3000 bijzondere en grappige bijgeloven en waanideeën

Geplaatst op 15 januari 2018 door

De Atheïstisch Seculiere Partij organiseert samen met De Vrije Gedachte elke derde woensdagavond van de maand de Vrijdenkersborrel in Amsterdam mede voor steden en plaatsen uit de regio in het Dovenontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade 89 in Amsterdam. Helaas heeft Rosa van Gool afgezegd voor de komende bijeenkomst op 17 januari 2018.

Gelukkig hebben we een vervanger, namelijk Mark Huisjes, student filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

De komende bijeenkomst op woensdag 17 januari zal gewijd zijn aan Deepak Chopra, Rolf Winters en andere onzin. Mark zal putten uit zijn database van 3000 bijzondere en grappige bijgeloven en waanideeën.

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de Vrijdenkersborrel om vragen te stellen aan de inleider en mee te discussiëren over het onderwerp. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:30 uur de discussie afronden.

Lees hier voor meer informatie.
68 reacties “3000 bijzondere en grappige bijgeloven en waanideeën”


 1. M.poort schreef:

  #50 Swinkels

  Ik heb niet beweerd dat christenen niet deelnemen aan oorlogen, ik zei dat er niet veel Bijbelse redenen voor zijn.

  (Een mogelijkheid was er niet om uit de oorlog te stappen was er niet)

  Meneer swinkels, u noemt zelf al zo’n 3 mogelijkheden op! En dan zit ik onzin uit te kramen volgens u?

  Mvg

 2. M.poort schreef:

  En voor de duidelijkheid, meneer Swinkels.

  Ik zeg hier niet, dat ik ten alle tijden voor die opties/mogelijkheden zou gaan. Voordat u dat straks weer gaat beweren.

  Lees anders de reacties even goed terug. Heb niet zoveel zin om telkens alles weer opnieuw te vertellen.

  Fijne avond 🙂

 3. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort #51,
  Door b.v. desertie de doodstraf riskeren is een mogelijkheid om uit de oorlog te stappen? Klinkt niet echt logisch. Je had geen keus, je moest wel.
  Ná de tweede wereldoorlog veranderde er het een en ander.
  Pas in 1962 kon men zich er op beroepen om vrijstelling van militaire dienst te verkrijgen als er bijzondere omstandigheden waren; erg makkelijk was dit echter ook niet.
  Weer later kon men zich mentaal af laten keuren als men b.v. heimwee of andere gewetensbezwaren had. Er werd je wel flink ingepeperd dat je dan S5 kreeg en geen kans meer had op een betrekking bij de overheid.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ABOHZIS
  Tijdens de periode van de koude oorlog (1949-1991) zijn meer Nederlandse militairen die in werkelijke dienst waren omgekomen dan in alle Nederlandse acties, missies en uitzendingen samen.
  Men had dus echt wèl een reden om niet in militaire dienst te willen gaan.

  Het leger tijdens de tweede wereldoorlog (en daarna) bestond dus hoofdzakelijk uit gelovigen. Omdat ze moesten. Geen discussie mogelijk.
  In de jaren 70 kwam het een enkele keer voor dat iemand militaire dienst weigerde, men kreeg dan een gevangenisstraf opgelegd (minimaal 19 maanden). In de tweede helft van de jaren 80 maakten er meer mensen gebruik van de Wet Gewetensbezwaren. Ze moesten dan wel een vervangende dienst vervullen. Ook dit ging niet makkelijk en erg prettig werd dit meestal niet ervaren.
  Het was dus allemaal niet zo eenvoudig als dat u het nu voor wilt laten komen. Je kon er niet zo maar onderuit.
  Mvg

 4. Toon Swinkels schreef:

  @M.poort,
  Ik wil u absoluut niet aanvalllen hoor; hetgeen ik schrijf is alleen informatief voor u en de andere lezers bedoeld.
  Ik wens u ook een fijne avond Mvg 🙂

 5. Toon Swinkels schreef:

  Een religieuze groep die consequent dienst weigerde waren de Jehova’s getuigen.

