Analyse motief aanslagen Parijs

Geplaatst op 17 november 2015 door

Zodra ik op de hoogte was van de aanslagen in Parijs, heb ik me zo veel mogelijk afgekeerd van het leed. Ik wilde de bloedige beelden, angstaanjagende geluiden en persoonlijke verhalen niet meebeleven. In plaats daarvan wilde ik meteen de oorzaak weten en die wegnemen zodat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren. O.a. Breiviks aanslag in 2011 toonde aan dat je niet te snel de usual suspect moet aanwijzen, maar zoals te vermoeden wees alles al heel snel op jihadisme, met name de stijl van zelfmoordbommen en de kreten ‘Allahu akbar’ en ‘Wij doen dit voor Syrië’. Met flink wat cynisme –wat ik achteraf gezien niet had moeten doen,[1] zeker niet terwijl de aanslagen nog gaande waren– stelde ik op Facebook ‘I’m gonna guess the latest Paris attacks *might* just have something to do with Islam’. Ik wist namelijk bij voorbaat dat vertegenwoordigers van moslimraden, individuele moslims en uiteraard ook allerlei niet-islamitische westerse politici, zo gauw ze konden, zouden laten weten dat het geweld ‘NIETS met de islam te maken’ zou hebben, want de ware islam is een vreedzame religie. (Ik zou de letters ‘niets’ graag paginagroot schrijven om de absurditeit van die stelling te benadrukken, maar ik hou me in).

'Niet mijn islam!'

‘Niet mijn islam!’

Dat zie ik als één van de schadelijkste leugens, of ten minste gigantische misvattingen, in onze huidige samenleving: het ontkennen van het overduidelijke gevaar dat uitgaat van islamisten die Koran en Hadith wel degelijk serieus nemen, wat ze bewijzen door er regelmatig uit te citeren om al hun handelen te rechtvaardigen en het dan ook daadwerkelijk uit te voeren of daarnaar te streven, hetzij via de politiek of het recht, hetzij met geweld. Het gebruikelijke riedeltje dat je vooral uit de linkerhoek hoort is dat het eigenlijk komt door racisme/discriminatie van minderheden, sociale ongelijkheid, laagopgeleidheid, westers imperialisme enz., eventueel aangevuld met het walgelijke idee dat de slachtoffers het verdiend hadden, het excuus dat de daders ‘gewoon gek in hun kop’ of ‘geen echte moslims’ waren, ‘niet mijn islam’ vertegenwoordigen en/of religie slechts als ‘dekmantel’ diende, gaat er bij mij niet in. Hoewel sommige daarvan, wellicht een combinatie, kunnen bijdragen aan iemands besluit om zelfmoordterrorist te worden, is het religieuze motief een essentiële, noodzakelijke voorwaarde. Tegelijk moet ik waken voor simplistische reductionistische verklaringen waar extreemrechts van zal smullen, waarbij de islam de enige factor zou zijn; dat kan niet, anders zou elke moslim zelfmoordterrorist worden en we hebben duidelijk te maken met een marginaal percentage. Het probleem is echter dat 23% van de wereldbevolking de islam aanhangt, dus dat wordt in absolute aantallen toch nog duizenden mensen –vooral jonge mannen– die er gevoelig voor zijn en soms daadwerkelijk ertoe overgaan.

wraak

De moordenaars van Charlie Hebdo riepen hun motief luid en duidelijk tijdens de aanslag.

Wat kunnen we zeggen over de ca. 9 daders[2] van Parijs? Ik zal me vrijwel beperken tot de officiële mededeling (communiqué) dat Islamitische Staat op 14 november publiceerde, waarmee het in propagandastijl de aanslagen opeiste. Waleed Aly, de soennitische presentator van de Australische talkshow The Project, wiens video over de aanslagen de afgelopen dagen viral ging, stelde de terechte vraag in hoeverre IS zelf betrokken was bij het opdracht geven, voorbereiden, financieren en uitvoeren van de aanslagen, of dat het vooral slechts opportunistisch de aanslagen claimt. De daders van een zelfmoordaanslag kunnen dat natuurlijk ironisch genoeg niet meer bevestigen of ontkennen, dus iedere terreurgroep kan roepen dat zij het hebben gedaan, vooral als de daders niet vóór of tijdens hun aanslag in geschrifte of verbaal hun motief en/of affiliatie laten weten (talloze zelfmoordaanslagen in de Syrische Burgeroorlog, zoals die waarbij Assads zwager omkwam, worden door meerdere groepen opgeëist, ergens best wel sneu). Bij Charlie Hebdo in januari riep één van de gebroeders Kouachi dat zij van Al Qaida in Jemen waren en talloze malen dat ze de profeet Mohammed hadden gewroken (later bevestigd); dat was tenminste duidelijk. Deze keer echter is mij, behalve de takbir en het wreken van Syrië dat ze hebben geroepen tijdens de aanslag, niets bekend over aanwijzingen die de daders zelf hebben achtergelaten.

337px-Waleed_Aly

Waleed Aly: ‘IS is zwak.’

