Men heeft Jezus laten liegen

Geplaatst op 12 november 2016 door

In deze blog gebruik ik bewust het woord liegen. Met name om heel duidelijk stelling te nemen. Je kunt ook zeggen “niet de waarheid spreken” of “onzin vertellen”. Maar dat is ook gewoon liegen. Liegen is iets voor waar verkopen waarvan je weet of kunt weten dat het niet waar is. Het is dus het met opzet vertellen van “feiten” die niet op waarheid berusten maar die wel als zodanig worden gepresenteerd.

Er zijn mensen die een hele zware lading leggen op het woord liegen (vooral als ze er zelf van beticht worden) maar dat is niet terecht. Liegen is gewoon alledaags gedrag. Maar in een eerlijke samenleving benoem je dat liegen dan wel en je spreekt elkaar er op aan. Gelovige mensen zijn nogal allergisch voor het woord liegen als je over het niet bestaan van god begint. Zij liegen niet, ook niet over het bestaan van god. Als iemand tegen je zegt dat je liegt kun je twee dingen doen: of bewijzen dat je ten onrechte voor leugenaar wordt uitgemaakt of toegeven dat je liegt. Blijf je ontkennen dat je liegt dan blijf je een leugenaar. Als iemand een bepaalde leugen vertelt betekent dat overigens niet dat zij/hij altijd en overal over liegt.

De bijbel staat vol met verhalen. En over de bijbel worden veel verhalen verteld. De bijbel is het boek dat mensen voorhoudt dat god bestaat, dat god de wereld en ons geschapen heeft en dat god alles ziet en weet, dat god ons straft en beloont en dat god de wereld bestiert. Hetzelfde geldt voor de koran en b.v. het boek van mormon. De heilige boeken, zoals ze genoemd worden, vertellen over god en de aanverwante religieuze verzinselen zoals de hemel, de hel, de duivel en de engelen. Naast de heilige boeken zijn er natuurlijk ook bibliotheken vol religieuze boeken geschreven over en naar aanleiding van de heilige boeken. Ook hierin wordt naar hartenlust gelogen over het bestaan van god.

Het woord heilig is overigens een woord dat alleen een religieuze betekenis heeft. Het heeft betrekking op een speciale relatie met god. Het woord heilig betekent in de “gewone” wereld dus niets, het is onderdeel van de religieuze leugens.

Er bestaat geen god, geen hemel, geen hel, geen duivel en geen engel. En als het b.v. over Jezus gaat, kom op, er is echt geen sprake van een opstanding uit de dood of een hemelvaart. De vele wonderen die in de bijbel worden beschreven zijn meestal leugens. Het geniepige is dat al deze leugens omgeven worden met een zweem van heiligheid, en daarmee van onaantastbaarheid. De religieuze leugens verdienen notabene respect (vinden gelovigen). Gelovige mensen voelen zich maar al te vaak persoonlijk aangevallen als je ze voorhoud dat god niet bestaat. De religieuze verzinselen zijn boven elke twijfel verheven en twijfelen aan de waarheid van deze leugens is een doodzonde. Maar al te vaak heel letterlijk.

Wie er niet in gelooft, wie de leugens aan de kaak stelt, is een afvallige, een heiden, een ketter, een goddeloze. Scheldwoorden die op niets (want de te geloven items bestaan niet) gebaseerd zijn en slechts dienen als dreigement, intimidatie en afschrikking. Het zijn scheldwoorden die de religieuze leugens moeten maskeren en ongelovigen moeten afbluffen. Het begrip godslastering (hoe kun je iets lasteren dat niet bestaat?) wordt nog altijd gebruikt om religieuze leugens te vrijwaren van kritiek en ongelovigen monddood te maken en te bestraffen.

Alle personen die in de heilige boeken spreken over god liegen. Zelfs Jezus liegt. Daar waar Jezus in de bijbel spreekt over god liegt hij tegen zijn toehoorders en volgelingen. Er zijn geen echte bewijzen dat Jezus ooit heeft bestaan en zo hij al heeft bestaan weten we niet of hij ooit over god heeft gesproken, het is niet aan te tonen. Wel is er in de bijbel geschreven dat Jezus bestond en over god sprak. Dus kunnen we in ieder geval vaststellen dat de schrijvers van de bijbel (van de oorspronkelijke teksten tot de vele vertalingen en aanpassingen door de eeuwen heen) gelogen hebben over het bestaan van god. En zij laten Jezus dus ook liegen.

