Anton Constandse Lezing 2010

Geplaatst op 9 augustus 2010 door

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte organiseert de jaarlijkse Anton Constandse lezing door Dap Hartmann. Tijdens de bijeenkomst wordt ook een prijs uitgereikt aan de Vrijdenker van het Jaar 2010, August Hans den Boef.

De rijkdom der verbeelding: Vrijheid van denken, spreken en handelen
 
Datum: zaterdag 18 september 2010
Locatie is: Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht
Entree: 5 Euro, leden 2,50 Euro.
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur – zaal open vanaf 13.30 uur.

Vrijdenker van het Jaar

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte heeft August Hans den Boef (1949) uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar 2010. Den Boef is literatuurwetenschapper en docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Als geëngageerd publicist en republikein schrijft hij niet alleen over literatuur, maar ook over secularisme, religie en popmuziek. Zijn boeken als Nederland Seculier! en God als Hype. Dwarse Notities over religieus Nederland tonen hem als een scherp essayist en pamflettist, in de traditie van de door hem bewonderde Multatuli. Zijn meest recente boek, Oh god, er is geen god, bevat Multatuli’s ideeën over religie hertaalt in hedendaags Nederlands. In het Multatuli jaar – 150 jaar na de publicatie van Max Havelaar – wordt Den Boef, die in de literaire vrijdenkerstraditie staat, door atheïstisch humanistische vereniging De Vrije Gedachte uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar.

De Anton Constandse lezing door Dap Hartmann: De rijkdom der verbeelding

De vrijheid van meningsuiting is de grootste rijkdom van de verbeelding. Maar waar positioneren we de vrijheid om uitdrukking geven aan een mening binnen het speelveld van vrij denken, vrij spreken en vrij handelen? Waar liggen de grenzen van deze vrijheden, en wie bepaalt die grenzen eigenlijk? En als het uiten van een bepaalde mening niet is toegestaan, is het hebben van die mening dan nog wel geoorloofd? In deze lezing ga ik op zoek naar de grenzen van de vrijheid van denken, spreken en handelen, en naar wat zich daar voorbij bevindt. Is er na het overschrijden van de grens nog een weg terug?

Over Dap Hartmann

Dap Hartmann (1960) is gepromoveerd in de astronomie (Leiden, 1994). Na zijn promotie was hij vier jaar Visiting Scientist bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, MA. Daarna was hij werkzaam bij de Universität Bonn en het Max Planck Institut für Radioastronomie in Bonn. Sinds 2003 is hij universitair docent aan de TU Delft op het vakgebied Innovatiemanagement en Entrepreneurship. In zijn colleges Turning Technology into Business analyseren multi-disciplinaire groepen studenten en promovendi de commerciële mogelijkheden van nieuwe Delftse technologieën. Hieruit zijn diverse technostarters voortgekomen. Hij ontving tweemaal de New Venture onderwijsprijs voor het beste ondernemerschapsonderwijs van Nederland. Dap Hartmann heeft zich 20 jaar lang intensief bezig gehouden met het creëren van computerschaakprogramma’s waarmee hij deelnam aan 18 opvolgende Nederlands kampioenschappen, twee wereldkampioenschappen en een aantal mens-computer toernooien. Van 1989-1994 was hij voorzitter van de Computer Schaak Vereniging Nederland (CSVN). Hij is vaste medewerker van de International Computer Games Association (ICGA) Journal waarvoor hij boeken, proefschriften en wetenschappelijke artikelen evalueert en bespreekt over intelligente spelen variërend van Poker tot Scrabble en van Schaken tot Go. Hij publiceert over wetenschap, technologie en innovatie in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, opiniebladen en landelijke dagbladen, en geeft regelmatig lezingen. Voor de VPRO radio maakte hij vier documentaires over uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen. Hij is vaste columnist van Delta, het weekblad van de TU Delft, auteur van Atlas of Galactic Neutral Hydrogen (Cambridge University Press), Kennis in een Notendop (Bert Bakker) en The Cyclic Nature of Innovation. Connecting Hard Sciences with Soft Values (Elsevier), en samensteller van De Armen van de Inktvis (Prometheus). Dap Hartmann is lid van de reactieraad van Studium Generale in Delft en Fellow van het Center for Inquiry for the Low Countries.

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte – sinds 1856

www.devrijegedachte.nl

Contactpersoon: Floris van den Berg, bestuurslid De Vrije Gedachte (florisvandenberg@dds.nl)