid, in relatie tot zijn boek Mystiek voor goddelozen.

Vrijheid is een van de sleutelbegrippen van onze moderne samenleving. Velen werpen zich op tot verdediger van die vrijheid of hebben zelfs hun leven daarvoor opgeofferd. Toch is het niet zo gemakkelijk om aan te geven wat vrijheid nu precies is of waarin vrijheid is geworteld. Dat komt ook doordat de wetenschap het bestaan van zoiets als vrijheid of vrije wil niet kan accepteren. Vrijheid is wetenschappelijk gezien niets anders dan een stelsel van oorzaken en gevolgen dat nog moet worden ontrafeld. De vraag is dan ook of we het nog wel met goed fatsoen over vrijheid kunnen hebben. Het inzicht dat vrijheid en subjectiviteit nauw samenhangen en dat een toename van subjectiviteit altijd ook een toename van vrijheid betekent, biedt echter een uitweg uit deze impasse.

Klik hier voor meer informatie.Reageer