 6. Hans Velderman schreef:

  (48) meneer Poort, kunt u mij 1 letter laten zien uit slechts 1 woord door God geschreven? Alle geschreven teksten (ook de zg heilige), zijn het resultaat van mensenhanden. Alle goden en ook God wordt zg vertegenwoordigd door mensen en hun interpretatie van God. Alsof God afhankelijk is van mensen. Zoals dieren van de partij voor de dieren? Dieren kunnen zich tov mensen niet vertegenwoordigen.
  Immers dan zou een PvdD onnodig zijn. Zij de dieren zijn niet in staat zich te ontdoen van het leed (slechte behandeling en slacht).
  U laat zich leiden door vertegenwoordigers van god die God als onmondig dier beschouwen. Immers een almachtige geest heeft geen lagere geest als vertegenwoordiger nodig.
  Zij vertegenwoordigen slechts zichzelf. Zij schrijven hun eigen heilige boeken.
  Waarom denkt u dat wetten door machtigen worden geschreven? Waarom denkt u dat ze beweren dat ze zijn afgeleid van gods wet?
  Ik geef u het antwoord; zij ontlenen hun macht aan deze beweringen! Niet voor niets zeggen ze, koning bij de gratie Gods. Of ook leuk de usa, Gods OWN country, etc.
  Dat wil niet zeggen dat God niet bestaat. Zegt alleen iets over mensen en hun bijgeloof.

 7. joop dorrepaal schreef:

  @ #6+50:

  voordat er nu een repliek komt waarin de de terminologie “door God geïnspireerd'” naar voren wordt geschoven, wil ik toch nog even herinneren aan wat ik enkele jaren terug in een discussie schreef:

  begin citaat:

  Iets over het “bovennatuurlijke”:
  Wie meent in contact te komen met een bovennatuurlijke entiteit zal toch moeten vaststellen of hij te maken heeft met een boodschapper van het “goede” of van het “kwade”. In het geval van religies: God of de Duivel. Voor iemand die het goede wil is het immers belangrijk dat hij een goede boodschap doorgeeft en dus is het voor hem van het grootste belang te verifiëren dat hij inderdaad te maken heeft met een boodschapper van het goede en niet met een uiterst sluw vermomde afgezant van het kwade. Dat is dus een hele opgave waar hij zich voor geplaatst ziet want als wij de situatie in de wereld aanschouwen kunnen we vaststellen dat het kwaad een enorme macht uitoefent en niet alleen in staat mag worden geacht tot een dergelijk bedrog, maar het voortdurend ook op grote schaal pleegt.
  Voor boodschappen uit het bovennatuurlijke uit de zoveelste hand geldt het volgende:
  Wanneer een gerelayeerde boodschap op zijn betrouwbaarheid moet worden gecontroleerd kan er stroomopwaarts worden gewerkt. Je moet dus beginnen met de zender/ontvanger die jou aanstraalt: kun je die wel vertrouwen? Bij verhalen over het bovennatuurlijke is dat net zo: als iemand met een wonderlijk (sic) verhaal op de proppen komt moet je niet de boodschap controleren, maar de persoon die het jou staat te vertellen. De standaardprocedure bestaat er uit hem uit te laten leggen hoe híj vastgesteld heeft op welke wijze de bron van de boodschap onomstotelijk geverifieerd heeft dat hij een ontmoeting had met een boodschapper van het “goede” en niet met een van het “kwade”. De inhoudelijk boodschap zelf kan je gewoon laten rusten. (Laat hem niet aankomen met het begrip “gevoel”; dat bedriegt ons te vaak en kunnen we dus niet goed rekenen.) Als in de “keten” dit recept strikt gevolgd wordt, hoeft iedereen maar één controle uit te voeren. Wie hierin nalatig is loopt het gevaar dat hij een “kwade” boodschap verspreidt. Als van meet af aan – dus vanaf de bron – dit recept was uitgevoerd zou de wereld wellicht heel wat ellende bespaard gebleven zijn. (Op een bijeenkomst van onze vereniging heb ik die vraag eens voorgelegd aan een in het forum aanwezige dominee. “Goeie vraag” was zijn riposte en verder kwam er niets meer.)
  Dualistisch, zelfs manicheïstisch geneuzel wellicht? Als Goed en Kwaad in een en dezelfde entiteit verenigd zijn, heb je te maken met een januskop; en dan zul je toch ook moeten vaststellen tegen welke zijde je aankijkt…
  einde citaat.

