Liegen en leren te liegen, de religieuze tactiek

Geplaatst op 2 juli 2016 door

We kennen in Nederland heel wat opleidingen waar systematisch wordt gelogen en waar leerlingen wordt geleerd systematisch te liegen, de vele opleidingen op religieuze grondslag en de religieuze opleidingen. Verspreid over de verschillende deelreligies (het geloof is een sterk gefragmenteerd en verdeeld landschap) worden langs streng gescheiden religieuze lijnen opleidingen aangeboden. Elke deelgod heeft daarbij zijn eigen promotors, volgers en verspreiders. En allemaal mee-eten uit de ruif van gemeenschapsgeld en door gelovigen opgebrachte penningen.

Het begint bij het lager onderwijs, de bijzondere scholen. Daar houdt men jonge kinderen de nog kinderlijke religieuze leugens voor en vormt men zo de basis voor de rekrutering van toekomstige religieuze leugenaars. Ook veel middelbare scholen gaan uit van een religieuze grondslag. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs worden van jongs af aan geïndoctrineerd met de leugens en onzin van de betreffende religies. Vaak met een (al dan niet verholen) afkeer van anders gelovigen of niet-gelovigen.
Ook voor liegen geldt, jong geleerd is oud gedaan. Het is niet eenvoudig om, als je van jongs af aan geleerd hebt dat god bestaat, je te ontwikkelen tot vrijdenker en in staat te zijn de geïnternaliseerde religieuze leugens achter je te laten.

Het indoctrinatieniveau wordt erger naarmate de opleiding een hogere of universitaire opleiding wordt waar specifiek wordt opgeleid om de leugenachtige religieuze boodschap verder te verspreiden over de wereld. Het is dan een kwestie van volwassen worden met een beroepsmoraal langs leugenachtige lijnen.
Binnen het Hoger Beroeps Onderwijs worden leerlingen op een hoog niveau opgeleid voor een beroep. In ons land kennen we diverse religieuze HBO opleidingen waar op basis van religieuze leugens leerlingen wordt geleerd deze leugens verder over de wereld te verspreiden. Het beroep heet dan predikant, pastoor, imam, geestelijke, rabbijn, kapelaan, kerkelijk voorganger, etc. Ook wordt opgeleid voor de ondersteunende beroepen binnen de religiesector.
Een voorbeeld is de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.
Een ander recent voorbeeld is de voorgenomen vestiging van een salafistisch opleidingsinstituut in Rotterdam. Onderricht in de leugens van de koran en opleiding tot islamitisch geestelijke zijn het doel. “We willen een religieuze dialoog op gang brengen”, aldus een woordvoerder van de initiatiefnemer, de stichting Al Waqf.
Wat mij betreft zitten we niet te wachten op religieuze beroepsopleidingen en religieuze dialogen. Verspilde tijd en energie en een foute manier om de samenleving te ontwikkelen.

Universiteiten zijn (ik gebruik hier een algemene omschrijving) instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Er zijn in ons land diverse instellingen die religieuze opleidingen aanbieden en die de naam universiteit voeren. Hoe dat wettelijk zit is me niet helemaal duidelijk maar in mijn ogen is een religieuze opleiding nooit een wetenschappelijke opleiding. Een opleiding die uit gaat van een god waarvan het bestaan nooit bewezen is (en waarvan zelfs geen schijn van bewijs bestaat) kan geen wetenschappelijke opleiding zijn. Een opleiding die evidente leugens gebruikt als uitgangspunt voor een wereldvisie kan nooit een wetenschappelijke opleiding zijn. Het gebruik van het woord universiteit in de naam van zo’n instituut is dan ook niet meer dan misleiding en woordgeweld vanuit een eigen/PR belang. En het is vooral image building en een subsidietitel.
Ik noem wat voorbeelden
De Theologische Universiteit Apeldoorn biedt een opleiding die “primair is gericht op de toerusting tot het predikantschap in de Christelijke Gereformeerde Kerken”.
De Theologische Universiteit Kampen is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en leidt op tot predikant voor deze kerken.
Deze twee gaan nu samenwerken in de Gereformeerde Theologische Universiteit.
Maar er is ook nog een Protestantse Theologische Universiteit, een erkende ambtsopleiding tot gemeentepredikant en tot predikant geestelijk verzorger.
En er is de Islamitische Universiteit Rotterdam, een omstreden instelling voor onderwijs vanuit islamitisch perspectief en opleiding tot islamitisch prediker. Deze organisatie is overigens een z.g. niet bekostigde instelling.

