Anton van Hooff in Trouw

Geplaatst op 18 juni 2012 door

De voorzitter van De Vrije Gedachte, Anton van Hooff, heeft een artikel gepubliceerd in het dagblad Trouw waarin hij zich sterk maakt voor de scheiding tussen Kerk en Staat. Hij stelt vast dat de seculiere meerderheid in Nederland nauwelijks protesteert tegen stelselmatige schendingen van de Grondwet door religieuze groeperingen. ‘Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen (gods-)waan. Geloven doe je echter maar in de kerk, moskee, tempel of synagoge. Daarbuiten gelden de wetten van de rechtsstaat,’ aldus Van Hooff.

Lees verder op TROUW.nl
4 reacties “Anton van Hooff in Trouw”


 1. Rein Zunderdorp, voorzitter HV schreef:

  Vandaag, na het verwerpen van het wetsvoorstel tegen het ritueel slachten in de Eertse Kamer, zijn het weer de slachtdieren die voor de godsdienstvrijheid moeten bloeden. Natuurlijk mag iemand geloven dat het Gods wil is dat dieren onnodig lijden bij de slacht. Maar daar hoeven de dieren nog niet het slachtoffer van te worden. Hier zit godsdienst de humaniteit, de beschaving en zelfs het eenvoudig uitvoeren van wettelijke voorschriften die voor alle andere burgers gelden, in de weg. Beschamend.
  (ook op de Trouw-website geplaatst)

 2. Hans Velderman schreef:

  Scheiding tussen kerk en staat? Scheiding tussen godsgelovigen en ongelovigen? Een verbod op politieke partijen van mensen die in God geloven? Nederlandse politiek alleen toegankelijk voor gezworen godsontkenners? Oorspronkelijk is politiek en religie uit een en dezelfde bron ontsproten. Er zijn weinig of geen naties ontstaan waarin de oorspronkelijke verbinding ontbrak. In het Eerste Hebreeuwse rijk (Mozes) waren de wetten van de staat dezelfde wetten als de religieuze wetten (de 10 geboden). Zondigde iemand tegen de wet dan zondigde hij/zij zowel tegen de goddelijke- als de staatswetten. In de Griekse- en Romeinse wetgeving van de staat gold dat eveneens (zie Socrates dood door de gifbeker). In seculiere staten (leninistische, stalinistische en maoistische) gold eenzelfde karakter. Zondigen tegen de wet is/was zondigen tegen het hogere principe (de ideologie). Zonder terug te kunnen grijpen op een hogere macht (religie, ideologie) ofwel de plaats van de macht, is handhaving van de wet en daarmee de staat schijnbaar onmogelijk. Zelfs Frankrijk de seculiere staat bij uitstek viert bij de herdenking van de bestorming van de Bastille met een hoogmis in de kerk in Reims. De USA: er is geen president of kandidaad voor het presidentschap die de woorden God bless America niet in de mond neemt. Scheiding tussen kerk en staat? Flauwe kul en onzin meneer van Hooff! Vraag het aan Beatrix: koningin bij de gratie gods!

 3. Wim Aalten schreef:

  Die Hans, tot in het oneindige trouw aan wat een niet bestaande god en diens leugenachtige grondpersoneel hem voorschrijven. Gelukkig zijn er ook mensen die inzien dat je best kunt breken met oude en slechte gewoonten. Er is een wereld te winnen als je zelf durft na te denken en je ogen opent voor de werkelijkheid.

 4. H van den Berg schreef:

  Als er één soort mens is die niet zelfstandig kan denken is het de atheist. Er is niemand die vaker het woordje ‘God’in de mond neemt dan hij. Zijn identiteit ontleent hij aan de ‘gelovige’. Hij kan zichzelf slechts omschrijven met religieuze taal.
Reageer