De atheïstische kerk, een goed idee?

Geplaatst op 27 september 2013 door

Wat als een grap van Britse komedianten is begonnen blijkt aan te slaan. Levensbeschouwelijke bijeenkomsten voor niet-religieuzen. In meerdere steden op onze planeet worden nu wekelijks bijeenkomsten gehouden waarbij toehoorders kunnen luisteren naar een seculier verhaal. De organisatoren komen tegemoet aan een basisbehoefte van de mens; gemeenschapszin. Een atheïstische geloofsgemeenschap. Verdient dit idee navolging in Nederland? Zo ja, zou het iets kunnen zijn voor De Vrije Gedachte?
Het idee is niet nieuw. Vlak na de oorlog werden in meerdere Nederlandse steden wekelijks of tweewekelijks bijeenkomsten op de zondagochtend georganiseerd door vrijdenkersvereniging De Dageraad, (later De Vrije Gedachte genoemd).
74 reacties “De atheïstische kerk, een goed idee?”


 1. Jan Bontje schreef:

  De “rotsen” in het (niet meer zo katholieke) Nederlandse Limburg bestaan uit mergel, een mengsel van -k-l-e-i- en -k-a-l-k-… Wie dat “rotsen” wil noemen moet wel een rotsvast vertrouwen hebben in zijn eigen interpretaties 🙂

  Ik citeer nog maar even mijn mede vrijdenker Wim Aalten: “Wat is dit toch een eindeloze discussie die nooit tot duidelijkheid zal leiden. En waarom niet? Omdat de gelovige vasthoudt aan een leugen. Namelijk dat er een god is (en wat daar zoal bij hoort). Zolang de gelovig niet kan (of weigert te) bewijzen dat er een god bestaat kan zij/hij zich met vasthoudendheid wentelen in een onrealistische wereld. Daar is niet tegen in te praten, je kunt het alleen als onzin afwijzen.”

  Meneer Velderman, slaap zacht.

 2. Hans Velderman schreef:

  In Limburg hebben ze van mergel grote en hoge kerken gebouwd. Trouwens in de achterhoek vind je ook rotsen (steengroeven).

 3. Jan Bontje schreef:

  Terug naar het topic (we worden het toch niet geheel eens – of in het geheel niet eens…?)

  Het organiseren van bijeenkomsten met een zekere regelmaat is een goed idee: kritisch en met ‘open mind’ en met open vizier met elkaar godvrije gedachten uitwisselen, bediscussiëren en verdiepen. Onderwerpen en aanknopingspunten te over!

  Maar NIET de rituelen kopiëren van religie, godsdienst, politieke partijen, volgzaamheid, eenzijdigheid. We zijn godvrije individuen die onafhankelijk (vrij) trachten te denken en zelfstandig handelen zonder dogma’s.

  Het is géén kerk en we moeten kopieer- en opleggedrag beslist niet overnemen.

  Ni dieu, ni maître!

 4. Hans Velderman schreef:

  Ik probeer slechts een helpende hand te reiken. Er is altijd één leider en volgers (lammeren en schapen) in miljoenenvoud. De vereniging DVG heeft ook één leider en “Hij” wacht af hoe de onderlinge strijd veloopt onder zijn volgelingen. Vervolgens, wie wordt geofferd en wie niet. Veel geluk!

 5. hvdberg schreef:

  Nog steeds een oproep om een definitie van religie van mijn kant. Wetenschap en religie kijken elk een andere kant op, maar niet bij atheïsten en orthodox gelovigen. Het atheïsme en ook de vrijdenkersclub hangen hun afkeer op aan een orthodoxe interpretatie. Religie is geen wetenschap, wetenschap geen religie.
  U houdt het bij de materie, beweert u. Volgens Dick Swaab is de geest een product van de hersenen, van de materie dus,waarom zou u er dan geen gebruik van maken. Geen geest zonder materie en geen materie zonder geest.
  Mijn voorstel is dat ‘de vrije gedachte’ zich losmaakt van orthodoxe geloofsvoorstellingen. Dan hoeft ze er ook niet meer tegen te vechten, en kan ze in die samenkomsten eindelijk samen gaan zingen. Verder houden we Nederland gewoon democratisch waar iedere mening telt en waar niks achter de voordeur hoeft, maar waar iedereen met volle teugen kan genieten van zoveel verscheidenheid aan mensen, kleuren en geloven.