  leuke woord overigens: “inspireren”…

 8. M.poort schreef:

  #57 Joop Dorrepaal

  (Wie meent in contact te komen met een bovennatuurlijke entiteit zal toch moeten vaststellen of hij te maken heeft met een boodschapper van het “goede” of van het “kwade”. In het geval van religies: God of de Duivel.)

  U had die vraag al een keer gesteld, dat klopt. Was daar ook al een keer in het kort op ingegaan.

  Of de antwoorden interesseren uw niet, (maar waarom stelt u dan die vragen) of u kan het natuurlijk ook vergeten zijn.

  (Op een bijeenkomst van onze vereniging heb ik die vraag eens voorgelegd aan een in het forum aanwezige dominee. “Goeie vraag” was zijn riposte en verder kwam er niets meer.)

  U haalt er uw voldoening uit zie ik ,als er mensen zijn die het antwoord even niet paraat hebben. U wordt daar blijkbaar erg gelukkig van.

  Meneer Dorrepaal, u kan zelf ook een keer achter uw vragen aan gaan. Er is namelijk veel over te zeggen. Maar u bent ook waarschijnlijk heeeeelemaaaal Niet opzoek naar antwoorden. Maar dan zou u ze ook niet moeten stellen lijkt mij. (Magoed ik verbied u niets.)

  (#30 uw reactie #33 de mijne)

  https://devrijegedachte.nl/mensen-hebben-rechten-ideologieen-en-religies-niet/comment-page-1/#comments

  # 56 Hans Velderman

  Er zijn genoeg voorbeelden te noemen om te laten zien dat de Bijbel goddelijke bovennatuurlijke verhalen bevat meneer Velderman. In ondermeer profetieën/ de betrouwbaarheid en wetenschappelijke feitjes, die ze toen die tijd onmogelijk hadden kunnen weten.

  Heb daar ook al vele voorbeelden van gegeven hier. Maar ik begin daar niet nog een keer aan. Overigens interesseert het u, toch niet. En waarschijnlijk de meeste lezers hier.

  Mvg

 9. joop dorrepaal schreef:

  @ #8+50

  meneer Poort,

  Nee, u vergist zich in mijn gevoelens, die lijken meer op wat uit het volgende blijkt:
  Enige tijd terug raakte ik met een toevallige passant in gesprek en hij kwam er achter dat ik wiskunde gestudeerd heb. Dat bracht hem ertoe, zij het met enige schroom, een probleem aan mij voor te leggen. Het kwam er op neer dat hij meende een kort en eenvoudig bewijs voor de laatste stelling van Fermat gevonden te hebben maar dat hij dat nergens kwijt kon. Hij begon een verhaal tegen me af te steken – mondeling dus – dat voor hem mogelijk wel duidelijk was, maar waar ik, zelf na diverse herstarts, geen touw aan vast kon knopen. Ik heb hem toen aangeboden om, als hij het op papier zou zetten, er mijn commentaar op te leveren. Ik moet het nog steeds van hem krijgen. Ik denk wel eens dat ik hem dat voorstel niet had moeten doen omdat hij daardoor wel eens in een diepe crisis terecht kan zijn gekomen… Een goed gevoel kan ik dat niet noemen. (Naar het bewijs van die stelling is eeuwen gezocht, door niet de domste mensen. Het bewijs voor die stelling is nog niet zo lang terug geleverd door een wiskundige die er in grote afzondering 17 jaar aan gewerkt heeft…)