Ik zie het communiqué, dat IS in het Arabisch, Frans en later Engels verspreidde, wel als authentiek. Ik heb het veel bestudeerd en uiteindelijk naar het Engels (toen er nog geen Engelse versie was) en Nederlands vertaald zodat anderen dat ook kunnen doen. (Als je dat nog niet gedaan hebt, raad ik je aan dat nu te doen voordat je verder leest). Daarbij vond ik het opmerkelijk dat er –in tegenstelling tot wat o.a. Aly beweert– niet werd opgeroepen tot burgeroorlog in Europa tussen moslims en niet-moslims. Het bericht is verbazingwekkend generaliserend door (het door en door seculiere) Frankrijk neer te zetten als een ‘kruisvaardersland’ (ook Duitsland en Europa als geheel vielen die opmerkelijk achterhaalde kwalificatie ten deel), waarin Parijs zelfs de ‘vlag van het kruis in Europa’ draagt (dat zou je toch eerder van het paapse Rome verwachten, niet van het hart van de uiterst antichristelijke Franse Revolutie). Christenen, atheïsten, joden etc. lijken over één kam te worden geschoren als ‘kruisvaarders’, terwijl Europese moslims opvallend afwezig zijn in het verhaal. IS spreekt alleen over ‘moslims’ als inwoners van het kalifaat, dat een zeker grondgebied wordt toegekend (waarmee ze impliciet erkent dat het kalifaat (nog) niet de hele wereld omvat). De motieven zijn de westerse militaire interventie tegen IS (“kruistocht”) en ‘belediging’ van Mohammed (hetgeen lijkt terug te wijzen naar Charlie Hebdo); schijnbaar zou het conflict dus eindigen als het westen zich terugtrekt en islamkritiek censureert (dat geloof ik niet, maar toch). Dit schijnbare kortetermijndoel is opmerkelijk zwak; hoewel men hoopt later de daders ‘te volgen in het martelaarschap’ en ook lijkt te stellen dat het westen momenteel in oorlog is met de islam zelf i.p.v. alleen de Islamitische Staat (‘combattre l’Islâm’), beperkt het zich tot een represaillemaatregel en zien we geen dreigementen in de strekking dat het kalifaat vroeg of laat Europa zal veroveren. Europese burgeroorlog, laat staan WW3 zoals Aly suggereert, valt er niet in te lezen, ook al staat dat wel in het IS-tijdschrift Dabiq. Wat ik vermoed is dat IS de touwtjes in eigen handen wil houden door niet individuele moslims op te roepen om op eigen houtje in opstand te komen, maar ze te lokken naar het kalifaat, dat het voortouw neemt in de strijd tegen de kruisvaarders.

De soera’s waarmee ze het communiqué openen en afsluiten, uiteraard vergezeld van een herinnering welke god er ook alweer de grootste is, zijn relatief gematigd in termen van geweld tegen ‘ongelovigen’. Soera 59:2 wordt middenin begonnen, wat een opmerkelijke keuze is. Ik zal soera 59 van vers 1 t/m 3 citeren en het door IS aangehaalde stuk dik drukken:

1. Alles wat in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

2. Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.

3. En indien Allah hun geen verbanning voorgeschreven had, zou Hij hen zeker in deze wereld (nog zwaarder) hebben bestraft. En voor hen is in het Hiernamaals de straf van het Vuur.

Begin van het IS-communiqué waarin de aanslagen werden opgeëist.

Begin van het IS-communiqué waarin de aanslagen werden opgeëist.

Voor wie het niet weet, ‘Mensen van het Boek‘ slaat op abrahamitische monotheïsten, vooral moslims, christenen en joden. In dit vers worden de Badu Nadir, een joodse stam in Medina die Mohammeds leiderschap uitdaagde, aangevallen en uit de stad verdreven. De ‘eerste verbanning’ verwijst naar de Banu Qaynuqa, een andere joodse stam die hij al eerder de stad uitgejaagd had. Die historische context liet IS kennelijk bewust weg omdat dat niet paste in de Parijse situatie, maar het vervolg lijkt slim gekozen: de ‘ongelovigen’ (Franse ‘kruisvaarders’) wanen zich veilig, maar Allah (lees: de moslims) zal plots toeslaan en hen op de vlucht jagen. Vooral het woord ‘schrik’ staat er niet toevallig; IS omarmt het stempel ‘terrorisme’ graag als geuzennaam en wil door aanslagen de publieke opinie in Frankrijk en verbonden landen beïnvloeden om hun legers uit Syrië terug te trekken. Wat echter niet rijmt, is dat het koranvers vooral materiële schade noemt –vers 3 zegt dat Allah niet zwaarder wilde straffen; klinkt als een religieuze verklaring achteraf– terwijl de Parijse aanslagen juist gericht waren op zo veel mogelijk doden.[3] Wellicht is daarom vers 3 ook weggelaten, waarin Allah barmhartig lijkt jegens de joden/ongelovigen.

Over de slotsoera wist de Skeptic’s Annotated Quran te vertellen dat Osama bin Laden die ook gebruikte in zijn Letter to America, waarmee hij de aanslagen van 9/11 rechtvaardigde.

Verdere redenen waarom deze aanslag met de islam gemotiveerd werd, zijn te vinden in het Washington Post-artikel 4 ways ISIS grounds its actions in religion, and why it should matter.

[1] Eerder vandaag heb ik mijn verontschuldiging gemaakt met de volgende woorden: ‘Met de wijze waarop ik een verband legde tussen de aanslagen in Parijs en de islam (in het algemeen), heb ik een basisprincipe van skeptici, ook wel bekend als don’t be a dick, overtreden. Hoewel ik niemand heb uitgescholden noch afwijkende meningen heb gecensureerd en altijd benadrukt dat mijn kritiek zich zuiver richtte op de islam en niet tegen alle moslims, besef ik nu dat mijn opstelling in de discussie daarna averechts heeft gewerkt, omdat ik uit woede vooral gelijk wilde krijgen i.p.v. op diplomatieke manier proberen anderen te overtuigen. Ik heb daar spijt van en beloof voortaan beter te proberen.’

[2] Hoeveel precies is nog onbekend. Er zijn 7 daders omgekomen die bij naam bekend zijn, er zouden nog minstens 2 anderen en 12 handlangers zijn.