Al deze “Universiteiten” leiden op tot voorgangers binnen de eigen geloofsgemeenschap en tot staf- en bestuurlijke functies binnen de kerken.
Wat al deze “Universiteiten” voorts gemeen hebben is de onwetenschappelijke basis van waaruit ze onderzoek en onderwijs verzorgen. Met ongeloofwaardige redeneringen en trucs wordt het bestaan van een god/goden volgehouden, een wetenschappelijk bewijs wordt nooit geleverd. En ook een niet verholen zendingsdrang kenmerkt deze clubs. Alles voor de eigen god en de eigen religie.

Ik ben van mening dat we in ons land af moeten van de erkenning en financiering van religieuze opleidingsinstituten. We kunnen niet tolereren dat mensen op basis van leugens geleerd wordt te liegen. Dat is niet in het belang van een toekomstige leefbare democratische wereldwijde samenleving. De politiek zou daar helder over moeten zijn en niet vanuit een politiek correcte of opportunistische houding ogendienst moeten bewijzen en ondersteuning moeten verlenen aan deze organisaties. Als we eerlijk zijn tegenover elkaar durven we tegen elkaar te zeggen dat er geen goden bestaan en dat we niet willen worden voorgelogen.
209 reacties “Liegen en leren te liegen, de religieuze tactiek”


 1. thomas bakker schreef:

  “volstrekt irrelevant? ‘
  Ja, tenminste, in een discussie over het al dan niet bestaan hebben van J. Iemand die niet betaan heeft kan nml. ok niet dood gaan, aan kruis noch paal.
  “Flavius Josephus afschilderen als iemand die correct zaken heeft opgeschreven? ben ik het niet mee eens.”
  Ja joh, ga jij lekker in je ééntje wat anders beweren dan de voltallige wetenschappelijke wereld. Maar je hebt wel de tijd mee. ‘Alternative facts’ zijn erg populair tegenwoordig.
  “Jezus als historisch persoon, naar mijn weten noemt FJ hem slechts twee maal.”
  ‘Naar jouw weten’? Je wist niks, tot gisteren. In je vorige posts beweerde je nml. nog dat hij buiten de evangeliën helemaal niet voorkwam.
  “de evangelien hebben meer weg van een mythologisch verslag dan van een historisch verslag …”
  Heeft er iemand hier iets anders beweerd?
  “en natuurlijk ga ik je links lezen, …”
  Doe dat, leer je meteen iets over het “opwaarderen” van Jezus tot Messias.
  “… en hou mijn dogma van rede en logica overeind!”
  Je posts bewijzen anders het tegendeel.

 2. Allard van der Weide schreef:

  Verwarrend het? Feit en fictie uit elkaar houden… Waarom probeer je zo hardnekkig Jezus als historische figuur neer te zetten… Wat is je winst?

 3. Allard van der Weide schreef:

  voor wat betreft jf ben ik zeker niet de enige, hij noemt Jezus maar twee maal, inderdaad ga zelf even zoeken en je vindt hetzelfde antwoord.

  Alternative facts zijn wellicht in, maar ik stoor mij niet aan wat anderen denken, nog ga ik mee in de mainstream of juist het tegenovergestelde daarvan.

  Waarom ben jij er zo van doordrongen dat jezus een ‘louter’ historische figuur was, is het niet meer voor de hand liggend dat hij en synthetische figuur is, opgebouwd uit diverse componenten; de (joodse) messiaanse verwachting, beetje jozua II, verhalen over verzetsstrijders, en een vleugje 1000 en 1 nacht erbij, met een mixje van wonderen van andere godenzonen.. water in wijn, over water lopen etc

  Je wist niks, tot gisteren. In je vorige posts beweerde je nml. nog dat hij buiten de evangeliën helemaal niet voorkwam.
  >>tja euh ik vind (maar wie ben ik, daar help je mij wel aan herinneren) dat flavius josephus niet betrouwbaar is. hij was een collaborateur, opportunist en waaide met de winden mee, zegt eigenlijk al genoeg over s mans persoonlijkheid….

  “de evangelien hebben meer weg van een mythologisch verslag dan van een historisch verslag …”
  Heeft er iemand hier iets anders beweerd?
  >>me dunkt jij doet je best jezus neer te zetten als historisch persoon, misschien is jezus een (deels) historisch figuur geweest, maar de ‘bijbelse jezus’ is dat absoluut niet…

 4. HvdBerg schreef:

  Meneer Van der Weide, er wordt in de bijbel niet over wonderen van Jezus geschreven. Het gaat over tekenen en die passen niet bij uw godenzonen net zoals wonderen niet bij Jezus passen. Kunt u mij trouwens het mythologische van de Bergrede aangeven? Kunt u het mythologische van de gelijkenissen aangeven?