 6. Jan Bontje schreef:

  Ad 4.: on-zin, zowel taalkundig als sociologisch. Maar ja, ook de heer Velderman wil nu eenmaal zijn ei kwijt 😉 En dat mag hij van de vrijdenkers.

  Ad 5.: ach ja…

 7. Jan Bontje schreef:

  Ad. 5: “Verder houden we Nederland gewoon democratisch waar iedere mening telt en waar niks achter de voordeur hoeft, maar waar iedereen met volle teugen kan genieten van zoveel verscheidenheid aan mensen, kleuren en geloven.”
  Voor alle duidelijkheid: hiermee ben ik het uiteraard eens.

 8. Hans Velderman schreef:

  (7) Zie je wel dat het werkt. Genieten van verschillende geloven. Geloven in democratie.
  P.s. Die helpende hand bedoel ik.

 9. Theo Bakker schreef:

  Als de topic nog steeds ‘atheïstische kerk’ is dan worden er in bovenstaande reacties teveel zijpaden ingeslagen. De gelovige en de atheïst zijn gelijk. Beiden menen te kunnen spreken over het mysterie van ons zijn. Daarover kan alleen gezwegen worden. Als vrijdenken neerkomt op het ‘ontmaskeren’ van valse (religieuze) gedachten is haar doel te verwaarlozen en uitzichtloos bovendien.
  De kernvraag moet zijn wat er bijgedragen kan worden. Om misschien te komen tot het scheppen van een ander, nieuw mensbeeld, op basis waarvan ooit de mens kan transformeren en daarmee de samenleving. Daarover van gedachten wisselen kan boeien en productief zijn. Afzetten tegen religie, god als leugen en zo door is respectabel maar een achterhoedegevecht dat tot niets leidt.
  Vanuit die opbouwende insteek samenkomen is zinvol. Er zijn genoeg mensen die klaar zijn met alle religie, maar die graag willen praten over ‘wat nu’. Spirituele verlangens kunnen er ook ‘van god los’ zeker zijn. Voeg dat samen in bijeenkomsten. In ‘Van God Los, Wat Nu?’ diensten. Creëer nieuwe rituelen rond het vraagteken dat zo’n dienst vorm kan geven. De term ‘atheïstische kerk’ is tweeledig matig. Atheïsme is star, achterhaald. En het woord kerk te beladen. Graag wissel ik hierover van gedachten.

 10. Jan Bontje schreef:

  Is atheïsme achterhaald? Bedoelt u soms dat er ineens wél een god is? JHbe ik wat gemist dan? 🙂

 11. Jack de Kock schreef:

  God heeft zijn goedertierendheid en milieubewustzijn weer eens getoond op de Filipijnen!

 12. Jack de Kock schreef:

  O.K dan een ” possible duplicate message ” zijn geweest. Sorry!

 13. Jan Bontje schreef:

  Ik zeg tegen joden altijd: wat heeft jullie god jullie volk toch geweldig geholpen in Auschwitz… 🙁

 14. Hans Velderman schreef:

  Klinkt stuitent wat ik nu opschrijf, besef ik. In tegenstelling tot het Jodendom en bijna vergelijkbaar met het Rooms-Katholicisme, leven volgers van het atheïsme in perioden van wel of geen volgers, teleurgestelde generatie na generatie. Soms bijna uitgestorven maar toch weer oplevend. Niet door nazaten in vlees, bloed en gedachten, maar door hen die denken verlichting te vinden. Het Jodendom (Hebreeën) daar is blijkens hun geschiedenis een aanwijsbare bewijs van de Belofte door hun God aan de Aardsvaders nog steeds van kracht. Immers, waar zijn de gemanen, de kelten, de indianen, de egyptenaren. de ongelovigen en alle volkeren gebleven? Ook allemaal naar de knoppen geholpen! Achtereenvolgens door de romeinen, de nazaten van de germanen en kelten en nogmaals de romeinen. Und so weiter! Gek he, dat ze nu zijn waar het ooit begon?