[3] Het communiqué rept van ‘minstens 200 gedode kruisvaarders’, maar tot nog toe waren het, exclusief de daders, slechts 129 doden. Vooral die bij het Stade de France en in het restaurant leverden weinig op: behalve de daders kwam slechts één omstander om. Het lijkt erop dat IS zichzelf heeft overschat indien ze dit bericht van te voren hadden opgesteld en hebben ze dat niet later bijgesteld, anders liegen ze er gewoon flink wat aantallen bij voor propagandadoeleinden, maar dat lijkt me toch niet slim van ze omdat iedereen kan lezen uit verslagen dat het niet waar is.
20 reacties “Analyse motief aanslagen Parijs”


 1. ben warner schreef:

  Leon, een gedegen betoog en ook nog een zekere inkeer. Het lbijkt telkens weer dat het woordslachtoffer is. De heilige boeken zijn allesbehalve duidelijk en onderdelen spreken elkaar tegen. En vervolgens wordt daaruit nog onvolledig en zeer selectief geciteerd. Zo bezien spreken daden meer, goede zowel als slechte.
  Ik vroeg mij nog af in hoeverre de jihadisten in Parijs juist ook die locaties uitzochten waarvan zij konden vermoeden dat er weinig moslims zouden zitten. Eet-en drinkplaatsen, Amerikaans rock theatervoorstelling, voetbalpubliek.
  Ik mis nog een citaat uit de Bijbel. Wie op de ene wang wordt geslagen, kere de andere toe. Wat ontbreekt is: wie een mes in het hart gestoken krijgt, kere de rug toe.

 2. Hans Velderman schreef:

  Door ongelovige Westerse mogendheden is en wordt aan het Midden- Oosten en Noord Afrika een exportartikel met dwang opgedrongen. Democratie! De God van de pecunia en economie. Met psychisch gestoorden grappige alcoholisten als machthebbers in de USA. Nixon, Bush jr. en Britse z.g. liinkse ongelovigen als meneer Blair e.d. lijkt uw wereld op terrasjes een biertje drinken en wie is de beste bakker, steeds mooier en leuker te zijn.
  Diezelfde wereld, uw wereld, uw broers, zusters uit Nederland, doodt 24 uur per dag in het M.O. duizenden onschuldigen burgers
  Als onschuldige slachtoffers uit deze gebieden achter elkaar worden gelegd, komt u met gemak van Parijs tot Den Haag en terug.

 3. joop dorrepaal schreef:

  Kikkerlandje

  Niettegenstaande het bezwaar dat hij naar voren bracht of had kunnen brengen m.b.t. de aard van de schorpioen, liet de kikker zich bepraten met het argument dat een steek toch hun beider dood zou inhouden. En dus nam hij eerstgenoemde op zijn rug om hem naar de overzijde van de rivier te brengen. Toen hij midden in de stroom dodelijk gestoken werd had hij nog net genoeg adem om uit te brengen: “Wat doe je? Nu gaan we er allebei aan…” En de schorpioen had nog juist dat beetje lucht om te antwoorden: “het is nu eenmaal mijn aard.”

  Toen een onderzoeksinstituut onlangs publiceerde dat een groot deel van de moslimgemeenschap in Nederland achter het ideeëngoed van IS staat, verwonderde me dat niet; ik heb genoeg redenen om aan te nemen dat dit wel zal kloppen. En ik heb dan ook geen zin om in een debat te gaan bekvechten over het feit of dit nu 68.032% dan wel 72.761% is; dat zijn alleen maar pogingen de discussie te frustreren. Zo lijkt het me ook overbodig in te gaan op allerlei tekstuele details van de Koran waar IS zich op zou baseren. Het boek is niet door Whittaker & Watson geschreven… Het is nu eenmaal “godsonmogelijk” om van de Koran “verstand” te hebben; om terrorist te zijn is dat overigens ook niet nodig zoals nu telkens weer uit de reacties van moslims blijkt. Ik weet inmiddels wel dat het een geschrift is waar desgewenst de haat uit druipt.

  Je kunt je, niet in pejoratieve, maar in letterlijk informatieve zin afvragen: “Waar halen ze het lef vandaan?” Want, ofschoon het walgelijk is om weerloze mensen neer te maaien, er is toch wel lef voor nodig zo’n stunt uit te halen waarvan je zeker weet hoe hij voor jou zal aflopen… Om maar gelijk een afgezaagd, maar ook nu weer tot vervelens toe aangedragen argument onderuit te halen: als ik twee achterstandswijken neem waarvan de ene bevolkt is door moslims, terwijl de andere bewoond wordt door Jehova’s Getuigen, zie je de laatste groep iedere ochtend, een met Wachttorens gevulde grote schoudertas torsend, blijmoedig op zendingsmissie gaan, terwijl de moslims op een onbewaakt ogenblik onder het roepen van “Allahu akbar” dood en verderf zaaiend met hun AK47’s hun geloof menen te moeten gaan verkondigen. Het lijkt me wel duidelijk wat de inspiratiebron is en waar het lef dus vandaan komt. Vanuit Oude Pekela en Zaandam zijn de arme sloebers indertijd toch ook niet naar respectievelijk Groningen en Amsterdam opgetrokken om daar de mensen de strot te gaan afsnijden…, ze zochten doorgaans hun heil bij de Communistisch Partij Nederland.
  De hoop dat er nog eens een islamdenominatie opstaat die de wil en de kracht heeft de bruikbare delen uit de Koran te zeven kun je gevoeglijk vergeten, schrappen in het woord van Allah en het zegel van de profetie verbreken nota bene. Waarbij nog even opgemerkt moet worden dat de islam geen structuur kent, wat dat aangaat is de religie volkomen anarchistisch. Dat men in het MO elkaar de tent uitvecht is daar het gevolg van: het is de voortzetting van het grote conflict tussen de Soennieten en de Sjiieten dat al sinds kort na het ontstaan van de islam bestaat en nooit tot een oplossing zal komen (lees iets van Olivier Roy). Dat het Westen door allerlei stommiteiten zich midden in dat wespennest gestort heeft en er ook nog eens de schuld van krijgt is natuurlijk dramatisch (wat zullen de geschiedenisboeken er over 200 jaar over zeggen?).
  Je zult nu de analyse moeten maken van de situatie waarin we ons bevinden en daar de conclusies uit trekken. Ik heb geen hoop dat er van moslimzijde een nette oplossing voor het terrorisme komt; die zijde is verlamd door de onaantastbaarheid van de Koran. Van de andere zijde is al evenmin iets te verwachten dat net genoemd zou kunnen worden. De oorzaak van het probleem wegnemen betekent namelijk de rigoureuze verwijdering van de islam uit onze maatschappij; begin er maar eens aan, hoe doe je dat op een nette manier (anständig noemde Himmler dat ooit)…?