Gelovigen pretenderen de waarheid te kennen terwijl ze in werkelijkheid slechts hun geloof overeind houden door te liegen.

De religieuze elite liegt, de religieverkondigers liegen, de religieonderwijzers liegen, de gewone mensen die (vaak gewoon te goeder trouw) tegen andere mensen zeggen dat god bestaat liegen. In de kerk, in de media, in de politiek, in het onderwijs, in de economie, overal wordt gelogen over het bestaan van god en wat daar zoal aan fantasieën bij hoort.

Ik vind het verbazingwekkend dat eeuwen lang over zo’n onderwerp gelogen kan worden zonder dat mensen zeggen, nu is het genoeg, het moet maar eens uit zijn met die leugens. Laten we elkaar eens oprecht aankijken en eerlijk toegeven dat dit niet langer kan. Dat het tijd is de religieuze leugens (en al wat het door de eeuwen heen aan ellende heeft gebracht)  achter ons te laten als een grote fout in de menselijke geschiedenis tot nu toe. En dat we met elkaar een realistischer en eerlijker basis zoeken om de samenleving naar de toekomst vorm te geven. Die basis is er natuurlijk deels al wel in de humane en seculiere wereld maar wordt maar al te vaak door de religieuze belangen weggezet als niet godvruchtig. En daarmee blijkbaar als minderwaardig. En dat gewoon op basis van leugens.

Tegen al deze leugens wil ik met kracht stelling nemen. Wie niet gelooft is (op dat vlak) eerlijker.
56 reacties “Men heeft Jezus laten liegen”


 1. Toon Swinkels schreef:

  Je zou ook Beekman en Beekman van Toon Kortooms kunnen lezen; staan ook levenswijsheden in.

 2. thomas bakker schreef:

  #48
  “Ik ben het met u eens dat wij dat nooit zullen gaan meemaken, maar ik heb alle vertrouwen in de generaties die ná ons komen.”
  Op grond waarvan? Ben reuze benieuwd. Verklaar u nader.

 3. Joop Herwig schreef:

  Meneer Bakker toch! Wat eigenaardig om te vragen naar de basis van mijn vertrouwen in de mensheid. Kunt ú soms aangeven waarop uw eigen gebrék aan vertrouwen in de mensheid is gebaseerd?

  Want uw eigen “strijd tegen intolerantie, discriminatie, haat, geweld en moord, vanuit christelijke inspiratie” (in #47) is bij voorbaat nogal zinloos, als u er direct achteraan laat volgen: “Niets zal ooit tot een vrije en veilige wereld voor de mensheid leiden.” Dat staat behoorlijk haaks op elkaar. En in dat geval heeft u er zélfs geen vertrouwen in dat uw Gód u daar dan bij zou kunnen of willen helpen: “Niets zal ooit…”. Gooit u dan uw strijdbijltje er maar metéén bij neer. Tenzij u er wél vertrouwen in heeft dat het geopenbaarde Armageddon ooit bewaarheid zal worden. Maar ook dán hoeft u niet zelf te strijden, dan komt God u redden.

  Overigens is het – zacht uitgedrukt – nogal gedurfd van u, om te beweren uw “strijd tegen intolerantie, discriminatie, haat, geweld en moord” te laten plaatsvinden “vanuit christelijke inspiratie”! Hoe verzint u het! De bron bestrijdt zichzelf. Ziet u het voor zich? Werkelijk? Kijk eens om u heen in de wereld!

 4. thomas bakker schreef:

  #53
  “Kunt ú soms aangeven waarop uw eigen gebrék aan vertrouwen in de mensheid is gebaseerd?”
  Wellicht zou u i.p.v. Von Däniken en Sitchin eens echte geschiedenisboeken kunnen lezen?
  “Gooit u dan uw strijdbijltje er maar metéén bij neer.”
  Nee meneer Herwig, “zelfs indien niet” (Dan. 3:18).
  “De bron bestrijdt zichzelf.”
  Kijk, daar laat u weer uw ware aard zien. Dus andermaal: waarop is uw vertrouwen in de komende generaties gebaseerd. Kom op, zeg het maar. Of moet ik het soms voor u doen.

 5. Max schreef:

  hallo,auteur van deze artikel:jij bent te dom voor deze dingen…en jouw neus is langer dan van dat wezen op die foto…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/09/zonder-het-christendom-de-europese-naties-zijn-niet-meer-dan-lichamen-zonder-ziel-zombies/

 6. Charlessab schreef:

  wh0cd312918 doxycycline Generic Yasmin
Reageer