Heer der Heirscharen

Geplaatst op 13 februari 2017 door

Zo wordt de god van het Oude Testament in de bijbel vaak aangeduid. Hij had een voorkeur voor één volk, waaraan hij een eigen land beloofde. Hij presenteert zich als soort oppergeneraal, een Abu Bakr Al Bagdadi avant la lettre. Heidense volken laat hij uitroeien, overspeligen en homoseksuelen worden gestenigd. Niettemin is er geen enkele historische of archeologische aanwijzing voor Exodus of Zondvloed.

Richard Dawkins omschrijft deze O.T.-god scherp en nietsontziend in zijn boek ‘God als misvatting’ (p.39):

‘De God van het Oude Testament is zo’n beetje het onaangenaamste personage dat de litteratuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en is er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwenhatende homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.’  Voormalig predikant Dan Barker voorzag dit citaat, tot in alle onderdelen, van ondersteunende bijbelteksten (God, the most unplaesant character in all fiction).

Een verkorte versie van Dawkins tirade presenteerde ik in het debat (Den Haag 2 februari) met professor K.Spronk, hoogleraar Oude Testament in Kampen. In zijn boek ‘Over God’ wordt o.a. betoogd, dat Jezus eigenlijk dezelfde god is als die van het Oude Testament. Herhaaldelijk staat er bij de evangelisten: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’;  ‘Ik en de Vader zijn één’.

Alom bekend is dat Allah ook geen watje is; wie hem dwarsboomt is zijn leven niet zeker. De ellende in het Midden-Oosten en de terroristische aanslagen in Europa hebben evident te maken met de pretenties van de verschillende merken Islam. Dit alles rechtvaardigt m.i. nog niet om religiekritiek te beperken tot de Islam, ofschoon die variant van bijgeloof momenteel de meeste ellende veroorzaakt.

Het feit dat evolutie allang geen theorie meer is, zou iedereen aan het denken moeten zetten. Een politieke partij die Nederland wil de-islamiseren zou consequent moeten zijn en ook andere religies de wacht aan dienen te zeggen. Wanneer worden christelijke gelovigen rationeel en gaan ze het licht zien? Mijn conclusie bij het debat was, dat de mensheid een geweldige stap zou zetten richting vrede als religie afgezworen werd, zonder te beweren dat religie de enige bron van ellende is.

Hoe dan ook ik denk dat er alle reden is binnenkort vooral niet op de PVV (pro joods-christelijk) te stemmen maar ook op geen enkele partij die religie in het vaandel draagt.
16 reacties “Heer der Heirscharen”


 1. MvLoen schreef:

  Mag PvdD dan nog wel? Mw Thieme is van de Zevendedagsadventisten.
  VVD kan ook al niet. Teflon Mark is Nederlands Hervormd
  PvdA heeft een door god uitverkoren partijleider.
  50+ kan ook niet, Henk Krol geloofd in een god.
  SGP/CU/DENK kan al helemaal niet
  SP kan ook al niet. Roemer is Katholiek.
  En zo kan ik wel even door gaan.

  Dan maar Geen Peil of de Piraten ofzo.

 2. Toon Swinkels schreef:

  Nou, dan blijft er niet veel over.
  Jammer dat deze vrije jongens niet meer actief zijn in de politiek
  https://www.youtube.com/watch?v=K0lg9KchCqQ

 3. Jakob Bolk schreef:

  Anton,

  Ben het vaak met jou visie eens, nu ligt dat anders ! In tegenstelling tot de partijtop van de PvdA, VVD, D66 of een 50+ (de christelijke partijen laat ik buiten beschouwing) is Geert Wilders een atheïst !

  Dat de PVV de joods-christelijke cultuur verdedigd binnen de landsgrenzen heeft met de opmars van de islam in West-Europa te maken. Niets met religie an sich.
  Als er niets veranderd draagt over 40 / 50 jaar ieder meisje of vrouw in Nederland een hoofddoek. Bovendien zal bij iedereen op een steenworp het gejank uit de minaretten door het dorp schalken.

  Bovenstaande is een kwestie van tijd. Kinderen van openbare scholen gaan nu al trots moskeeën bezoeken om maar vooral zicht en inzicht te krijgen op dé religie van de vrede. Belachelijk !
  De islam heeft maar één doel voor ogen met Europa inclusief Nederland…..wacht u maar rustig af !