  Jaren terug discussieerde ik met een joodse vriend over dit probleem en in verband hiermee stelden wij ons de vraag wat de oorzaken van het antisemitisme en de holocaust waren en of wij ervan geleerd hadden. Onze conclusie m.b.t. het laatste was ontkennend: in het proces van Neurenberg werd een handjevol boosdoeners veroordeeld; enkelen van hen werden opgehangen, anderen verdwenen een tijdje achter de tralies en m.b.t. het antisemitisme werd “foei” geroepen; punt… Er werden géén lessen uit getrokken. Misschien was dit ook wel het gevolg van het wijdverbreide verschijnsel dat men een verklaring maar al te vaak voor een excuus verslijt; je mocht eens de indruk wekken dat de daders ergens misschien ook wel “een beetje het gelijk aan hun kant konden hebben gehad”…
  Ook stelden wij vast dat de moslims er slechts enkele decennia voor nodig gehad hadden om zich meer gehaat te maken dan de joden in twee millennia “gelukt” was en wat de oorzaken van dit merkwaardige verschil waren. Die kwamen er in het kort op neer dat de joden geleerd hadden zich bescheiden op te stellen, te buigen met de wind, de storm over zich heen lieten trekken; met het restant begonnen ze altijd weer overnieuw, verbonden door hun oeroude tradities. De moslims daarentegen verzetten zich door het superioriteitsgevoel en de agressieve geest die deze religie ademt. En dat zet meer en sneller kwaad bloed dan alles wat de joden ooit verweten werd; deze houding veroorzaakt bovendien een escalatie.
  Tegen het soort aanslagen van de laatste tijd is niets te doen, het wordt nu al vastgesteld. Je kunt niet op iedere straathoek een agent plaatsen en ieder telefoongesprek afluisteren, dat kan een samenleving niet opbrengen. De roep om krachtiger maatregelen zal bij iedere volgende aanslag steeds sterker worden. Daarbij moet tevens bedacht worden dat de geleidelijke islamisering van Europa zich ook kon voltrekken in de luwte van de schaamte en het schuldbesef die de holocaust over dit werelddeel gebracht heeft. Maar met name in Duitsland valt steeds luider het geluid te beluisteren dat je dat land niet ten eeuwigen dage de schuld daarvoor kan blijven nadragen; daar blijkt een zekere ingehouden spanning uit. Wij moesten concluderen dat de situatie uiteindelijk op een catastrofe zal gaan uitdraaien en dat wanneer de hoog opgelopen spanning zich ontlaadt en de vlam in de pan slaat, er meer mensen de andere kant op zullen kijken dan tijdens de holocaust. Er schijnen moslims te zijn die hun koffer klaar hebben staan, voor het geval…
  Maar je zou je natuurlijk ook op het standpunt kunnen stellen dat het maar speldenprikken zijn, dat je er toch niets aan kunt doen, dat je er je schouders over op moet halen, dat het maar moet wennen, dat het wel zál wennen en dat je er dus niet met al die extra gerichte inspanning achteraan moet gaan. Een samenleving kan veel hebben; ook Adolf Hitler o.a. wist dat.
  Er zijn echter altijd groepen die “het niet langer pikken”; hoe snel het kan gaan als een radicale – slechts kleine – groep van mening is dat de tijd rijp is, kun je lezen in het beroemde werk van Philip Metcalfe: “1933”, mijns inziens op dit moment meer lezenswaard dan de Koran. Het lijkt er dus op uit te draaien dat we minder beducht moeten zijn voor de terroristen dan voor degenen die daar iets aan willen doen; dat is een griezelig idee…

  De optie dat we voor de islam zouden buigen en ons massaal bekeren laat ik maar rusten, het idee in de geestelijke duisternis van de middeleeuwen terug te zakken is beslist niet denkbeeldig maar voor mij wel gekmakend.

  Zeker als je een cultuur binnenhaalt waarvan de eschatologische afrekening zich voor een deel ook over het land der levenden – aan deze zijde van de zwarte streep dus – kan uitstrekken, neem je een schorpioen op je rug.
  Wat heeft ons ertoe gebracht zo dwaas te zijn…?

  Daarover wellicht een volgende keer.

 4. Stijn Colleye schreef:

  Ik kan me goed vinden in de gedachtegang van dit stuk. Zeker bij de eerste zin. Het was exact de positie die ik ook innam. Laat ik niet beginnen over de – goed bedoelde – maar conformistische en zelfs tijdsgebonden (je had de mogelijkheid te kiezen hoelang je ‘medeleven’ toonde) Franse vlaggetjes die mensen op Facebook over hun profielfoto plaatste. Afijn.

  Ik heb 1 vraag die ik nergens beantwoord krijg en die iemand bij de Vrije Gedachte wellicht weet te beantwoorden:

  Waarom is er geen aanslag gepleegd op de Eiffeltoren?

  De Eiffeltoren staat immers indirect als symbool voor het Westen. Was het de betere beveiliging waardoor de terroristen niet ‘durfde’ daar een bom af te laten gaan? De mogelijkheid van een jihadi om zichzelf op te blazen is groter dan een Franse Famas die een fatale kogel vuurt voordat de explosie plaats vind. Hoe pijn zou het doen als de Eiffeltoren letterlijk om zou kukelen.

 5. joop dorrepaal schreef:

  Zit u daar op te wachten? Nee? Breng ze dan ook niet op dat idee.