  Nico ter Linden is onlangs overleden. Zijn necrologie in de NRC van 30 jan 2018 vind ik de moeite waard. Ook zijn anecdote over de hemel van die twee joden op het terrasje is prachtig. Wat ik ook al lang tegen Jehova’s getuigen zeg: ook Hitler zul je in de hemel aantreffen. Maar misschien heeft u daar moeite mee.
  En dan bespringt mij de vraag waarom de geschriften van een man als ter Linden niet gewoon als een extra boek in de bijbel worden opgenomen. Waarom is er de laatste 2000 niets meer bij gekomen, waarom hield het op met die paar apostelen (+Paulus) die iets opgeschreven zouden hebben. Was alles al gezegd?

 10. Toon Swinkels schreef:

  De bijbel is in een tijd geschreven dat men nog dacht dat de aarde plat was.
  Maar, is de aarde wel rond?
  Er zijn nog steeds mensen die menen dat de aarde een platte schijf is:
  https://www.youtube.com/watch?v=Ml8Yc2t5ruA

 11. Hans Velderman schreef:

  (10) Meneer Swinkels u hebt volkomen gelijk. Het zijn vooral mensen in Nederland die geloven dat de aarde plat is. Met uitzondering van Limburgers en stedelingen, beweren Nederlanders zelfs dat ze op het platte land wonen. Dat mensen uit zeezoogdieren zijn geëvolueerd wordt ook door veel Nederlanders beweerd. Ze zeggen dat miljoenen Nederlanders onder zeeniveau leven.

 12. M.poort schreef:

  #59 Joop Dorrepaal
  Ik ben even gaan kijken wat de stelling van fermat inhoud. Meneer Dorrepaal, ik heb geen flauw idee waar dit over gaat, dus sorry ik kan hier niet over discussiëren. Misschien vandaar dat ik vandaag ook weer kozijnen sta te lakken.

  Maar los van dat zie dat ik niet de enige ben. Zie dat de hoogst geleerde wiskundige die rond hebben of nog steeds lopen, hier ook al de kop over breken. Zover ik las, wist fermat zelf ook niet of zijn stelling zou kloppen en is zijn stelling niet bewezen en niet weerlegd.

  Meneer Dorrepaal, u kunt uzelf als laatste toevlucht vast klampen aan zoiets onbegrijpelijks. Dat kan. Maar als er geen hogere macht zou kunnen wezen, hoe kan het dan dat we hier zo rond lopen? Via optie 1 uit het niets?

  Als er een theorie opduikt die beweerd dat er een naturlijk proces als evolutie zou moet wezen, en waar dan de wetenschap van heeft aangetoond dat zo’n proces 100 procent bewezen onmogelijk is. Heeft u daar opeens geen boodschap aan. Het lijkt er sterk op, dat u alleen maar de dingen wilt aannemen die u het beste uitkomen.

  Iets waar de Bijbel ook duidelijk over is. Wij kunnen en zullen God nooit helemaal begrijpen/bevatten of u dat nu jammer vind of niet.

  Ik ben geen wiskundige meneer Dorrepaal, maar ik kan wel tot bepaalde hoogte optellen. Er zijn vele niet te weerleggen argumenten voor het bestaan van een ontwerper. We hebben er ondertussen genoeg besproken.

  De vragen die u steld zijn misschien dan wel terecht, maar wees dan ook eens bereid om (neutraal) het antwoord te aanvaarden.

  # 60 Toon Swinkels

  (De bijbel is in een tijd geschreven dat men nog dacht dat de aarde plat was.)

  Dat klopt meneer Swinkels. Maar de Bijbel wist al te vertellen dat hij rond was.

  ‘Hij troont boven het rond der aarde’

  Jesaja 40:22
  Mvg

 13. M.poort schreef:

  Door de eeuwen heen hebben wetenschappers zich vergist in wetenschappelijke zaken. Maar de Heilige Bijbel niet – die is aangetoond wetenschappelijk correct te zijn. Hoewel de Bijbel in de eerste plaats geen wetenschappelijke tekst is, zijn er vele wetenschappelijke kwesties die terloops worden genoemd; en wanneer ze genoemd worden, blijken ze correct te zijn!