 5. thomas bakker schreef:

  “Verwarrend het? Feit en fictie uit elkaar houden…”
  Voor jou wel ja: Pagels en Quispel naast Freke en Starbird serieus nemen.
  “Waarom probeer je zo hardnekkig Jezus als historische figuur neer te zetten… Wat is je winst?”
  Winst? Denk jij zo over wetenschap? En jij beroept je op Ockham en logica. Ga je schamen!!!
  “Waarom ben jij er zo van doordrongen dat jezus een ‘louter’ historische figuur was, is het niet meer voor de hand liggend dat hij en synthetische figuur is, opgebouwd uit diverse componenten;”
  Wat in godsnaam is een “‘louter’ historische figuur”. Iemand is historisch of is dat niet. Alleen de beschríjving(!) van iemand kan ‘louter’, ‘deels’ of ‘geheel niet’ historisch zijn.
  “hij [FJ] was een collaborateur, opportunist en waaide met de winden mee, zegt eigenlijk al genoeg over s mans persoonlijkheid….”
  En zegt helemaal niets over de betrouwbaarheid van zijn feiten, hooguit over de betrouwbaarheid van zijn interpretatie van feiten. Om het ook voor jou begrijpelijk te maken: Als FJ beweert dat x stierf in jaar y, dan is daar niks ideologisch aan en is FJ’s persóónlijkheid an sich geen reden om aan zo’n uitspraak te twijfelen. Datzelfde geldt voor zijn uitspraak dat Jezus de broer was van Jacobus.
  “me dunkt jij doet je best jezus neer te zetten als historisch persoon, misschien is jezus een (deels) historisch figuur geweest, maar de ‘bijbelse jezus’ is dat absoluut niet…”
  En jawel hoor, we zijn weer terug bij af. Bravo! Eerst was Jezus geen historische figuur, toen weer wel, toen weer niet en nu dus weer wel. Iemand is historisch of niet; ‘deels’ historisch bestaat niet. Alleen de beschríjving van iemand kan ‘louter’, ‘deels’ of ‘totaal niet’ historisch zijn. Dat het verslag van Jezus’ leven door de evangelisten, in jouw woorden, “goeddeels mythologisch” is, zegt dus nog niets over of Jezus ook echt bestaan heeft.
  Om het ook voor jou begrijpelijk te maken: Volgens Noord Korea werd Kim Jong-il in 1942 geboren op de vulkaan Paektu, aangekondigd door een zwaluw en op het moment dat er een nieuwe ster en een dubbele regenboog verschenen en overal, hartje winter, de bloemen gingen bloeien. Maakt dat Kim Jong-il een mythologische, onhistorische persoon? Volgens Matteüs scheurde de tempelvoorhang, beefde de aarde en stonden doden op uit hun gracen toen Jezus stierf. Maakt dat Jezus een mythologische, onhistorische persoon?

 6. Jakob Bolk schreef:

  Volgens Matteüs scheurde de tempelvoorhang, beefde de aarde en stonden doden op uit hun gracen toen Jezus stierf. Maakt dat Jezus een mythologische, onhistorische persoon?

  In ieder geval wordt het er met dit soort onzinverhalen niet geloofwaardiger op dat Jezus bestaan heeft. Althans niet zo als ie in het sprookjesboek wordt beschreven.

 7. Allard van der Weide schreef:

  de krampachtigheid waarmee mensen de historische betrouwbaarheid van de bijbelse jezus willen aantonen ontgaat mij helemaal, zoiets verwacht ik van literalistische christenen zoals de clubs van van der staa…. Maar niet bij mensen die de ‘vrije gedachte’ willen uitdragen… vrijdenker zonder vrij te zijn, zoiets…

  ik bedoel het onderscheid te maken tussen een historische jezus (na te gaan adhv historische verslagleggingen anders dan de evangeliën) die niet zal stroken met de bijbelse jezus…..

 8. Allard van der Weide schreef:

  het sprookjesboek begint met: ‘ In den beginne’, een soort analogie van ‘er was eens…)

  >>maakt van kim jung il geen mythologische figuur, maar wel een ongeloofwaardige figuur althans afgaand op wat over hem geschreven wordt (de auteur wordt dus ongeloofwaardig…)

  Dat het verslag van Jezus’ leven door de evangelisten, in jouw woorden, “goeddeels mythologisch” is, zegt dus nog niets over of Jezus ook echt bestaan heeft.
  >>tot nu toe weinig aanleiding om anders te gaan denken…

 9. Susy schreef:

  I don’t even know what to say, this made things so much eaisre!
Reageer