  Als je een vraag gesteld wordt doe je er verstandig aan de tegenvraag te stellen: “en welke beslissing dacht je te nemen op basis van de informatie die ik je verschaf?” Dus: wat dacht u met het antwoord op de door u gestelde vraag te doen? Is het gewoon pure nieuwsgierigheid en doe je er verder niets mee? Stel dan – zeker onder deze omstandigheden – die vraag niet.
  Ik kan slechts één zinnig antwoord bedenken: u bent een analyse aan het maken om na te gaan of er sprake is van de strategie die achter de aanslagen schuil zou gaan. Welnu: breng dan alle t/m vandaag (Mali) door moslims gepleegde aanslagen in kaart en zoek naar wat ze gemeen hebben. Wellicht gaat het u dan dagen en kunt u er iets mee. Maar ga niet publiekelijk staan roepen: “Hé jongens, ik heb nog een leuke voor jullie!”
  En natuurlijk ga ik er van uit dat ze dit doelwit al lang overwogen hebben; ik kan zo alleen al in ons land enkele tientallen indrukwekkende targets opsommen. Maar waarom zou ik me publiekelijk gaan afvragen etc. etc.? “Feind hört mit!”
  En denk niet dat – zoals je nu van alle kanten hoort roepen – dat de democratie en de vrijheid er niet onder te krijgen zouden zijn. In een aantal jaren voor 1933 was er in de Weimarrepubliek democratie en vrijheid, benevens een hoop onrust zoals nu. Net de drie cruciale factoren om mensen met gezond verstand er toe te brengen op de NSDAP te stemmen. Met het bekende gevolg. Zoals Philip Metcalfe beschreef is er ook nu weinig voor nodig om daadwerkelijk het proces op gang te brengen om Europa “Moslim-frei” te maken…

  Discussies over spectaculaire doelen horen beslist niet op deze site thuis. Ik verzoek daarom dan ook de redactie om bijdrage 4 en deze bijdrage als de wiedeweerga te verwijderen.

 6. Floris van den Berg schreef:

  Goede analyse, Leon!

 7. Hans Velderman schreef:

  Goed zo Floris, geweldige en zeer inhoudelijke reactie! Evenals Leon die zich zoveel als mogelijk afkeerd van leed? Wordt je een groot filosoof door? Voor sommigen die mensen loven, slachte ik een kip, grotere en diepere denkers daarvoor slachte ik (zeer zelden helaas) een pauw. Waarom? Om de groten der aarde een veer in het achterste te steken. Uw bijdrage? Daarvoor heb ik nog een rol prikkeldraad liggen.

 8. joop dorrepaal schreef:

  Ze lijken niet aan te slepen, de apologeten van de islam. In VK 20 nov Samira Bouchidti. Als je zo leest wat haar opvattingen zijn zou je denken dat er een vrijdenker of op zijn minst een humanist aan het woord is, maar moslima blijft ze: “niet mijn islam” dus. In VK 21 nov is Fadela Amara aan het woord; zelfde strekking. Opvallend is het verwarde denken(?): citaat: “dit heeft niets te maken met hoe wij als moslims hebben geleerd te leven.” En 5 zinnen verder: “Hun doel is een theocratische staat te vestigen en…”; theocratisch wat? RK, nazi, commi, of toch maar islam? Wat “niets te maken hebben met…”, het heeft er álles mee te maken! Even later heeft ze het over de “Dwazen van Allah”; uiteraard weer veroorzaakt door de “sociale” achterstand. Waar komt het toch door dat wij die dwazen niet bij artikel 31-ers en Jehova’s Getuigen aantreffen?
  Als ik zo lees wat de dames te berde brengen wordt ik besprongen door de vraag: “waarom is er nog nooit een stel “goede” moslims – waarvan er toch zoveel zijn – naar Syrië vertrokken om daar met bomgordels en kalasjnikovs de leiding van het kalifaat te grazen te nemen?” Ik zou er zelfs voorstander van zijn ze daarvoor postuum de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen…

  Op de TV 21 nov de EO: “Dit is de dag”: hier krijg je een aanwijzing waar je de oorzaken van het kwaad moet zoeken: de kwalijke – voor elk wat wils – passages uit de koran op perfide wijze gekoppeld aan die uiterst labiele periode in het leven waarin je je aan het losmaken bent van het nest waaruit je komt, maar waar je de sprong naar het onbekende van het zelfstandige leven nog niet durft te maken. Een leven ook dat je, als je er over na gaat denken, enerzijds feitelijk niet wilt maar waar je anderzijds door een overmaat aan hormonen (en een toen ook al gebrekkige seksuele opvoeding) naar toe gedreven wordt; je voelt je de ene keer een speelbal, de andere keer denk je heel wat te zijn. Maar toch een periode die gekenmerkt wordt door een basishouding van afwijzing, ook een periode waarin veel suïcide onder jongeren plaats vindt; ik maakte het in mijn familie mee. Ikzelf heb nog een levendige herinnering aan hoe ik eens razend en schuimbekkend tegenover mijn vader stond en hem in het gezicht slingerde: “wie heeft jou godverdomme het recht gegeven mij te verwekken?” Ik kan me wel enigszins voorstellen wat er ongeveer in die jihadi’s omgaat. Het is iets van alle tijden: je kon bij het KNIL gaan, tekenen voor de Waffen-SS, sommige jongens verdwenen in mijn jeugd in het Légion Étrangère (de nachtmerrie van veel moeders), en de 13-in-een-dozijn-knapen moesten zich anderhalf tot twee jaar à raison van 95 (oude) centen per dag laten koeioneren door lui met maximale bekken en minimale hersens. Na zo’n periode was je wel wat rijper geworden. En zodra je aan een vrouw gebonden was, liep je gedwee mee.
  Het zal altijd wel een probleem blijven hoe we de jeugd door deze episode moeten loodsen; maar in de heilige teksten zal toch het een en ander geschrapt moeten worden als je die daarvoor moet gebruiken. In de islam hebben we ook nog eens te maken met de seksuele obsessie die daar door de relatief late – dus veel bewuster ervaren – besnijdenis van de jongens een grote rol speelt. Maar een integrale toepassing van multi-interpretabele teksten, losgelaten op een uiterst labiele periode van de jeugd gekoppeld aan de krankzinnige mogelijkheden van de technologie leidt m.i. tot toestanden zoals we die thans meemaken en die nog heel makkelijk een graadje erger kunnen worden.