  1 we dachten:Er zijn slechts 1000-1200 sterren in het hele universum.
  -wetenschap zegt:Er zijn biljoenen maal biljoenen sterren; ze kunnen niet worden geteld door mensen!
  -de bijbel zegt:Jeremia 33:22a “Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel…” NBV

  2we dachten:De Aarde is plat.
  -De wetenschap zegt: Aarde is rond.
  – de Bijbel zegt:Jesaja 40:22a “Hij is het, Die daar zit boven het rond der aarde…” St77

  3We dachten:Licht beweegt niet, het is er slechts.
  -wetenschap zegt:Licht (fotonen) beweegt en heeft fysieke eigenschappen.
  -bijbel zegt Job 38:19a “Waar is de weg, waar het licht woont?” St77

  4we dachten:Steady State Theorie; sterren zijn er gewoon op vaste plekken.
  -wetenschap zegt:Elke ster is uniek en twee sterrenbeelden hebben een gravitatie binding.
  -bijbel zegt:Job 38:31 “Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken?” NBV

  5 we dachten: Slecht bloed moet gebloed worden om iemand beter te maken
  -wetenschap zegt: Bloed is van levensbelang, soms is bloedtransfusie zelfs nodig.
  -bijbel zegt:Leviticus 17:11a “Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen.” NBV

  6 we dachten:Lucht heeft geen gewicht, het is er gewoon.
  -wetenschap zegt: Zuurstof, stikstof en koolstofdioxide hebben atomaire massa’s die gewogen kunnen worden.
  – bijbel zegt:Job 28:25a “Toen Hij de wind het gewicht maakte…” St77

  7 we dachten:wind blaast recht over de Aarde.
  -wetenschap toont aan:Luchtstromen bewegen in grote ronde patronen.
  – bijbel zegt:Prediker 1:6b “…en de wind keert weer tot zijn omgangen.” St77

  8 we dachten:De Aarde wordt gedragen op iemands rug.
  -De wetenschap toont aan: Aarde hangt vrij in de ruimte.
  – bijbel zegt:Job 26:7b “Hij hangt de aarde aan een niet.” St77

  9 we dachten:Mensen worden gewoon ziek; handen wassen is niet belangrijk.
  – Wetenschap toont aan:Vele ziekten verspreiden door contact; was je handen onder stromend water.
  – Bijbel zegt:Leviticus 15:13b “…zijn klederen wassen, en hij zal zijn vlees met levend water baden,…” St77

  10 we dachten:Alle sterren zijn vergelijkbaar.
  -wetenschap toont aan: Elke ster is uniek.
  – bijbel zegt:1 Korintiers 15:41b “…en de sterren onderling verschillen ook in schittering.” NBV

  11 we dachten: iets ontstaat uit niets, zonder reden – de Big Bang.
  – Wetenschap toont aan: Elke actie heeft een gelijke en tegengestelde reactie. Zonder actie is er geen reactie.
  – Bijbel zegt:Genesis 1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” St77

  Zomaar een aantal voorbeelden. En dit zou dan allemaal zo’n 3000 jaar geleden verzonnen moeten zijn? Knap werk.

  mvg

 14. Hans Velderman schreef:

  (12) Meneer Poort, Hij troont boven het rond der aarde? U noemt dit een bewijs dat de aarde in de bijbel als bol wordt gezien. Een pannenkoek en een wiel zijn rond en bijna plat. Was de aarde plat, dan was een lange zee- of vliegreis naar bv Nieuw Zeeland een domme missie, immers na een beetje graafwerk ben je er. Volgens mij wisten zeeeer weinig mensen (ook degenen van de bijbelverhalen) dat de aarde een bol is. Verder ben ik van mening dat mensen hun gelijk zochten en dachten te vinden in de schijngestalten vd maan.
  (13) Verder ben ik van mening dat uw idee dat de wetenschap aantoont dat de aarde “vrij” in de ruimte hangt, bizar!
  Onze planeet is niet vrij! Zonnen en planeten zijn gevangenen in hun banen. Zij allen kunnen geen vrije kant op.
  Ter geruststelling; u en alle dode en levende materie zijn ook niet vrij. Kunnen geen vrije kant op. Gemaakt en gevormd door alles buiten ons.
  Nog erger, we zijn onderdeel in het geheel en doen er aan mee!