 15. Jan Bontje schreef:

  Atheïsme is geen geloof, geen kerk, geen volk, geen religie… Kent dus ook leiders of volgers…

  De joodse religie stamt niet van de joden zelf maar van oudere volken waartussen zij leefden…

  De Hebreeën kwamen niet uit Israël(Palestina) maar uit wat nu Irak is…

  “Ze” zijn al duizenden jaren dood…

  Mensen die zich op hetzelfde boek baseren en zich jood noemen zijn verstrooid over de hele wereld. Een klein deel van hen (meestal zionisten maar niet allemaal; meestal gelovig maar niet allemaal) leeft in Palestina (ook wel Israël door hen genoemd)…

  Kun je me even dat “aanwijsbare bewijs van de Belofte door hun God aan de Aartsvaders” tonen? Zeker nooit gehoord van bewuste of onbedoelde vervalsingen, overschrijvingen, verschrijvingen, elkaar tegensprekende interpretaties?… Er zijn zionisten die faliekant tegen de staat Israël zijn omdat… déze zionisten zich (ook) beroepen op die beruchte belofte… Andere zionisten geloven juist weer wel in de staat Israël…

  Kortom: de heer Velderman verkoopt stuitende onzin!

  Mazzel tov!

 16. Jan Bontje schreef:

  Stomme fout: atheïsme kent dus ook GEEN leiders of volgers…

 17. Hans Velderman schreef:

  Meneer Bontje, U zegt dus dat atheïsme géén geloof maar een onvervreembare zekerheid is? Heb ik eerder gehoord van gelovigen in het christendom, islam, hindoeísme en van de vele volgers van het boeddhisme. Trouwens ook in de wereld van de wetenschap. De aantrekkingskracht van religies, anti-religies en wetenschap met hun zg. waarheid, ligt volgens mij niet in de kracht van de verschillende religies, anti-religies en wetenschappelijke instellingen maar in de zwakheid van de menselijke geest. De massa slikt bijna alles voor zoete koek. Dus zijn we, u en ik slachtoffers van onze voorouders en/of het milieu waarin we zijn opgevoed, plus de wetenschappers die net als uw vereniging mensen eren. Niet omdat ze wetenschappelijke waarheden verkondigen maar (aan het einde van hun latijn zijn). Foutjes in het DNA en RNA, politieke en religieuze keuzes, keuzes door je ouders en hen die ouders door omstandigheden moesten vervangen, etc.
  Verder lijkt het mij, gezien de jaarlijkse heilig- en heldenverklaringen bij religieuze en anti-religieuze clubs dat zij onderling slechts een duimbreed blijken te verschillen.

 18. Jan Bontje schreef:

  De mens is wat u opsomt EN tegelijkertijd méér dan wat u te hooi en te gras bijeensprokkelt. Het feit alleen al dat u en ik (en anderen) soms fundamenteel (soms ook niet!) van mening (kunnen) verschillen en dat we middels deze discussie onze gedachten ontwikkelen, en verder, dat we in ons leven meerdere malen van standpunt zijn veranderd ondanks afkomst enz., bewijst dat al…

  De werkelijkheid van de samenleving is véél ingewikkelder, complexer, dan u in een paar regels denkt te kunnen samenvatten…

  Net als Multatuli verval ik dan maar weer eens in herhalingen: atheïsme staat niet “vast”: als u bewijst dat er een ‘god’ is (nadat u eerst even de definitie ervan heeft gegeven!!!) en u bewijst (!!!) dat hij/zij/het (!!!) bestaat, neem ik die ‘god’ voor ‘waar’ aan. (Er is dan uiteraard geen sprake van geloof!!!)

  Ik vermoed echter dat dat niet voor pakweg overmorgen gebeurt 😉 en daarom blijf ik nog even atheïst. Tot het tegendeel dus bewezen is. Dát is nu juist weer wél simpel 🙂

  O ja, is vrees dat er nooit enig bewijs voor die zelfverzonnen “god” komt, maar dit even terzijde. Maar nogmaals: kom maar met bewijzen, dan verander ik mijn opvattingen onmiddellijk. Is dat star o.i.d. ? Dacht het niet!

 19. Hans Velderman schreef:

  Meneer Bontje als ik u op het verkeerde been heb gezet? Nooit en te nimmer was het mijn bedoeling in een paar regels bijeen te sprokkelen wat wetenschappers over de laatste decennia niet lukte. Niet in wetenschappelijke onderzoeken en gepubliceerde artikelen. Mijn bedoeling is dat mensen voordat ze eenzelfde dwaalweg volgen en een kerk oprichten, als miljoenen mensen voor hen en zich afvragen: Wat is het verschil tussen mij/ons en de kuddedieren die naar de slachtbank worden geleid? Een antwoord zou kunnen zijn; dieren hebben geen keuze!