 9. Hans Velderman schreef:

  Meneer Dorrepaal, de oorzaken van het kwaad. Waar moet je ze zoeken? Wat is het kwaad? De dood? Het doodmaken van anderen? Het elimineren van hen die anders denken? Sommigen zoals Bush jr., Balkenende, Blair e.d. politieke gedrochten die door op leugens gebaseerde documenten instemden en/of meededen om massa’s mensen te vernietigen en enige tijd ervoor, Nixon en dhr. Kissinger die mensen,als ware het ongedierte, met chemische middelen probeerden uit te roeien? Of zoals Hitler, Stalin, Rode Kmer vazallen, z.g. atheïsten die met het kwijl in de bek andersdenkenden en vorige overwinnaars uit haat elimineerden ?
  U vergist zich, het heeft met religie, politieke overtuiging, afkomst, bruin, geel, zwart, rood of wit, niets van doen. Ook parlementaire democratie lijkt onzin te zijn. Hoezo? U kunt alleen iemand kiezen die lid is van een club en de club bepaalt wie u kunt kiezen. Als kiezer bent u slechts slaaf.
  Het gaat om macht! Geld, poen, pecunia’s.
  De oude elite met zeer veel geld, macht en hun tentakels in alle systemen van uw overheid en kerken. Zij bepalen! Ook politieke figuren, de voorbijgangers, zijn slechts slaven en onderworpen aan de machtigen.
  Dood en leven is voor de machtigen slechts een knipoog. U gelooft mij niet, natuurlijk niet! Zo bent u opgevoed. U gelooft in onzin.

 10. joop dorrepaal schreef:

  Meneer Velderman,
  uw opmerking m.b.t. het “kwaad” is terecht; als ik het stukje nog een of twee keer had nagelezen zou het me wel opgevallen zijn en had ik het woord veranderd in “probleem”. Ik probeer de termen goed en kwaad zo veel mogelijk te vermijden omdat ze naar mijn mening betekenisloos zijn. Ik heb er indertijd een beschouwinkje aan gewijd (Vrije wil in de hemel, 2-de serie, bijdrage 3: Stefan Zweig, die Augen des ewigen Bruders).

  Ik heb in bijdrage 3 van dit item geschreven: “Dat het Westen door allerlei stommiteiten zich midden in dat wespennest gestort heeft en er ook nog eens de schuld van krijgt is natuurlijk dramatisch (wat zullen de geschiedenisboeken er over 200 jaar over zeggen?).”
  Of die schuld (wat is dat overigens?) nu bij het westen of in de islamitische puinhoop gezocht moet worden is een kwestie van hoe ver je in de causale keten wilt afdalen (net zoals bij goed en kwaad). Wat mij voor de geest stond is de uitlating van de Hollandse matroos in Candide van Voltaire: “Il y aura quelque chose à gagner ici,” (hier valt wat aan te verdienen) bij het aanschouwen van de puinhopen van Lissabon na de aardbeving. Zo zal er door bepaalde krachten in het westen ook doorgaans over de puinhoop van het midden oosten gedacht zijn (Excalibur/Rumsfeld?). Alleen gonzen ons nu de wespen om de oren en worden we pijnlijk gestoken in de vorm van terroristische aanslagen, waarbij ik direct moet opmerken dat “terreur” ook een oorlogsterm is. En aan stapels doden zijn we – als het er op aan komt – wel gewend, niet eens als collateral damage, maar opzettelijk; dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd.

  De parlementaire democratie beschouw ik als een handig middel om te voorkomen dat er revolutie uitbreekt; van tijd tot tijd een verkiezing geeft gelegenheid om de veer weer geheel te ontspannen. Een manipulativum dus. Een statisticus die iets van steekproefgrootten af weet kan zo het aantal burgers voor u uitrekenen dat werkelijk zou moeten stemmen om hetzelfde resultaat te bereiken.

  Dat het met religie, politieke overtuiging etc. niets van doen zou hebben ben ik in zoverre met u eens dat het niet de werkelijk onderliggende drijfveren kunnen zijn. Maar het zijn wel de noodzakelijke manipulativa om het voetvolk in beweging te brengen; en tot nu toe hebben ze altijd gewerkt. En uiteraard: bij de werkelijke drijfveren gaat het om macht en dus geld; aan beide zijden overigens. (Maar daar krijg je dat voetvolk niet mee in beweging…) En mocht er eens uit idealistische motieven gehandeld worden, dan duikt toch eerder vroeg dan laat iemand op die handenwrijvend mompelt: “Il y aura quelque chose à gagner ici.”

 11. joop dorrepaal schreef:

  Nog meer kikkers.

  Gister in het nieuw: aantal vuurwapendoden in de VS dit jaar is de 11000 reeds gepasseerd. Al meer dan drie keer het aantal doden van 9/11 bedacht ik me. Hoe komt het dat daarover de pleuris niet uitbreekt? Ieder jaar 3 tot 4 keer de Twin-Towers tegen de vlakte! Toch schijnt de maatschappij dat te kunnen hebben.
  Het verklaart tevens het effect van een terreuraanslag: de plotselinge schok. En daarin is de nieuwsvoorziening misschien nog wel een belangrijkere speler dan de pleger van de aanslag zelf… Onze vrijheid – met name die van de informatievoorziening – lijkt de meest essentiële helper van de terrorist te zijn; zonder deze staat hij met vrijwel lege handen. Ik neem voetstoots aan dat Goebbels de vuurstorm van Hamburg waarbij in 1943 meer dan 40.000 doden vielen, niet breed uitgemeten in de Völkische Beobachter liet verslaan.
  Het lijkt op het recept hoe je kikkers moet koken: in een pan met koud water op het vuur zetten en niet de beesten in een pan met heet water gooien; want dan springen ze er direct weer uit. Het geeft te denken.