 15. M.poort schreef:

  # 64 Hans Velderman

  (Meneer Poort, Hij troont boven het rond der aarde? U noemt dit een bewijs dat de aarde in de bijbel als bol wordt gezien. Een pannenkoek en een wiel zijn rond en bijna plat.)

  Meneer Velderman, ten eerste: voor de duidelijkheid! de Bijbel dient in Zijn gehele context te worden gelezen zoals ik ook al een keer aanhaalde.

  Tweede: u heeft een punt dat dit ook als pannenkoek zou kunnen worden gezien, maar we hebben hier te maken met een vertaalde Bijbel, naar Nederlands zogezegd.

  Bij dit soort kwesties is de oorspronkelijk geschreven taal belangrijk. Het Hebreeuwse woord wat in deze zin gebruikt wordt is ḥûḡ -betekend: bol, gewelf.

  Statenvertaling heeft de oorspronkelijke betekenis beter beschreven.

  “Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde”
  Jesaja 40:22 SV1750

  Het oorspronkelijke Hebreeuws, laat duidelijk zien dat het over een bol vorm gaat.

  Dit kunt u ook zelf allemaal opzoeken. Maar heb zo’n idee dat u het wel best vind zo.

  (Verder ben ik van mening dat uw idee dat de wetenschap aantoont dat de aarde “vrij” in de ruimte hangt, bizar!)

  Meneer Velderman, dit was natuurlijk even kort samengevat, dat weet u ook wel. En doet ook niks ten onder van wat de Bijbel hier over zegt.

  Kortom: dit laat duidelijk zien dat de oorspronkelijke geschreven teksten ook het belangrijkste zijn. En als het op de letter aankomt, die er ook naast gelegd moeten worden.

  Mvg

 16. Hans Velderman schreef:

  (15) Meneer Poort, er zijn 2 opties , de bijbel onbevooroordeeld lezen en de bijbel lezen als gelovige. Optie 1, kan met behulp van de menselijke rede en onderzoek om een objectief beeld te geven van de volksverhalenreeks. Optie 2 schets slechts een beeld wat gelovigen ervan mogen vinden. Een afwijkende mening wordt bestraft met uitstoting en het ontzeggen door zg vertegenwoordigers van god van de sacramenten.
  Uitstoting van mensen omdat je vragen stelt of van andere mening bent. Men dreigt met de straffe gods omdat mensen in staat blijken zelf na te denken. Niet voor niets was het voor christenen verboden de bijbel te lezen. Behalve voor kloosterlingen (ook gevangenen die geen kant op konden). Verder was de bijbel in het latijn geschreven en voor de gewone en meestal analfabetische burger onbereikbaar.
  Tot Marten Luther! Meteen na de Duitse vertaling braken in Duitsland de boerenopstanden uit.
  Volgens mij zegt de bijbel weinig of niets over het bestaan van God. Wel over simpele menselijke emoties en volksverhalen.
  Wij kenden ze ook over Wodan, Donar, Frija en Lug. Mooie en wijze verhalen vind ik. Door moord en doodslag, oorlog geweld werden deze verhalen door Karel de Grote verboden en de bijbel (andere volksverhalen) kwamen er onder dwang voor in de plaats. Wij allen zijn daar slachtoffer van.
  Al deze gebeurtenissen zeggen niets over het bestaan van God, wel over de zg vertegenwoordigers tot op de dag van vandaag .

