Wij en het goddeeltje

Geplaatst op 5 december 2015 door

Tijdens de Vrijdenkersborrel Utrecht op maandag 7 december 2015 spreekt Fabian van Langevelde (voorzitter De Vrije Gedachte, van origine astronoom en nu werkzaam in de ICT) over de relatie tussen wetenschappelijke kennis en levensbeschouwing. Ofwel ‘Wij en het goddeeltje’.

Fabian zal het gaan hebben over de Higgs Boson, de zwaartekrachttheorie en het ontstaan van het heelal. Maar er zullen eerst wat alternatieve scheppingsverhalen voorbijkomen en dan de Big Bang, de inflatietheorie en tot slot het huidige inzicht. Dit alles met verwijzingen naar het internationale karakter van instituten en initiatieven als CERN (waar de Higgs boson lijkt te zijn “waargenomen”) en SKA (waarmee men naar de zichtbare grens van het universum wil kijken). Is wetenschappelijke kennis als een ‘kaars in het donker’?

De lezing wordt omlijst door gedachtewisseling en gezelligheid! Klik hier voor meer info.
10 reacties “Wij en het goddeeltje”


 1. Hans Velderman schreef:

  Als u naar echte wetenschappers luistert over het Higgsdeeltje , kunnen ze u vertellen dat als dit deeltje in u of mij, in onze wereld dus, plots verdwijnt, u en ik in zeer kleine deeltjes oplossen. U, ik en alles dat ons omringt, wordt bijeengehouden door dit deeltje, maar alleen als je er in gelooft.Heeft dus met geloof alles te maken. En inderdaad dit deeltje lijkt te zijn waargenomen. Enige sporen op duizenden botsingen. Statistisch gezien lijken ze gelijk te krijgen. Statistiek? D.m.v. Statistiek kun je van flauwekul waarheid maken.
  Als voorbeeld alcoholgebruik tast de hersenen aan. Kijk naar het M.O. Welk land met alcoholgebruik, doet het op bijna alle gebieden beter dan de haar omringende alcoholvrije landen?

 2. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  U begeeft zich met uw bovenstaande uitspraken op een terrein waar u geen verstand van heeft. Het Higgsdeeltje is een wetenschappelijk bewezen deeltje waarin u of anderen niet in hoeft te geloven. Wetenschappers gingen ervan uit dat het Higgsdeeltje wel moest bestaan, maar door moderne technieken als een deeltjesversneller in Cern zijn we in staat om deze veronderstelde beweringen te leveren. Het Higgsdeeltje is dus daarmee wetenschappelijk bewezen, in tegenstelling tot die god waarin u wenst te geloven, daar is nog nooit één wetenschappelijk bewijs voor geleverd.

  U bent onwetend op het gebied van de moderne wetenschap, dat neem ik u niet kwalijk. Nogmaals, we hoeven niet te “geloven” in het bestaan van het Higgsdeeltje, dat is alom door de grootste wetenschappers bewezen. Die almachtige god van u vertraagt met zijn aanhang de gang naar de waarheid misschien, maar uiteindelijk wint in de toekomst de wetenschap …..en dat is maar goed ook !!!!

 3. Hans Velderman schreef:

  Blijkt u plots in een god te geloven die alles vertraagt meneer Bolk. En nogmaals meneer, er is slechts statistisch bewijs! Verder is het zo dat de techniek van deze deeltjesbotsmachine Cern niet in staat is het z.g. Higgsdeeltje te constateren. Inderdaad ik ben geen natuurwetenschapper, echter flauwekul kan ik wel van feiten onderscheiden. U meneer, gelooft wat u wordt voorgehouden. En meneer Bolk een zeer geleerde fysicus in een hoge functie bij Cern, vertelde tijdens een lezing (waarbij ik aanwezig was) dat als het zwaartekrachtdeeltje plotsklaps zou verdwijnen u, ik en alles dat en wat wij kennen zouden oplossen in de kleinst mogelijke deeltjes.