 12. Jan van der Werff schreef:

  Na de aanslagen in Parijs heb ik me niet afgekeerd van het leed, al hoefde ik niet alle bloedige details te kennen. Ik heb een portretgalerij van slachtoffers bekeken. Het waren vooral jonge mensen. Mijn reactie kan ik niet omschrijven als verdriet of angst, maar als woede. Wat een verspilling!
  Ik maak wel eens rare rekensommetjes. Dat deed ik ook naar aanleiding van de portretjes die ik zag. Ik denk dat de slachtoffers gemiddeld tenminste nog 40 jaar toekomst voor de boeg hadden. Voor meer dan 130 slachtoffers kom je dan uit op ruim 5200 jaar. 5200 jaar aan toekomst werd die avond vernietigd. Vandaar mijn woede.
  En vanwaar deze verspilling van menselijke toekomst?
  De moordenaars riepen het: “Allahu akbar!”
  Niemand durft het te zeggen maar je kunt er niet omheen: Allah eist mensenoffers.
  Allah is niet de enige god die mensenoffers eist. Huitzilopochtli, de zonnegod van de Azteken, was er zo een. De god van de roomsen was er ook zo een. De roomse offerfestijnen waarbij mensen levend werden verbrand stonden bekend als ‘auto-da-fé’, dat wil zeggen ‘hoogtepunt van het geloof’.
  De goden beloonden – en belonen nog steeds – degenen die de mensenoffers brengen: de zon kwam weer op voor de Azteken, de beulen van de Heilige Inquisitie deden een verdienstelijk werk om in de hemel te komen, en islamitische moordenaars krijgen de status van held en martelaar, en bovendien een eeuwig leven compleet met een harem van 72 seksslavinnen.
  Zolang er goden zijn, zullen er mensenoffers worden gebracht.
  De goden moeten dood.

 13. Hans Velderman schreef:

  Meneer van der Werff, Nog nooit hoorde ik God vragen om slachtoffers, ook Allah niet, Jehova niet, Jaweh niet en ook de oude goden, Lug, Wodan, etc. niet. Slechts mensen roepen, schrijven, verwijzen en beweren. Alle heilige boeken zijn door mensenhanden gemaakt en geschreven. Bijna alle verschikkingen komen voort uit menselijk handelen.
  Maakt niet uit hoe een of welke diersoort bijv. mensen door omstandigheden toevallig een meerderheid met macht vertegenwoordigen. God/Natuur is altijd en eeuwig aanwezig, medogenloos, onverbiddelijk en genadeloos. Zowel in levende als in levenloze natuurlijke materie.
  Mocht u, zoals in uw emotie God doodwensen? Wenst u feitelijk uzelf tot niets. En gezien uw fysieke samenstelling is dit onmogelijk. U bestaat namelijk voor 70% uit water en verder uit diverse aminozuren en die blijven altijd en eeuwig aanwezig.

 14. Jan van der Werff schreef:

  Mijnheer Velderman, Wat bent u weer bij de hand. Hebt u wel eens van beeldspraak gehoord?

 15. Hans Velderman schreef:

  Meneer Van der Werff, Bommen en kalasjnikov-geweren en wat ze in mensenhanden veroorzaken, daar ben ik niet blij mee. Met Franse vlaggetjes op Facebook ook niet. Hoewel ik het verschrikkelijk vind wat Parijs en vooral onschuldige mensen overkwam, erger ik me aan het korte geheugen van Nederlanders. In Srebenica lieten de Fransen de Nederlanders stikken en konden daardoor 5000 mannen worden vermoord, in Auckland NZ legde de Franse regering bommen in een schip (Rainbowwarrior ) dat onder Nederlandse vlag voer en vermoorde een fotograaf. Over tuig v.d. richel gesproken. Door hun bombardementen doden ze dagelijks onschuldige burgers in Syrië. Een deel van hun heldenleger bestaat uit ex bajesklanten (vreemdelingenlegioen). Franse vlaggetjes? Hang ze maar op het toilet. Sorry, plee!

 16. ben warner schreef:

  Beide reactanten Dorrepaal en Van der Werff hebben gemeen dat zij ondanks proberen genuanceerd te denken, waarbij zij helaas moeten consteren dat godsdienstgeweld van alle tijden is. Hoe voorzichtiger zij ook redeneren, telkens komen zij enerzijds op steeds meer zijwegen en uiteindelijk in de haarvaten van het religieus stelsel. De feiten staan daarvan wel vast. Geloven dulden geen concurrentie. Fanatici of orthodoxen gaan voor de einstrijd. Milde gelovigen voor een mondiaal broederschap hoewel de geschiedenis hen leert dat dit geen meter dichterbij komt. De eindconclusie stelt Van der Werff is juist: de goden moeten dood. Helaas, waar die niet bestaan, komt het neer op de gelovigen moeten dood, maar dat bedoelt hij zeker niet. Dus wordt het: we moeten terstond van de godsdiensten af. Dus: we moeten denken en weten en niet geloven. De facto komt dit neer op leren leven met de aanvaarding van onzekerheid (er valt nog veel te kennen, wetenschap is nog lang niet voltooid)) en de eliminatie van dan maar een verzonnen houvast, waarvan men dan onvermijdelijk moet zeggen, dat dit wel zekerheid is of in ieder geval alszodanig wordt beleefd.
  Ik kom steeds meer tot de conclusie dat die samenleving eigenlijk niet mogelijk is. Het vraagt om een definitieve scheidng van een land waarin men gelooft en een land waarin men het proces van wetenschap, redenering en logica onderschrijft. Het mengt gewoon niet, ook niet als men afspreekt elkaar niet lastig te vallen binnen één gemeenschap, want vroeger of later steken de dogma’s hun kop op. Al was het maar omdat altijd weer als individuen naar de macht grijpen, zij ideologieën voor hun kar spannen om voldoende volgers op de kar te krijgen. Godenverering neigt altijd naar absolutisme, naar alleenheerschappij. Immers, als men driekwart van de bevolking achter zich heeft, kan dat andere kwart wel worden uitgeschakeld en als men een minderheid wordt (omdat men minder kinderen krijgt of meer afvalligen e.d.) er alle godsreden is om geweldadig in het geweer te komen. Want waar god geen volgers meer heeft, is god weg en dan zou blijken dat er geen god is, want anders had deze in zijn almacht het tij wel gekeerd. Gelovigen zijn gehouden tot ultieme overleving. Korter gezegd: als de laatste gelovige sterft, legt ook hun god het loodje.