 17. joop dorrepaal schreef:

  @ #(12 + 50)

  Beste meneer Poort,

  De stelling van Fermat is veel makkelijker uit te leggen dan te bewijzen.
  Om te beginnen moet u weten wat machtsverheffen is, vroeger leerden we dat op de lagere school, maar of dat daar nog gebeurt weet ik niet. Vandaar even een opfrissertje:
  Ik doe dat aan de hand van een voorbeeld: met 2 tot de vijfde macht bedoelen we 2 x 2 x 2 x 2 x 2; dus vijf keer het getal achter elkaar zetten en dan doorvermenigvuldigen. Omdat de tekstverwerker van deze site van een bedenkelijk laag niveau is (redactie!), is het mij niet mogelijk om de gebruikelijke notatie m.b.v. een hoger geplaatste exponent te gebruiken. Ik zal voor de machtsverheffing daarom gebruik maken van het symbool “^”. Het zoeven gegeven voorbeeld laat zich dan noteren als 2^5.

  Laat vooropgesteld zijn dat Fermat’s stelling slechts betrekking heeft op de natuurlijke (gehele) getallen.

  De stelling luidt dan dat: er voor machten n groter dan 2 geen mogelijkheid bestaat om zo’n macht te schrijven als de som van dezelfde machten van twee andere getallen. Kortom: x^n + y^n is ongelijk aan z^n. Zo simpel is nu die stelling. Zoals ik al zei heeft Andrew Wiles er 17 jaar over gedaan dat te bewijzen, waarvan het laatste jaar nodig was om een fout te hertellen.

  Zonder dat u het besefte heeft u, dan wel u collega timmerman of metselaar toch altijd dankbaar gebruik gemaakt van van de uitzondering op deze stelling voor de 2-de macht (het kwadraat). Want op de ambachtsschool heeft u vast wel de 3-4-5 driehoek geleerd die een rechte hoek bevat. gewoon de stelling van Pythagoras: 3^2 + 4^2 = 5^2; immers 9 + 16 = 25. Al eeuwen handig voor als je op karwei bent. Achter dat simpele driehoekje blijkt dus een ontzaglijk intellectueel vraagstuk schuil te zijn gegaan…

  En voor het andere denk ik dat wij elkaar nooit zullen vinden: u gaat uit van wat u voelt, ik van wat ik denk en weet. Dat werkt dus niet. Neem nu die hele discussie over de bolvorm van de aarde.
  Ooit zou iemand het woord “ḥûḡ” hebben gebezigd. Hoe kunnen we nu weten wat hij daarmee bedoelde? M.b.v. het door mij herhaalde malen gegeven voorbeeld van het zinnetje “de jongen fietste naar de stad” heb ik aangegeven hoe zwak de taal is om uitdrukking te geven aan wat wij intern beleven en voelen. Als ik nu aan een jongetje van 8 vraag wat het voor een fiets was die hij in gedachten kreeg was het een fiets anno nu: met 9 versnellingen. 70 jaar geleden was een versnellingsnaaf nog zo’n unicum dat iedereen bij het woord fiets toch dacht aan een een simpele “Torpedo terugtrapnaaf”…
  Zo moet je dus m.i. ook tegenover al die taligheid van oude geschriften staan: met “ḥûḡ” kan degene die het opschreef ook best de hemelkoepel boven ons bedoeld hebben. De lieden die 2500 jaar later de Statenvertaling maakten hadden heel andere begrippen; zij wisten inmiddels dat de aarde een bol was en gingen daar in hun werk vanzelfsprekend van uit. Naarmate een boodschap vaker doorverteld wordt, blijft er van de oorspronkelijke bedoeling steeds minder over. De taal is een zeer slecht stuk gereedschap, in de wiskunde wordt er geen gebruik meer van gemaakt, althans waar dat essentieel is.

 18. joop dorrepaal schreef:

  Nog wat leestips voor het weekend:

  NRC -W10/11: boekbespreking van “in het laatste der dagen” van Rie-Hilje Kielman;
  VK Sir Edmund, 18ev: Zweven met beide benen op de grond (Fokke Obbema)
Reageer