 20. Jan Bontje schreef:

  Dieren hebben geen keuze, dat klopt. Mensen hebben wel keuze en -i-n- -d-i-e- -z-i-n- (en alleen in die zin) zijn zij vrij. En kunnen ze zelfstandig, vrij denken. Wat u overigens ook probeert en dat prijs ik.

  Atheïsme is geen ideologie, geen leer, geen kerk: het is slechts een (armzalig maar we hebben niet veel beter) woord om aan te geven de betrokkenen niet (meer) in een achterlijk ding als ‘god’ geloven. Verder zijn er net zoveel “atheïsmen” als er atheïsten zijn…

 21. Rowin Westerhuis schreef:

  Noem het geen kerk,elke verbintenis met geloof is een doorn in mijn oog. Kerk staat daar voor. het feit dat ik hier nu typ komt uit jarenlang ongenoegen wat zich in wereld afspeelt en de gesprekken die ik heb gehad met de gelovige mede mens.Waarbij ik mijn tolerantiegrens moeilijk onder controle kan houden.Waarom ben ik zo geworden? De totale onlogica van het bestaan van een god, de houding van de gelovige die hedendaagse wetenschap op bepaalde punten afwijst, wat conflicteerd met hun geloof. Het destructiever gehalte en intolerante van het geloof zelf. Daarom sta ik op tegen dit. Kan nog wel hele pagina’s vol praten. En noem het geen kerk man!!!

 22. Wim Aalten schreef:

  Ik ben het met Rowin eens, religie is een fout in de samenleving. Religie is echter geen natuurramp, het is mensenwerk en alleen mensen kunnen die fout repareren. Atheïsme is een stroming die religie afwijst en waarom zou je dat een kerk noemen. Ik noem mijzelf ook geen atheïst, ik wil me op geen enkele manier associëren met een geloof of een god. Ik ben een vrijdenker, en dan ook nog eens een geëngageerd vrijdenker. Met oog voor de mensheid en voor de (wereldwijde) samenleving. En kies daarbij consequent voor armen en onderdrukten (overdenk eens wat dat wereldwijd betekent). Alleen een wereldwijde samenleving waarin we eerlijk delen zal in staat zijn de huidige problemen bij te sturen en de leefbaarheid op aarde te vergroten. Onderlinge religieuze ruzies en ruzies over religie of geen religie zijn een fout volksvermaak met lachende derden.

 23. Hans Velderman schreef:

  Goed gesproken Wim. Inderdaad is religie geen natuurramp. Religie is zoals kunst, cultuur en poëzie, een menselijke wijze om emotie uit te drukken. Echter, geloof in een hogere macht (Natuur) is een noodzakelijk feit. Of het zou zo kunnen zijn dat je voor je bent geboren je jezelf kunt verwekken, ofwel het samenvloeien van de ei- en zaadcel door de ongeborene zelf zou kunnen laten samensmelten.
  Verder ben ik van mening dat Darwingelovigen hun ideaal verraden als zij consequent voor de armen en onderdrukten kiezen. Voorbeeld; hongersnood in De Hoorn van Afrika en het daarop volgende noodvoedselhulp spaarde miljoenen levens. Zij (de overlevenden) hebben zich voortgeplant. Gevolg is; te weinig voedsel en nog meer hongersnood, zeeroverij, emigratie naar Europa, etc.
  Medelijden, een menselijk (door christenen als barmhartigheid) geïndoctrineerde deugd, leidt nergens toe. De politieke communistische oplossing werd eveneens een ramp.

 24. Hans Velderman schreef:

  Het overleven door de. sterkste; het dominante gegeven in Darwins theorie.
  Daar sta je dan als ongelovige en lulletje rozenwater. Medelijden voor de zwakken? God van zijn eeuwige troon lullen en anderen (waar je als vereniging niets van begrijpt) napraten.
  Napraten en na-apen zonder nadenken. Vogeltjes voeren, mensen voeden, oorlogen financieren en denken dat sommige politieke partijen een oplossing bieden.
  Humanisme lijkt steeds meer op het behoud van een apensoort die zoals andere diersoorten de Natuur bedreigen.
Reageer