 4. MvLoen schreef:

  En Thiery Baudet kan ook al niet meer. Hij is een “agnostische gristen” (WTF?)
  Die zat gristelijke zieltjes te winnen bij Tijs van der Brink.

  http://www.npo.nl/de-tafel-van-tijs/14-02-2017/VPWON_1267321

 5. HvdBerg schreef:

  Dat meneer Dawkins god als een personage beschrijft kan hij met zijn kindelijke visie op godsdienst niet helpen, dat u hem dat nazegt kan ik niet begrijpen.
  Meneer Mullink het is geen zonde volwassen te worden en een kinderlijk geloof te verlaten.
  God als personage, help, op wat voor niveau wordt hier eigenlijk gedacht. Rare uitspraak trouwens van een atheïst, beweren dat god niet bestaat, maar hem wel alle ellende van de wereld in de schoenen schuiven.
  U heeft het over professor K.Spronk, hoogleraar Oude Testament in Kampen. Dat kan niet meneer Mullink, die is in 2012 gesloten. Verder heeft u wel een heel raadselachtig betoog dat Jezus en de god van het oude testament één zijn. Ik geloof er niks van. Weet u, letterlijk lezen is een fundamentalistische methode.
  Toch raar dat het bijna iedere Nederlander lukt zijn of haar eigen partij op te richten, terwijl de atheisten van de Partij van de Rede in geen velden of wegen zijn te bekennen.

 6. HvdBerg schreef:

  “religies de wacht aan dienen te zeggen”, kijk eens het verlichte standpunt van de heer Mullink.
  Meneer Mullink, met uw inzet en het programma van de Partij van de Rede leven we binnen de kortste keren in een atheïstische dictatuur.

 7. Anton Mullink schreef:

  Heer vd Berg, u kent uw theologie niet. God bestaat zelfs uit drie personen: vader, zoon en geest, die liefde is!
  En ja, prof. Spronk doceert momenteel aan de theologische hogeschool in Utrecht.

 8. thomas bakker schreef:

  n.a.v. 4:&7:
  “Wilders heeft zichzelf nooit atheïst genoemd wel zei hij ooit agnost te zijn, waarmee hij alles openlaat.”
  U snapt de diepere grond van Jakob Bolks opmerking niet. Voor onze Jakob deugt Wilders, dus moet hij wel atheïst zijn, zoals voor u alles wat niet deugd wel een religieuze oorzaak moet hebben.
  O sancta simplicitas!

 9. ben warner schreef:

  Veel zeggend is deze bovenstaande discussie weer.
  Allereerst geldt, dat niemand die reeks adjectiva waarmee de heer Mullink de Bijbelse God beschrijft weerlegt. Dat kan ook niet. De inhoud van de Bijbel is direct genomen en geinterpreteerd een onomstotelijk bewijs. Het is een feit. En alle tegenwerpingen zijn van de moderne soort ‘alternatieve feiten.’ Ja, we moeten het niet letterlijk nemen maar interpreteren, alsof daar één woord over in die bijbel of andere geschriften staat. geef mij die leeswijzer, maar dan ook in het Aramees of Hebreeuws graag.
  Ten tweede: Dawkins een naief persoon noemen getuigt van een onbeholpen verachting. Hij is hoe je het ook went of keert een wetenschapper die anderen ruimte geeft om te geloven, maar die tegelijk snoeiduidelijk aangeeft waar het geloof mank gaat.
  Ten derde: God is in mijn ogen niet een wezen (wat dan ook) dat een stam stuurt en opdraagt. Die Jahweh is de god van een stam (een hele kleine eenheid in de wereld van toen en nu, ook terugkijkend) die zich een dergelijke potentaat schiep om daarmee een eigen superioriteit te vestigen. Dit vinden we overigens in menige andere vertakking of oorspronkelijke godsdienst terug. Het gaat altijd om de superioriteit van de eigen stam. Dat moet toch iedereen bekend voorkomen. Het argument hiervoor? Geen diep gelovig volk twijfelt aan de eigen ideeën of ethiek of aannames. Dat heet blinde orthodoxie. Sterker nog ook over geheel andere opvattingen zijn volkeren geneigd het eigen gelijk voorop te zetten. Altijd zijn alle anderen fout, duivelskinderen of misbaksels. Die overeenkomst zou elke weldenkende gelovige zwaar aan het denken moeten zetten en eens moeten doen duiken in de psychologie zowel als massapsychologie. Niet mij beschuldigen van orthodoxie aan de andere kant. Dat is een bekende truc. Ik heb geen orthodoxie. Ik ben lerende, altijd en daarom nooit kan orthoxie een component zijn van mijn denken en opvattingen. Als anderen mij wijzen op inconsequenties ben ik de eerste om mij te schamen en opnieuw in de boeken te duiken of mijn eigen gedachtelijn kritisch na te lopen.
  Atheistische dictatuur (@8) is mij ondenkbaar, omdat dictatuur een eeuwig gelijk veronderstelt en mijn aanvangshouding is nu juist dat dit niet bestaat. Het is een loze aantijging.
  Dat in de NL politiek heel veel geloofsnuances voorkomen is of een weerslag van de samenstelling van het Nederlandse volk of een regelrechte blijk van het feit, dat men niet duidelijk stelling durft te nemen tegen de godsdienst op het gevaar af een tigtal kiezers te verliezen.
  Tot slot: Waarom er geen Nederlandse atheistische politieke partij is?
  Allereerst omdat Nederland afgezien van diepgelovigen nog zwaar twijfelt, voor puur atheïsme niet uitkomt, omdat dit op de zaak of in de school en overal onmiddellijk tot negatieve repercussies leidt. Dus openlijk aanhanger worden van het atheïsme, ho maar! Al die zogenaamde agnosten en twijfelaars zijn in mijn ogen mensen die van twee walletjes eten. Of je gelooft of je neemt 100 procent afstand dan wel twijfelt enigszins, maar dan moet je des te meer aandringen op keihard bewijs en dat onafgelaten en elke dag en bij elke religieuze bewering. Kom daar eens om.