 17. joop dorrepaal schreef:

  Lees vandaag, 1 december 2015, de Volkskrant, pag. 20, “Opinie & Debat”.
  Halim El Madkouri (arabist en islamoloog): IS is in niets strijdig met de islam.
  citaat:
  ‘Allah spreekt niet voor niets in de Koran over het doorsnijden van halzen…’

  Voor wie nog twijfels had. Verder een must omdat het informatie geeft over de modernere literatuur waarop het gedachtegoed van IS gebaseerd is.

 18. Hans Velderman schreef:

  Strohalmen voor drenkelingen? Als je niets te verliezen hebt. Je in een milieu leeft die niets aan anderen (vreemdelingen) te bieden heeft. Je bent opgegroeid in een wereld die op jou om hetgeen dat in je brein geprent is, zoals bij alle mensen wereldwijd, jou en je soort verafschuwd. Je cultuur, taal, religie en uiterlijk als een bedreiging ziet. Zelfs toelaat dat op het randje van criminele mafkezerij politiek mag worden bedreven in de Tweede Kamer.
  Komt er iemand die je vertelt dat er een oplossing is. Niet het amerikanisme, pseudo-ofwel surrogaat democratie, nee datgene wat je cultuur en religie je belooft.
  Een bijbelse/Koran belofte, de hemel op aarde. Bijv. Een Kalifaat? Wat zou u als handophouder, zwerver en verschoppeling doen?
  Stel omgekeerd evenredig als het u als godloochenaar zou overkomen? Gelovigen in de overheid vroeger, gingen bij de KNIL. Maakten van mijn opa een moordenaar in opdracht van de Nederlandse Staat. Mijn vader doodde mensen in het begin van WO2 in opdracht van de Nederlandse Staat.
  Er verandert weinig. Slechts wisseling van de wacht bij hen die beschikken over geld, macht en de overtuiging dat de massa er is voor hen.
  De echte lafaards leefden in weelde. Luns (NSB) de Quay (Nederlandse Unie), etc.

 19. joop dorrepaal schreef:

  “Stel omgekeerd evenredig als het u als godloochenaar zou overkomen?”

  Wat een rare vraag stelt u daar nu toch… Als ik als godloochenaar in Saoudi-Arabië zou wonen? Denkt u nu echt dat er ook maar iemand zou aanvoeren dat mijn gedrag te wijten zou zijn aan het feit dat ik niets te verliezen had omdat ik daar in een achterstandswijk zou wonen, geen kansen kreeg, men geen begrip voor mijn cultuur opbracht et cetera et cetera? Gelooft u nu echt dat ik bijvoorbeeld in de gelegenheid zou zijn een aantal vrouwen zo gek te maken dat ze de vrijdenkerij zouden omarmen, dat ze blootshoofds en in luchtig bloesje en minirok over de straat zouden lopen, daar naar een topless- of zelfs naaktstrand zouden gaan? Of dat ik openbare vergaderingen van de “Tafel van de rede” zou kunnen beleggen?
  Als u dat denkt vergist u zich toch deerlijk: binnen nog geen week zou ik onthoofd zijn.
  En wat geld en macht betreft: ik denk dat het daarmee in dat land erger gesteld is dan wat u bij ons vermoedt; en wat de massa aangaat: denkt u dat daar enig besef is bij de machtshebbers dat die zou bestaan…?

 20. Hans Velderman schreef:

  Beste meneer Dorrepaal, Er zijn onder ons mensen die beweren dat wij verlicht zijn? Heeft een verantwoordelijkheid naar hen die in duisternis leven, denk ik in mijn onnozelheid. Onze democratische economie rukte mensen uit de Middeleeuwen om het smerige werk te doen. Zelfs de hamdophouders in eigen land braakten bij de gedachte dit werk te doen. Gezinshereniging, lief zijn voor elkaar en navelstaren werkte de verrotting van (het kan niet op) in de hand. Oude menselijke fouten; neerkijken op lagere klassen en vreemde culturen en religies, bracht de verlichten terug in het oeroude domme idee dat de ene mens van een andere makelij is dan het andere.
  Wat betekent verlichting eigenlijk? Als je in het donker tast en je zoekt naar de schakelaar en je vindt het? Of je staat open voor alle info en onderzoekt deze op het nut voor deze wereld en haar toekomst? Ik wil bij de laatste zin het economische nut uitsluiten. Immers dit piramidespel heeft altijd (niet bijna altijd) tot gevolg dat sommigen profiteren ten koste van de massa. Dat is geen verlichting! Slechts het oeroude uitbuiten.
  Verlichting als democratie (onze vorm van democratie) eenzelfde motief en gevolg als zending en missie van andere gelovigen in een structuur van macht.
  Verder hoop ik dat overheden zich realiseren dat er op dit moment wordt afgerekend met koloniale uitbuiters die geen oplossing bedachten voor de vaderlandlievenden die naar het land van de heren emigreerden. Wij hebben dit aan den lijve ondervonden door sprookjes en lulverhalen op te dissen om de Molukse gemeenschap te kleineren.
  Historie? Laat maar! Heeft geen zin!
Reageer