 4. hvandenberg schreef:

  Vreemd. De Big Bang theorie als scheppingsverhaal? Tenminste dat mag ik opmaken uit de opmerking dat er eerst een paar alternatieve scheppingsverhalen aan bod zullen komen. Lijkt me nu al een avond die slechts in de chaos kan eindigen. Ik steeds maar denken dat de Big Bang een wetenschappelijke theorie is over het ontstaan van het heelal en dat scheppingsverhalen ons leren over de kijk van de mens op de mens. Het lijkt me een onzinnig idee om wetenschap en levensbeschouwing door elkaar te halen. Een beetje een fundamentalistische kijk. Vrijdenken zou verder moeten zijn.

 5. Hans Velderman schreef:

  Meneer V.d. Berg, kan een geruststelling zijn? Stapsgewijs worden we wijzer. Soms duurt het eeuwenlang om theorieën en in het bijzonder wetenschappelijke theorieën in ons brein als logisch feit te onderkennen. De Big Bang theorie heeft haar succes behaald tot een dogmatisch lesgevende waarheid tot in de kleuteropvang. Schrap uit het bijbelverhaal de woorden; “God schiep” en voor een simpele lezer zie je het plagiaat er van afdruipen. Verder ontkent het sprookje “Er was ooit lang geleden een Big Bang” enige oorzaak ervoor. Ik geloof nergens in! Zeker niet in sprookjes! Ook z.g. wetenschappelijke grapjassen geloof ik niet in. Uw geloof in de “big Bang”. Noem maar een bewijs? Het Doppler-effect, geldt voor licht en geluid. Onze wetenschappers beweren, gezien het feit dat alle zichtbare zonnestelsels zich van ons verwijderen en er geruis wordt opgevangen, dat wij in het middelpunt van het heelal leven! Dachten Rooms-katholieken in de middeleeuwen ook. Stel u voor? U bevindt zich op een plek in het universum en ziet alle zonnenstelsels op u afkomen, immers wij hebben geen kennis over deuitgebreidheid van het universum . Krijg je toch tranen in de ogen?

 6. ben warner schreef:

  Wetenschappellijk kan ik levensbeschouwingen bestuderen en over de feitelijkheden en bevindingen uitspraken doen. Door elkaar halen, neutraal bezien, kan alleen als die levensbeschouwing uitkomt op een visie als de big bang. Beter is te spreken van op elkaar betrekken. Wat ik echter moet constateren, is dat wanneer de levensbeschouwing wetenschap voor onzinnig verklaart of erger nog afwijst en wil elimineren de zo denkende het niet eens door elkaar haalt, maar zelfs het recht op bestaan van wetenschap ontkent. Dat nu mag worden geconstateerd en bediscussieerd, al was het maar om tot gezamenlijke argumenten te komen om te protesteren tegen een vorm van alwetendheid op menselijk niveau.

 7. joop dorrepaal schreef:

  Allereerst:

  Op deze plaats is het nuttig even iets uitgebreider stil te staan bij het verschijnsel “taal” als voertuig of instrument om onze gedachten over te brengen. In hoeverre de taal daarvoor geschikt is, hangt namelijk af van het onderwerp:
  . een concreet onderwerp laat zich nog het beste overbrengen omdat het voor iedereen zintuiglijk (zo nodig indirect via een instrument) waarneembaar is; er is – tot op zekere hoogte – objectiviteit mogelijk; er hoeft geen verschil in perceptie te ontstaan;
  . ook bij op concrete zaken gebaseerde abstracties is dat mogelijk; denk aan formules en schema’s;
  . veel moeilijker al wordt het bij psychologische en subjectieve dingen als bijvoorbeeld liefde, schoonheid en pijn: hoe breng je dat over? Maar hersenscans tonen een weg om daar vroeg of laat toch de vingers achter te krijgen. Er zijn al heel wat chemicaliën opgespoord die in ons gevoelsleven “de dienst uitmaken” en het einde van de ontdekkingsreis is beslist nog niet in zicht. Inmiddels hebben woorden als adrenaline en testosteron hun plaatsje wel veroverd; de taal past zich snel aan;
  . bij bovennatuurlijke zaken wordt de taal een heikel punt; je zou zelfs kunnen stellen dat het gebruik ervan een fatale uitwerking heeft op het gedachtegoed dat men beoogt over te dragen. Ik geef een voorbeeld met een Franse uitdrukking: “l’ Être ineffable: Hij wiens wezen niet in woorden is uit te drukken, God.” Honderd procent gezwatel dus. En daarmee kap je natuurlijk een echte discussie af… We komen inmiddels weer uit bij Wittgenstein. Du moment dat je bovennatuurlijke dingen aan de hand van beeldspraken wilt verduidelijken, wordt de zaak al snel ridicuul. (Dat ook op dit punt de wetenschap niet te stuiten is wordt aardig geïllustreerd door Lone Frank: de vijfde revolutie, hoofdstuk 2: God op commando. Een must voor in ieder geval elke vrijdenker.)

  M.b.t. het Higgs-deetje:

  Het komt mij voor dat de zaak nog scherper te stellen is: de wetenschap kan dingen onderzoeken en beweren, ook m.b.t. het fenomeen religie (en desgewenst een bepaalde religie in het bijzonder). Daarbij wordt “wetenschappelijk” te werk gegaan, d.w.z. aan de hand van logische redenaties en eventueel de nodige experimenten wordt onderzocht of – en in hoeverre – de gedane beweringen houdbaar blijken. Meer matigt de wetenschap zich niet aan, ook al wordt haar het tegendeel zo nu en dan wel verweten. Dogma’s zijn er bij mijn weten niet (ook al lijkt het er soms wel eens op) en brandstapels al helemaal niet, in ieder geval niet letterlijk.

  Omgekeerd echter doet de religie er zeer onverstandig aan zich met dingen in te laten en beweringen te doen – zoals bijvoorbeeld hemellichamen die plotseling stil staan en ezels die de vliegkunst machtig zijn – die op een terrein liggen dat zonder enige restrictie toegankelijk is voor de wetenschap. Voor de religie is dat terrein namelijk een moeras waarin zij hopeloos verzinkt. En daarmee lijkt mij het “talige”, dus alles dat in woorden te vatten is – en niet alleen voornoemde excessen – voor de religie verboden terrein; een verbod dat zij overigens zichzelf zou moeten opleggen. Maar ja, wie verkiest het nu absoluut monddood – en in dit geval daarmee echt dood – te zijn…? En dus werkt de religie zich steeds verder het moeras in, daarvoor hoeft de wetenschap beslist niet met het Higgs-Boson aan te komen. Het LHC- avontuur is niet meer dan een stap in de onderzoekingstocht van de mens naar waar en hoe alles begonnen is, niet om te bewijzen dat er geen god bestaat. Over die laatste vraag hebben de onderzoekers – met uitzondering van een enkeling wellicht – allang de schouders opgehaald. Voor de religie wellicht verontrustend.
  Maar voor de piëtistische kwezel die voor iedere stap van zijn wandeling, voor ieder koekje bij de koffie of kaakje bij de thee de zegen van de Here Here afroept, die zijn zoontje van zeven op diens vraag waar god dan wel vandaan komt trakteert op een klinkende oorvijg, is de LHC een in beton en roestvrij staal gematerialiseerde blasfemie waarop hij eveneens met een oorvijg of iets ergers zou willen reageren.

 8. Catherine schreef:

  None

 9. […] Uitnodiging tot de borrel bij De vrije gedachteRicky Gervais op WikipediAHet filmpje waaruit het citaat van […]

 10. […] Uitnodiging tot de borrel bij De vrije […]
Reageer