 10. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, u toont zich nu wel erg bescheiden. U pretendeert op zijn minst de waarheid te kennen op religieus gebied. Het is aan de intelligentie van de lezer om te begrijpen wat hij leest. Bij het lezen van de bijbel beginnen atheïsten zich plotseling nogal stompzinnig te gedragen. Maar het dient natuurlijk ook een hoger doel, namelijk de strijd tegen de religie. Nee zegt hij dan, het gaat me niet om de goedgelovige gelovige maar om de geïnstitutionaliseerde religie. Ondertussen schiet hij zijn pijlen af op de gelovige, want instituties hebben nou eenmaal geen oren. Bent u er trouwens zeker van de de leden van de Partij van de Rede uit angst geen partij hebben opgericht? Als ik hun visie voor Nederland lees, dan is er over hun intenties geen enkele twijfel, ze willen een atheïstische dictatuur vestigen en schamen zich daar niet voor. En die grote meneer Dawkins van u vond het immoreel om kinderen met het syndroom van Down geboren te laten worden. Zijn visie op religie is kinderlijk op het belachelijke af. Dat hij wetenschapper is zegt niks, de kampartsen van Hitler Duitsland waren het ook.

 11. HvdBerg schreef:

  Meneer Mullink, u meent mijn theologie te kennen. Kan niet waar zijn of u bent helderziend.
  Bij drie in één is er nog geen sprake van één, wel kan er sprake zijn van één in drie.
  U wilt onderscheid maken tussen gewone goedbedoelende gelovigen (van welke religie dan ook) en de institutionele religies. Raadselachtig onderscheid, want u heeft het over christendom en islam. Blijkbaar niet over christenen en islamieten.

 12. ben warner schreef:

  @12 Ik pretendeer niet de waarheid te kennen. Ik geef nu net in mijn reactie aan, dat ik onaflatend opensta voor nieuwe bewijzen of theses.
  ‘Het is aan de intelligentie van de lezer te begrijpen wat hij leest.” Dit is een zin naar mijn hart. Echter, ik heb nog niet vaak (misschien wel nooit) een kerkvoorganger dit ook horen zeggen. met andere woorden ‘u bent vrij in uw interpeatie, beste kerkganger.’ Het tegendeel is waar. Het kanseladagium is; “dit is de waarheid en als u twijfelt, bent u afvallig en dat moet niet te lang duren of wij verketteren u.”
  Meneer Vd Berg, ik acht u hoog. U komt mij voor als een weldenkend mens en als iemand die het beste met anderen voor heeft. Maar in menige kern van godsdiensten zou u met die houding en deze marge in denken als afvallige worden bewschouwd. Sterker nog, in uw vele reacties lees ik een lijn van logica en keuzevrijheid in levensvisie. Hiermee kunt u zeer wel voor uzelf als gelovige een levensfilosofie of visie hebben gekozen. De kern van de atheistische mening is nu juist dat een dergelijke vrije zienswijze absoluut niet wordt getolereerd. U bent dan gelovig maar in een volstrekt eigen variant, waarmee u zich in feite zeer kwetsbaar opstelt. Geen atheïst die u hierom zal kapittelen (althans geen normaal reagerende), maar in orthodoxe kringen bent u een gevaar binnen de kerk. En in sommige IS-kringen bent u, gelovig of niet, slachtrijp. Het is die bizarre, meedogenloze kant die vele atheïsten aan de kaak stellen en niet acceptabel vinden. Wij staan dus aan uw kant.

 13. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, u zegt: “dit is de waarheid en als u twijfelt, bent u afvallig en dat moet niet te lang duren of wij verketteren u.” Ik weet niet waar u dit ooit hebt gehoord, er zullen misschien dit soort enge dingen ergens worden gezegd, ik heb het nog nooit gehoord. Nu niet en vroeger niet. Ik denk dat u niet een erg objectief beeld heeft van de gemiddelde kerk, de gemiddelde voorganger en de gemiddelde kerkganger. De pas gevoerde reclamecampagne van de PKN heeft een aantal teksten waaronder: Geloven doe je in de kerk? Nadenken ook. En: Geloven doe je in de kerk? Twijfelen ook. Nog nooit is mij vanaf de kansel verteld wat ik moet geloven. De enige plek waar mij wordt voorgehouden wat ik moet geloven om niet bij het domme, liegende, kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke, haatdragende, bloeddorstige, vrouwenhatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, boosaardige deel van het volk terecht te komen is hier bij de vrije gedachte en andere atheïstische activisten. Schelden mag wat mij betreft, maar het mist elke nuance.

 14. Toon Swinkels schreef:

  Je bent pedofilie vergeten.
Reageer