Uitgelicht
1/
357092-625-417

Als je niet gelooft, wat geeft dan troost bij de dood? – Vrijdenkersborrel Utrecht

Geplaatst op 16 mei 2015 door

Op maandagavond 1 juni 2015 gaan we weer borrelen met daarbij een interessant thema. Als je niet gelooft, wat geeft dan troost bij de dood? Aanvullende info volgt binnenkort. De Vrijdenkersborrel Utrecht is een maandelijkse bijeenkomst over helder denken, de moraal en het goede leven. Voor vrijdenkers, atheïsten, humanisten, sceptici en andere ... >>

vloeken-verboden

Vrijdenkersdag 2015: Is vrijdenken vrij krenken?

Geplaatst op 9 mei 2015 door

Het is inmiddels een veelgehoorde opvatting: “ Je hóeft niet te beledigen…”. Waar je als vrijdenker aan zou kunnen toevoegen: “… maar het mág wel!” De vrijheid van meningsuiting omvat volgens het Europese Verdrag voor de rechten van de mens óók het recht om te beledigen. En volgens het Europese hof voor de rechten van […] >>

flyer nieuw DRUK

Symposium over Multatuli en andere klokkenluiders

Geplaatst op 28 april 2015 door

Ad Bos, Edward Snowden, Arthur Gotlieb: de laatste tijd zijn er regelmatig klokkenluiders in het nieuws. Multatuli was misschien wel de eerste klokkenluider ooit. Een goede reden om het fenomeen klokkenluider nader onder de loep te nemen. Wat kan Multatuli ons leren? Wat is de wenselijkheid van klokkenluiders in onze samenleving? Hebben Multatuli en ... >>

Laatste nieuws

Tafel van de Rede
Geplaatst op 25 mei 2015 door

Op de maandelijkse Tafel van de Rede van donderdagavond 4 juni 2015 om 20:00 uur stelt Marlies de Jel (blogger DVG) het onderwerp “Afvalligheid en wederkerigheid” ter discussie. Keer je decennia later terug op je afvalligheid? Het geloof, de godsdienst waarin je als ... >>

imagesID4690HN
Geplaatst op 25 mei 2015 door

“Is vrij denken vrij krenken?”, is dit jaar het thema van de Vrijdenkersdag. Mijn eerste reactie is: “natuurlijk niet, vrijdenken is een levenshouding die niet uitgaat van het krenken van anderen”. Als ik naar betekenissen van het woord krenken zoek vind ik ... >>

7886130411213342
Geplaatst op 19 mei 2015 door

De wereld zit er vol mee, tirannen. Klein en groot, in religieuze organisaties, in de politiek, in de economie, in het verenigingsleven en in de buurt. Zelfs in families en gezinnen floreren tirannen. Wat tirannen in al die geledingen gemeen hebben is dat ze de vrije ... >>

7 mei b
Geplaatst op 14 mei 2015 door

Op 7 mei gaf ik een lezing over vaccinatie bij het Vrijdenkerscafé Deventer, dat verbonden is met De Vrije Gedachte (Vrijdenkers regiogroep de Stedendriehoek/Salland/Twente) en de Partij van de Rede. Omdat er slechts 7 anderen aanwezig waren rondom de zogeheten Tafel van de ... >>

God bless America
Geplaatst op 14 mei 2015 door

In hun volkslied verheerlijken de Amerikanen hun natie als ‘the land of the free’. Hoe komt het dan dat in deze vrije VS de overgrote meerderheid zich onderwerpt aan een godsgeloof? De positie van religie is er immers onvergelijkelijk veel sterker dan in het oude Europa ... >>

thuisonderwijs verbieden
Geplaatst op 30 april 2015 door

Het is nog geen epidemie zoals in de VS, maar het verschijnsel groeit wel: kinderen die thuis les krijgen van hun ouders. Volgens NRC van 30-4 hebben in Rotterdam al vijftien gezinnen vrijstelling van de leerplicht gekregen. Ze beroepen zich op hun levensovertuiging. Aan hun ... >>